Yaşama her gün yeni başlayan bir serüven olarak bakabilirseniz eldeki potansiyeli değerlendirme yönünde alınan derslerin yol gösterici özelliği yadsınamaz. Sürekli aynı müziği çalan bozuk bir pikap yerine gerekli tamiratları yaparak parçadaki seslerin keyfini çıkartabilmek olasıdır.

  MEVCUT PLANLARI UYGULANABİLİR HALE GETİRMEK:
   
  Genel olarak, planlama alışkanlığı ve ileride ortaya çıkacak durumlara göre tedbir alabilme esnekliği, çalışma yaşamında parlak sonuçlara işaret edecek özellikte olmasına rağmen, en basit bir yöntem olan bilgi ve teknolojiyi işin içine katma konusunda ilerleme gerekliliği vardır. Bu aşamada en kritik nokta ise konusunu iyi bilen ve yeterli deneyime sahip profesyonellere çalışma ortamı hazırlamaktır. Sadece bu tedbir alınsa bile mevcut projelerin eksik ve aksayan yanlarının geliştirilmesi, uygulanabilir duruma getirilmesi kolaydır. Turizm söz konusu olduğunda bugüne kadar elde edilmiş deneyimlerin pek fazla çıkış yolunu işaret ettiği ortada ve çıplak gözle görünecek kadar belirgindir.
   
  Bu tip bir çalışma yapılabilirse, deneyimlerin kamu önderliğinde özel sektör ve çalışanlarla birlikte değerlendirilmesiyle çok kısa süre içinde sonuç alınacaktır. Ancak bu önermede kamunun yol gösterici değil de düzenleyici rolü üzerinde durmak gerekecektir. Artık herkesin anlamış olduğu gerçek ise, çevre bilinci, duyarlılığı, koruma tedbirleri olmadan turizmde söz sahibi olunamayacağıdır. İşte bu noktada kamu, yasalar ve uygulama yönetmelikleriyle sektörün ilerlemesi için gereksinim duyulan merci olmak zorundadır. Belki ilk aşamada uygulamadaki aksaklıkların tarafsız ve eleştirel bir göz ile ortaya konulması önemli bir unsurdur. Bu çalışmaları taraf olan kamu hazırlayamaz çünkü bugüne kadar böyle bir alışkanlık ve çalışma pratiğine de sahip olmadıkları ortada. Diğer yandan turizmi ilgilendiren diğer kamu kurumları da aynı fikre sahip olmak zorundadır. Örneğin ormanı kesip golf alanı yapmaya karar verilmemelidir.      
   
  TURİZM YATIRIMINDA ÖNCELİKLER:
   
  Turizm yatırımlarında en önemli unsur olan tesis planlamasında ortada olan, bir dizi çözüm bekleyen konu ve detaylar henüz yatırımcı tarafından keşfedilmedi. Bunun neden ve niçin olduğunu anlatmak zaman sarfıdır. Çünkü turistik tesis planlamasında sistem tamamen değişmelidir. O halde öncelikler ne olmalıdır sorularının yanıtlarını araştıralım. Çünkü gelecek yıllarda turizmde sihirli değnek değmiş gibi bir iyileşme söz konusu olamayacağı ortadadır. Bu açıdan bakılarak en azından bugünden sonra yapılacak yatırımlar veya yenileme yapmayı planlayan tesislere belki bir kılavuz olması maksadıyla bazı ipuçları verilebilir. 
   
  Çok önemli bir husus ise, bu çalışmalarda devletin bol keseden atarak, ‘ne isterseniz vereceğiz’ yaklaşımıyla değil, akılcı ve çağdaş normları takip etmesi gerekliliğidir. O halde ilk ve en kritik sorun olan tesislerin gereğinden fazla masraf ve harcama ile yapılmasının önüne nasıl geçilebileceği konusu tartışma ve çözüme açılmalıdır. Bunun yapılabilmesi ancak bu konuda bilgi ve deneyim birikiminin sektöre aktarılması ile olabilir. Bu noktada turizm kavramını ve ilerleme için neler yapılması şartlarını gözden geçirmek faydalı olacaktır. Peki, bu temel esaslar nasıl göz ardı edilerek bugünlere gelindi? Sorun her işi acele ele almak ve turizmi büyük bir projenin tümü olarak gereği gibi algılamadaki eksikliktir. ‘Neden acele edilmektedir’ detayını irdelemek yanıt olabilir. 
   
  Turizmle ilgili 10-50-100 yıllık gelecek programların hazırlanması ve bu planlarda belirtilen hususların şehir planlarında ve çevre değerlendirme çalışmalarında mutlaka ele alınması gereklidir. Bu planlar içine yerleştirilecek gelişim alanları ile turizmin çarpıklıklarının önüne geçilebilir. Eğer yatırımcı sadece tek tesis yaparak her türlü zararı verme eğiliminde ise buna kamu karşı durmalıdır. Tesis planlaması ise hem bu planlamalara hem de alt yapı gereksinimlerinin önceden hazırlanmış planlarına uyumu bakımından kolaylıklar getirecektir. Dolayısıyla ortada fazla detaylı ve çözümsüz bir yapı yoktur. Ancak bunun yerine getirilmesi için irade ve kararlılık olması en önemli husustur.               
   
