Yakın zamanlarda ortaya çıkan bazı tabiat olaylarıyla karşılaştığında insanoğlu nasıl algılıyor, ne önlem alıyor veya neyle oyalanıyor sorusunu ortaya atarak bazı fikir açılımları yapmakta fayda olabilir.
  Nedense her felaket insanoğlu tarafından özenle hazırlanmakta, yapılar yıkılmakta, can kayıpları olmakta ve buna rağmen dramatik söylemler dışında gerekli ve yeterli tedbirler alınmayarak yeni felaketlere kucak açılmaktadır. İşte birkaç gün önce basında yer alan bir başlık: “Turizmin incisi ağlıyor. Sel suları önüne gelen her şeyi sürükledi”. Dikkat çekici bir başlık değil mi? Derhal zihnimizde bir sürü olay ve görüntüyü çağrıştırıyor. Haber dikkat çekici olsa da zarar söz konusu olunca can sıkıcı bir durum ortadadır.

  Medyatik etkiyi bir kenara bırakarak böyle bir haberin oluşmasındaki etkileri irdeleyelim. Sel oluşumu doğada yağmur ve kar ile yeryüzüne düşen su damlalarının bir araya gelerek gidecekleri kaynak güzergâhı üzerindeki engellerde enerji kaybetmeleridir. Öyle ki kaybedilen enerjiyi kazanmak için farklı yönlere giden güçler aşındırma etkisi meydana getirirler. Doğadaki denge içinde daha çok insan eliyle oluşan bozulmalar dramatik bazı sonuçları oluşturmaktadır. Eğer havada ve zeminde su dengesi korunmuş olsa zaten felaket oluşmaz ki. Çok önemli bir deyiş vardır, “doğayı takip et”. Bu söze yeterli ilgi gösterilse yapısal bozukluklar ve felaketler oluşmayacaktır.

  ESKİ VE YENİ PROJELER


  Eski insanlar doğayı takip ederek yerleşim yerlerini belirlemişler ve yapılarını inşa etmişlerdir. Pek çok eski şehir ve yapılar binlerce yıldan sonra ayakta kalabilmişse bunun nedeni ortadadır. Gerçi son yıllarda binlerce yıldır ayakta kalan eserler günümüz teknolojisiyle ortadan kaldırılıyorsa da bunun vebali gelecek kuşaklar tarafından çekilecektir. Eski insan teknolojik olarak bizden daha üstün olmamasına rağmen neden yapılar, köprüler, yollar yüzyıllara meydan okuyarak bugünlere gelmiştir belki bunu sorgulamak yanında mimarlık ve inşaat mühendisliği biliminde de tartışılmalıdır.

  En basit örnek olarak taş işçiliğini ele alalım. Doğaya uygun taşlarla birbirine destek olacak bir yapı oluşturduğunuzda taşların sökülmeden bugüne kadar aynı kaldığı ortadadır. Eskiden asfalt yerine yapılmış olan taş yolları gözünüzün önüne getirin. Taşların sökülmesi bile olanaksız gibidir. Bunu bir kenara koyarak günümüzün taş işçiliğine gelelim. Kalıptan çıkmış aynı ölçüde taşların döşendiği yol veya kaldırımları kaç yıl kullanmaktayız? Peki, bunun altında yatan neden işi yaptıran ve yapan tarafından hiç merak edilmemiş midir? Eğer edildiyse taş döşemenin öyle basit bir iş olmadığı ortaya çıkmıştır. Çünkü döşenecek yerin nasıl olması gerektiği işin ta başında kararlaştırılmalıdır. Bahsi geçen yerin zemini sağlam değilse, suyolu üzerindeyse, gerekli eğim verilmemişse, üzerinden geçecek ağırlık iyi hesap edilmemişse o taşların yerinde durma olanağı yoktur.

  Daha önce sık bahsettiğimiz planlama süreci içinde doğaya uyum da vardır. Öyle ki yerleşim bölgeleri oluşturulurken dikkat edilmesi gereken pek çok parametre mevcuttur. Bunlardan bazıları bile ihmal edilirse sonuç zararla karşılanmaktadır. En çok bilinen özellikler, yerleşim yerlerinin nehir yatağında, suyolunda, volkan bitişiğinde, sıcak su kaynakları üzerinde, fay hattında, orman arazisi içinde bulunmamasına dikkat etmektir. Sayılan özellikler zemin bilimi ile yakından ilintilidir. Dolayısıyla yerleşim yerleri oluşturulurken bu bilimden, bilim insanlarından ve uzmanlardan faydalanmak akılcı bir davranıştır. En basit bir yapı için bile zemin etüdü yaptırmak ve yer altıyla ilgili bilgileri projeye aktarmak çok önemlidir. Sonra sırayla mimari projeler, inşaat teknikleri, imalat usulleri ve testler devreye girmelidir.

