Seçimlerinize dikkat edin, hayatınızı şekillendirir

  Turistik Tesisler Proje Danışmanı Serdar Sağlamtunç / FCSI
  Köşe yazısını paylaş : | Yazıcı Dostu Gösterim | Arkadaşına Gönder
  Seçimler demokratik ülkelerde vatandaşın vergi adı altında kamu payı ödenekleriyle kamusal alanların düzenlenmesi ve toplumsal projelerin hayata geçirilmesi için bu işe hevesli kişileri oyları ile seçerek yetki vermesidir.
   Seçimler demokratik ülkelerde vatandaşın vergi adı altında kamu payı ödenekleriyle kamusal alanların düzenlenmesi ve toplumsal projelerin hayata geçirilmesi için bu işe hevesli kişileri oyları ile seçerek yetki vermesidir. Seçilen bakımından eğer yetkin değilse oldukça zorlu ve sıkıntılı bir iştir. Özellikle ileri batı toplumlarda kamuya hesap verilebilirlik ve kamu yönetimi düzenlemesi halk adına ve birey hakkını koruyacak tarzda oluşturulduğu için seçimle gelen kim olursa olsun halka hesap vermekten çekinmez. Bunun istisnası monarşi ile idare edilen yapılarda söz konusudur ancak 21.yüzyılda bu işlev sadece temsil seviyesine inmiştir. Halklar tarihlerini okudukça ve diğer milletlerin tarihlerine ilgi duymaya başlayınca aslında ortak bir bilinç yaratarak daha büyük bir tabloyu görmeye çalışmaktadır. Bu sistem eski kafa ile yeni dünyayı ele geçirmeye gayret eden yüzsüz politikacılar tarafından henüz anlaşılmadığı için yerli yerine oturmamıştır. Dikkat ederseniz siyahî bir başkan seçilmiş olması bile bu iç hesaplaşma, eziklik ve aşağılık duygusunun önüne geçememiştir. Ancak değişim başlamıştır.
       
  Yurt içine gelince, seçimler yaklaştıkça politik söylemler dozunu artırmakta ve sapla saman özellikle ve büyük bir itina ile karıştırılmaktadır. Şaşılası durum, bu dönemde hiçbir yetkilinin gerçek doğruyu söylememesi ve bu havaya uyan aslında her sektör için hizmet vermesi gereken STÖ lerin sus pus oturmalarıdır. Eğer herkes kapalı kapılar ardında gizli saklı sözler ve kararlar ile geçici çözümlere alkış tutacak ise bu sistem zaten şu anda geçerlidir. Ama bunun yürümediği ve bacasız sanayinin sadece beton binalardan ibaret olduğu algısı devam etmektedir. Tesisleri yapmak, bunlara yabancı otel markaları asmak çözüm değil ki. Nedense tüm resmi görmek amacıyla yapılan çalışmalar sürekli politik oyunlara alet edilmektedir. Son yıllarda nasıl kotarıldığı ortaya saçılan akıl almaz düzenekler nedeniyle, her ne kadar yerel seçimlere verilen önem çok büyük olsa da, partilerin adaylarının adeta birbirinden kopya çeker gibi proje olarak turizmi işaret etmeleri sektör ve gelişmesi açısından olumlu kabul edilebilir. Belki de bu yaklaşım bazı sorunları çözecek niteliktedir. Bunu açıklamaya çalışacağım.
   
  ÇÖZÜME AİT FİKİRLER 

  Şu anda politik tercihlerle yürütülen turizmin mevcut olgular, alışkanlık ve yasalar ile görülmesi arzu edilen pembe rüyaların gerçekleşmesi olanaksız. Turizm birey, inşaat, imalat ve gıda başlıklarıyla basit bir sıralama oluşturabilir. Eğer bu maddeleri doğru olarak tanımlar ve çözüm yollarında belli anlaşma sağlayabilirsek zoru kolaylaştırabiliriz. 
   
  Bireyi ele alırsak, bu sektörde çalışan ve çalışmak isteyen profesyonellere gereksinim vardır. Turizm çok yönlü bir hizmet alanıdır. Misafire yemek hizmeti yapan bir çalışanın yeri geldiğinde ön büroda başka bir müşteriye odasının teslimi için destek olması işin yadsınamaz bir özelliğidir. O halde sektör çalışanlarının ekip ruhu ile hizmet yapmasına yönelik planlamaların eğitim sırasında başlaması gerekli görülmektedir. Hemen her üniversitenin turizm okuluna sahip olması geçen on yıl kesitinde bir işe yaramamış görüntüsü vermektedir. Kısmen bu okullar diploma sahibi olma dürtüsüne de hizmet etmiş ve göz ardı edilen bu durum büyük ölçüde verimi etkilemiştir. O halde insan yetiştirme çalışma ve planlamasının farklı olarak yapılması gerçeğine uygun programların hayata geçirilmesi gereklidir. İşte bu noktada yerel yönetimlerin turizm açılımları yerel eğitim ve insan gelişimi için çok büyük bir hizmet yerine getirebilir.   
   
