İyi bir pilav yapmak için bazı basit ancak olmazsa olmaz şartlar gerekir. Bu etkenlerin ne olabileceğini belki düşünmüş belki de hiç aklınıza getirmemişsinizdir.

   İlk olarak pirincin tane kalitesinden başlarsak, yetiştiği yöre, pişme için gerekli süre, su alma oranı öne çıkabilir. Her pirinç aynı şekilde pişirilirse aynı sonuçlar her zaman alınmaz. Pişirme için kullanılacak tencere, ısı gücü, su çektikten sonra bekletme süresi ve tarzı yanında servise sunum tam bir uyum içinde olunca ağzınız ve mideniz yediği yemekten zevk alır. Pilavın yenme süresi ise 5-15 dakika arası değişebilir.

  Bir de et pişirme sürecine bakalım isterseniz. Önce iyi yerinden bir et satın alınır, özelliğine göre belli bir süre çeşitli ve farklı tatlandırıcı sos içinde bekletilerek pişirmeye hazır hale getirilir. İtina ile ateşle buluşturulup sevilen kıvamda servis edilir. Soğumadan yenme süresi 10-15 dakikadır.
   
  Dikkat çekmeye çalıştığım husus, bu kadar kısa süre içinde tüketilecek olan yemekler için sarf edilen zaman, ilgi ve ihtimam yıllarca içinde oturacağımız bir konut, tatilde keyif yapacağımız bir otel veya zorunluluk nedeniyle kalacağımız hastane binaları söz konusu olunca neden ihmal ediliyor? Fikir ve düşünceden kâğıda proje olarak dökülen teknik becerinin olgunlaşması, binayı oluşturan diğer tüm mimari ve mühendislik disiplinlerinin uyumlu çalışması ile olabilir. Tüm proje ve disiplinler arası uyum çalışmaları için zamana gereksinim vardır. Pişirme zamanı gerektiği kadar olmazsa pilav tatsız, et çiğ olur.  

  Bir mühendis olarak çok zor ifade ederek dile getirdiğim ancak gerçek olan olgu, teknik mühendislik kavram ve gelişiminin ülkemizde geçerli olmadığıdır. Eğitim(!) ve diploma var ancak bilgi birikimi, deneyim, birlikte iş yapma becerisi, ortak dil kullanma, ilerleme, yaratıcılık yok. Dünyadaki politik kırılma süreci ve ülkelerin yönetimine vurulan darbe yılı olan 1980 de başlayan işini bilen memur örneklemesi teknik gelişimi durdurmuş, son yıllarda ise süratle geriye doğru bir gidiş başlamıştır. Belki büyük bir aymazlık söz konusudur ancak yapılan işlerin Türk mimar ve mühendislerine vurduğu darbe çok uzaklardan duyulmasına rağmen içte herkes kulaklarını kapatmış durumdadır. Ama unutulmasın teknik bilgi ve deneyimden elde edilen beceri ortadan kalktığında ne inşaat ne imalat ve sanayi sektör olarak bir değere sahip olamaz. Tel maşa imalatlarla ülke içinde satılamayan ürünlerin yurt dışında hiç şansı olmaması yanında kaliteli yabancı ürünlerin ülkeyi istila halinde olduğunu görmek gereklidir. Diğer yandan bu ürünlerin piyasada yerlerini kemikleştirdikten sonra sıra hizmet alanına gelmiş ve son 20 yıldan beri artarak çoğalan yabancı mühendislik firmaları ülkenin yerli mühendislik yapısına zarar verecek boyutlara tırmanmaktadır. Burada çok dikkat çekici önemli bir fark ise yabancı firmalar yerli insan kaynaklarını kendilerine uygun olarak devşirmektedirler. Böylece büyüklükler artarak yerli firma tehdidi de o ölçüde artmaktadır.

