Turizm tartışmalarının neden yapıcı ve çözüm önerileri ile bütünleşik bir sistematiğe oturmadığını hiç düşündünüz mü?

  Sorunsal belki her kişi ve kurumun kendi fikrini karşıdakine bir şekilde dayatma yolu ile kazanım peşinde olması nedenidir. Veya genel yapısal bozukluklar ilk defa turizm yapılarının ortaya çıktığı ve parası olan herkesin tesis sahibi olmaya başladığı o sözde parlak dönem ve günlerde yeteri ve gereğince ele alınmayan turizmin bugünlere kadar adeta mehter marşı müziği eşliği ve adımlarıyla gelmiş ancak sonuçtan kimsenin memnun olmadığı bir yapının devamındadır. Potansiyel hesabında farklı ve aldatmacalı bir dizi rakamların sektörü hiç tanımayan ve içinde olmayan kişiler tarafından ortaya atılması olabilir mi? Yoksa bazı illüzyonist veri ve çıkarımlarla şapkadan tavşan çıkarmakta mahir kişilerin dolduruşu sonucunda oluşan bir dizi ayağı yere basmayan yorumların sonucu mudur?   
   
  Bilgi ve kültürel birikim eksik olduğunda kişilerin sunduğu veya savunduğu fikirler bilgi gibi sunulurlar. Bu durum normal karşılanabilir ancak garip olan bu fikirlerin takipçilerinin fazla ve baskın olmasıdır. Öyle ki bu şartlar altında akılcı çözümler ve öneriler hiçbir zaman ortaya atılıp tartışma ve doğru çözümü bulma yoluna yönlendirilmezler. Varsa yoksa ithal bazı modellerin uygulanması veya oldukça anlamsız fikirlerin sanki iyi fikirmiş gibi ortaya atılarak işleme alınması adeta normal karşılanmakta ve buna koşut yeni modellemeler yapılmasıdır. İşte bu şekilde ticari işletmeler kurulmakta, ilk açılış günlerini takip eden istikrar süreci yeterli olarak gelişemeden işletmede sorunlar ortaya çıkmakta ve bunun doğal sonucu olarak çalışanlar, cihazlar veya yatırımcı değişikliği ile tesis çalışmaya kör topal devam etmektedir.   
   
  Turizm tesislerinin oldukça pahalı yapıldığı savımız bir yerde durmaktadır, bunun üstüne tesislerin açılıştan sonra kısa süreler içinde yaptıkları yenilenme veya fiziki değişikliklerin hesaplarının tutulup tutulmadığı ciddi bir sorudur. Çünkü teknik veriler bilgisi ile yaptığımız hesaplarda tadilat rakamlarının işletme maliyetleri üzerine konması durumunda dünyadaki en pahalı tesislerin yapıldığı ülke olarak kendimizle gurur duymamız gerekir. Yine basit bir ipucu olarak metrekare maliyeti belli olan toleransı da içine katılmış rakamların toplam tesisin metrekaresi ile çarpılmasından elde edilen rakam ile tesis için harcandığı söylenen maddi kaynak arasında çok büyük farklılık olmaktadır. Peki, bu aradaki fark nereye gitmektedir? Belki de buradaki kara delik incelenmesi gereken önemli bir nokta olarak bize bazı emareler gösterebilir. Çünkü mevcut sistemde tesislerin pahalı yapılması ile alınan teknik hizmet ve malların ucuza getirilmesi dengesiz bir yapıyı ifade etmektedir. Endüstriyel yapı kavramını tekrar hatırlatmaya çalışırsak, tanım olarak yapının 50 yıl, cihazların 25 yıl dayanıklı olması gerektiği koşutu turizm sektörü ile ona hizmet veren inşaat sektörünün hedeflerini ortaya koyan bir gösterge olarak ele alındığında imalat bakımından eksiklikleri de düzeltecek bir etkiye sahiptir. 
   
