Turizmde arayışlar - Teknik Boyut

  Turistik Tesisler Proje Danışmanı Serdar Sağlamtunç / FCSI
  Köşe yazısını paylaş : | Yazıcı Dostu Gösterim | Arkadaşına Gönder
  Turizm ülkemizde halen yılın belli bir zaman diliminde yapılmakta olan çalışmalar şeklinde algılanmaktadır. Bu olgunun tüm yaşamda ne gibi etkiler yaptığı henüz dikkate alınmamaktadır.

  Bunun en önemli ve belki de tek nedeni alt yapı oluşturulmadan ve kavram bilinci yerleştirilmeden tesislerin birbiri ardına yapılarak sözde hizmete açılması ve buradan elde edilecek çoğu sanal olan sahte gelirlerin abartılı olarak insanların beyinlerine şırınga edilmesi süreci olabilir. Yani temel olmadan bina inşa etmek veya okuma bilmeden kitap okuyor görüntüsü vermek gibi. Hâlbuki bütün dünyada özellikle son onlu yıllarda hizmet farklı bir sektör olarak ele alınmaktadır ve bir dizi olmazsa olmazlar yerine getirilirse ancak bir kazanç söz konusu olmaktadır.

  Eğer hafızalarınızı tazelerseniz, 1980li yıllarda ortaya atılan ve özellikle inşaat sektörünün birden ama temelsiz olarak büyümesine yol açan turizm halen ve aradan geçen süre içinde alınmış olması gereken derslere rağmen sadece tesis inşası olarak ele alınmakta ve tüm hesaplar bunun üzerinden yapıldığından bir türlü gerçek sorun ele alınamamaktadır. İnşaat sektörünün mimari tasarım ve inşaat usulleri olarak farklı ve ciddi bir özeleştiri yapması gerektiğinin altını özellikle çizelim. Ziyaret ettiğim tesislerde o kadar basit ancak inşaat sırasında yapılmış olması gereken bir dizi hatalar ve eksikler bizi gelecek açısından sıkıntıya sokmalıdır. Çünkü her inşaat bir eğitim dosyasıdır ve o projede çalışan tüm profesyoneller mutlaka birden fazla çıkartım elde ederler. Eğer bunlar kötü birikimlerse o kişi nereye giderse ve hangi tesiste çalışırsa çalışsın aynı hataları yapacaktır.

  Bugün tarafsız bir gözle baktığınızda tesislerin neden 2-3 yılda bir yenilenme çalışmaları yapmak durumunda olduğunu anlamak zor olmalıdır. Benzer şekilde mekanik ve elektrik ana yapı dışında hemen her şey aynı süre içinde değişmektedir. Aslında bu işlemler için harcanan paraların işletme geri dönüş sürecini ötelediğini de görmek gerekir. Bu davranışın iki nedeni var.
  1.    Projelerin detay çalışmalarının eksik yapılması ve projelendirme süresinin kısa tutularak inşaat devam ederken çözüm bulmanın bir kötü alışkanlık olarak içimize sinmesidir. Buna örnek olarak kapı ve geçişlerdeki rampalar, kısa ve sert dönüşler ile tesisat problemlerinden bahsedilebilir. Ancak göz ile görülebilir alanlarda yapılan bu tip falsoların gözden kaçırılması adına uygulanan yöntemler oldukça eğreti ve şekilsiz olmaktadır.  
  2.    Proje tadilatlarının sürekli hale gelerek çoğu kaçak mahallerin oluşturulması ve bu şekilde tesisin bitirilmesidir. Bunu görmek çok basittir çünkü projeleri incelerseniz inşaat sırasında yapılan eklentiler başınızı döndürebilir. Tabi ki bazıları tesisin yaşaması için elzem özelliktedir. Çünkü bir şekilde fazla itibar edilmemiş ve belki de unutulmuştur. Bugün çoğu tesiste ruhsat dışı projelendirilmiş yapılar bulmak tesadüf değildir.