  İnşaat alanına göz atarsak, turizmi tam bir proje yönetimi çalışması olarak ele alarak tüm ilişkileri ve her kademenin diğeri ile bağlantılarını düzenleyici tedbirlerin alınması yeterli olacaktır. Bu kadar basit olan ama son derece teknik olan çalışmaların yapılması ile kazanımların ne kadar büyük olacağını anlamak önemlidir. İşe fikirden başlayıp gelişen düşüncenin kâğıt üzerine aktarılması ile oluşan bir projenin en iyi şekilde uygulanmasına yönelik şu kademelerden geçmesi gereklidir. Zemin etüdü hazırlanması, ÇED raporu, olabilirlik raporu, mimari projelendirme, tüm mühendislik disiplinlerini içeren proje ve koordinasyon çalışmaları, uzmanlık dallarında danışman hizmetleri, ödeme kaynağı ve planlamasının hazırlanması, inşaat ve imalat denetimleri ana başlıklar olarak öne çıkmaktadır. Daha detaylı başlıklar da hazırlanarak projenin en uygun şartlarla, en ekonomik ve ekolojik özelliklere sahip olması temin edilebilir. 
   
  Genel imalat endüstrisi olarak bakıldığında, turizm sektörünün tesislerde kullandığı ve gereksinimi olan endüstriyel mutfak ve çamaşırhane cihaz ve malzemelerinin üretimlerinin estetik, çalışma, işlev, ekonomi, temizlik, kalite ve dayanıklılık açısından ele alınarak iyileştirmelerin planlaması gereklidir. Sektörde çok basit veya cahilce hatalar yapılmaktadır. Sanayici turizm yatırımlarında çok etkin bir rol oynadığına kendini inandırmıştır. Öyle ki piyasada müthiş bir kopyalama rekabeti ortadadır ve bunun nedenini anlamak olası değildir. Her imalatçı kendi özgün cihazlarını yapmak için teknik ve imalat alt yapılarını hazırlamak yerine mevcut bir cihazı kopyalamakla övünmektedirler. Buradaki kritik soru, imal edilen cihazın kopyası ile arasındaki farktır. Yani bir fırın üreticisi çok becerikli bir ürün ortaya çıkartıp dünya markası yapmışsa bunun arkasında müthiş bir araştırma/geliştirme çabası mevcuttur. Çünkü üst seviyeyi koruyabilmek için daha iyisini yapmak en kolay anlaşılabilecek bir itkidir. Fakat bu süreç öyle söylendiği gibi kolay değildir. Bilgi, deneyim ve insan kaynağına yatırım buradaki anahtar olarak kabul edilebilir. Benzer şekilde bir bulaşık yıkama makinesi üreticisi hem daha az su ile yıkama yapan hem de çevreye zararsız ürün yatığında bunu ne kadar kopyalasanız aynı özellikleri kopyalama ile bir araya getirmek olası değildir. O halde işin aslına yönelerek en azından kopyalamaya çalışılan bir ürüne yenilik eklemek yolunu benimsemek daha akılcıdır. 
   
  Gıda en fazla ihmal edilen bir konudur. İlginç olan bir tahıl ambarı olan Anadolu’ nun bu niteliğini çok sıra dışı anlayışsızlıklar ile kaybetmiş olmasıdır. Bireyİ kelle ve kelleyi oy olarak gören politikacı tarım ve hayvancılık konularında sınıfta kalmış ama kendi besinini nasıl elde edeceği hakkında dar görüşlü olduğu için besin maddelerini dışarıdan temin etmeyi marifet bilmiştir. Elde var olan belgeler bizlere GDO ile sıkıntının büyüklüğünü göstermektedir. Ancak bunun yabancı turist etkisi çok daha büyüktür. ABD de başlayan gıdaların üzerine muhteviyatın yazılması ve mönülerde kullanılan gıda ve yağların nitelik ve özellikleri yakın zamanda sorun olarak karşımıza çıkacaktır. Hem genel gıdaya şaşı bakışı hem de gelecek tehdidi önlemek için yerel seçimlerdeki vaat bir çözüm olabilir. Eğer yerel yönetimler doğal gıda üretimini bir kooperatif mantığı çerçevesinde ele alıp gerekli tedbirleri alırlarsa inanıyorum hem güvenli gıda hem de güvenli et ve süt üretimi konusunda çığır açmış olacaklar. İşin içine temiz ve güvenli su ve temiz havayı eklerseniz turistin koşarak gelmesi işten değildir. Geçen ay katıldığım uluslar arası bir toplantıda İngiliz, Fransız, Alman, Amerika, Lübnan, Mısır, Çin, Brezilya delegeleri ağız birliği etmiş gibi Türk mutfağının üstün niteliklerini benimle birlikte sıraladılar. Türkiye özelinde fast food benzeri ürünlere bile ihtiyacımızın olmadığını anlattılar. Anadolu’ da mevcut bu lezzet zengini varlığımızı biz ne kendimiz layığı ile tadabiliyoruz ne de bunları pazarlama aracına dönüştürebiliyoruz. İşte yerel yönetimler belki buradan çıkılması için de güzel bir atılım olacaktır.     
   
