Turizm yapıları için geliştirilen bir çalışma modeli

  Turistik Tesisler Proje Danışmanı Serdar Sağlamtunç / FCSI
  Köşe yazısını paylaş : | Yazıcı Dostu Gösterim | Arkadaşına Gönder
  Turizmin bacasız bir sanayi olduğu tüm dünyada kabul gören bir varsayımdır. Kendi içinde dinamikleri ve karmaşık bir yapıya sahip olan bu sanayi dalının iç resminin nasıl göründüğü konusunda farklı bir kesiti sizlerle paylaşmak istiyorum.
  Çünkü ticaretin altın kuralı bir malı ucuza mal edip normal veya rekabet piyasasındaki rakamla satmak sonucunda ancak bir gelir elde edilebilir. Geçmişi eski olsa da en fazla tesisin devreye alınması ile dikkat çeken bir büyüme yaklaşık 35 yıl öncesine dayanmaktadır. Süre olarak yapılacak işlerin ne kadar fazla olduğunu belirten bir özelliğe sahiptir. Diğer taraftan ise sadece deniz ve kum yerine çeşitlendirilmiş turizm fikirleri ile çok hızlı bir yol almak da olasıdır.

  Bu olumlu yanlarına rağmen yatırım ekseninde konuyu irdelerseniz geleceğin fazla parlak olmadığı gibi bir karamsar ekran karşınızda belirecektir. Bunun tek nedeni ise birçok unsuru içinde taşıyan “yatırım” kavramında gizlidir. Başlıca dört tür yatırımdan bahsetmek olasıdır.

  Tesis yatırımı

  Turistik tesisler fikir şamasından projelendirme ve inşaat safhalarında oldukça sorunlarla doludur. Bir binayı kâğıda resmetmek ve onu benzer bir şekilde inşa etmek bu konuda ileri ülkelerde 50 yıldan fazla bir süreden beri terk edilmiştir. Bunun yerine olabilirlik çalışması, yer ve zemin uygunluğu, ÇED raporu, mühendislik disiplinlerinin uyumlu çalışması, uzmanlık konularında danışmanlık hizmeti gibi üst düzey teknik çalışmalar getirilmiştir. Amaç ortaya atılan fikrin en uygun ve en ekonomik şekilde ele alınarak herkesi tatmin eden bir yapıya dönüşmesidir. Çünkü yapılan yanlışlıklar endüstriyel bir tesis için hesaplanmış elli yıllık ömrün her yılında yatırımcı ve işletmecinin sorunu olacaktır. Bunu düzeltmek için yapılacakları aşağıda kısaca vermeye gayret edeceğim.       

  İnsan yatırımı


  Tesis yapmak kadar misafirin tesiste kaldığı süre içinde onu rahat ettirecek tüm tedbirlerin alınması için insan kaynağının turizm konusunda yetkin duruma getirilecek şekilde eğitilmesi oldukça önemli bir çalışma gerektirmektedir. Bu çalışmanın eksik kalan kısımları müşterilerden şikâyet olarak geri dönmekte ve kazanım yerine zarar ortaya çıkmaktadır. Eğitim safhasında kültür ve bilgi seviyesinin de yükseltilmesine yönelik programlar faydalı olmaktadır. Aynı kalem içinde çalışma koşulları, ücretler ve ek kazançlar, çalışma saatlerinin doğru bir şekilde ele alınmasında sayısız fayda vardır.

  Gıda ve ürünleri yatırımı

  Turistik tesislerde en önemli üç faktörden ikisi gıda ve yataktır. Tesisin rahatlığı yanında misafirin yediği yemekten zevk alması ve temiz bir yatakta yatması onu yeteri kadar memnun edecektir. Bu yönüyle gıda günde en az üç kez misafire sunulacağı için ham maddeden ürün haline geldiği yolun çok iyi planlanması fayda sağlamaktadır. Tesis her şey dâhil sistemini uyguluyorsa durum daha da vahim olabilir. Gıda üretimi için yeni bir model geliştirilmelidir. Tesislerin organik üretimlere yönlenmesi ve üreticiler ile yakın bir işbirliği fayda sağlayacaktır.     