  İNŞAAT SAFHASI


  Her inşaatta bazı kritik büyüklükler yapının ana taşlarıdır ve istense de bina ortaya çıktıktan sonra herhangi bir değişiklik yapmak olanağı yoktur. Bunlara en iyi örnek olarak zemin altı ve üstündeki kat yükseklikleri ve yerleşimi verilebilir. Eğer katlar zemin etüdünden başlayarak, her kattaki yerleşim özelliklerine göre hesap edilmiş ve örneğin depolar, ofisler, mutfak, çamaşırhane gereksinimleri projeye yansıtılmışsa sorun yoktur. O tesiste istediğiniz her türlü değişimi ve iyileştirmeleri yapabilirsiniz. Burada kritik ölçüt mahallerin özelliklerine göre alt yapı rezervasyonlarının tekniğine uygun, gerekli mimari ve mühendislik hesaplamaları temel alınarak inşa edilmesidir.

  Peki, bu duruma her projede dikkat ediliyor mu? Ne yazık ki, evet demek olanağı yoktur. Genel bir yanılgı inşaatın zaman içinde değişiminin kolay olacağı yönündedir. Ancak bu hiçbir zaman geçerli değildir ve ilave olarak yapılmak istenen büyük değişiklikler oldukça büyük maliyet getirmektedir. Yine de bu maliyetler yapılmasına rağmen istenen verim elde edilemez. Bunun tek nedeni ise temel olarak dikkat edilmesi gereken büyüklüklerin projenin başında kâğıda dökülmesinde yaşanan zaaflardır.

  Eski yapıları gözünüzün önüne getirin, o zamanki teknik elverdiği nispette tavanlar ve koridor genişlikleri büyük inşa edilmiştir. O zaman yaşayan insanlar bizden daha mı büyüktü? Müzelerde kalıntılara ve kıyafetlere bakınca bunun böyle olmadığı görünüyor. İşte bizim atalarımızdan örnek alarak inşaatlarımızı ilerideki zamanlara taşıyabilecek eserler ortaya çıkartmamız gereklidir. Sistemi anlayıp, algılayıp modern teknikler geliştirebiliriz. İlla birbirine benzeyen beton yığınları yaparak bunların turistik tesis olması için zorlamaya gerek yok. Toprağımız bol, ülkemizdeki yer üstü ve yer altı doğal zenginlik hiçbir ülkede yok ancak biz halen bunun kıymetini bilmeden har vurup harman savurmaktayız. Yeter artık biraz da doğaçlama ve usta çırak ilişkisinden çıkıp modern teknik usulleri kullanarak üretmeyi deneyelim.

  Bunu yaptığımız zaman belki projeler 3-5 ay daha uzun sürede tamamlanacak, inşaat maliyeti % 3-5 daha artacaktır. Ancak çözümler geçici değil kalıcı olacak, inşaat içine teknik kadrolar katılınca teknik bilgi birikimi ve deneyim artacak, sıkça yapılan tadilat masrafları olmayacak, maliyetler kontrol altına alınabilecek, tesislerin verimliliği ortaya çıkacak, olası kritik ortamlar ve şartlar nedeniyle mal ve can kayıpları ortadan kalkacaktır. Sadece insana yapılacak yatırımın karşılığının alınması hem inşaat hem de turizm sektöründe büyük kazanımları ifade edecektir. Bu bile yeterli değil mi?

  Turistik Tesisler Proje Danışmanı
  Serdar Sağlamtunç / FCSI

  Kullanıcı Yorumları

  Kayıtlı yorum bulunamadı...

