Toz, kritik bir halk sağlığı sorunudur


  İnsanın yaşaması için temel olan üç kaynağa gereksinim vardır. Bunlardan birisi hava, diğeri su ve üçüncü ise gıdadır. Yine bu üçlünün içinde hava en önemli ve değerli özelliğini de taşımaktadır. Çünkü olağanüstü zor şartlarda gıda ve su olmadan hayatınızı bir süre devam ettirebilirsiniz ama hava olmadan yaşamınız sona erer. Mükemmel bir tasarım yapısı olarak ele alınan insan ve diğer yaşayan organizmaların yaşamı hava almalarına bağlıdır.

  Eğer bu önerme üzerinde anlaşma sağladığımızı düşünüyorsak ilerleyebiliriz. Hava bu kadar önemli ise acaba yaşayan tüm organizmalar bunun ne kadar farkındadır? Eğer botanik, fauna ve ekoloji bilgilerini derlemeye çalışırsak ortaya bizim gözlerimizle tanıklık yapacağımız çok iyi ve hassa işleyen bir sistem ortaya çıkar. Öyle ki her birim diğerinin yapıcısı ve kurtarıcısıdır. Dolayısıyla etrafımızı çevreleyen yaratım mucizeleri yaşamımızı devam ettirebilmek için kurgulanan düzeneği bize anlatmak için çaba sarf eder. Bizler de bu yapıyı algılayıp, anlayıp onun gelişmesine olanak verirsek bir cennet tasvirine uygun yaşamımızı devam ettirebiliriz.

  Tabi ki sözel olarak kolaylıkla söylenen ve çoğu zaman sert eleştiriler ortaya koyduğumuz çevre bilinci her insanda, eğitimi ne olursa olsun, farklı boyutlarda ortaya çıkmaktadır. Burada insanın hükmetme ve zenginleşme olgusunun büyük tahribatlar ortaya çıkarmak için uygun şartlar yarattığı da yadsımamak gerekir. Dünya görüşü ve dini itikatlar farklılık göstereceği gibi her kişi için gözünün önünden geçen algıların farklı olması da doğaldır. Belki en yakın örnek bir ağacın doğa, temiz hava, toprağın bağlacı, diğer canlılara yuva veya kesildiğinde odun stoku olacağı gibi çeşitli sosyal ve ekonomik görüşler ortaya atılabilir. Buradan da yaşam sırasında canlı kalabilmek için dikkat edilmesi gereken bazı ipuçlarını elde etmek olasıdır. Tam da burada farklı bir görüş olarak her kişinin bu fikirlere sahip olması veya saygı göstermesini beklemek olası mıdır sorusunun irdelenmesi gerekir. Çünkü özellikle kapitalizm öğretisinde güç elde etmek ve zenginlik için doğaya karşı olsa bile birçok uygulama için tolerans gösterilmiştir. Her ne kadar bu görüş son yıllarda terk edilmeye başlanmışsa da küresel düşünce tarzı yeni bir yutturmaca olarak ortaya atılmıştır. Bu sistemleri kurgulayan ve oligarşi kurallarını uygulayan para gücünü yönetenler aynı fanus içine olduğumuzu ve kirlilikleri kim yaratırsa yaratsın bunun tüm yaşayanların sorunu olduğunu gözlerden kaçırmaktadırlar. Öyle ki doğayı tahrip için sıradan örnekleri öne sürerek işlerine devam etmektedirler.

  Belki farkındasınız, son zamanlarda TV lerde meteorolojik tanımlar arasına “toz bulutu” kavramı yerleştirildi. Öyle ki daha önce hiç duyulmayan bu durumu yaşadığımız çevrede ve şehirlerde fırtına ve toz riskinin ne anlama geldiğini araştırma zahmetine bile girmeden dinlemekteyiz. Yine fanus örneğine dönersek, toz oluşumunun doğal ve insan eliyle yapılan örneklerinin yaşam için ciddi tehlike yarattığı ortadadır. Özellikle büyük şehir olarak adlandırılan, metropol yapılar çoğu kez ipin kaçırıldığı ve düzenin sağlanamadığı yerleşkeler olarak hayatını devam ettirmektedir. Ancak burada yaşayan birey kendisi için yaratılan tehdit karşısında algı eksikliği yaşamaktadır. Çünkü oldukça yoğun haline getirilen gündelik yaşam bireyin sakin ve mantıklı düşünmesinin önüne geçmektedir. İşte küresel kurgu bilimciler tam da bu noktada oylarına oy katarak yaşam alanlarını bozmaktadırlar.   

