Özellikle turizm ve sağlık sektöründe projelendirilen tesislerde “danışmanlık” çok önemli bir yere sahiptir.

   
  Mimari ve inşai olarak tesis projeleri ne kadar itinalı hazırlanmaya çalışılırsa çalışılsın özel uzmanlıklar proje içine katılmazsa bunun projeye iki bakımdan yansıması olmaktadır. 
  1. Maliyetlerin kontrol edilememesi ve gereksiz cihazların satın alınması,
  2. Tesislerde karşılaşılacak sıkıntıların öngörülerek tedbir alınmayacağı için işletmenin sürekli problemler içinde yaşayacak olmasıdır. 
  Hangisi daha az zararlıdır diye sorulursa ikisinin de birbirinden vahim etkilerinin olduğu söylenebilir. En basit haliyle işletmelerin kar güden kuruluşlar olduğu dikkate alınırsa her sıkıntının zarara doğru açılan bir kapı olduğunun artık anlaşılması gereklidir. 
   
  DANIŞMAN KİMDİR?

  Danışman, konusunda yeterli bilgi ve tecrübe birikimi olan, referans sahibi, faaliyet dalında mesleki olarak kendini geliştirecek ve denetleyecek mesleki bir kuruluşa üyeliği olan belirli bir yetki ve sorumluluk bilincine ulaşmış profesyonel meslek sahibi olarak tanımlanabilir. Genel bir perspektifte bakıldığında danışman, proje sahibi adına işlerin teknik normlara ve şartlara uygun olarak yürütülmesi amacıyla her türlü tasarrufta bulunmaya yetkili bir organdır.   

  BİR DANIŞMANA NE ZAMAN İHTİYAÇ DUYARSINIZ? 

  Danışmana, firmanızın belli konularda mevcut boşluklarını doldurmak için gereksinim duyarsınız. Bu boşluklar çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Örneğin: 
  Firma yöneticileri ve personelinin çalışma kapasitesinin fazlasıyla dolu olması ve bu yüzden ek işler yüklenmelerine olanak bulunmaması; 
  Uzmanlık gerektiren bir iş için firmada uzman bulunmaması ve böyle bir kişinin sürekli olarak istihdam edilmesinin de ekonomik olmadığı durumlar; 
  Yapılacak işin kısa sürede tamamlanması gereken bir görev olması – yeni çıkarılan bir ürün için eğitim verilmesi veya ürün geliştirme için yeni uygulamaların belirlenmesi gibi. 
   
  FCSI TANITIMI:

  FCSI ( Foodservice Consultants Society International ) ismi Türkçe diline çevrilmek istenirse Mutfak Planlayıcı Danışmanların Uluslararası Birliği olarak adlandırılabilir. 
   
  Birlik profesyonel olarak çalışan uzman proje danışmanlarından meydana gelmiştir. Merkez Amerika’ dadır. 1950 li yıllarda kurulan birlik, birçok Avrupa devletinde aynı işle uğraşan meslek sahibi üyelerle Uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Bugün Dünya’ da 200 tane profesyonel üyesi mevcuttur. Diğer tip üyeliklerle 47 ayrı devlette toplam üye sayısı 1.300 dür. Profesyonel danışmanların yanında diğer üye olarak adlandırılan pazarlamacılar, üreticiler, öğrenciler ve aktif çalışma hayatından çekilen emekli profesyonel danışmanlardır.
   
  FCSI üyeliği için gerekli olan şartlar, meslek sahibinin gıda sektöründe yeterli bilgi birikimine ve uzun yıllar tecrübe sahibi olması yanında üye adayının bir komite tarafından dikkatlice incelenmesi, gözlenmesi ve mesleki bir sınavdan geçmesi gerekliliğidir. Ayrıca, FCSI üyeliği, profesyonel danışman olarak çalışan kişinin sadece müşteri haklarını gözetmesi ve bunu belirli bir ücret karşılığında yapmasını şart koşar. Böylece danışman ile üretici ve satıcı firmalar arasında herhangi bir menfaat alış verişi mümkün değildir. İşte bu nokta özellikle yatırımcı ve iş sahibi tarafından çok büyük bir öneme sahiptir.
   
