Okullarda okutulan en temel ticaret ve muhasebe derslerinde yapılan tanıma bir göz atalım: Ticaret herhangi bir sektörde kar amacı güdülerek mal ve hizmetler ile para cinsinden ifade edilen tüm değer ve varlıkların alım satım işlemi olarak tanımlanabilir.

  Sürecin işlemesi için ürünün tüketiciye ulaşması gereklidir. Bir ham maddenin ürün haline gelebilmesi için bazı işlemlerin uygulanması ve son aşamada sunumu gerekir. Burada görünmeyen ve çoğu zaman ürünü tüketirken ilk aşamada kimsenin aklına gelmeyen ara ürünler vardır. Örnekleme yaparsak, sıkça kullandığımız cep telefonlarının markasını biliriz ancak içindeki parçaların nerede, nasıl, hangi diğer üretici firmalar tarafından imal edildiklerini bilemeyiz. Aslında çok da ilgimizi çekmez, çünkü bize ulaştırılan cihaz önemlidir. Tercihimizi o cihaz için kullandıysak, onunla ilgili çoğu bilgiyi ve kullanıcı tavsiyelerini de biliriz.

  Buradan hareketle, aslında ürünün son tüketiciye gelene kadar geçtiği  ara üretimler de son derece öneme sahiptir. Eğer bir itiraz yoksa bu düşünce sistematiğini turizm için yapılandırmaya çalışalım:

  Turizmde ürün olarak adlandıracağımız, tesiste misafire verilen hizmetin tümüdür. Belki anlaşılmayan konu veya yanılgı burada yatmaktadır. Düşünce yapımız turizmdeki ürünü bir cep telefonu veya araba gibi bütün bir ürün olarak algılamamaktadır. Satın alacağınız bir arabanın görüntüsü güzel ancak içi konforsuz ise o aracı satın alır mısınız? O halde tüm ticari ilişkileri bütünsel olarak görme yetisine ulaşmak gerekir. Peki, bu nasıl yapılabilir? Yıllardır dikkat çekmeye çalıştığımız, tesisler yapmanın hiçbir anlamı olmadığı ancak başat dört unsurun varlığını kavramanın önemli olduğudur. Bunlar çevre, tesis, işletme, gıda olarak adlandırılabilir. Çevre kapsamı içine doğal ortam ve alt yapı girmektedir. Güncel durum sadece ikinci unsura kısmen odaklanmış bir alışkanlıklar dizisidir ve dikkat ederseniz ülke turizm gelirinin neden düşük olduğu, bütünsel planın sadece ortalama yüzde 25 oranında gerçekleşmesi sonucu gelirin de bu oranda olduğu buradan kolaylıkla anlaşılmaktadır.

  Bugüne kadar ede edilen bu hastalıklı tablonun devam ettirilmesi ise anlaşılması oldukça zor tutucu bir algıyı işaret etmektedir. Dağın tepesine çıkmak için sürekli aynı yolu takip edip her seferinde (her yıl) paldır küldür düşüp canhıraş tekrar tepeye saldırma psikolojisidir. Sonuç her seferinde değişmez. Bu kargaşa ve tozlu ortam sektör paydaşlarını net olarak olayı anlamadan kör dalış yapmaya sürükler. Salt yatırım için tesisler süratle yapılmaktadır. Hâlbuki kargaşanın farkına varabilsek, bir nefes alıp dünyaya göz atabilsek bizim durmadan kazıp içinde debelendiğimiz çamurlu su birikintisinin hemen yanında tertemiz suları olan nehrin aktığını görebiliriz. Bir ufuk turu yaparak dünyadaki değişimlere bakalım.