  Oturduğum şehri ilgilendirdiği için Ankara büyükşehir belediye başkanı adayının siyasi parti rozetini çıkaracağını, yapacağı işlerde planlama ve bilgi kaynaklarına danışacağını, danışmanlar kullanacağı, üniversitelerle işbirliği ve ortak çalışma ortamı oluşturması isteği dikkate şayandır. Ortaya koyduğu projeler yanında şehir için 50-100 yıllık gelişme projelerinden bahsetmesi oldukça desteklenmesi gerekli noktalardır. Artık bilginin ve deneyimin şehirlerimize aktarılması ve vatandaşla birlikte gelişim yoluna girilmesi gereklidir. Dünya bu yönde gelişirken bizim zoraki ters yöne gitme çabamız bir yere kadar gider ve oradan doğruya yönelmesi kaçınılmazdır. Artık el ele vererek, bilgi ve deneyimlerimizi birbirimize aktararak yeniden bir doğuşa gidiyoruz. Bu, tüm kesim ve katmanlarda kabul edilen bir olgu halini almış görünüyor. İşin ikinci ayağı projeleri gerçekleşebilen ve uygulamada adım adım üst üste koyarak güzel bir sistem kurgulamaktır.     
   
  Seçimde tüm yaşam formalarına ile insana yaşadığı ömrün kaliteli, neşeli, zevkli,  hep birlikte kıvanç ve gururla geçirilmesini teklif eden salt politikacı değil, insan kalbinin titreşimine önem veren adayları destekleyelim ve onlarla birlikte geleceği inşa edelim. 
   

  Turistik Tesisler Proje Danışmanı
  Serdar Sağlamtunç / FCSI

  Kullanıcı Yorumları

  Kayıtlı yorum bulunamadı...