  Eğer işletmeler yapı tarafını hallederek her yıl ilave masrafın önünü keserlerse kendi içlerinde daha verimli usuller kullanarak kalite ölçütünü hedef alacak çalışmalara yönleneceklerdir. Bir adım sonrası ise kâr eden tesisler ve getirilerin hem yatırımcıyı hem de çalışanları memnun etmesi neticesidir. Belki de bu yolla turizme destek veren tüm yardımcı sektörler hayal edilen gelişmeye ancak ulaşabilecekler aynı zamanda kendilerini geliştirirken toptan refah seviyesini artırmak hedefine ulaşacaklardır. Tesis içinde kullanılan tüm cihaz ve teçhizat çevreye uyumlu ve ekonomi ölçütlerine uygun özelliğe sahip ise bu durumda kazanımların artacağı sürpriz olmaz. Sadece bu konulara dikkat edilse sistemin kârlılık hedeflerinin kolaylıkla yakalanması olasıdır. Sistemin içine çalışanların ve gıda üretiminin de katılması ortamı genişleterek kârlılık pastasını da aynı oranda büyütecektir. Belki üzerinde fazla düşünülmeyen bir yol olarak bazı hedefleri değiştirmek farklı çözümlerin ele alınması yolunu da açacak özelliğe sahip olacaktır.     
   
  Turizm ve hizmet algılamasının tekrar tanımlanması ve içindeki boşlukları dolduracak tariflerin tekrar dile getirilmesi fayda sağlayabilir. Hizmet esaslı bir turizm ele alınarak sistematik bu eksende düzelme yöntemlerini tartışıyor olabilir. Asıl hizmet tanımına uygun olarak tesislerin yapısında düzeltici tedbir ve planlamalar ile şatafat yerine işlevli unsurlar konarak en getirimli uygulama yöntemi bulunabilir. Bu yöntem üst seviyede hizmet hedeflerken herhangi bir kısıtlama yapmadan misafirlere yerel ve kültürel örnekleri deneme fırsatı vermelidir. Mütevazı bir tesis içinde yerel kültür örneklerinin değişik sunumu her zaman ilgi çekmektedir. Bu konuda temalı programlar yine sade ancak ahenkli bir hizmet anlayışı ile sunulduğunda tanıtım ve fayda etkisi tavan yapacaktır. Yöresel damak tadları korumacı ve sadece o yörelere ait sunuma olanak verecek şekilde projelendirilmeli böylece Anadolu bünyesindeki binlerce yıldan beri saklanarak elden ele geçen yemek kültürü ve pişirme çeşitliliği her yörenin en üst seviyesinde temsil ve sunuma açılarak misafirlerin en üst ilgisini çekecek programlarla desteklenebilir. Burada vurgu yapılmak istenen “her şeyden biraz, ortaya karışık” kafa yapısının artık terk edilmesinin zamanının geldiği görüşüdür. 
   
  Gıda gelecek yüzyılların en önemli metası olacaktır. Önlenemeyen niteliksiz nüfus artışı ve kaynakların heba edilmesi sonucu doğal gıda üretimi yerini beton evlere ve suni yerleşkelere bırakmıştır. İnsanlık için 21.yüzyılda bu sonuçların var olması oldukça düşündürücüdür. Özellikle toprak miktarı ve alanı olarak zengin ancak verimlilik bakımından düşük olan zirai çalışmaların şeklinin derhal değişmesi ve su, toprak, insan değerinin ön plana çıkartılması gereklidir. Bugün turizmde gelişmiş ülkeler “tarladan çatala” sistemi için çalışmalar yaparken, buradaki çeşitlilik ve teknikleri elden geçirirken ülkemizdeki ziraat yapılabilecek toprakların konuta çevrilmesi, hayvancılığın yerelden dışa bağımlı hale dönüşen yapısının tersine çevrilmesine gerek vardır. Diğer sakıncalı durum olan GDO ürünlerinin tamamen dışlanması en kolay başvurulacak bir tedbirdir. Çünkü bu yolla mevcut doğal gıda tohumlarının sona erdirilmesi söz konusudur. Asırlardır buğday ambarı olan Anadolu topraklarının GDO üretimine açılma aşamasında özellikle turizm sektör paydaşlarının izleyici tavırlarında değişiklik yapmaları şarttır. Ya da farklı bir sektörde ancak sağlıksız beslenme sonucu kötü şartlarda yaşama devam etmek de özgür bir seçimdir.       
   
