Basit bir proje yönetimi işleyişinde temel olarak ele alınması gereken bazı önemli maddeler vardır. Eğer iyi bir yöntem belirlenmişse projede ortaya çıkabilecek sorunlar planlama aşamasında bir şekilde önlenmiş demektir. Bu çalışmalar son derece teknik ve bilimsel olmasına rağmen çoğu projede bunun yüzeysel ve sadece zorlama olarak algılandığını görmekteyiz. Bunun anlamı proje yönetiminin kavram ve uygulama olarak henüz inşaat sektöründe algılanamadığı ve ‘olması gerekiyorsa olsun’ mantığıyla bu işi özümsememiş bazı büyük küçük firmaların çalışmalar yaptığını biliyoruz. En basit anlatımı ile proje yönetimi temel iki konuya odaklanmaktadır. Bunlardan biri kriz diğeri risk yönetimidir.
   
  Kriz yönetimi, beklenmeyen bir olayın ortaya çıkarak bir organizasyon, bir iş kolu, bir işlem veya bireysel ve toplu kişileri tehdit eden bir işlem veya işlemler silsilesinin ele alınma sürecinin başlatılmasıdır. Bir kriz normalde önceden uyarmadan oluşur ve bu nedenle yapılacak planlar durumun düzeltilmesi veya normalleşme çalışmaları olabilir. Bu çalışmalar krizin etkilerini azaltmak ve kısa zamanda krizin etkisinin azaltılması yönündeki tedbirler olabilir. Kriz yönetimi reaktiftir.
   
  Buna karşılık, risk yönetimi, potansiyel tehditleri vurgulayan ve çözümleri öne koyarak bu riskleri önlemek için devam eden bir süreçtir. Risk yönetimi, daha proaktif olma eğilimindedir. Risk içerisinde çatışma yönetimi de vardır. Nerelerde görüş aykırılıkları olabileceği, bunların nedenleri ve olası çözüm yolları göz önünde bulundurularak kritik noktaların belirlenmesi proje içerisinde hazırlık yapılmasına neden olur.   
   
  Bu kısa açıklamadan sonra turizmde kriz nedir, nasıl önlenebilir konuları ilginç gelebilir. Son yıllardan beri biriken ve patlayan balon son aylarda oluşan bazı olumsuz olaylara bağlanmaktadır. Bu tam bir kolaya kaçma ve işi basite indirgemedir. Turizm suni olarak devşirildiği 1980 yıllarından gelen çok büyük aksaklıkları ve dengesizlikleri üzerinde taşıyarak ilerlemeye çalışmıştır. Son aşamada ise kambur artık ayakta kalmaya müsaade etmedi. Basitçe tekrar altını çizmekte fayda var.
   
  Alt yapı: 
   
  Her yer, alan, şehir turizme açılmamalıdır. Kesinlikle bu tip alanların ÇED raporları bağımsız mühendislik hizmeti olarak kamu yararına hazırlanmalıdır. Özellikle şehirlerde şehir planlama çalışmalarının içinde turizm alanları oluşturularak su, kanalizasyon, elektrik, doğa, çevre ve ulaşım planlarına uygunluk teknik ve bilimsel olarak ele alınmalıdır. Artık onun bunun tavsiyesi ve birilerine kazanç sağlamak amacıyla peşkeş sistemi bitirilmelidir. Henüz turizm camiasının algılamadığı ama çok önemli etkenlere sahip yeşil tesisler kategorisinde emekliyoruz ve diğer dallarda olduğu gibi suni bazı tedbir ve uygulamalar ile işi geçiştireceğimizi sanıyoruz. Diğer bir çok büyük sıkıntı ise temiz çevre faktörüdür. İki konuyu ihmal edip para ile sertifika alarak duvara asabilirsiniz, deniz kirliliğini beyaz bayrak çekerek bir müddet gizleyebilirsiniz ama bunlar otel pazarlamasında işletmelerin karşısına ücret indirimi olarak geldiği zaman düşük gelire talim edersiniz. Bu tüm detayları ile yaşanan bir canlı örnektir. İsteyen istediği tesisi gidip araştırabilir.
   
  Tesisler:
   
  Yeni mimari ve akıllı binalar sadece elektronik donanımlı veya kapısının cep telefonu ile açıldığı tesisler demek değildir. Yakın bir zamanda tesislerin karbon ayak izleri de tercih nedeni olacaktır. Bu konuda henüz uyanabilmiş değiliz. Su, enerji, ısıtma/soğutma/havalandırma, arıtma ve atık yönetimi tercih kalemleri arasındadır. Böyle bir tesisin mevcudiyetini duymadım ama çalışmaları bu yönde yapmak fayda sağlayacaktır. Tesisin dış havasının temiz olması kadar tesisten atılacak havanın dış havayı kirletmeyecek özellikte olması tercih nedenidir. Tüm bu işlemler çok basit mühendislik çözümleridir. Yeter ki tesisin planlanması ve proje aşamasında ele alınsın. Bu çalışmalar genelde turizm işletmesine ek bir külfet gibi görülmektedir. Ancak bu tedbirler alındığında işletme masrafları düşmekte ve artı değer kazanılmaktadır. Harcamadan kazanım adı verdiğimiz bu mühendislik çalışmalarına tesisler mutlaka ilgi göstermelidir. Bununla birlikte ilave gelir getirici kimyasal malzeme kullanmadan havuz ve çamaşırhane yıkaması konularına da ilginin artması gereklidir. Temiz enerji çok önemli bir diğer gelir getirici konudur.
     