  Son yıllarda yabancı ülkelerde de başlatılan ve ülkemizde de abartılarak sürdürülen sigara yasağından daha vahim olan toza karşı ivedi önlem alınması gerekmektedir. Solunan hava içindeki her parçacık akciğerlerden süzülerek geçmekte ve formül değiştirerek atmosfere atılmaktadır. Peki, hava içindeki ufak parçacıklar sigara dumanı gibi tanımlanmamışsa vatandaşı korumak iddiası boştur. Çünkü dünyada yapılan pek çok araştırma şehir tozunun asbest eşiti olduğuna ve sağlığa ciddi zararının olduğunu ortaya koymuştur. Havayı kirleten etmenler neler diye düşünürsek, toz, duman, araçlardan atılan gaz, baca atıkları, kanalizasyon ve diğer atık gazlar ortaya çıkmaktadır.

  Yazı konusu toz oluşumunu mercek altına alırsak, burada sözde medeni kurgular planlayarak inşa ettiğimiz binaların yapım aşamasında ve sonrasında yaşadığımız şehirlerde toprak ile ilişkimizi kesemediğimiz sonucu ortaya çıkmaktadır. Çok teknik bir iş olan inşaat yöntemleri işinin ehli olanlar tarafından yapılmadığından ve ayrıca inşaatlarda detay bilgi ve çözümler takip edilmediğinden şehirlerde toz izlerini araçların üstlerinde, evlerde mobilya üstlerinde, giyeceklerde ve daha ciddi olan yiyeceklerin üzerlerinde kolaylıkla tespit edebilirisiniz. Eğer ön yargısız olarak inşaat işlerini izlerseniz toz oluşmasını önleyecek hiçbir detay bilginin yapım aşamasında uygulamaya konmadığını kolaylıkla görürsünüz. Garip bir şekilde toz toprak içinde yapılan çalışmalar sonunda arta kalan tozlar etrafa savrulmaktadır. Ancak bunlar pek de masum kabul edilmezler çünkü nefes aldıkça akciğerlerimizi doldurduğumuz bu garip parçacıklar ileride ölüm fermanımızı da hazırlamaktadır. Çok basit olarak belediyeler tarafından yapılan bir kazı çalışmasını izleyin. Kazı alanı hiçbir koruyucu önlem alınmadan açılır, içerideki toprak dışarı atılır, bir süre dışarıda kalan toprak kütlesi rüzgâr, yağmur etkisi ile azaldıktan sonra açık kasa kamyonlarda bir yerlere taşınır. Bu süreç içinde ortada kalan toprak etrafa dağılır ve kanalizasyona yönlenir. Bu tozları yutarız, geri kalanı da rögarları tıkayarak sularla akıntılar ve taşkınlar yaratır. Böylece eksilen toprağı bir yerlerden taşıyarak tekrar toz oluşmasına yardım ederiz. Tipik bir fasit daire oluşur ve bu bizim inşaat sektöründe hangi seviyede olduğumuzu da göstermektedir.

  Her yıl yenilenen yollar ve kaldırımlar şehir tozunun miktar olarak artmasına neden olmaktadır. Çünkü asfalt ve kaldırımın toprak ile olan ilişkisini kesecek detay çözümler ortada yoktur. Kara mizah olarak adlandırılabilecek bir yöntemle toprak üzerine asfalt döşenir, asfalt toprak ile irtibatlıdır ve yapılan asfalt toz içinde kalır, araçların tekerlekleri ile ivme kazanarak nefes aldıkça içimize girer. Refüjler beton bloklarla sınırlandırılır ve iç kısımlarına toprak atılır çünkü yola toz toprak gelmelidir. Böylece yağmur ve sulama ile toprak toz olarak asfalta akar, oradan da burunların içinden akciğerlere ulaşır. Basit ve kolay uygulanan bir yöntem gibi görünüyor ne dersiniz? Acaba bu kadar basit olan ancak gözden kaçırılan sonuçları bakımından yaşam kaybına yol açan sakıncalı durumlar ne zaman ortadan kaldırılacak? Tabi ki burada inşaat tekniğine uygun olarak imal edilmiş bir asfalt yolun ve kaldırımın dayanma ve ekonomik süresinin 20 yıl olduğunu ve 1 km asfaltın 1,9 milyon TL maliyeti olduğunu, her yıl yapılan yol uzunluğunun bu rakamla çarpılarak havaya savrulan para miktarını hesap etmek oldukça kolaydır.  