  Son yıllarda dayatılan küreselleşme doktrini ekonomik ve sosyal açıdan çökmüştür ve bunun farkına varanlar toparlanma sürecindedir. Yapılan araştırmalar, yılladır yeni teknolojiye bağlı fırsatların tuttuğu birincilik sırasını yetenek geliştirme ve uzmanlık ile yeni gelişmeler elde etmeye bıraktığını gösteriyor. Bu durum, tüm dünyanın gerçekleri kavrayıp değişim aşamasına girdiğini işaret etmektedir. İkinci sırada ise hesap verilebilirlik ve şeffaflık gelmektedir. Sıralama tekrar, eskiden takip edilen uzmanlık, dürüstlük ve teknoloji şekline dönmüştür. Eğer dünyada oluşan büyük hesaplaşmaları eleştirel gözle izlerseniz, yeniden keşfedilen bu düzenlemenin yakın erimde yaygınlaşıp yaklaşık kırk yıldır sürdürülen küresel zorbalığı sona erdireceğini göreceksiniz. Bunun neden ortaya çıktığını ve nasıl başarısız olduğunu yakın tarihte yayımlanan eserlerde görebilirsiniz. Tek kutup, tek lider sultası dağılmakta ve insanlık unsuru ortaya çıkmaktadır.

  İşte tam bu nokta bize turizmde ne yapmamız gerektiğini anlatmaktadır. Bir adım ötesi de sağlık hizmetleriyle ilişkilendirilen turizm tarzıdır. Ancak bu sistematik asla bizde anlatılan ve uygulamaya konan şekille uzaktan yakınan ilişkilendirilemez. Teknolojiyi salt akıllı cihazlar olarak algılayan ve ileri gitmeyi bu cihazlardan mesaj atma olarak kavrayan bir akıl ne yazık ki gündemi kavrayamaz ve eski usul kara düzeni devam ettirir. Çevre, doğa, tabiat, temiz gıda üretimi, endüstri ve imalat alanında markalaşma, kalite bilinci, tarihi koruma, temiz enerji, eğitim konularında süratle iyileşme çalışmaları planlı ve programlı olarak başlamak zorundadır. Buna paylaşım, uzmanlığa değer verme, teknik yeterlilik, ulusal bilinç geliştirme, el ele iş yapma becerisi, ayak oyunları yerine rekabet ve iyiyi yüceltmeyi de ilave etmek gereklidir. Başa dönersek, ürün kalitesi için aradaki aracıların da kalite olgusunun idrakine varması gereklidir. Herkesin her şeyi yapması artık serbest piyasa ekonomisi diye adlandırılmıyor. Her türlü işi ortaya atıp aracının aracısı olmak artık girişimcilik olarak tanımlanmıyor. Bunlar eskide kaldı, dünya yanlışı anladı ve yönünü akıl, deneyim, eğitime çevirdi. Biz bunu ne zaman anlarsak kazanımlar başlayacaktır.        

  Turistik tesis ve hastane projelerinde ortaya çıkan sorunlar:

  Son zamanlarda artan tesis inşaatları içinde uzmanlık, bilgi, deneyim ve işletme kazanımları mutlaka yer almalıdır. Tekrarlamak gerekirse, bir endüstriyel tesis projelendirmesinde teknik hizmetler proje bedelinin yüzde 23-25 arasıdır. Bu hesabın içinde mimari, iç dekorasyon, inşaat, mekanik, elektrik ve tüm uzmanlık gerektiren danışmanlık hizmetleri vardır. Güncel durum tespiti yapıldığında turizm ve sağlık tesislerinde bu tip uzmanlık ve teknik hizmetlerin yüzde 3 oranına karşı geldiği görülmektedir. Bu nedenle yapılan tesisler yatırımcıya kazandıramaz çünkü işin başındaki kurgu yanlış yapılmıştır. Turizm ve sağlık sektörleri bu gerçeği uygulamaya koyduğu zaman ancak kazanımlar başlayabilir.

  Sıkça karşılaşılan problem alanları aşağıda kısa bir liste halinde verilmektedir. Dikkat edilirse listede yer alan tüm kalemlerin çözümleri proje aşamasında kolay, imalat aşamasında zor veya olanaksızdır. Çözüm bu hizmetlerin bağımsız profesyonel danışmanlık firmalarından alınmasıdır. Konaklama ve sağlık sektörlerinde ileri ülkelerde uygulanan sistemin ülkemizde uygulanması kazanımlar getirecek özelliğe sahiptir. İlginç olan, sektörde üretici, pazarlamacı firmalar kadar bağımsız ve bağlantısız olup yatırımcıya yol gösterecek danışmanlık hizmetinin değerinin anlaşılamamış olduğudur. Kültürel bir eksiklik olan sorgulama, referans arama, o işte uzmanlık yeterliliği araştırması başlamalıdır. Bugün uygulanan, sistem ürünü imal eden firmayı danışman olarak bedava kullanma garipliğidir. Böylece doğru çözümler bulunamadığı gibi piyasada “danışmanlık” tarifi de yanlış algılanmaktadır. Dünyada sistem değişmekte ve uzmanlık, şeffaflık, hesap verilebilirlik, teknoloji öne çıkmaktadır. Bakalım bu gerçeği bizim ülkemiz ne zaman fark edecek?