  TURİSTİK TESİS YATIRIMCISI NEYİ BİLMELİ, NELERİ BİLEMEZ?
   
  Yatırımcı neyi bilmeli?
   
  Yatırımın olabilirliği, tutarı, geri ödeme süresini
  Doluluk oranını
  Kaç bölüm olacağını ve her bölümde kaç kişi çalışacağını
  Satın alımların nasıl yapılacağını ve yöntemlerini
  Satış ve pazarlama yöntemlerini
  Tesisin en uygun büyüklüğünü ve yıldız sayısının ne olması gerektiğini
   
  Yatırımcı neyi bilemez?
   
  Nasıl ve hangi nitelikte bir tesis olması gerektiğini
  Yerleşim alanı ve ulaşım bağlantılarının etkisini
  Hangi personelin işini hangi koşul ve süre içinde yaptığını
  Ana yatırım kalemleri olarak neler alınması gerektiğini
  Cihazların işletme sırasındaki su ve enerji tüketimlerini
  Cihazların bakım, onarım ve yenileme sürecini
  Hangi cihazların hangi kapasite ve adette satın alınması gerektiğini
   
  Maddeler çoğaltılabilir, ancak bir tesisin projelendirilmesi sırasında en fazla paranın kaybedildiği temel noktalar bunlardır. Burada farklı bir detay ise tesisin yatırımı ile işletme maliyetlerinin oranlarının iyi irdelenmesidir. Yani satın alınacak bir cihazın alım fiyatı düşük olabilir ama 7/24 çalışması durumunda sarf edeceği enerji veya su miktarı yüksek ise tesisin kazanma şansı hemen hemen hiç yoktur. Bu tip pek çok örnekle her gün karşılaşmaktayız. Yatırımcı için bir diğer sıkıntı da marka seçmede hangi kıstasları temel alacağıdır. Bu seçme özellikleri bilinçli olarak abartıldığı için doğrudan düşük fiyatlı malzemelerin seçimi en sık karşılaşılan durumdur. Ancak bu durumda kalite ile ilgili büyük sorunlar ortaya çıkmaktadır. Böyle bir sorunda yatırımcı çoğunlukla bazı cihazlara abone olan kişilere danışır ve onların yanlı tutumları ile yanlışlar yapar. Genel anlamda, aynı mimari proje olsa ve tesisler iki farklı mahalde inşa edilse ikisinin arasında kullanım, fonksiyon ve teknik özellikler bakımından farklılık olması doğaldır. Buna dikkat edilmeden kopyala yapıştır işlemi ile çoğu projede gereksiz cihaz ve teçhizat bulunmaktadır. 
   
  Yapılacak şey kolay, ancak yerleşmiş sistemi kırmak en zor iştir. Akıl, bilgi ve deneyim turizm sektörüne yerleşmedikçe turizmden kazanım zor olacaktır. Çünkü bir yıl uçak, diğer yıl kaçak, öbür yıl gıda gibi farklı bahaneler ortaya çıkabilir.          
      
   


  Turistik Tesisler Proje Danışmanı
  Serdar Sağlamtunç / FCSI

  Kullanıcı Yorumları

  Kayıtlı yorum bulunamadı...