  Herhalde kimse bu işler inşaat sektöründe ilerlemiş ülkelerde nasıl yapılıyor diye soru sormaz. Veya ileri ülkelere gidince neden yollarda yürüdüğünüz ayakkabılar tozlanmıyor diye merak etmez. En basitinden bir hesaplama yaparsak, şehirlerdeki toz nedeniyle kirlenen araçların ortalama her hafta yıkanması ile ortaya çıkacak su sarfiyatı, para ödemesi ve kanalizasyona dolan atık çamurun bertaraf edilmesi için harcanan milli servet çok yüksek bedellere mal olmaktadır. Hesap kolaylığı için her aracın 200-500 lt su ile temizlendiğini varsayalım, bu rakam yaklaşık 2 ila 5 insanın duş sırasında sarf ettiği suya karşı gelmektedir. Ankara’da bir milyon araç olduğunu varsayalım. Her hafta araç temizliği için harcanan su miktarını kolaylıkla hesaplayabilirisiniz. Su ile araçların temizliğinde 2 gr kimyasal temizleyici ajan kullanılsa ve her araçtan yıkama sırasında 50 gr toz kanalizasyona atılsa varın siz hesap edin alt yapıya neler oluyor. Peki, bunları belediyeler ve burada çalışan asli görevi kamu hizmeti olan yönetici ve teknik insanlar bilmez mi? Bilirse neden önlem alınmaz?

  Bu cennet ülke üzerinde yaşayanlar ellerinde olan mevcut zenginliklerin farkına varıp bunları hoyratça sarf etmekten ne zaman vazgeçmeye başlarsa o zaman ilerlemeye, yönünü karanlıktan güneşe doğru çevirmeye başlayacaktır. Gerisi fasa fiso değil mi?


  Turistik Tesisler Proje Danışmanı
  Serdar Sağlamtunç / FCSI

  Kullanıcı Yorumları

  Kayıtlı yorum bulunamadı...