  Ancak bu yanlışlıklar nedense hiç kimseye bir çıkartım etkisi göstermemektedir. Proje sırasında doğru çözümler işletmenin planlandığı gibi çalışmasını temin eder. Ancak detaylar çözülmeden imalata girişilmesi ve çoğu zaman deneye dayalı yapım usulleriyle devreye alınan tesislerde kayıplar oldukça büyük rakamlarla ifade edilir seviyededir. İşte bu noktada işletme ne yaparsa yapsın harcama kalemlerini kontrol etmekte zorlanmaktadır. Genel bir pratik olarak bu kadar tesis yapıldıktan sonra belli bazı kritik konuların teknik çözümler olarak üstesinden gelinmiş olması gerektiği düşünülse de uygulamada bunun tam da tersi durum söz konusudur. Hatta bazı tesislerde yatırımcının kendi firması inşaatı yapmakta olmasına rağmen işletme özelliklerinin göz önüne alınmaması nedeniyle zaman içinde büyük zorluklarla karşılaşmaktadırlar.

  Özet olarak projelendirme süresi, detay çözümler, işletme bilgisinin projeye aktarılması, işletme masraflarının kontrol altına alınmasına olanak sağlayacak tedbirler, enerjinin ve suyun geri kullanılması gibi mühendislik çözümlerinin kullanılmasına gerek vardır. 

  SOSYAL BOYUT


  Teknik kısma bir virgül koyarak ülkemizdeki turizmin sosyolojik yapısına bakalım. “Hizmet vermek” bu coğrafyada nasıl algılanıyor? Öyle ya, atalarımızın geldiği Orta Asya’dan Anadolu topraklarına kadar tarafsız bir gözle kesit aldığımız zaman bir uyuşmazlıkla karşı karşıya olduğumuz ortadadır. Hele kültürel yozlaşmanın başladığı karman çorman Osmanlı devrinde hanedan kadar hanedan olmayanların aynı hükümran tavır ve davranış içinde olmaları belki de bugün yaşanan olumsuzluklar kilidinin göbeğini teşkil etmektedir. Hizmet vermenin yapısal olarak zorluğu yin-yang düzleminde hizmet almanın zorluğuna da eşit olmaktadır. Dolayısıyla iyi hizmet vermeyen kişilik davranışı iyi hizmet de alamaz değerler dizisini ciddiye almak ve buna uygun eğitim programları uygulamak belki birçok sorunu çözecek özelliktedir.

  Bu tanımlamayı pozitif manasıyla ele alırsak, iyi hizmet veren iyi hizmet alır şekline ulaşırız. Bu ise yaşamın tek kuralını iyi anlatan bir düsturdur. Önce vermek ve bunun karşılığı almak gibi evrensel bir sistemin var olduğunu unutmamak gerekiyor. Basit olarak örnekleme yaparsak, toprağa tohumu verirsiniz o da size meyvesini verir. Karşınızdaki kişiye “günaydın veya iyi günler” diye hitap edersiniz o da size benzer bir hitap ile geri döner. Bunun negatifi de tabi ki söz konusudur ancak burada konumuz değil. Kafalar eğer vermek olgusunu anlarsa zaten toplumsal ölçekte belli bir seviyeye ulaşmak oldukça kolay olacaktır.

  Çarpık ekonomik uygulamalarla insan kavramı ve ilişkisi bir şekilde gündemden çıkartılmıştır. Elinde gücü tutmaya çalışan politik erk insanı sadece bir oy sayısı olarak görmektedir ve bu yönde insanı yalnızlaştırmak ve becerisiz kılmak amacındadır. Teknolojik gelişmelere paralel olarak satın alınabilir cihazların etkili güçlerine bakılırsa bu gidişatın tersine gelişmesi gerekmektedir. Ancak buradaki paradoks eldeki kapasitenin boşa kullanılması nedeniyle insanlar arası etkileşimin azaldığı şeklindedir. Dikkat ederseniz tam da bu noktada hizmet alanındaki eksiklik kendini belli etmektedir. Çünkü içine kapanan insanların dışa dönük bir kimlikle iyi hizmet vermesi beklenemez. Zaten hizmet kavramını en iyi sindiren ve uygulayarak buradan para kazanan ülkelerde insanlar hizmetin bir iş kolu olduğu ve iyi yapılan işin sürdürülebilir bir modele karşılık geldiğinin farkındadırlar.