  Tesislerde en sık karşılaştığımız sıkıntılar:    

  *BoH (müşterinin görmediği alanlar) detayları, çalışma alanları, ofislerin ilişkileri,
  *Fiziki ve ergonomik gereksinimlerin projeye aktarılması,
  *Kullanma sularının nitelikleri, geri kullanma yöntemleri,
  *Yer ızgaraları yerleşimi, detayları,
  *Soğuk odalar inşai ve tesisat detayları, kompresör grupları yerleşimleri,
  *Her çalışma alanında alınması gereken hijyen önlemleri, zemin ve tesisat yerleşim detayları,
  *İşleyiş ve akış şemalarının oluşturulması ve çözümler,
  *Enerji tasarrufu önlemleri, kazanım sistemleri, atık yönetimi,
  *Gıda güvenliği ile ilgili çalışmalar.
   
  Otel, restoran, kafe, hastane, kampüs, okul mutfağı, toplu yemek üretim tesisi benzeri gıda üretimi yapılan tesislerde ürünün müşteriye sağlıklı ulaşmasının önemi insan sağlığı ile doğrudan ilintilidir. Sağlık kaybedildiğinde kazanım için yapılan harcama çok daha fazladır. Tehlikenin farkında mıyız?

  Turistik Tesisler Proje Danışmanı
  Serdar Sağlamtunç / FCSI

  Kullanıcı Yorumları

  Kayıtlı yorum bulunamadı...

