Çoğu kez ortaya atılan bir sözü sihirli olarak kabul ederek onu şişirme görevini masumane bir şekilde yapabiliriz.

  SERBEST PİYASA ANLAMINI KİM TAKAR?  
   
  Bu durum genelde bir konuda bilgi edinmeden kulağa gelen veya dillerde gezinen bazı kırık dökük fikirler ile desteklenir. Örneğin, bir işletme yönetme deneyimi olmayan bir kişi başarılı bir işletmenin nasıl olması gerektiği hakkında görüşlerini paylaşabilir. Veya hiç imalat yapmamış bir şahıs üretim usulleri üzerine uzunca bir söylev verebilir. İşte belki de günümüzde sahip olduğumuz ve halen kullanmakta olduğumuz onca ileri teknoloji cihazlarla ulaşabildiğimiz bilgileri yüzeysel, hazmetmeden ortaya dökmek bu sonucu ortaya çıkartmaktadır. Öyle ki bize çok hoş olarak gelen bir uygulamanın aslında nasıl bir etki ortaya çıkarttığı artık bizi ilgilendirmez. İşte bu tavır tipik bir algıda eksiklik olarak açıklanabilir. Algımız iyidir belki ama eksik olursa bir işe yaramaz. Bu aynen biraz ölmüş, biraz gebe kalmış gibi tanımı olsa bile gerçekleşmesinin olanaksız olduğu bir durumu ortaya koymaktadır.
   
  1980 lerde ortaya atılan serbest piyasa ekonomisi nasıl ki yanlış algılama ile her şeyi yapmak mubahtır tarzında etkileşim ortaya çıkartmışsa, 2000 li yıllar sonrasında ortaya atılan “kazan kazan” tanımı da aynı yanlış algı akıbetine uğramıştır. İcra edilen hangi iş dalı olursa olsun bu tanımın ortaya atıldığı ilk yıllarda herkes yaptıklarından daha fazla kazanma hayaline girmiş ve bunu da savunmaya çalışmıştır. Ancak gerçek hiç de öyle değildir. 
   
  Neydi peki serbest piyasa ekonomisi? Ekonomik davranışların serbestlik içinde gerçekleşmesi ve bu yolla daha fazla katma değerler ortaya çıkartılarak iş alanlarının artırılması ve dolayısıyla işsizliğin azaltılması böylece refah genişlemesi sağlamak amacını gütmekteydi. Tabi ki piyasa şartlarının ve mevcut düzenleme ve yasaların geçerli olduğu bir sistemden bahsediliyordu. Ama uyanık bir takım kişiler bunu farklı ve yanlış bir şekilde yorumlayarak özellikle imalat alanında büyük tahribatlar oluşmasına neden oldular. Çünkü kuralsızca para kazanmak amacını birinci maddeye yerleştirerek firmalarının her türlü işlerini düzenlemeye kalktılar. Bu ilk öncüleri kötü taklitleri de izlediler ve sonunda imalata bağlı üretim oldukça geriledi. 
   
  Turizm sektörü bütün olarak bu çarpık yapılaşmayı çok iyi ele aldı ve önüne çıkan her alanı tesise çevirmek için manevralar yapmaya başladı. Orman ve denizlerin talanı, ekilebilir topraklara konut inşası kaçınılmaz sonuçlardı. O günlerde ortaya çıkan çılgınca yapılaşma akıllı bir sistematik içinde düzenlense, tesislerin oluşum şartları ve çevreye doğal uyum şartları anlayışlı bir şekilde ele alınarak geliştirilse belki bugün turizm gelirleri bakımından olmamız gerektiğini düşündüğümüz seviyelere ulaşmıştık. Uygulanabilir ve denetlenebilir kuralları ortaya koymak, yasalar oluşturmak ve bunları kontrol edebilmek işin en önemli kısmıdır. Ne ki bunlar hiç ele alınmadan ve sürekli olarak farklı bazı zorlamalar ile bir şeyler yapılıyor izlenimi yaratılmaya çalışarak ortaya kuralsız sonuçlar atılarak ilerlemenin olanaksızlığını anlamak gereklidir.
   
  KAZANMAK AMA NASIL?

  Bir aşama sonrasında ortaya çıkarılan felsefi yaklaşım da yanı anlaşılmaz fakat yanlış yorumlama ile yerini almıştır. İşin basit anlatımı ise çok farklıdır. Burada iş için karşı karşıya gelen iki tarafın daha etken bir rol ile birbirlerine kazandırması söz konusu iken, algıda yanılgı bunu sadece bir tarafın iki misli daha fazla kazanması olarak öne çıkartılmıştır. Örneğin bir inşaat projesinde yatırımcı ve yükleniciyi ele alalım. Yatırımcı tamamen kazanırsa yüklenici zarar eder veya tersi durumda işin sağlam ve kaliteli olma şansı neredeyse olanaksızdır. O halde algımızı değiştirerek her iki tarafın daha iyi iş yapacakları şartları uygulamaya sokmak elzemdir. 
   