  Görüleceği gibi turizmde mevcut hantal yapının artık terk edilmesi ve yerine daha planlı ve teknik çözümlerin yer aldığı değişik önermelerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Çünkü bu sistem tıkanmıştır ve sadece kelle sayarak, gelirler rakamlarını farklı şekilde yorumlarla değiştirerek, düzelterek turizm gelişmez. Tüm bu yapı değişikliğini bakanlığın yerine getirmesini beklemek de safdillik olacaktır. Belki de imece usulü ile her kesim eteğindeki taşları dökerek ve deneyimlerini kısa ve öz bir biçimde beyan ederek kendimize özgü ancak üst kalite hizmeti hedefleyen bir yapıya ulaşmak olasıdır. 
   
  Kültür, tabiat, deniz, dağ, yayla, gastronomi ile birlikte sağlık yeni bir elekten geçirilebilir. Tüm bu konuların her biri kendi başına başarı hikâyeleri yaratacak etkinliğe ve kapasiteye sahiptir. Yeter ki bu sarmalı kendi içinde ahenkli bir tarzda sürdürme yöntemlerini belirleyelim ve akılcı uygulamaları öne sürerek değişimi başlatalım. Eğer bu şekilde bir çalışma başlatılırsa bunun ilk meyvelerinin 10 yıl süre içinde alınacağı gerçeğini de göz önünden ayırmamak şartıyla kaybedilen her gün hedeften daha fazla uzaklaşmak anlamına geldiğinin de bilincinde olmalıyız. Artık ne yapıldığı değil neler yapılacağının sade ve net olarak planlama kapsamına alınması herhalde her kesimin kabul katsayısı içine girer.   
   

  Turistik Tesisler Proje Danışmanı
  Serdar Sağlamtunç / FCSI

  Kullanıcı Yorumları

  Zafer Cengiz - 8.05.2013 10:30:57
  Elbette Serdar Bey. Bu çizmiş olduğunuz hantal ve obez turizm yapısının acı sonuçları zaten yıllardır cümleten yaşanmaktadır. Ancak, 12 yıl önce Antalyayı öncü ve örnek bir destinasyon yapabilmek hayalleri ile yola çıkarak, 2010 sonrasında da ulusal planda bu bayrağı Çözüm Önerileri ile birlikte Türk turizminin dikkatlerine servis etmekteyiz. Fakat bu değişim süreci, her türlü Yasal Desteklere rağmen, Piyasa tarafından bir türlü algılanamamakta ve Aktif Gündeme oturamamaktadır. Yıllar sonrasında Devlet Politikası olan Turizm Konseyini fark bile edemeden yerel üst kurul veya teşkilat arayışında olan liderlere ne demek lazım acaba? Bu konularda Yorum aşamasından somut Eylemlere geçmek için ne beklenmektedir Sizce? Artık bunları çözerek yerine oturtmanın zamanı çoktan gelip geçmedi mi? Ne Dersiniz?
  Serdar Sağlamtunç - 10.05.2013 09:55:03
  Zafer Bey, Yerinde bir yorum yapmışsınız. Yıllardan beri izlediğim, konusunda yetkin kişilerin önerilerinin öne çıkmadığı veya engelleniğidir. Belki de bilinç düzeyimizi tartışmak daha doğrudur. Diğer yandan devlet politika üretmemeli. Vatandaş politikayı belirleyip devlet ise uygulama yollarının açılması için yasalar çerçevesinde tüme yayılan kuralları koymalıdır. Bu ise öncelikle ortak akıl ile olur. Öz eleştiri yaparsak acaba hangimiz farklı bir görüşü kabul etme taraftarıyız? Aslında en uygun yöntem bir fikrin topluma uygun kısmını alıp, diğer fikirlerin diğer yanlarını alacak şekilde el birliği ile ortak projeler oluşturmaktır. Uluslararası marka olmuş firmaları incelerseniz, orada fikirlerin ilerleme ve varsıllaşma yönünden ele alınarak ortak akıl oluşturduklarını görürsünüz. Bu sistematik içinde şahıs ve kimliği yoktur. Herşey anonim ve ortaktır. Bu konuda uzlaştıysak önemli bir soruyu soralım. Devlet veya bürokrasi bu düşünceyi içine sindirebilir mi? Peki aynı sistem içindeki onca insanın deneyim ve bilgisi bir kalemde sistem dışına çıktı mı? Bu aşamada bir akıllı işin nasıl yapılacağını buyurarak keni aklı ile öğünür. Eğer bu sistem çözüm olsaydı Osmanlı halen hüküm sürüyor olurdu. Peki, zayıf tarafımızı tespit edip düzeltmeye çalışıyor muyuz? Orada da yokuz. En iyi yaptığmız yıkıp yapmak ancak yapılanlar eskisinden daha iyi değiller. Yapısal ve ussal değişim olmadan işler düzelmez. Bu kişisel olarak da, toplum olarak da geçerlidir. Detekler, teşvikler, yeni kuramlar, yasalar çözüm olamaz. Çünkü işin ruhu ortada yok. Son yayınlanan kıyı yönetmeliklerini okuduysanız, üzerine İstanbul için düşünülen ucube yapıları eklerseniz turizm konusunda konuşulacak başka birşeylerin olmadığı sonucuna varabilirsiniz. Ben yıllardan beri yatırımcılara doğru proje yapılmasını önermekten yoruldum. Bir turistik tesiste veya bir hastanede olmazsa olmazları projeye yansıtmak henüz gerçekleşmiyor. Aynı kafa yapısı ile biz sürekli metastasla ilgiliyiz, neden yapıyı hastalıktan kurtaracak tedbirleri almıyoruz? Güneş nasıl doğuyor ve batıyorsa, aradaki hiçbir şey aynı kalmaz, zaman ve kişiler değişir. Turizm konusunda yapılacaklar o kadar zorlu değil ama ah o ortak akıl var ya işte o önemli. Son söz, akılı i li olarak yazarsanız etkisi artmaz.