  FCSI, yılın belirli dönemlerinde üyeleri ile mesleki toplantılar düzenler. Bu toplantılarda yeni ve eski üyeler birbirleri ile tanışır, değişik ülkelerde karşılaşılan değişik problemler tartışılarak bilgi ve fikir alış verişi yapılarak üyelere çözüm önerileri yapılır. Üretici firmalar yenilikleri ve pazardaki rekabet durumu hakkında bilgi verirler, böylece sektördeki gelişmelerle ilgili özet bilgi birikiminden her üye faydalanmış olur. Kuruluş profesyonel mutfak proje danışmanlarına her türlü ihtiyacını temin edebilecek kuvvetli ve faal bir örgüttür.

  HEDEFLERİ: 

  Üyeleri tarafından verilen teknik servislerin müşteriler tarafından kullanılmasını teşvik etmek,
  Dünya çapında büyümeyi geliştirmek,
  Üyeler arasında bilgi alış verişini desteklemek,
  Kuruluşun maddi kaynaklarını temin etmek,
  Çalışmalarda ahlak kurallarını teşvik etmek,
  Üyelere faydalı ve ilginç gelebilecek bilgileri yaymak,
  Üyelerin işlerini geliştirmelerine ve yönetmelerine yardım etmek,
  Üyeler tarafından verilen hizmetlerin sektöre tanıtılması ve bilgilendirilmesi,
  Büyüme ve geliştirme programları yapmak,
  Kalifiye danışmanların istikballerinin hazırlanmasını temin etmek,
  Diğer endüstri gruplarıyla ilişkileri geliştirmek,
  Öğretim kurumlarıyla ilişkileri geliştirmek,
  Mutfak planlayıcıları sektöründe sosyal sorumlulukları geliştirmek,
  Üyelerin profesyonel başarılarını tanıtmak,  
   
  FCSI AHLAK KURALLARI:

  Mutfak Planlamacıları ve Danışmanlık Mesleği kadın ve erkek gözetmeden dürüstlük, tecrübe, iş sorumluluğu ve karar verme yeteneğine sahip olmayı gerektirir. Bir danışmanın müşteriye olan dürüstlüğü ve bağlılığı her şeyin üzerindedir. Profesyonel bir akıl verici olarak ve kararları toplum sağlığını ve emniyetini etkileyen danışmanın önerileri önyargısız olmak zorundadır. Bir danışman, bağlı olduğu meslek kurumuna ve birlikte çalıştığı kişilere karşı ahlaki sorumluluklara sahiptir. Bu görevler ve sorumluluklar, saygı ve kendine güveni yönetecek ve motive edecek kabiliyete sahip olmayı gerektirir. Bu nedenle her FCSI Profesyonel Üyesi şu kurallarla kendini bağlı kabul eder :
   