  Ancak bu noktanın bile doğru teşhis edilmediği ortadadır. Çünkü genel ticari kaygılar ve hesap verme kaçamağı küçük firma sayısını artırmakta ancak bunların bir araya gelerek kuvvetli bir yapı oluşturma veya birlikte hareket ederek iş yapma becerileri olanaksızdır. Bu durum ilginç bir şekilde KOBİ kavramı tutturularak ve yutturularak firmaların küçük kalmaları teşvik edilmekte ama profesyonel birikim ve iş yetenekleri asla artmamaktadır. Bunun içine teknoparkları ve üniversite ilişkilerini de koyabiliriz. Eğer son derece teknik olan konuları teknik ağırlık olmadan sadece sayısal istatistik olarak görme çabasını bir kenara bırakabilir, açılan küçük işletmelerden daha fazla kapananlar olduğunu bilir, KOBİ yöntemi ile ilgili düzeltme yapmazsak değişen hiçbir şey olamaz. Hâlbuki önümüzde İtalya, Kore gibi dikkatlice irdelenmesi gereken örnekler de mevcuttur. Sanayi planlanmalı, bu çerçeve içinde küçük işletmelere ufuk açıcı yöntemlerle yol gösterilmelidir. Teknik kapasiteleri artacak olan bu kurumlar rekabete sokulur ve ürünler gerçek değerinden pazarlanmaya başlarsa iç imalat hızla artacak buna paralel olan kalite seviyesi yükselecektir. Her ilin çeşitli mahallerinde yer alan organize sanayi bölgeleri ancak bu tarz bir planlama yapılırsa ilerleme sağlanabilir. Aynı ürünün benzerlerini yaparak, taklit üretimlerle sanayi oluşamaz. Kamu tüm üretimleri kontrol altına alan, teknik normları tarif eden şekle dönüşmeli her imalatı her isteyen yapmamalıdır. Yurt dışında bir otelin davlumbazını her paslanmaz imalatçısı yapamaz çünkü bu işin uzmanlığı otel yangınlarını önlemektedir. Sistem ve kurgu basittir.

  İşler bu aşamada olmasına rağmen düzelebilir mi? Tek şartla, önce sorunlar yansız ve doğru olarak tespit edilip sonra çözüm için gerekli kurallar ile sürdürülebilir bir model oluşturulursa! Öncelikle teknik eğitimin özüne dikkat verilerek ülke gereksinimine göre bir planlama yapmak gerekli. Bugüne kadar o kadar çok konuşulan ancak ilerlemeyen ara kademe teknik personel yetiştirme tarzı ile birlikte mühendis teknisyen işbirliğini ele almak ve her teknik disiplinde ortak dil oluşturmak gerekli görünmektedir. En basit haliyle teknik kişileri profesyoneller olarak yetiştirmek, onları geçerli belge sahibi yapmak, yetki ve sorumluluk vermek en kısa çözümdür. İleri ülkelerde bir dalda tamir atölyesi açmak, iş yapmak belli kurallara tabi olmak yanında hata ortaya çıktığında o işi bir daha yapamamak ve tazminat ödemek gibi basit yaptırım sınırlarıyla çizilmiştir. Çevrede çok az tamir atölyesi olması, herhangi bir arıza durumunda sadece randevu alarak yetkili kişinin işe müdahale etmesini beklemek gereklidir. Bunun nedeni ise, binaların inşaat sırasında denetlenmesi ve yaptırımlar sonunda tamirat gereksinimlerinin sonraki yıllarda az ve sınırlı olmasıdır. Görüldüğü gibi, çözüm o işin başında doğru yapılmasındadır. Ülkemizdeki her sokak arasındaki tamir dükkânlarını ve tamir için gelen kişilerin belge ve yetkinliklerini nasıl sorgulanabileceğini göz önüne alırsanız inşaat kalitesi, doğru iş yapma ve endüstriyel ağırlık etkisinin ne kadar havada kaldığını kolayca anlarsınız. 

  Neden sorun sürekli yaşamımızda kalıyor ve biz çözüme odaklanamıyoruz? Yanıt, bilgisizliğin farkında olmadan devamlı fikir üretmek ve sonucu görmeden önceki kararı ortadan kaldırmaktır. Bunun basit nedeni ise, hız heveslisi olmaktır. Çok büyük vakti boşa harcayıp sonradan tıknefes yarışta kalmaya gayret ediyoruz. Vakit nasıl boşa harcanıyor? Söz konusu bir proje aslında uygulama değerlerine sahip olmamasına rağmen mevzuata uydurmak için heba edilen süreç o kadar büyük ki, eğer bu zaman proje ve kritik detaylar için kullanılsa yaptığımız eserlerle öğünmek olasıdır. Nedense bunun yerine hızlı yapıldığını koca ilanlarla duyurduğumuz tesislerin çalışmaması bizi ırgalamamaktadır. Son yıllarda şantiyelerde inşaat her zaman projenin önünde gitmektedir. Bu hızın nedeni anlaşılamasa da detaylar çözülmediği için tesisler bitince inşaatlar devam etmektedir. Konutlarda, endüstriyel tesislerde sürekli bir şantiye görüntüsü olması bunun tek nedenidir. Uluslararası kabul edilmiş değerler endüstriyel yapı kavramını ülkemizdeki görüşten farklı yapmaktadır. Çünkü genel kural endüstriyel bir tesisin ömrünü 50 yıl, tesis içinde kullanılan cihazların yaşını ise 25 yıl kabul etmektedir. Tüm tasarım, projelendirme, teçhizat aynı kavramdan yola çıkılarak ele alındığından teknik mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin tasarım, uygulama ve imalat açılarından sürekli iyileştirilme çabaları söz konusu olmaktadır. Sadece bu tarz bir sürdürülebilir modelleme inşaat ve imalat sektörlerine çok büyük katkı yapabilir.