  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Yazarın diğer yazıları :
  Defolu, kusurlu, özürlü, bozuk
  Vatandaş
  İşler tıkırında
  Mı, mi, mu , mü????
  Ütopik bir deneyim: Sinerji
  İletişim bir aldatmaca mı?
  Depreme karşı ne yapmalıyız?
  Kısa bir fiyat ve değer analizi:
  Veriler
  Modus Operandi – İş yapma tarzı
  Nedir bu dilden çektiğimiz?
  Turizmin geldiği nokta
  Savurganlık adına
  Çalışmak
  Turizmi bilmemek
  Turistik tesislerdeki yenileme çalışmalarına bakış
  Yatırımların optimizasyonu
  Ekonomi bilmeyenlerin ekonomi dünyası
  Bir yatırım aracı olarak turizm
  B planı
  Çözüm nedir?
  Gıda zehirlenmesi mi, insan canının ucuzluğu mu?
  Nedeni sorgulamak
  Dayanılmaz hafiflik
  Hayır! Ticaret bu değil
  Hayır! Turizm bu değil!
  Savurganlık adına
  Hava-su-gıda
  Aynı dili konuşarak anlaşamamak
  FCSI Nedir?
  Turizm ve Ötesi
  Yatırımcı projeye başlarken nelere dikkat etmeli?
  TESİSLER İÇİN KARAR VERME SÜRECİ
  FUARLAR VE SERGİLENEN UMUTLAR
  TABİAT VE İNSAN
  Bir tesis kaç yıldız olmalı?
  BİR FELAKETİN ARDINDAN
  Yatırımcı neyin farkında olmalı?
  TURİSTİK TESİSLERDEKİ TEMEL SORUNLAR
  İSTANBUL’ U İZLİYORUM GÖZLERİM AÇIK
  TURİSTİK TESİSLERDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ: 1
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ-2
  OTELDEN BİR KESİT: BİNANIZIN RUHSAL DURUMU NASIL?
  Yeşil proje ne anlama geliyor?
  Yatırım için görüşler...
  Otel ve endüstriyel tesis projelendirmesinde inovasyon
  Fiyat - değer ilişkisine devam
  Turizm, yollar, kazalar...
  Yatırım ve kazanç ekseni
  Deprem felaket mi, yoksa yaradanın verdiği ceza mı?
  Danışman bir projeye ne kazandırır?
  Anlattıklarınız karşınızdaki kişinin algı seviyesiyle sınırlıdır
  Sürdürülebilirlik sürdürülebilir model
  Turizmde danışmanlık
  Ne anlıyoruz, ne anlatmaya çalışıyoruz
  Yine bir felaket mi?
  Okul sütü
  Olimpiyat oyunları: Spor mu finans mı?
  Toz duman
  Toz duman - 2: İnsan sağlığına ne zaman duyarlı olacağız?
  Turizmde arayışlar - Teknik Boyut
  Bir tesis için para kazanmanın yolları
  Akıl iş yapma becerisini sağlar mı?
  2013 Yılı için düşünceler – 1. Kısım
  Yüzde 5 ödeyerek yüzde 95 kazanım elde etmek nasıl bir yatırım modelidir?
  2013 Yılı için düşünceler – 2. Kısım
  İllüzyon - Maji
  Rekabet