  Çevre yatırımı   


  Son yıllarda tahrip edilmiş çevre koşulları ve tabiat olaylarının beklenmeyen sonuçları bir şekilde insanları çevre bilincini anlama yoluna itmektedir. Artık çevreci tesisler, temiz denizler sıradan nitelik olarak ele alınmakta, projelendirme sırasında buna uygun yapıların ortaya çıkartılması istenmektedir. Özellikle suların temiz kaynaktan elde dilmesi, her türlü atığın çevre içinde dönüştürülmesi geniş kitle bilinci olarak karşımıza çıkmaktadır.

  Bahsedilen bu özellikler çok basit önlemler alınarak yerine getirilecek işleri tarif etmektedir. Tek şart projelendirme ve uygulama çalışmalarının tekniğine uygun olarak yapılmasıdır. Eğer burada bahis konusu edilen maddeler uygulamaya alınırsa turizmden elde edilecek kazanımların büyük rakamlara ulaştığını görmek hayal olmayacaktır.

  YATIRIMLARIN NİTELİKLERİ


  Turizm yatırımları yönlendiricidir. Turizmden elde edilen gelirler yeni tesisler yapılması ve ticari faaliyete başlamasını artırır. Bu şekilde tesisler ticari kuruluşlar olarak kazandıklarıyla kazandırırlar. Buradaki modelin dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesinde fayda vardır. Mutlaka tüm mimari ve mühendislik disiplinlerinin devrede olması ve gerekli hizmetlerin satın alınması sayısız kazanıma yönlendirecektir. Mevcut durum bir tesisin tüm detaylarının mimari tasarım büroları tarafından çözülmesinin beklenmesidir ki oldukça pahalı bir yöntemdir. Çünkü ilk bakışta tek kaynağa az para ödeniyor gibi görünse de sonraki aşamalardaki detay çözümler ve işletmenin karşılaşacağı durumlar göz ardı edilmektedir. İşin yasal tarafının da aksatılmaması ve işlerin hukuki şartları kontratlarla bağıt altına alınması her iki taraf için avantajdır. Bugün hemen her inşaatta bu tedbir alınmadığı için sorun yaşanmaktadır. Sonuçta ise ya iş eksik veya yetersiz bırakılmakta, diğer bir yüklenici devreye girerek inşaat tamamlanmaktadır. Arada oluşan bilgi ve iş yapım boşluğu kaliteye doğrudan etki eden bir unsurdur. Turistik projelerde mutlaka bağımsız hizmet alınması faydalıdır.

  Yatırım kararı alınmasıyla kaynakların düzenlemesi çok önemlidir. Tesisin inşaatı için harcanacak para nakit, kredi veya farklı finansman modelleriyle belirlenmelidir. Ödentilerin her iş safhasına göre rezerv bırakılması yatırımcıya sayısız avantajlar sağlar. Aynı zamanda bu işlemin yerine getirilmesiyle inşaatın planlanan zaman dilimlerinde ilerlemesi ve ödeme planlının gerçekçi olması ile malzeme tedarik edicilerle gerçek rakamlar üzerinden pazarlık şansı ile abartısız bedellerin oluşmasını temin eder. Bu bölüm genelde yatırımlarda sorunların yattığı kısımdır. Yatırımın yarısı beton imalatı ise diğer yarısı da cihazlardır. Her tesisin yapısı ve özelliğine göre farklı cihazlar projelendirilmektedir. Kırılma noktası cihazlarla ilgili bilgi ve tavsiyelerin ürün imalatçısı ve pazarlaması yapan firmalardan alınması, böylece gereğinden fazla cihazların tesislerde bulunmasıdır. Hâlbuki projelerde kapasite, kullanım sıklığı ve cihaz adetleri sadece yatırımı değil işletmenin de kaderini belirleyen çok önemli etkiye sahip olması bir yana atıklar bakımından çevre dengesine de sıkıca bağlıdır. Mevcut durumda henüz bu işin ciddi boyutu bir şekilde göz ardı edilmektedir. Firmaların danışmanlık yaptığı büyük bir Pazar hiçbir şart ve koşul altında gelişemez. Gelişme için doğru cihaz, doğru kapasite, doğru marka ve modellerin belirlenmesi gereklidir. Bunu yapacak kişilerin bağlantısız ve bağımsız olmaları en büyük özellikleridir. Aksi takdirde bu kişiler kendi ürünlerini projelerde satmak için çeşitli ticari yöntemleri uygulamaktan geri durmayacaklardır.           