  Tüm bu fikirler kabul görürse, teknik bilgi ve deneyim birikiminin sektörlere aktarımı yanında mesleki ilerleme kalitesi eğitimden başlayarak uygulamalı olarak yükselecektir. Belki de bu seviyede;

  Konutların projelendirmesinde mimarlar ve tüm disiplinlere ait çeşitli mühendislik hizmetleri devreye girecek,

  Endüstriyel tesis planlama ve imalatlarında projeyi hazırlayanlarla uygulayan yükleniciler profesyonel sorumluluk şartlarına sahip olacak,

  Eğitim kurumları sanayiye ve serbest piyasaya rakip değil ancak teorik bilgileri uygulamaya dönük işlev sahibi olacak,

  İmalat sektörü kendi içinde kalite odaklı hedeflere uygun planlamaları ortak katkılar ile tüm sektörlerle el ele yapabilecek,

  Pek çok uzmanlık dalında yönlendirici ve uygulama kurallarını belirleyici basit yönergeler ele alınarak tüm paydaşların ortak uygulamalarına olanak sağlanabilecek,

  Mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin projelerde ağırlığı ve maddi getirileri uluslararası çizgiye getirilmesi yanında bilgi aktarımı ve ortak dil kullanımı oluşturulabilecek,

  Endüstriyel tesislerde teknik hizmetlerin daha fazla kullanılması sonucu tekrar eden işlerin azalması, verimlilik, zaman ve malzeme tasarrufu artacaktır.

  Mühendislik hizmetleri bir projenin %10 oranına karşı gelir. Kazanım ise %90 dır.

  Sadece bu maddeler bile sistemin iyileştirilmesi ve paydaşların memnuniyetini oluşturabilir.  

  Turistik Tesisler Proje Danışmanı
  Serdar Sağlamtunç / FCSI

  Kullanıcı Yorumları

  Kayıtlı yorum bulunamadı...