  Tesiste kullanılan cihazlar:
   
  Genel olarak en fazla problemin yaşandığı konudur. Bir projede servisin aksatılmadan verilmesi ve müşteri memnuniyetini elde edebilmek için yeterli sayı ve kapasitede cihaz tanımlanmalıdır. Bunun önemi cihazın ilk maliyetinin onun 7/24 kullanılması sırasında ortaya çıkan maliyet ile mukayesesi aşamasında ortaya çıkmaktadır. Çoğunlukla tesislerde en son satın alınan mutfak ve çamaşırhane cihazlarıdır ve gerçekçi bir bütçe oluşturulmadığından ve bütçe aşıldığından son aşamada bu alanlardaki cihazlar yük olarak görülmektedir. Genelde düşük rakamlı bir bütçe elde edileceği zannedilerek üretici ve satıcı firmalarla kıyasıya pazarlıklar sonucu cihazlar alınmakta, ancak işletme aşamasında bu alanlar para kaybettirici noktalar olmaktadır. 
   
  Turizm krizde yalpalıyor, tesisler kapanıyor ve çoğu satış için bekliyor, ödemeler yapılmadığı için diğer sektörler ve çalışan personel kaygı içinde. Tüm bunların yanında 2017 yılının da riskli olduğu ortada. ‘Bu kadar olumsuz şart altında bir düzelme olabilir mi’ sorusuna verilecek yanıt ‘evet’ olacaktır. Eğer tesisler yukarıdaki üç temel noktayı önlerine koyarak ne yapılması gerektiğini sorgular ve çözümler üretirlerse önce riskleri azaltır sonra krizle başa çıkabilirler. Sık sorulan bir soru; ‘bir tesis bunu yaparsa diğerleri yapmazsa ne olur?’ Bu işlemi yapan tesis kazanımlar sağlar ve orta erimde kazanan o olur. Tabi ki bunun bir politika olarak ele alınarak tüme uygulanacak şekilde projelendirilmesi ideal şarttır ama bu düşüncenin hayata geçirilmesi için daha zamana gereksinim var. Çünkü mevcut durumda devlet ağlaşan STK’lara pansuman yaparak sürekli teşvik vermekte ve devletin, kamunun kasasını boşuna harcamaktadır. Hovarda oğlana para yetişmez. Eğer turizm ayağa kalmak istiyorsa tedbirleri araştıracak, bilimsel yaklaşımlara yanıt verecek ve ortaya konacak modelleri uygulama yoluna gitmelidir. Bu çalışmaları yapacak bağımsız, bağlantısız firmalar vardır ve tüm dünyada bu şekilde oluşan akıl dikkate alınmaktadır.   
   

  Turistik Tesisler Proje Danışmanı
  Serdar Sağlamtunç / FCSI

  Kullanıcı Yorumları

  Kayıtlı yorum bulunamadı...