  Müşteriye mümkün olan en iyi hizmeti vermek.
  Profesyonel bir davranış içerisinde müşterinin ve toplumun güven, saygı ve inancını elde etmek.
  Gerekli olan hizmetlerin alınabilmesi için profesyonel bir danışman seçmenin bir yeterlilik olduğunu topluma kabul ettirmek için mücadele etmek.
  Sadece bir profesyonel danışmanın yeterli olacağı eğitim, öğretim, tecrübesini gerektiren işleri almak veya diğer mesleklerle ortaklaşa çalışmalar yapmak.
  Müşteri tarafından verilen veya bir danışman tarafından hazırlanan bilgi ve düşünceleri kendinde saklı tutmak.
  Toplumun iyiliği için yapılan bir hizmet karşılığında şahsi kazancından feragat etmek.
  Sadece müşteriden ödeme kabul etmek. Ödeme yapılan işin karşılığıdır, cihaz veya malzeme alımlarından elde edilecek geri ödeme ve kesinti değildir.
  Danışmanın telif veya patent hakkı olarak aldığı ödemelerden müşterinin seçebileceği ürünle ilgisi olanları müşteriye bildirmek.
  Gelişmekte olan bir projede yer alan bir ürünle ilgili satıcı veya imalatçı firmayla herhangi maddi geliri veya özel ilgisi varsa bu durumu müşteriye bildirmek.
  Müşterinin onayı olmadan proje hakkında herhangi bilgiyi etrafa yaymamak.
  Danışmanın profesyonel yeterliliği, tecrübesi ve iş kabiliyeti hakkında yanlış ve aldatıcı haber veya yayın yapmaktan kaçınmak.
  Herhangi bir ürün veya hizmeti desteklemek için Birliğin ismini, logosunu veya kaşesini kullanmamak.
  Birliğin iyi ismini korumak.         
   
  Turistik Tesisler Proje Danışmanı
  Serdar Sağlamtunç / FCSI

  Kullanıcı Yorumları

  Kayıtlı yorum bulunamadı...