  Takım oyunu
  Kıyı alanları raporuna bakış
  Turizmde farklı çözümler
  Yeşile batmak
  Gezi ve turizm
  Başarı - başarısızlık
  TMMOB: Görülen lüzum üzerine
  Hataların bize anlattıkları
  Köprü, birbirine uzak iki yakayı birleştiren bir yapı elemanıdır
  Kazan kazan
  Tutumluluk
  Kolaycılık ve basite indirgeme
  Bireysel çözüm
  Kaos ve düzensizlik
  İstanbul 2090
  Girişimci - Entrepreneur
  Dersler
  Hukuk ne için gerekli?
  Çalışma, verimlilik ve kalite üzerine
  Enerji tasarrufu yapmak bu kadar kolay
  Turizm yapıları için geliştirilen bir çalışma modeli
  Seçimlerinize dikkat edin, hayatınızı şekillendirir
  Turizmde değişim ama nasıl?
  Turizmde işler güçler
  Sistemlerin düşünce öğretileri
  Farklı bir proje önerisi
  Geometri
  Düşünen sistemler
  Farkındalık, çözüme yol gösteren pusuladır
  Made In Turkey /Turkish Style - Türk yapımı/Türk usulü
  Yaratıcılık, zekanın işlenmiş biçimidir
  Turizmde kafa karışıklığı
  Pilavın lezzeti nereden gelir?
  Potansiyel ile iktidarsızlık arasındaki çizginin sınırı
  Altyapı sözünden ne anlıyoruz?
  Plan yapmaya gerek var mı?
  Algı yönetimi ile 'sorun' nedir, nasıl algılıyoruz?
  Yeni bir yıl 2015
  Değer nedir?
  Turizmde gerçekçi olabilir miyiz?
  Her şeyi bilen insanlar topluluğu
  Önce
  Kelimelerle kitleler aldatılabilir mi?
  Kimin eli kimin cebinde?
  Ne olsa yaparız ağabey
  Sen dedin, ben dedim, kim ne dedi?
  Turizmde sorunun bir parçası olmak mı, olmamak mı? İşte sorun bu
  Lezzet kültürel bir inceliktir
  Sağlık bilgileri
  Fıtrat mı?
  Hastane proje ve inşaatlarında neredeyiz?
  Sadece üretmek yetmez, kalite olgusunun geliştirilmesi gereklidir
  Pazarlama
  Turizm ve ticaret
  İş planı
  Ustalık nedir?
  Vasat olma çünkü…
  İş modeli geliştirme çalışması - Turizm
  Sağlıklı mutfaklar ve turizm etkisi
  Türkiye turizmden bir kazanım elde etti mi?
  Pazarla
  Kriz
  Çözüm her yerde
  Turizm nasıl kalkınabilir?
  Bilgi, deneyim ve liyakat üçlemesi
  Daha iyisi nasıl olabilir?
  Yeniden yapmak veya tadilat: hangisi daha uygun?
  Makale Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  2018 yılında Türkiye'ye gelen turist profilini nasıl buluyorsunuz?

  Geçtiğimiz yıllarla aynı
  Alt gelir grubunun ağırlığı artıyor
  Daha varlıklı turistler geliyor
  Ücretsiz Abone Olun