  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Yazarın diğer yazıları :
  Defolu, kusurlu, özürlü, bozuk
  Vatandaş
  İşler tıkırında
  Mı, mi, mu , mü????
  Ütopik bir deneyim: Sinerji
  İletişim bir aldatmaca mı?
  Depreme karşı ne yapmalıyız?
  Kısa bir fiyat ve değer analizi:
  Veriler
  Modus Operandi – İş yapma tarzı
  Nedir bu dilden çektiğimiz?
  Turizmin geldiği nokta
  Savurganlık adına
  Çalışmak
  Turizmi bilmemek
  Turistik tesislerdeki yenileme çalışmalarına bakış
  Yatırımların optimizasyonu
  Ekonomi bilmeyenlerin ekonomi dünyası
  Bir yatırım aracı olarak turizm
  B planı
  Çözüm nedir?
  Gıda zehirlenmesi mi, insan canının ucuzluğu mu?
  Nedeni sorgulamak
  Dayanılmaz hafiflik
  Hayır! Ticaret bu değil
  Hayır! Turizm bu değil!
  Savurganlık adına
  Hava-su-gıda
  Aynı dili konuşarak anlaşamamak
  FCSI Nedir?
  Turizm ve Ötesi
  Yatırımcı projeye başlarken nelere dikkat etmeli?
  TESİSLER İÇİN KARAR VERME SÜRECİ
  FUARLAR VE SERGİLENEN UMUTLAR
  TABİAT VE İNSAN
  Bir tesis kaç yıldız olmalı?
  BİR FELAKETİN ARDINDAN
  Yatırımcı neyin farkında olmalı?
  TURİSTİK TESİSLERDEKİ TEMEL SORUNLAR
  İSTANBUL’ U İZLİYORUM GÖZLERİM AÇIK
  TURİSTİK TESİSLERDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ: 1
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ-2
  OTELDEN BİR KESİT: BİNANIZIN RUHSAL DURUMU NASIL?
  Yeşil proje ne anlama geliyor?
  Yatırım için görüşler...
  Otel ve endüstriyel tesis projelendirmesinde inovasyon
  Fiyat - değer ilişkisine devam
  Turizm, yollar, kazalar...
  Yatırım ve kazanç ekseni
  Deprem felaket mi, yoksa yaradanın verdiği ceza mı?
  Danışman bir projeye ne kazandırır?
  Anlattıklarınız karşınızdaki kişinin algı seviyesiyle sınırlıdır
  Sürdürülebilirlik sürdürülebilir model
  Turizmde danışmanlık
  Ne anlıyoruz, ne anlatmaya çalışıyoruz
  Yine bir felaket mi?
  Okul sütü
  Olimpiyat oyunları: Spor mu finans mı?
  Toz duman
  Toz duman - 2: İnsan sağlığına ne zaman duyarlı olacağız?
  Turizmde arayışlar - Teknik Boyut
  Bir tesis için para kazanmanın yolları
  Akıl iş yapma becerisini sağlar mı?
  2013 Yılı için düşünceler – 1. Kısım
  Yüzde 5 ödeyerek yüzde 95 kazanım elde etmek nasıl bir yatırım modelidir?
  2013 Yılı için düşünceler – 2. Kısım
  İllüzyon - Maji
  Rekabet
  Takım oyunu
  Kıyı alanları raporuna bakış
  Turizmde farklı çözümler
  Yeşile batmak
  Gezi ve turizm
  Başarı - başarısızlık
  TMMOB: Görülen lüzum üzerine
  Hataların bize anlattıkları
  Köprü, birbirine uzak iki yakayı birleştiren bir yapı elemanıdır
  Kazan kazan
  Tutumluluk
  Kolaycılık ve basite indirgeme
  Bireysel çözüm
  Kaos ve düzensizlik
  İstanbul 2090
  Girişimci - Entrepreneur
  Dersler
  Hukuk ne için gerekli?
  Çalışma, verimlilik ve kalite üzerine
  Enerji tasarrufu yapmak bu kadar kolay
  Turizm yapıları için geliştirilen bir çalışma modeli
  Seçimlerinize dikkat edin, hayatınızı şekillendirir
  Turizmde değişim ama nasıl?
  Turizmde işler güçler
  Sistemlerin düşünce öğretileri
  Farklı bir proje önerisi
  Geometri
  Düşünen sistemler
  Farkındalık, çözüme yol gösteren pusuladır
  Made In Turkey /Turkish Style - Türk yapımı/Türk usulü
  Yaratıcılık, zekanın işlenmiş biçimidir
  Turizmde kafa karışıklığı
  Pilavın lezzeti nereden gelir?
  Potansiyel ile iktidarsızlık arasındaki çizginin sınırı
  Altyapı sözünden ne anlıyoruz?
  Plan yapmaya gerek var mı?
  Algı yönetimi ile 'sorun' nedir, nasıl algılıyoruz?
  Yeni bir yıl 2015
  Değer nedir?
  Turizmde gerçekçi olabilir miyiz?
  Her şeyi bilen insanlar topluluğu
  Önce
  Kelimelerle kitleler aldatılabilir mi?
  Kimin eli kimin cebinde?
  Ne olsa yaparız ağabey
  Sen dedin, ben dedim, kim ne dedi?
  Turizmde sorunun bir parçası olmak mı, olmamak mı? İşte sorun bu
  Lezzet kültürel bir inceliktir
  Sağlık bilgileri
  Fıtrat mı?
  Hastane proje ve inşaatlarında neredeyiz?
  Sadece üretmek yetmez, kalite olgusunun geliştirilmesi gereklidir
  Pazarlama
  Turizm ve ticaret
  İş planı
  Ustalık nedir?
  Vasat olma çünkü…
  İş modeli geliştirme çalışması - Turizm
  Sağlıklı mutfaklar ve turizm etkisi
  Türkiye turizmden bir kazanım elde etti mi?
  Pazarla
  Kriz
  Çözüm her yerde
  Turizm nasıl kalkınabilir?
  Bilgi, deneyim ve liyakat üçlemesi
  Daha iyisi nasıl olabilir?
  Yeniden yapmak veya tadilat: hangisi daha uygun?
  Makale Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  2018 yılında Türkiye'ye gelen turist profilini nasıl buluyorsunuz?

  Geçtiğimiz yıllarla aynı
  Alt gelir grubunun ağırlığı artıyor
  Daha varlıklı turistler geliyor
  Ücretsiz Abone Olun