  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Yazarın diğer yazıları :
  Defolu, kusurlu, özürlü, bozuk
  Vatandaş
  İşler tıkırında
  Mı, mi, mu , mü????
  Ütopik bir deneyim: Sinerji
  İletişim bir aldatmaca mı?
  Depreme karşı ne yapmalıyız?
  Kısa bir fiyat ve değer analizi:
  Veriler
  Modus Operandi – İş yapma tarzı
  Nedir bu dilden çektiğimiz?
  Turizmin geldiği nokta
  Savurganlık adına
  Çalışmak
  Turizmi bilmemek
  Turistik tesislerdeki yenileme çalışmalarına bakış
  Yatırımların optimizasyonu
  Ekonomi bilmeyenlerin ekonomi dünyası
  Bir yatırım aracı olarak turizm
  B planı
  Çözüm nedir?
  Gıda zehirlenmesi mi, insan canının ucuzluğu mu?
  Nedeni sorgulamak
  Dayanılmaz hafiflik
  Hayır! Ticaret bu değil
  Hayır! Turizm bu değil!
  Savurganlık adına
  Hava-su-gıda
  Aynı dili konuşarak anlaşamamak
  FCSI Nedir?
  Turizm ve Ötesi
  Yatırımcı projeye başlarken nelere dikkat etmeli?
  TESİSLER İÇİN KARAR VERME SÜRECİ
  FUARLAR VE SERGİLENEN UMUTLAR
  TABİAT VE İNSAN
  Bir tesis kaç yıldız olmalı?
  BİR FELAKETİN ARDINDAN
  Yatırımcı neyin farkında olmalı?
  TURİSTİK TESİSLERDEKİ TEMEL SORUNLAR
  İSTANBUL’ U İZLİYORUM GÖZLERİM AÇIK
  TURİSTİK TESİSLERDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ: 1
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ-2
  OTELDEN BİR KESİT: BİNANIZIN RUHSAL DURUMU NASIL?
  Yeşil proje ne anlama geliyor?
  Yatırım için görüşler...
  Otel ve endüstriyel tesis projelendirmesinde inovasyon
  Fiyat - değer ilişkisine devam
  Turizm, yollar, kazalar...
  Yatırım ve kazanç ekseni
  Deprem felaket mi, yoksa yaradanın verdiği ceza mı?
  Danışman bir projeye ne kazandırır?
  Anlattıklarınız karşınızdaki kişinin algı seviyesiyle sınırlıdır
  Sürdürülebilirlik sürdürülebilir model
  Turizmde danışmanlık
  Ne anlıyoruz, ne anlatmaya çalışıyoruz
  Yine bir felaket mi?
  Okul sütü
  Olimpiyat oyunları: Spor mu finans mı?
  Toz duman
  Toz duman - 2: İnsan sağlığına ne zaman duyarlı olacağız?
  Turizmde arayışlar - Teknik Boyut
  Bir tesis için para kazanmanın yolları
  Akıl iş yapma becerisini sağlar mı?
  2013 Yılı için düşünceler – 1. Kısım
  Yüzde 5 ödeyerek yüzde 95 kazanım elde etmek nasıl bir yatırım modelidir?
  2013 Yılı için düşünceler – 2. Kısım
  İllüzyon - Maji
  Rekabet
  Takım oyunu
  Kıyı alanları raporuna bakış
  Turizmde farklı çözümler
  Yeşile batmak
  Gezi ve turizm
  Başarı - başarısızlık
  TMMOB: Görülen lüzum üzerine
  Hataların bize anlattıkları
  Köprü, birbirine uzak iki yakayı birleştiren bir yapı elemanıdır
  Kazan kazan
  Tutumluluk
  Kolaycılık ve basite indirgeme
  Bireysel çözüm
  Kaos ve düzensizlik
  İstanbul 2090
  Girişimci - Entrepreneur
  Dersler
  Hukuk ne için gerekli?
  Çalışma, verimlilik ve kalite üzerine
  Enerji tasarrufu yapmak bu kadar kolay
  Turizm yapıları için geliştirilen bir çalışma modeli
  Seçimlerinize dikkat edin, hayatınızı şekillendirir
  Turizmde değişim ama nasıl?
  Turizmde işler güçler
  Sistemlerin düşünce öğretileri
  Farklı bir proje önerisi
  Geometri
  Düşünen sistemler
  Farkındalık, çözüme yol gösteren pusuladır
  Made In Turkey /Turkish Style - Türk yapımı/Türk usulü
  Yaratıcılık, zekanın işlenmiş biçimidir
  Turizmde kafa karışıklığı
  Pilavın lezzeti nereden gelir?
  Potansiyel ile iktidarsızlık arasındaki çizginin sınırı
  Altyapı sözünden ne anlıyoruz?
  Plan yapmaya gerek var mı?
  Algı yönetimi ile 'sorun' nedir, nasıl algılıyoruz?
  Yeni bir yıl 2015
  Değer nedir?
  Turizmde gerçekçi olabilir miyiz?
  Her şeyi bilen insanlar topluluğu
  Önce
  Kelimelerle kitleler aldatılabilir mi?
  Kimin eli kimin cebinde?
  Ne olsa yaparız ağabey
  Sen dedin, ben dedim, kim ne dedi?
  Turizmde sorunun bir parçası olmak mı, olmamak mı? İşte sorun bu
  Lezzet kültürel bir inceliktir
  Sağlık bilgileri
  Fıtrat mı?
  Hastane proje ve inşaatlarında neredeyiz?
  Sadece üretmek yetmez, kalite olgusunun geliştirilmesi gereklidir
  Pazarlama
  Turizm ve ticaret
  İş planı
  Ustalık nedir?
  Vasat olma çünkü…
  İş modeli geliştirme çalışması - Turizm
  Sağlıklı mutfaklar ve turizm etkisi
  Türkiye turizmden bir kazanım elde etti mi?
  Pazarla
  Kriz
  Çözüm her yerde
  Turizm nasıl kalkınabilir?
  Bilgi, deneyim ve liyakat üçlemesi
  Daha iyisi nasıl olabilir?
  Yeniden yapmak veya tadilat: hangisi daha uygun?
  Makale Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  2018 yılında Türkiye'ye gelen turist profilini nasıl buluyorsunuz?

  Geçtiğimiz yıllarla aynı
  Alt gelir grubunun ağırlığı artıyor
  Daha varlıklı turistler geliyor
  Ücretsiz Abone Olun