  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Yazarın diğer yazıları :
  Defolu, kusurlu, özürlü, bozuk
  Vatandaş
  İşler tıkırında
  Mı, mi, mu , mü????
  Ütopik bir deneyim: Sinerji
  İletişim bir aldatmaca mı?
  Depreme karşı ne yapmalıyız?
  Kısa bir fiyat ve değer analizi:
  Veriler
  Modus Operandi – İş yapma tarzı
  Nedir bu dilden çektiğimiz?
  Turizmin geldiği nokta
  Savurganlık adına
  Çalışmak
  Turizmi bilmemek
  Turistik tesislerdeki yenileme çalışmalarına bakış
  Yatırımların optimizasyonu
  Ekonomi bilmeyenlerin ekonomi dünyası
  Bir yatırım aracı olarak turizm
  B planı
  Çözüm nedir?
  Gıda zehirlenmesi mi, insan canının ucuzluğu mu?
  Nedeni sorgulamak
  Dayanılmaz hafiflik
  Hayır! Ticaret bu değil
  Hayır! Turizm bu değil!
  Savurganlık adına
  Hava-su-gıda
  Aynı dili konuşarak anlaşamamak
  FCSI Nedir?
  Turizm ve Ötesi
  Yatırımcı projeye başlarken nelere dikkat etmeli?
  TESİSLER İÇİN KARAR VERME SÜRECİ
  FUARLAR VE SERGİLENEN UMUTLAR
  TABİAT VE İNSAN
  Bir tesis kaç yıldız olmalı?
  BİR FELAKETİN ARDINDAN
  Yatırımcı neyin farkında olmalı?
  TURİSTİK TESİSLERDEKİ TEMEL SORUNLAR
  İSTANBUL’ U İZLİYORUM GÖZLERİM AÇIK
  TURİSTİK TESİSLERDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ: 1
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ-2
  OTELDEN BİR KESİT: BİNANIZIN RUHSAL DURUMU NASIL?
  Yeşil proje ne anlama geliyor?
  Yatırım için görüşler...
  Otel ve endüstriyel tesis projelendirmesinde inovasyon
  Fiyat - değer ilişkisine devam
  Turizm, yollar, kazalar...
  Yatırım ve kazanç ekseni
  Deprem felaket mi, yoksa yaradanın verdiği ceza mı?
  Danışman bir projeye ne kazandırır?
  Anlattıklarınız karşınızdaki kişinin algı seviyesiyle sınırlıdır
  Sürdürülebilirlik sürdürülebilir model
  Turizmde danışmanlık
  Ne anlıyoruz, ne anlatmaya çalışıyoruz
  Yine bir felaket mi?
  Okul sütü
  Olimpiyat oyunları: Spor mu finans mı?
  Toz duman
  Toz duman - 2: İnsan sağlığına ne zaman duyarlı olacağız?
  Turizmde arayışlar - Teknik Boyut
  Bir tesis için para kazanmanın yolları
  Akıl iş yapma becerisini sağlar mı?
  2013 Yılı için düşünceler – 1. Kısım
  Yüzde 5 ödeyerek yüzde 95 kazanım elde etmek nasıl bir yatırım modelidir?
  2013 Yılı için düşünceler – 2. Kısım
  İllüzyon - Maji
  Rekabet
  Takım oyunu
  Kıyı alanları raporuna bakış
  Turizmde farklı çözümler
  Yeşile batmak
  Gezi ve turizm
  Başarı - başarısızlık
  TMMOB: Görülen lüzum üzerine
  Hataların bize anlattıkları
  Köprü, birbirine uzak iki yakayı birleştiren bir yapı elemanıdır
  Kazan kazan
  Tutumluluk
  Kolaycılık ve basite indirgeme
  Bireysel çözüm
  Kaos ve düzensizlik
  İstanbul 2090
  Girişimci - Entrepreneur
  Dersler
  Hukuk ne için gerekli?
  Çalışma, verimlilik ve kalite üzerine
  Enerji tasarrufu yapmak bu kadar kolay
  Turizm yapıları için geliştirilen bir çalışma modeli
  Seçimlerinize dikkat edin, hayatınızı şekillendirir
  Turizmde değişim ama nasıl?
  Turizmde işler güçler
  Sistemlerin düşünce öğretileri
  Farklı bir proje önerisi
  Geometri
  Düşünen sistemler
  Farkındalık, çözüme yol gösteren pusuladır
  Made In Turkey /Turkish Style - Türk yapımı/Türk usulü
  Yaratıcılık, zekanın işlenmiş biçimidir
  Turizmde kafa karışıklığı
  Pilavın lezzeti nereden gelir?
  Potansiyel ile iktidarsızlık arasındaki çizginin sınırı
  Altyapı sözünden ne anlıyoruz?
  Plan yapmaya gerek var mı?
  Algı yönetimi ile 'sorun' nedir, nasıl algılıyoruz?
  Yeni bir yıl 2015
  Değer nedir?
  Turizmde gerçekçi olabilir miyiz?
  Her şeyi bilen insanlar topluluğu
  Önce
  Kelimelerle kitleler aldatılabilir mi?
  Kimin eli kimin cebinde?
  Ne olsa yaparız ağabey
  Sen dedin, ben dedim, kim ne dedi?
  Turizmde sorunun bir parçası olmak mı, olmamak mı? İşte sorun bu
  Lezzet kültürel bir inceliktir
  Sağlık bilgileri
  Fıtrat mı?
  Hastane proje ve inşaatlarında neredeyiz?
  Sadece üretmek yetmez, kalite olgusunun geliştirilmesi gereklidir
  Pazarlama
  Turizm ve ticaret
  İş planı
  Ustalık nedir?
  Vasat olma çünkü…
  İş modeli geliştirme çalışması - Turizm
  Sağlıklı mutfaklar ve turizm etkisi
  Türkiye turizmden bir kazanım elde etti mi?
  Pazarla
  Kriz
  Çözüm her yerde
  Turizm nasıl kalkınabilir?
  Bilgi, deneyim ve liyakat üçlemesi
  Daha iyisi nasıl olabilir?
  Yeniden yapmak veya tadilat: hangisi daha uygun?
  Makale Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  2018 yılında Türkiye'ye gelen turist profilini nasıl buluyorsunuz?

  Geçtiğimiz yıllarla aynı
  Alt gelir grubunun ağırlığı artıyor
  Daha varlıklı turistler geliyor
  Ücretsiz Abone Olun