  Bugün her projede karşılaşılan en büyük çarpıklık belki de kontratların tek taraflı olarak yapılması ve hiçbir düzenleyici etkisi olmadığıdır. Öyle ki, tek taraf diğerine kesin baskı kurmaktadır. Bunu ispat etmek oldukça kolaydır. İş yapmak için önünüze konan kontratın başlıklarını ve firma adlarını değiştirin bakın karşı taraf bunu kabul edecek mi? Özellikle inşaat sektöründe işveren konumundaki yüklenici veya kamu bu yanlış uygulamayı sonuna kadar kullanmaktadır. Tabi ki sonuçta hemen her projede davalık durumlar ortaya çıkmakta ve süreç inşaat hızında gelişmediği için geriden gelen kararlar çoğu kez uygulanamaz etkiye sahip olmaktadır. Sonradan düzeltme ve yenileme çalışmaları, ilave ödenen harçlar, cezalar inşaatı sorun merkezi haline getirmektedir. 
   
  İnşaat sektörünün gelişmemesi, büyük ve marka şirketler ortaya çıkartamamamızın belki en önemli nedenlerinden birisi budur. Şimdi gelin bir ufuk turu yaparak ortada olan bu olumsuzluğun kazan kazan sistemi ile nasıl kolaylıkla çözüldüğüne bakalım. Bir kontrat yapılırken iki tarafın yapması gerekli işler açıkça yazılır, iki taraf için edinimlerin yerine getirilmediği zaman cezai şartlar oluşturulur, sıkıntı ortaya çıktığında mahkeme öncesi uzlaşma etabı devreye sokulur ve taraflar burada ortaya atılan maddelere uyarsa sorun oluşur mu? Bir taraf diğerini yaşatmayacak şekilde baskıcı maddeler ile kendini korumaya çalışırsa, sonuçta işler yapılır ancak sektör gelişmez. Sürekli ekipler değişir, başka alt yükleniciler bulunur ve işin suyu çıkartılır. 
   
  Amerika’yı yeniden keşfe çıkmak yerine bağımsız müşavir olarak üyesi olduğum dünya müşavirler birliği FIDIC normlarını hem özel hem kamu projelerinde kullanabilsek kazan kazan olgusunu anlar ve maliyetleri düşürerek daha kaliteli yapılara sahip olabiliriz. Benim ilginç bulduğum, kendi içinde sistemin nasıl işlemesi gerektiğini özetleyen ve olayın ruhunu güzel bir şeklinde anlatan aşağıdaki karikatür çizimini sizlerle paylaşmak istiyorum. 


   
  Bu çizimi de göz önünde tutarak, kazan kazan için başlıca 5 ana madde göz önünde tutulmalıdır.
  1. Düşünce yapısı – Dürüstlük, olgunluk, aklıselim ile hareket edebilmek,
  2. İlişkiler – Paydaşlarla birlikte çalışabilme, paylaşım ortak noktalarının tespiti,
  3. Anlaşmalar – Hedeflenen sonuçlar, kurallar dizini, hesap verilebilir yönetimler,
  4. Destekleyici sistemler – Aynı kalıpları ortak sistematik haline getirmek,
  5. İşlemler – Uygulama yöntemleri, yönergeler. 
   
  Bu maddeler proje gelişirken hem işlemler hem de kişiler için kullanılabilecek yapıdadır. Ancak bu şekilde iki tarafın birbirine değil ama yaptıkları işte birlikte kazanımları söz konusudur. Bu felsefi noktayı atlamadan seviyeyi belirlemek, buna uygun düşünce tarzı oluşturmak ve projelerde daha fazla teknik bilgi ve deneyimi işin içine katmak sürekli gelişime açık bir yapıyı tarif edecektir.
   

  Turistik Tesisler Proje Danışmanı
  Serdar Sağlamtunç / FCSI

  Kullanıcı Yorumları

  Kayıtlı yorum bulunamadı...