  Turizm gibi kırılgan ve doğrudan bireyin kişiliği ile ilgili olan sektörde gelir elde etmek ve gelecek için model oluşturmak ilk önce insana değer vermek, eğitmek, işinin kazandırdığı değerin farkındalığını oluşturmak, hizmeti bir yaşam tarzı olarak hazmettirmek ve bunun gereklerini yerine getirmek çabası ile gerçekleştirilebilir. Birey olarak sorgulanması gereken şey tanımlardır. Eğer tanımlar doğru ve tam yapılmışsa çözüm kolaydır. Ama amorf bir tanım hiçbir şey açıklamadığı gibi içinde ilgisiz şeyleri de barındırabilir. Buna güncel bir dille torba tanım da diyebiliriz. Yani, birbiri ile benzemeyen bir sürü konuyu aynı torba için bu süreç içinde kendi görüşlerinin dayatmak işin en kolay tarafıdır. Peki, bu tutum anlık durum kurtarma değilse sektör olarak bir düzelmeden bahis edilebilir mi?

  Tesisler tekniğine uygun yapılar olarak çevreye uyumlu ve işletme safhası düşünülerek itinalı ve titiz olarak inşa edilmelidir. Bununla birlikte tesisi yıkılana kadar ayakta tutacak çalışanlara değer vererek onlardan değer elde etmek basit bir formül olarak hepimizin dikkat etmemiz gereken önemli bir husustur. Aksi halde daha çok kalınma planları, turizm toplantıları, yeni modeller üzerinde çalışır ama havanda su dövmek dışında bir adım ilerleyemeyiz.

  Ne dersiniz?   


  Turistik Tesisler Proje Danışmanı
  Serdar Sağlamtunç / FCSI

  Kullanıcı Yorumları

  Kayıtlı yorum bulunamadı...