  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Yazarın diğer yazıları :
  Defolu, kusurlu, özürlü, bozuk
  Vatandaş
  İşler tıkırında
  Mı, mi, mu , mü????
  Ütopik bir deneyim: Sinerji
  İletişim bir aldatmaca mı?
  Depreme karşı ne yapmalıyız?
  Kısa bir fiyat ve değer analizi:
  Veriler
  Modus Operandi – İş yapma tarzı
  Nedir bu dilden çektiğimiz?
  Turizmin geldiği nokta
  Savurganlık adına
  Çalışmak
  Turizmi bilmemek
  Turistik tesislerdeki yenileme çalışmalarına bakış
  Yatırımların optimizasyonu
  Ekonomi bilmeyenlerin ekonomi dünyası
  Bir yatırım aracı olarak turizm
  B planı
  Çözüm nedir?
  Gıda zehirlenmesi mi, insan canının ucuzluğu mu?
  Nedeni sorgulamak
  Dayanılmaz hafiflik
  Hayır! Ticaret bu değil
  Hayır! Turizm bu değil!
  Savurganlık adına
  Hava-su-gıda
  Aynı dili konuşarak anlaşamamak
  FCSI Nedir?
  Turizm ve Ötesi
  Yatırımcı projeye başlarken nelere dikkat etmeli?
  TESİSLER İÇİN KARAR VERME SÜRECİ
  FUARLAR VE SERGİLENEN UMUTLAR
  TABİAT VE İNSAN
  Bir tesis kaç yıldız olmalı?
  BİR FELAKETİN ARDINDAN
  Yatırımcı neyin farkında olmalı?
  TURİSTİK TESİSLERDEKİ TEMEL SORUNLAR
  İSTANBUL’ U İZLİYORUM GÖZLERİM AÇIK
  TURİSTİK TESİSLERDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ: 1
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ-2
  OTELDEN BİR KESİT: BİNANIZIN RUHSAL DURUMU NASIL?
  Yeşil proje ne anlama geliyor?
  Yatırım için görüşler...
  Otel ve endüstriyel tesis projelendirmesinde inovasyon
  Fiyat - değer ilişkisine devam
  Turizm, yollar, kazalar...
  Yatırım ve kazanç ekseni
  Deprem felaket mi, yoksa yaradanın verdiği ceza mı?
  Danışman bir projeye ne kazandırır?
  Anlattıklarınız karşınızdaki kişinin algı seviyesiyle sınırlıdır
  Sürdürülebilirlik sürdürülebilir model
  Turizmde danışmanlık
  Ne anlıyoruz, ne anlatmaya çalışıyoruz
  Yine bir felaket mi?
  Okul sütü
  Olimpiyat oyunları: Spor mu finans mı?
  Toz duman
  Toz duman - 2: İnsan sağlığına ne zaman duyarlı olacağız?
  Turizmde arayışlar - Teknik Boyut
  Bir tesis için para kazanmanın yolları
  Akıl iş yapma becerisini sağlar mı?
  2013 Yılı için düşünceler – 1. Kısım
  Yüzde 5 ödeyerek yüzde 95 kazanım elde etmek nasıl bir yatırım modelidir?
  2013 Yılı için düşünceler – 2. Kısım
  İllüzyon - Maji
  Rekabet
  Takım oyunu
  Kıyı alanları raporuna bakış
  Turizmde farklı çözümler
  Yeşile batmak
  Gezi ve turizm
  Başarı - başarısızlık
  TMMOB: Görülen lüzum üzerine
  Hataların bize anlattıkları
  Köprü, birbirine uzak iki yakayı birleştiren bir yapı elemanıdır
  Kazan kazan
  Tutumluluk
  Kolaycılık ve basite indirgeme
  Bireysel çözüm
  Kaos ve düzensizlik
  İstanbul 2090
  Girişimci - Entrepreneur
  Dersler
  Hukuk ne için gerekli?
  Çalışma, verimlilik ve kalite üzerine
  Enerji tasarrufu yapmak bu kadar kolay
  Turizm yapıları için geliştirilen bir çalışma modeli
  Seçimlerinize dikkat edin, hayatınızı şekillendirir
  Turizmde değişim ama nasıl?
  Turizmde işler güçler
  Sistemlerin düşünce öğretileri
  Farklı bir proje önerisi
  Geometri
  Düşünen sistemler
  Farkındalık, çözüme yol gösteren pusuladır
  Made In Turkey /Turkish Style - Türk yapımı/Türk usulü
  Yaratıcılık, zekanın işlenmiş biçimidir
  Turizmde kafa karışıklığı
  Pilavın lezzeti nereden gelir?
  Potansiyel ile iktidarsızlık arasındaki çizginin sınırı
  Altyapı sözünden ne anlıyoruz?
  Plan yapmaya gerek var mı?
  Algı yönetimi ile 'sorun' nedir, nasıl algılıyoruz?
  Yeni bir yıl 2015
  Değer nedir?
  Turizmde gerçekçi olabilir miyiz?
  Her şeyi bilen insanlar topluluğu
  Önce
  Kelimelerle kitleler aldatılabilir mi?
  Kimin eli kimin cebinde?
  Ne olsa yaparız ağabey
  Sen dedin, ben dedim, kim ne dedi?
  Turizmde sorunun bir parçası olmak mı, olmamak mı? İşte sorun bu
  Lezzet kültürel bir inceliktir
  Sağlık bilgileri
  Fıtrat mı?
  Hastane proje ve inşaatlarında neredeyiz?
  Sadece üretmek yetmez, kalite olgusunun geliştirilmesi gereklidir
  Pazarlama
  Turizm ve ticaret
  İş planı
  Ustalık nedir?
  Vasat olma çünkü…
  İş modeli geliştirme çalışması - Turizm
  Sağlıklı mutfaklar ve turizm etkisi
  Türkiye turizmden bir kazanım elde etti mi?
  Pazarla
  Kriz
  Çözüm her yerde
  Turizm nasıl kalkınabilir?
  Bilgi, deneyim ve liyakat üçlemesi
  Daha iyisi nasıl olabilir?
  Yeniden yapmak veya tadilat: hangisi daha uygun?
  Makale Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  2018 yılında Türkiye'ye gelen turist profilini nasıl buluyorsunuz?

  Geçtiğimiz yıllarla aynı
  Alt gelir grubunun ağırlığı artıyor
  Daha varlıklı turistler geliyor
  Ücretsiz Abone Olun