  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Yazarın diğer yazıları :
  Defolu, kusurlu, özürlü, bozuk
  Vatandaş
  İşler tıkırında
  Mı, mi, mu , mü????
  Ütopik bir deneyim: Sinerji
  İletişim bir aldatmaca mı?
  Depreme karşı ne yapmalıyız?
  Kısa bir fiyat ve değer analizi:
  Veriler
  Modus Operandi – İş yapma tarzı
  Nedir bu dilden çektiğimiz?
  Turizmin geldiği nokta
  Savurganlık adına
  Çalışmak
  Turizmi bilmemek
  Turistik tesislerdeki yenileme çalışmalarına bakış
  Yatırımların optimizasyonu
  Ekonomi bilmeyenlerin ekonomi dünyası
  Bir yatırım aracı olarak turizm
  B planı
  Çözüm nedir?
  Gıda zehirlenmesi mi, insan canının ucuzluğu mu?
  Nedeni sorgulamak
  Dayanılmaz hafiflik
  Hayır! Ticaret bu değil
  Hayır! Turizm bu değil!
  Savurganlık adına
  Hava-su-gıda
  Aynı dili konuşarak anlaşamamak
  FCSI Nedir?
  Turizm ve Ötesi
  Yatırımcı projeye başlarken nelere dikkat etmeli?
  TESİSLER İÇİN KARAR VERME SÜRECİ
  FUARLAR VE SERGİLENEN UMUTLAR
  TABİAT VE İNSAN
  Bir tesis kaç yıldız olmalı?
  BİR FELAKETİN ARDINDAN
  Yatırımcı neyin farkında olmalı?
  TURİSTİK TESİSLERDEKİ TEMEL SORUNLAR
  İSTANBUL’ U İZLİYORUM GÖZLERİM AÇIK
  TURİSTİK TESİSLERDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ: 1
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ-2
  OTELDEN BİR KESİT: BİNANIZIN RUHSAL DURUMU NASIL?
  Yeşil proje ne anlama geliyor?
  Yatırım için görüşler...
  Otel ve endüstriyel tesis projelendirmesinde inovasyon
  Fiyat - değer ilişkisine devam
  Turizm, yollar, kazalar...
  Yatırım ve kazanç ekseni
  Deprem felaket mi, yoksa yaradanın verdiği ceza mı?
  Danışman bir projeye ne kazandırır?
  Anlattıklarınız karşınızdaki kişinin algı seviyesiyle sınırlıdır
  Sürdürülebilirlik sürdürülebilir model
  Turizmde danışmanlık
  Ne anlıyoruz, ne anlatmaya çalışıyoruz
  Yine bir felaket mi?
  Okul sütü
  Olimpiyat oyunları: Spor mu finans mı?
  Toz duman
  Toz duman - 2: İnsan sağlığına ne zaman duyarlı olacağız?
  Turizmde arayışlar - Teknik Boyut
  Bir tesis için para kazanmanın yolları
  Akıl iş yapma becerisini sağlar mı?
  2013 Yılı için düşünceler – 1. Kısım
  Yüzde 5 ödeyerek yüzde 95 kazanım elde etmek nasıl bir yatırım modelidir?
  2013 Yılı için düşünceler – 2. Kısım
  İllüzyon - Maji
  Rekabet
  Takım oyunu
  Kıyı alanları raporuna bakış
  Turizmde farklı çözümler
  Yeşile batmak
  Gezi ve turizm
  Başarı - başarısızlık
  TMMOB: Görülen lüzum üzerine
  Hataların bize anlattıkları
  Köprü, birbirine uzak iki yakayı birleştiren bir yapı elemanıdır
  Kazan kazan
  Tutumluluk
  Kolaycılık ve basite indirgeme
  Bireysel çözüm
  Kaos ve düzensizlik
  İstanbul 2090
  Girişimci - Entrepreneur
  Dersler
  Hukuk ne için gerekli?
  Çalışma, verimlilik ve kalite üzerine
  Enerji tasarrufu yapmak bu kadar kolay
  Turizm yapıları için geliştirilen bir çalışma modeli
  Seçimlerinize dikkat edin, hayatınızı şekillendirir
  Turizmde değişim ama nasıl?
  Turizmde işler güçler
  Sistemlerin düşünce öğretileri
  Farklı bir proje önerisi
  Geometri
  Düşünen sistemler
  Farkındalık, çözüme yol gösteren pusuladır
  Made In Turkey /Turkish Style - Türk yapımı/Türk usulü
  Yaratıcılık, zekanın işlenmiş biçimidir
  Turizmde kafa karışıklığı
  Pilavın lezzeti nereden gelir?
  Potansiyel ile iktidarsızlık arasındaki çizginin sınırı
  Altyapı sözünden ne anlıyoruz?
  Plan yapmaya gerek var mı?
  Algı yönetimi ile 'sorun' nedir, nasıl algılıyoruz?
  Yeni bir yıl 2015
  Değer nedir?
  Turizmde gerçekçi olabilir miyiz?
  Her şeyi bilen insanlar topluluğu
  Önce
  Kelimelerle kitleler aldatılabilir mi?
  Kimin eli kimin cebinde?
  Ne olsa yaparız ağabey
  Sen dedin, ben dedim, kim ne dedi?
  Turizmde sorunun bir parçası olmak mı, olmamak mı? İşte sorun bu
  Lezzet kültürel bir inceliktir
  Sağlık bilgileri
  Fıtrat mı?
  Hastane proje ve inşaatlarında neredeyiz?
  Sadece üretmek yetmez, kalite olgusunun geliştirilmesi gereklidir
  Pazarlama
  Turizm ve ticaret
  İş planı
  Ustalık nedir?
  Vasat olma çünkü…
  İş modeli geliştirme çalışması - Turizm
  Sağlıklı mutfaklar ve turizm etkisi
  Türkiye turizmden bir kazanım elde etti mi?
  Pazarla
  Kriz
  Çözüm her yerde
  Turizm nasıl kalkınabilir?
  Bilgi, deneyim ve liyakat üçlemesi
  Daha iyisi nasıl olabilir?
  Yeniden yapmak veya tadilat: hangisi daha uygun?
  Makale Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  2018 yılında Türkiye'ye gelen turist profilini nasıl buluyorsunuz?

  Geçtiğimiz yıllarla aynı
  Alt gelir grubunun ağırlığı artıyor
  Daha varlıklı turistler geliyor
  Ücretsiz Abone Olun