  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Yazarın diğer yazıları :
  Defolu, kusurlu, özürlü, bozuk
  Vatandaş
  İşler tıkırında
  Mı, mi, mu , mü????
  Ütopik bir deneyim: Sinerji
  İletişim bir aldatmaca mı?
  Depreme karşı ne yapmalıyız?
  Kısa bir fiyat ve değer analizi:
  Veriler
  Modus Operandi – İş yapma tarzı
  Nedir bu dilden çektiğimiz?
  Turizmin geldiği nokta
  Savurganlık adına
  Çalışmak
  Turizmi bilmemek
  Turistik tesislerdeki yenileme çalışmalarına bakış
  Yatırımların optimizasyonu
  Ekonomi bilmeyenlerin ekonomi dünyası
  Bir yatırım aracı olarak turizm
  B planı
  Çözüm nedir?
  Gıda zehirlenmesi mi, insan canının ucuzluğu mu?
  Nedeni sorgulamak
  Dayanılmaz hafiflik
  Hayır! Ticaret bu değil
  Hayır! Turizm bu değil!
  Savurganlık adına
  Hava-su-gıda
  Aynı dili konuşarak anlaşamamak
  FCSI Nedir?
  Turizm ve Ötesi
  Yatırımcı projeye başlarken nelere dikkat etmeli?
  TESİSLER İÇİN KARAR VERME SÜRECİ
  FUARLAR VE SERGİLENEN UMUTLAR
  TABİAT VE İNSAN
  Bir tesis kaç yıldız olmalı?
  BİR FELAKETİN ARDINDAN
  Yatırımcı neyin farkında olmalı?
  TURİSTİK TESİSLERDEKİ TEMEL SORUNLAR
  İSTANBUL’ U İZLİYORUM GÖZLERİM AÇIK
  TURİSTİK TESİSLERDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ: 1
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ-2
  OTELDEN BİR KESİT: BİNANIZIN RUHSAL DURUMU NASIL?
  Yeşil proje ne anlama geliyor?
  Yatırım için görüşler...
  Otel ve endüstriyel tesis projelendirmesinde inovasyon
  Fiyat - değer ilişkisine devam
  Turizm, yollar, kazalar...
  Yatırım ve kazanç ekseni
  Deprem felaket mi, yoksa yaradanın verdiği ceza mı?
  Danışman bir projeye ne kazandırır?
  Anlattıklarınız karşınızdaki kişinin algı seviyesiyle sınırlıdır
  Sürdürülebilirlik sürdürülebilir model
  Turizmde danışmanlık
  Ne anlıyoruz, ne anlatmaya çalışıyoruz
  Yine bir felaket mi?
  Okul sütü
  Olimpiyat oyunları: Spor mu finans mı?
  Toz duman
  Toz duman - 2: İnsan sağlığına ne zaman duyarlı olacağız?
  Turizmde arayışlar - Teknik Boyut
  Bir tesis için para kazanmanın yolları
  Akıl iş yapma becerisini sağlar mı?
  2013 Yılı için düşünceler – 1. Kısım
  Yüzde 5 ödeyerek yüzde 95 kazanım elde etmek nasıl bir yatırım modelidir?
  2013 Yılı için düşünceler – 2. Kısım
  İllüzyon - Maji
  Rekabet
  Takım oyunu
  Kıyı alanları raporuna bakış
  Turizmde farklı çözümler
  Yeşile batmak
  Gezi ve turizm
  Başarı - başarısızlık
  TMMOB: Görülen lüzum üzerine
  Hataların bize anlattıkları
  Köprü, birbirine uzak iki yakayı birleştiren bir yapı elemanıdır
  Kazan kazan
  Tutumluluk
  Kolaycılık ve basite indirgeme
  Bireysel çözüm
  Kaos ve düzensizlik
  İstanbul 2090
  Girişimci - Entrepreneur
  Dersler
  Hukuk ne için gerekli?
  Çalışma, verimlilik ve kalite üzerine
  Enerji tasarrufu yapmak bu kadar kolay
  Turizm yapıları için geliştirilen bir çalışma modeli
  Seçimlerinize dikkat edin, hayatınızı şekillendirir
  Turizmde değişim ama nasıl?
  Turizmde işler güçler
  Sistemlerin düşünce öğretileri
  Farklı bir proje önerisi
  Geometri
  Düşünen sistemler
  Farkındalık, çözüme yol gösteren pusuladır
  Made In Turkey /Turkish Style - Türk yapımı/Türk usulü
  Yaratıcılık, zekanın işlenmiş biçimidir
  Turizmde kafa karışıklığı
  Pilavın lezzeti nereden gelir?
  Potansiyel ile iktidarsızlık arasındaki çizginin sınırı
  Altyapı sözünden ne anlıyoruz?
  Plan yapmaya gerek var mı?
  Algı yönetimi ile 'sorun' nedir, nasıl algılıyoruz?
  Yeni bir yıl 2015
  Değer nedir?
  Turizmde gerçekçi olabilir miyiz?
  Her şeyi bilen insanlar topluluğu
  Önce
  Kelimelerle kitleler aldatılabilir mi?
  Kimin eli kimin cebinde?
  Ne olsa yaparız ağabey
  Sen dedin, ben dedim, kim ne dedi?
  Turizmde sorunun bir parçası olmak mı, olmamak mı? İşte sorun bu
  Lezzet kültürel bir inceliktir
  Sağlık bilgileri
  Fıtrat mı?
  Hastane proje ve inşaatlarında neredeyiz?
  Sadece üretmek yetmez, kalite olgusunun geliştirilmesi gereklidir
  Pazarlama
  Turizm ve ticaret
  İş planı
  Ustalık nedir?
  Vasat olma çünkü…
  İş modeli geliştirme çalışması - Turizm
  Sağlıklı mutfaklar ve turizm etkisi
  Türkiye turizmden bir kazanım elde etti mi?
  Pazarla
  Kriz
  Çözüm her yerde
  Turizm nasıl kalkınabilir?
  Bilgi, deneyim ve liyakat üçlemesi
  Daha iyisi nasıl olabilir?
  Yeniden yapmak veya tadilat: hangisi daha uygun?
  Makale Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  2018 yılında Türkiye'ye gelen turist profilini nasıl buluyorsunuz?

  Geçtiğimiz yıllarla aynı
  Alt gelir grubunun ağırlığı artıyor
  Daha varlıklı turistler geliyor
  Ücretsiz Abone Olun