  PROBLEM ÇÖZÜM MERKEZİ (info@dm-consultancy.com )


  Kısaca çerçevesini çizmeye çalıştığım sektörün ve sanayi dalının mevcut sıkıntılarının çözümü için bazı temel önermeleri dikkatinize sunmak istiyorum. Burada bahis konusu yapılan maddelerden her biri hem yatırımcı ve işletme hem de malzeme satıcı ve üretici firmaların gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde ele alınmıştır. Sistemde mevcut olan kaostan çıkmak ancak bu şekilde işlerin uzmanlık bölüm ve kısımlara yarılmasıyla olasıdır.

  •    Yatırımlarda en fazla büyük sorun mimari tasarım içindeki bölümlerin fiziki büyüklüklerinin hesabı ile mahaller arası ilişkilerin düzenlenmesi olarak karşımızda durmaktadır.
  •    Hemen her turistik yapıda mutfak ve çamaşırhane yerleşimleri ile buradan hizmet noktası arasında türlü engeller mevcuttur. Veya bu mahaller ya çok büyük veya çok küçük olarak planlanmaktadır.
  •    Üretim alanlarında yer alacak cihazlar sayı, kapasite, marka ve model olarak yeteri kadar incelenme yerine işi kontrolüne alan üretici veya pazarlama firmasının dayatmalarıyla belirlenmektedir.
  •    Cihazların sarf ettikleri enerji, su yanında atıkların kontrol edilmesi ve geri dönüşümlü projelerin öne çıkması gereklidir. Geri dönüşüm sistemleri ortalama beş yıl içinde kendi yatırım bedelini karşılamakta olmasına rağmen bilgi ve deneyim eksikliği ile bu tip mekanizmaların kullanımı yaygın değildir.

  En fazla kaçağın olduğu bu maddelerde yatırımcı ve işletmelere yeni bir çalışma sistemini devreye alarak burada sayılan maddelerle sınırlı olmadan daha kapsamlı hizmet vermek konusunda bir Problem Çözüm Merkezi çalışmalarına devam ediyor. Eğer projelerinizde bu ve benzeri tıkanıklıklar yaşıyorsanız  info@dm-consultancy.com adresine sorunları detaylı şekilde açıklayan bir ileti yollayabilirsiniz.
         Turistik Tesisler Proje Danışmanı
  Serdar Sağlamtunç / FCSI

  Kullanıcı Yorumları

  Kayıtlı yorum bulunamadı...