  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Yazarın diğer yazıları :
  Defolu, kusurlu, özürlü, bozuk
  Vatandaş
  İşler tıkırında
  Mı, mi, mu , mü????
  Ütopik bir deneyim: Sinerji
  İletişim bir aldatmaca mı?
  Depreme karşı ne yapmalıyız?
  Kısa bir fiyat ve değer analizi:
  Veriler
  Modus Operandi – İş yapma tarzı
  Nedir bu dilden çektiğimiz?
  Turizmin geldiği nokta
  Savurganlık adına
  Çalışmak
  Turizmi bilmemek
  Turistik tesislerdeki yenileme çalışmalarına bakış
  Yatırımların optimizasyonu
  Ekonomi bilmeyenlerin ekonomi dünyası
  Bir yatırım aracı olarak turizm
  B planı
  Çözüm nedir?
  Gıda zehirlenmesi mi, insan canının ucuzluğu mu?
  Nedeni sorgulamak
  Dayanılmaz hafiflik
  Hayır! Ticaret bu değil
  Hayır! Turizm bu değil!
  Savurganlık adına
  Hava-su-gıda
  Aynı dili konuşarak anlaşamamak
  FCSI Nedir?
  Turizm ve Ötesi
  Yatırımcı projeye başlarken nelere dikkat etmeli?
  TESİSLER İÇİN KARAR VERME SÜRECİ
  FUARLAR VE SERGİLENEN UMUTLAR
  TABİAT VE İNSAN
  Bir tesis kaç yıldız olmalı?
  BİR FELAKETİN ARDINDAN
  Yatırımcı neyin farkında olmalı?
  TURİSTİK TESİSLERDEKİ TEMEL SORUNLAR
  İSTANBUL’ U İZLİYORUM GÖZLERİM AÇIK
  TURİSTİK TESİSLERDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ: 1
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ-2
  OTELDEN BİR KESİT: BİNANIZIN RUHSAL DURUMU NASIL?
  Yeşil proje ne anlama geliyor?
  Yatırım için görüşler...
  Otel ve endüstriyel tesis projelendirmesinde inovasyon
  Fiyat - değer ilişkisine devam
  Turizm, yollar, kazalar...
  Yatırım ve kazanç ekseni
  Deprem felaket mi, yoksa yaradanın verdiği ceza mı?
  Danışman bir projeye ne kazandırır?
  Anlattıklarınız karşınızdaki kişinin algı seviyesiyle sınırlıdır
  Sürdürülebilirlik sürdürülebilir model
  Turizmde danışmanlık
  Ne anlıyoruz, ne anlatmaya çalışıyoruz
  Yine bir felaket mi?
  Okul sütü
  Olimpiyat oyunları: Spor mu finans mı?
  Toz duman
  Toz duman - 2: İnsan sağlığına ne zaman duyarlı olacağız?
  Turizmde arayışlar - Teknik Boyut
  Bir tesis için para kazanmanın yolları
  Akıl iş yapma becerisini sağlar mı?
  2013 Yılı için düşünceler – 1. Kısım
  Yüzde 5 ödeyerek yüzde 95 kazanım elde etmek nasıl bir yatırım modelidir?
  2013 Yılı için düşünceler – 2. Kısım
  İllüzyon - Maji
  Rekabet
  Takım oyunu
  Kıyı alanları raporuna bakış
  Turizmde farklı çözümler
  Yeşile batmak
  Gezi ve turizm
  Başarı - başarısızlık
  TMMOB: Görülen lüzum üzerine
  Hataların bize anlattıkları
  Köprü, birbirine uzak iki yakayı birleştiren bir yapı elemanıdır
  Kazan kazan
  Tutumluluk
  Kolaycılık ve basite indirgeme
  Bireysel çözüm
  Kaos ve düzensizlik
  İstanbul 2090
  Girişimci - Entrepreneur
  Dersler
  Hukuk ne için gerekli?
  Çalışma, verimlilik ve kalite üzerine
  Enerji tasarrufu yapmak bu kadar kolay
  Turizm yapıları için geliştirilen bir çalışma modeli
  Seçimlerinize dikkat edin, hayatınızı şekillendirir
  Turizmde değişim ama nasıl?
  Turizmde işler güçler
  Sistemlerin düşünce öğretileri
  Farklı bir proje önerisi
  Geometri
  Düşünen sistemler
  Farkındalık, çözüme yol gösteren pusuladır
  Made In Turkey /Turkish Style - Türk yapımı/Türk usulü
  Yaratıcılık, zekanın işlenmiş biçimidir
  Turizmde kafa karışıklığı
  Pilavın lezzeti nereden gelir?
  Potansiyel ile iktidarsızlık arasındaki çizginin sınırı
  Altyapı sözünden ne anlıyoruz?
  Plan yapmaya gerek var mı?
  Algı yönetimi ile 'sorun' nedir, nasıl algılıyoruz?
  Yeni bir yıl 2015
  Değer nedir?
  Turizmde gerçekçi olabilir miyiz?
  Her şeyi bilen insanlar topluluğu
  Önce
  Kelimelerle kitleler aldatılabilir mi?
  Kimin eli kimin cebinde?
  Ne olsa yaparız ağabey
  Sen dedin, ben dedim, kim ne dedi?
  Turizmde sorunun bir parçası olmak mı, olmamak mı? İşte sorun bu
  Lezzet kültürel bir inceliktir
  Sağlık bilgileri
  Fıtrat mı?
  Hastane proje ve inşaatlarında neredeyiz?
  Sadece üretmek yetmez, kalite olgusunun geliştirilmesi gereklidir
  Pazarlama
  Turizm ve ticaret
  İş planı
  Ustalık nedir?
  Vasat olma çünkü…
  İş modeli geliştirme çalışması - Turizm
  Sağlıklı mutfaklar ve turizm etkisi
  Türkiye turizmden bir kazanım elde etti mi?
  Pazarla
  Kriz
  Çözüm her yerde
  Turizm nasıl kalkınabilir?
  Bilgi, deneyim ve liyakat üçlemesi
  Daha iyisi nasıl olabilir?
  Yeniden yapmak veya tadilat: hangisi daha uygun?
  Makale Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  2018 yılında Türkiye'ye gelen turist profilini nasıl buluyorsunuz?

  Geçtiğimiz yıllarla aynı
  Alt gelir grubunun ağırlığı artıyor
  Daha varlıklı turistler geliyor
  Ücretsiz Abone Olun