  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Yazarın diğer yazıları :
  Modus Operandi – İş yapma tarzı
  Vatandaş
  İşler tıkırında
  Mı, mi, mu , mü????
  Ütopik bir deneyim: Sinerji
  İletişim bir aldatmaca mı?
  Depreme karşı ne yapmalıyız?
  Kısa bir fiyat ve değer analizi:
  Nedir bu dilden çektiğimiz?
  Turizmin geldiği nokta
  Savurganlık adına
  Çalışmak
  Turizmi bilmemek
  Turistik tesislerdeki yenileme çalışmalarına bakış
  Yatırımların optimizasyonu
  Ekonomi bilmeyenlerin ekonomi dünyası
  Bir yatırım aracı olarak turizm
  B planı
  Çözüm nedir?
  Gıda zehirlenmesi mi, insan canının ucuzluğu mu?
  Nedeni sorgulamak
  Dayanılmaz hafiflik
  Hayır! Ticaret bu değil
  Hayır! Turizm bu değil!
  Savurganlık adına
  Hava-su-gıda
  Aynı dili konuşarak anlaşamamak
  FCSI Nedir?
  Turizm ve Ötesi
  Yatırımcı projeye başlarken nelere dikkat etmeli?
  TESİSLER İÇİN KARAR VERME SÜRECİ
  FUARLAR VE SERGİLENEN UMUTLAR
  TABİAT VE İNSAN
  Bir tesis kaç yıldız olmalı?
  BİR FELAKETİN ARDINDAN
  Yatırımcı neyin farkında olmalı?
  TURİSTİK TESİSLERDEKİ TEMEL SORUNLAR
  İSTANBUL’ U İZLİYORUM GÖZLERİM AÇIK
  TURİSTİK TESİSLERDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ: 1
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ-2
  OTELDEN BİR KESİT: BİNANIZIN RUHSAL DURUMU NASIL?
  Yeşil proje ne anlama geliyor?
  Yatırım için görüşler...
  Otel ve endüstriyel tesis projelendirmesinde inovasyon
  Fiyat - değer ilişkisine devam
  Turizm, yollar, kazalar...
  Yatırım ve kazanç ekseni
  Deprem felaket mi, yoksa yaradanın verdiği ceza mı?
  Danışman bir projeye ne kazandırır?
  Anlattıklarınız karşınızdaki kişinin algı seviyesiyle sınırlıdır
  Sürdürülebilirlik sürdürülebilir model
  Turizmde danışmanlık
  Ne anlıyoruz, ne anlatmaya çalışıyoruz
  Yine bir felaket mi?
  Okul sütü
  Olimpiyat oyunları: Spor mu finans mı?
  Toz duman
  Toz duman - 2: İnsan sağlığına ne zaman duyarlı olacağız?
  Turizmde arayışlar - Teknik Boyut
  Bir tesis için para kazanmanın yolları
  Akıl iş yapma becerisini sağlar mı?
  2013 Yılı için düşünceler – 1. Kısım
  Yüzde 5 ödeyerek yüzde 95 kazanım elde etmek nasıl bir yatırım modelidir?
  2013 Yılı için düşünceler – 2. Kısım
  İllüzyon - Maji
  Rekabet
  Takım oyunu
  Kıyı alanları raporuna bakış
  Turizmde farklı çözümler
  Yeşile batmak
  Gezi ve turizm
  Başarı - başarısızlık
  TMMOB: Görülen lüzum üzerine
  Hataların bize anlattıkları
  Köprü, birbirine uzak iki yakayı birleştiren bir yapı elemanıdır
  Kazan kazan
  Tutumluluk
  Kolaycılık ve basite indirgeme
  Bireysel çözüm
  Kaos ve düzensizlik
  İstanbul 2090
  Girişimci - Entrepreneur
  Dersler
  Hukuk ne için gerekli?
  Çalışma, verimlilik ve kalite üzerine
  Enerji tasarrufu yapmak bu kadar kolay
  Turizm yapıları için geliştirilen bir çalışma modeli
  Seçimlerinize dikkat edin, hayatınızı şekillendirir
  Turizmde değişim ama nasıl?
  Turizmde işler güçler
  Sistemlerin düşünce öğretileri
  Farklı bir proje önerisi
  Geometri
  Düşünen sistemler
  Farkındalık, çözüme yol gösteren pusuladır
  Made In Turkey /Turkish Style - Türk yapımı/Türk usulü
  Yaratıcılık, zekanın işlenmiş biçimidir
  Turizmde kafa karışıklığı
  Pilavın lezzeti nereden gelir?
  Potansiyel ile iktidarsızlık arasındaki çizginin sınırı
  Altyapı sözünden ne anlıyoruz?
  Plan yapmaya gerek var mı?
  Algı yönetimi ile 'sorun' nedir, nasıl algılıyoruz?
  Yeni bir yıl 2015
  Değer nedir?
  Turizmde gerçekçi olabilir miyiz?
  Her şeyi bilen insanlar topluluğu
  Önce
  Kelimelerle kitleler aldatılabilir mi?
  Kimin eli kimin cebinde?
  Ne olsa yaparız ağabey
  Sen dedin, ben dedim, kim ne dedi?
  Turizmde sorunun bir parçası olmak mı, olmamak mı? İşte sorun bu
  Lezzet kültürel bir inceliktir
  Sağlık bilgileri
  Fıtrat mı?
  Hastane proje ve inşaatlarında neredeyiz?
  Sadece üretmek yetmez, kalite olgusunun geliştirilmesi gereklidir
  Pazarlama
  Turizm ve ticaret
  İş planı
  Ustalık nedir?
  Vasat olma çünkü…
  İş modeli geliştirme çalışması - Turizm
  Sağlıklı mutfaklar ve turizm etkisi
  Türkiye turizmden bir kazanım elde etti mi?
  Pazarla
  Kriz
  Çözüm her yerde
  Turizm nasıl kalkınabilir?
  Bilgi, deneyim ve liyakat üçlemesi
  Daha iyisi nasıl olabilir?
  Yeniden yapmak veya tadilat: hangisi daha uygun?
  Makale Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  Turizm'den PORTRELER
  Turizm'den Portreler
  Ahmet Zeki Apalı kimdir?
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  Bu yıl Türk turizmciler fiyat arttırabilecek mi?

  Evet, yüzde 20
  Evet, yüzde 10
  Evet, yüzde 5
  Fiyatlar değişmez
  Ücretsiz Abone Olun