  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Yazarın diğer yazıları :
  Defolu, kusurlu, özürlü, bozuk
  Vatandaş
  İşler tıkırında
  Mı, mi, mu , mü????
  Ütopik bir deneyim: Sinerji
  İletişim bir aldatmaca mı?
  Depreme karşı ne yapmalıyız?
  Kısa bir fiyat ve değer analizi:
  Veriler
  Modus Operandi – İş yapma tarzı
  Nedir bu dilden çektiğimiz?
  Turizmin geldiği nokta
  Savurganlık adına
  Çalışmak
  Turizmi bilmemek
  Turistik tesislerdeki yenileme çalışmalarına bakış
  Yatırımların optimizasyonu
  Ekonomi bilmeyenlerin ekonomi dünyası
  Bir yatırım aracı olarak turizm
  B planı
  Çözüm nedir?
  Gıda zehirlenmesi mi, insan canının ucuzluğu mu?
  Nedeni sorgulamak
  Dayanılmaz hafiflik
  Hayır! Ticaret bu değil
  Hayır! Turizm bu değil!
  Savurganlık adına
  Hava-su-gıda
  Aynı dili konuşarak anlaşamamak
  FCSI Nedir?
  Turizm ve Ötesi
  Yatırımcı projeye başlarken nelere dikkat etmeli?
  TESİSLER İÇİN KARAR VERME SÜRECİ
  FUARLAR VE SERGİLENEN UMUTLAR
  TABİAT VE İNSAN
  Bir tesis kaç yıldız olmalı?
  BİR FELAKETİN ARDINDAN
  Yatırımcı neyin farkında olmalı?
  TURİSTİK TESİSLERDEKİ TEMEL SORUNLAR
  İSTANBUL’ U İZLİYORUM GÖZLERİM AÇIK
  TURİSTİK TESİSLERDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ: 1
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ-2
  OTELDEN BİR KESİT: BİNANIZIN RUHSAL DURUMU NASIL?
  Yeşil proje ne anlama geliyor?
  Yatırım için görüşler...
  Otel ve endüstriyel tesis projelendirmesinde inovasyon
  Fiyat - değer ilişkisine devam
  Turizm, yollar, kazalar...
  Yatırım ve kazanç ekseni
  Deprem felaket mi, yoksa yaradanın verdiği ceza mı?
  Danışman bir projeye ne kazandırır?
  Anlattıklarınız karşınızdaki kişinin algı seviyesiyle sınırlıdır
  Sürdürülebilirlik sürdürülebilir model
  Turizmde danışmanlık
  Ne anlıyoruz, ne anlatmaya çalışıyoruz
  Yine bir felaket mi?
  Okul sütü
  Olimpiyat oyunları: Spor mu finans mı?
  Toz duman
  Toz duman - 2: İnsan sağlığına ne zaman duyarlı olacağız?
  Turizmde arayışlar - Teknik Boyut
  Bir tesis için para kazanmanın yolları
  Akıl iş yapma becerisini sağlar mı?
  2013 Yılı için düşünceler – 1. Kısım
  Yüzde 5 ödeyerek yüzde 95 kazanım elde etmek nasıl bir yatırım modelidir?
  2013 Yılı için düşünceler – 2. Kısım
  İllüzyon - Maji
  Rekabet
  Takım oyunu
  Kıyı alanları raporuna bakış
  Turizmde farklı çözümler
  Yeşile batmak
  Gezi ve turizm
  Başarı - başarısızlık
  TMMOB: Görülen lüzum üzerine
  Hataların bize anlattıkları
  Köprü, birbirine uzak iki yakayı birleştiren bir yapı elemanıdır
  Kazan kazan
  Tutumluluk
  Kolaycılık ve basite indirgeme
  Bireysel çözüm
  Kaos ve düzensizlik
  İstanbul 2090
  Girişimci - Entrepreneur
  Dersler
  Hukuk ne için gerekli?
  Çalışma, verimlilik ve kalite üzerine
  Enerji tasarrufu yapmak bu kadar kolay
  Turizm yapıları için geliştirilen bir çalışma modeli
  Seçimlerinize dikkat edin, hayatınızı şekillendirir
  Turizmde değişim ama nasıl?
  Turizmde işler güçler
  Sistemlerin düşünce öğretileri
  Farklı bir proje önerisi
  Geometri
  Düşünen sistemler
  Farkındalık, çözüme yol gösteren pusuladır
  Made In Turkey /Turkish Style - Türk yapımı/Türk usulü
  Yaratıcılık, zekanın işlenmiş biçimidir
  Turizmde kafa karışıklığı
  Pilavın lezzeti nereden gelir?
  Potansiyel ile iktidarsızlık arasındaki çizginin sınırı
  Altyapı sözünden ne anlıyoruz?
  Plan yapmaya gerek var mı?
  Algı yönetimi ile 'sorun' nedir, nasıl algılıyoruz?
  Yeni bir yıl 2015
  Değer nedir?
  Turizmde gerçekçi olabilir miyiz?
  Her şeyi bilen insanlar topluluğu
  Önce
  Kelimelerle kitleler aldatılabilir mi?
  Kimin eli kimin cebinde?
  Ne olsa yaparız ağabey
  Sen dedin, ben dedim, kim ne dedi?
  Turizmde sorunun bir parçası olmak mı, olmamak mı? İşte sorun bu
  Lezzet kültürel bir inceliktir
  Sağlık bilgileri
  Fıtrat mı?
  Hastane proje ve inşaatlarında neredeyiz?
  Sadece üretmek yetmez, kalite olgusunun geliştirilmesi gereklidir
  Pazarlama
  Turizm ve ticaret
  İş planı
  Ustalık nedir?
  Vasat olma çünkü…
  İş modeli geliştirme çalışması - Turizm
  Sağlıklı mutfaklar ve turizm etkisi
  Türkiye turizmden bir kazanım elde etti mi?
  Pazarla
  Kriz
  Çözüm her yerde
  Turizm nasıl kalkınabilir?
  Bilgi, deneyim ve liyakat üçlemesi
  Daha iyisi nasıl olabilir?
  Yeniden yapmak veya tadilat: hangisi daha uygun?
  Makale Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  2018 yılında Türkiye'ye gelen turist profilini nasıl buluyorsunuz?

  Geçtiğimiz yıllarla aynı
  Alt gelir grubunun ağırlığı artıyor
  Daha varlıklı turistler geliyor
  Ücretsiz Abone Olun