  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Yazarın diğer yazıları :
  Defolu, kusurlu, özürlü, bozuk
  Vatandaş
  İşler tıkırında
  Mı, mi, mu , mü????
  Ütopik bir deneyim: Sinerji
  İletişim bir aldatmaca mı?
  Depreme karşı ne yapmalıyız?
  Kısa bir fiyat ve değer analizi:
  Veriler
  Modus Operandi – İş yapma tarzı
  Nedir bu dilden çektiğimiz?
  Turizmin geldiği nokta
  Savurganlık adına
  Çalışmak
  Turizmi bilmemek
  Turistik tesislerdeki yenileme çalışmalarına bakış
  Yatırımların optimizasyonu
  Ekonomi bilmeyenlerin ekonomi dünyası
  Bir yatırım aracı olarak turizm
  B planı
  Çözüm nedir?
  Gıda zehirlenmesi mi, insan canının ucuzluğu mu?
  Nedeni sorgulamak
  Dayanılmaz hafiflik
  Hayır! Ticaret bu değil
  Hayır! Turizm bu değil!
  Savurganlık adına
  Hava-su-gıda
  Aynı dili konuşarak anlaşamamak
  FCSI Nedir?
  Turizm ve Ötesi
  Yatırımcı projeye başlarken nelere dikkat etmeli?
  TESİSLER İÇİN KARAR VERME SÜRECİ
  FUARLAR VE SERGİLENEN UMUTLAR
  TABİAT VE İNSAN
  Bir tesis kaç yıldız olmalı?
  BİR FELAKETİN ARDINDAN
  Yatırımcı neyin farkında olmalı?
  TURİSTİK TESİSLERDEKİ TEMEL SORUNLAR
  İSTANBUL’ U İZLİYORUM GÖZLERİM AÇIK
  TURİSTİK TESİSLERDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ: 1
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ-2
  OTELDEN BİR KESİT: BİNANIZIN RUHSAL DURUMU NASIL?
  Yeşil proje ne anlama geliyor?
  Yatırım için görüşler...
  Otel ve endüstriyel tesis projelendirmesinde inovasyon
  Fiyat - değer ilişkisine devam
  Turizm, yollar, kazalar...
  Yatırım ve kazanç ekseni
  Deprem felaket mi, yoksa yaradanın verdiği ceza mı?
  Danışman bir projeye ne kazandırır?
  Anlattıklarınız karşınızdaki kişinin algı seviyesiyle sınırlıdır
  Sürdürülebilirlik sürdürülebilir model
  Turizmde danışmanlık
  Ne anlıyoruz, ne anlatmaya çalışıyoruz
  Yine bir felaket mi?
  Okul sütü
  Olimpiyat oyunları: Spor mu finans mı?
  Toz duman
  Toz duman - 2: İnsan sağlığına ne zaman duyarlı olacağız?
  Turizmde arayışlar - Teknik Boyut
  Bir tesis için para kazanmanın yolları
  Akıl iş yapma becerisini sağlar mı?
  2013 Yılı için düşünceler – 1. Kısım
  Yüzde 5 ödeyerek yüzde 95 kazanım elde etmek nasıl bir yatırım modelidir?
  2013 Yılı için düşünceler – 2. Kısım
  İllüzyon - Maji
  Rekabet
  Takım oyunu
  Kıyı alanları raporuna bakış
  Turizmde farklı çözümler
  Yeşile batmak
  Gezi ve turizm
  Başarı - başarısızlık
  TMMOB: Görülen lüzum üzerine
  Hataların bize anlattıkları
  Köprü, birbirine uzak iki yakayı birleştiren bir yapı elemanıdır
  Kazan kazan
  Tutumluluk
  Kolaycılık ve basite indirgeme
  Bireysel çözüm
  Kaos ve düzensizlik
  İstanbul 2090
  Girişimci - Entrepreneur
  Dersler
  Hukuk ne için gerekli?
  Çalışma, verimlilik ve kalite üzerine
  Enerji tasarrufu yapmak bu kadar kolay
  Turizm yapıları için geliştirilen bir çalışma modeli
  Seçimlerinize dikkat edin, hayatınızı şekillendirir
  Turizmde değişim ama nasıl?
  Turizmde işler güçler
  Sistemlerin düşünce öğretileri
  Farklı bir proje önerisi
  Geometri
  Düşünen sistemler
  Farkındalık, çözüme yol gösteren pusuladır
  Made In Turkey /Turkish Style - Türk yapımı/Türk usulü
  Yaratıcılık, zekanın işlenmiş biçimidir
  Turizmde kafa karışıklığı
  Pilavın lezzeti nereden gelir?
  Potansiyel ile iktidarsızlık arasındaki çizginin sınırı
  Altyapı sözünden ne anlıyoruz?
  Plan yapmaya gerek var mı?
  Algı yönetimi ile 'sorun' nedir, nasıl algılıyoruz?
  Yeni bir yıl 2015
  Değer nedir?
  Turizmde gerçekçi olabilir miyiz?
  Her şeyi bilen insanlar topluluğu
  Önce
  Kelimelerle kitleler aldatılabilir mi?
  Kimin eli kimin cebinde?
  Ne olsa yaparız ağabey
  Sen dedin, ben dedim, kim ne dedi?
  Turizmde sorunun bir parçası olmak mı, olmamak mı? İşte sorun bu
  Lezzet kültürel bir inceliktir
  Sağlık bilgileri
  Fıtrat mı?
  Hastane proje ve inşaatlarında neredeyiz?
  Sadece üretmek yetmez, kalite olgusunun geliştirilmesi gereklidir
  Pazarlama
  Turizm ve ticaret
  İş planı
  Ustalık nedir?
  Vasat olma çünkü…
  İş modeli geliştirme çalışması - Turizm
  Sağlıklı mutfaklar ve turizm etkisi
  Türkiye turizmden bir kazanım elde etti mi?
  Pazarla
  Kriz
  Çözüm her yerde
  Turizm nasıl kalkınabilir?
  Bilgi, deneyim ve liyakat üçlemesi
  Daha iyisi nasıl olabilir?
  Yeniden yapmak veya tadilat: hangisi daha uygun?
  Makale Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  2018 yılında Türkiye'ye gelen turist profilini nasıl buluyorsunuz?

  Geçtiğimiz yıllarla aynı
  Alt gelir grubunun ağırlığı artıyor
  Daha varlıklı turistler geliyor
  Ücretsiz Abone Olun