  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Yazarın diğer yazıları :
  Defolu, kusurlu, özürlü, bozuk
  Vatandaş
  İşler tıkırında
  Mı, mi, mu , mü????
  Ütopik bir deneyim: Sinerji
  İletişim bir aldatmaca mı?
  Depreme karşı ne yapmalıyız?
  Kısa bir fiyat ve değer analizi:
  Veriler
  Modus Operandi – İş yapma tarzı
  Nedir bu dilden çektiğimiz?
  Turizmin geldiği nokta
  Savurganlık adına
  Çalışmak
  Turizmi bilmemek
  Turistik tesislerdeki yenileme çalışmalarına bakış
  Yatırımların optimizasyonu
  Ekonomi bilmeyenlerin ekonomi dünyası
  Bir yatırım aracı olarak turizm
  B planı
  Çözüm nedir?
  Gıda zehirlenmesi mi, insan canının ucuzluğu mu?
  Nedeni sorgulamak
  Dayanılmaz hafiflik
  Hayır! Ticaret bu değil
  Hayır! Turizm bu değil!
  Savurganlık adına
  Hava-su-gıda
  Aynı dili konuşarak anlaşamamak
  FCSI Nedir?
  Turizm ve Ötesi
  Yatırımcı projeye başlarken nelere dikkat etmeli?
  TESİSLER İÇİN KARAR VERME SÜRECİ
  FUARLAR VE SERGİLENEN UMUTLAR
  TABİAT VE İNSAN
  Bir tesis kaç yıldız olmalı?
  BİR FELAKETİN ARDINDAN
  Yatırımcı neyin farkında olmalı?
  TURİSTİK TESİSLERDEKİ TEMEL SORUNLAR
  İSTANBUL’ U İZLİYORUM GÖZLERİM AÇIK
  TURİSTİK TESİSLERDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ: 1
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ-2
  OTELDEN BİR KESİT: BİNANIZIN RUHSAL DURUMU NASIL?
  Yeşil proje ne anlama geliyor?
  Yatırım için görüşler...
  Otel ve endüstriyel tesis projelendirmesinde inovasyon
  Fiyat - değer ilişkisine devam
  Turizm, yollar, kazalar...
  Yatırım ve kazanç ekseni
  Deprem felaket mi, yoksa yaradanın verdiği ceza mı?
  Danışman bir projeye ne kazandırır?
  Anlattıklarınız karşınızdaki kişinin algı seviyesiyle sınırlıdır
  Sürdürülebilirlik sürdürülebilir model
  Turizmde danışmanlık
  Ne anlıyoruz, ne anlatmaya çalışıyoruz
  Yine bir felaket mi?
  Okul sütü
  Olimpiyat oyunları: Spor mu finans mı?
  Toz duman
  Toz duman - 2: İnsan sağlığına ne zaman duyarlı olacağız?
  Turizmde arayışlar - Teknik Boyut
  Bir tesis için para kazanmanın yolları
  Akıl iş yapma becerisini sağlar mı?
  2013 Yılı için düşünceler – 1. Kısım
  Yüzde 5 ödeyerek yüzde 95 kazanım elde etmek nasıl bir yatırım modelidir?
  2013 Yılı için düşünceler – 2. Kısım
  İllüzyon - Maji
  Rekabet
  Takım oyunu
  Kıyı alanları raporuna bakış
  Turizmde farklı çözümler
  Yeşile batmak
  Gezi ve turizm
  Başarı - başarısızlık
  TMMOB: Görülen lüzum üzerine
  Hataların bize anlattıkları
  Köprü, birbirine uzak iki yakayı birleştiren bir yapı elemanıdır
  Kazan kazan
  Tutumluluk
  Kolaycılık ve basite indirgeme
  Bireysel çözüm
  Kaos ve düzensizlik
  İstanbul 2090
  Girişimci - Entrepreneur
  Dersler
  Hukuk ne için gerekli?
  Çalışma, verimlilik ve kalite üzerine
  Enerji tasarrufu yapmak bu kadar kolay
  Turizm yapıları için geliştirilen bir çalışma modeli
  Seçimlerinize dikkat edin, hayatınızı şekillendirir
  Turizmde değişim ama nasıl?
  Turizmde işler güçler
  Sistemlerin düşünce öğretileri
  Farklı bir proje önerisi
  Geometri
  Düşünen sistemler
  Farkındalık, çözüme yol gösteren pusuladır
  Made In Turkey /Turkish Style - Türk yapımı/Türk usulü
  Yaratıcılık, zekanın işlenmiş biçimidir
  Turizmde kafa karışıklığı
  Pilavın lezzeti nereden gelir?
  Potansiyel ile iktidarsızlık arasındaki çizginin sınırı
  Altyapı sözünden ne anlıyoruz?
  Plan yapmaya gerek var mı?
  Algı yönetimi ile 'sorun' nedir, nasıl algılıyoruz?
  Yeni bir yıl 2015
  Değer nedir?
  Turizmde gerçekçi olabilir miyiz?
  Her şeyi bilen insanlar topluluğu
  Önce
  Kelimelerle kitleler aldatılabilir mi?
  Kimin eli kimin cebinde?
  Ne olsa yaparız ağabey
  Sen dedin, ben dedim, kim ne dedi?
  Turizmde sorunun bir parçası olmak mı, olmamak mı? İşte sorun bu
  Lezzet kültürel bir inceliktir
  Sağlık bilgileri
  Fıtrat mı?
  Hastane proje ve inşaatlarında neredeyiz?
  Sadece üretmek yetmez, kalite olgusunun geliştirilmesi gereklidir
  Pazarlama
  Turizm ve ticaret
  İş planı
  Ustalık nedir?
  Vasat olma çünkü…
  İş modeli geliştirme çalışması - Turizm
  Sağlıklı mutfaklar ve turizm etkisi
  Türkiye turizmden bir kazanım elde etti mi?
  Pazarla
  Kriz
  Çözüm her yerde
  Turizm nasıl kalkınabilir?
  Bilgi, deneyim ve liyakat üçlemesi
  Daha iyisi nasıl olabilir?
  Yeniden yapmak veya tadilat: hangisi daha uygun?
  Makale Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  2018 yılında Türkiye'ye gelen turist profilini nasıl buluyorsunuz?

  Geçtiğimiz yıllarla aynı
  Alt gelir grubunun ağırlığı artıyor
  Daha varlıklı turistler geliyor
  Ücretsiz Abone Olun