Yaşam alanında ilerledikçe daha fazla ilgimizi çeken tek konu işin sırrını keşfetmek olarak ortaya çıkıyor. Bu hayata nasıl geldik, neden, hayat nasıl başladı, ben kimim, sen kimsin, niye bu ortamda olmak durumundayım gibi binlerce soru akla geliyor.

  Bir noktaya bağlı olmadan ilerlemeyi bugün elde olan teknik ve bilgi dağarcığı ile anlatma zorluğu tanımları farklı yerlere çekecek özellikte. Yaşamın belli bir düzen içinde ilerlemesi bu düzeni anlayarak daha etkin ve geliştirici açıklamalara ulaşarak işin gizemini çözmek her yaşam formu için geçerli. Çoğu kez ise düzenin varlığı yanında olağanüstü bir düzensizlik ve rastlantılar silsilesi öğretileri sil baştan tekrar inceleme nedeni yaratmakta düzensizlik içindeki düzen kafaları karıştırmaktadır.

  İşin püf noktası buradadır. Düzensizlik içindeki düzen veya dinginlik içindeki kaos insanın düşünce yetisinin çok ötesinde düşüncelerini karıştırmakta ve yaşam oyununu daha zevkli ama o kadar algıda zorlama noktasına getirerek anlamları karıştırmaktadır. Yeterli esnek görüş ve düşünce sistematiğine sahip değilseniz içinde olduğumuz mükemmel yapıyı incelerken düzensizliği anlamanız zorlaşır. Yaşam formları ile güncel hayatımızda burun buruna olduğumuz gerçeğini yadsımadan ortada olan kaosa bir anlam vermek ne kadar zorsa, doğrudan mantık yürüterek çözüme ulaşmak olanaksızdır.

  Bunları bir tarafa koyalım ve çok bağlandığımız maddi dünyaya dönelim. Kaos her tarafta olunca hemen ona uygun çözüm yolları bulma kabiliyetimiz asıl çözümü geriletmektedir. Böylece özellikle büyük şehirlerde yaşamın bir parçası olan nüfus fazlalığı, çevre kirliliği, belirsiz gıda, trafik ve yetersiz ulaşım hizmetleri insan davranışlarımızda büyük tahribatlar yaparak bizleri modern ilkel yaratıklar haline dönüştürmektedir. Bu durumu görerek ses çıkartmamak veya bunun bir parçası olmak her ne bahanesi olursa olsun insani geniş görüşlülüğümüzü gerileten muazzam bir etkiye sahiptir. Giderek daha fazla akıma kapılarak mekanik düşünce saplantısına kapılabiliriz. Bir adım geriye çekilerek durumu irdelemek olanağı bulursanız sizi içine çeken büyük bir girdabı fark edebilirsiniz. Ancak buradan kurtulmak size kalmıştır.

  Konuyu endüstriyel tesis planlaması açısından ele almak istiyorum. Bu konuda danışmanlık hizmeti verdiğim için yıllara göre elde edilmesi gereken yapı bilgi birikiminin sanki her inşaatta yeniden icat ediliyormuş gibi sürdürülmesi yönteminin terk edilmesine dikkat çekmek istiyorum. Yarattığımız kaos her projede tekrar karşımıza çıkarak bunun normal bir yaşam olduğu fikrine bizi alıştırmak istemekte, biz de buna karşı sadece izleyici tarafımızı göstermekteyiz. Halbuki ikinci inşaatta ilk seferki kaos ortamının olmaması gerekir. Sürekli etrafımızda yarattığımız düzensizlik içinde debelenerek inşaat ve imalat sektörlerine zarar vermekteyiz. İnşaat hızı gelişen kimyasallar ve kalıp sistemleri ile artmış olsa da bina içi detayların çözülmeden inşaatın ilerlemesi gibi kötü alışkanlık büyüyerek devam etmekte bu durumu mal sahibi olan inşaat firmaları bile sıradan bir şey gibi izlemektedir. Proje sürelerinin az tutulması ana yerleşim yanında detay ve koordinasyon çalışmalarının yapılmadığı binaların hemen her köşesinde her an karşınıza çıkmaktadır.

  Her binanın fikir halinden işletme aşamasına kadar olan teknik çalışma sürecinde her mimarlık ve mühendislik disiplinleri uzmanlık dallarına ayrılmış olmakla birlikte genel tanımla alınan hizmetler sonucu etkilemektedir. İşin içine teknik detaylara önem verilmemesi sonucu ortaya çıkan ve düşük tutulan teknik hizmetler bütçeleri, inşaat ve imalat sektörünün önündeki en büyük kaos ve tehlike olarak durmaktadır. Bu durumun farkına varılmadan salt düşük maliyetle hızlı inşaat hedeflendiği zaman proje, çalışan eleman, uzman profesyonel, danışman çalıştırılmadan tesisler bitirilmekte ama sorunlar devam ettiği için her tesis adeta bir ufak şantiye alanı olarak yaşamına devam etmektedir. Belki de sorgulanması gereken nokta budur. Ancak sanki inşaat sektörünü teşvik ve destek ediyormuş gibi görünen bu durum paydaşlar tarafından normal karşılanmaktadır.

  Danışmanlık kavramı konu, yapı ve felsefe olarak gelişmişlikle orantılıdır. Ülkemizde nasıl her isteyen vatandaş yüklenici oluyorsa, her kişi danışman kartviziti bastırarak fikir beyan edebiliyor. Hatta daha vahimi bu kişiler tesisleri yönlendiriyorlar. Hâlbuki ileri ülkelerde inşaat sektöründe belli kurallar oluşturulmuş ve bu maddeler her gün koşullara göre gelişmektedir. Çalışma tarzı olarak bu kişilerden mesleki bir STÖ üyeliği aranıyor. Çünkü belli eğitim ve niteliği olmayan kişilerin o kurumlara üye olamayacağı biliniyor. İşi yürütecek profesyonelin referans sahibi ve iyi isme sahip olması diğer önem verilen madde. Böylece bizim ülkemizde hiç önem verilmeyen referans sistemi devreye girerek yanlış yapan kişilerin otomatik olarak sistem dışına atılmasına olanak veriliyor. Yapılan çalışmalar bir sonraki tesis için veri kaynağı olma özelliğindedir. Çünkü ilerleyen teknoloji ve teçhizatların seçiminde ve işletme aşamasında kullanılmasında danışman faktörü çok önemli. Benzer olarak imalat sektörü de yabancı ve ileri ülkelerde danışman ile yakın çalışmaktadır. Bunun nedeni ise, projelerde cihazların tanımlamalarını yapan teknik şartname hazırlayan kişilerin görüş ve bilgilerini sektöre aktarmasının önemli bulunmasıdır. Etik kurallar bakımından danışman sadece müşteriden para alıyor ve diğer yan gelirler asla kabul edilmiyor. Buna tezat olarak, bizdeki boyutu, projelerin bedava yapılacağı sözü verilerek işin içine girilmesi, projenin bir firmaya yönlendirilmesi sonucu normalden fazla paralar kazılmasıdır. Asıl büyük sıkıntı ise bu davranışın bir sistem haline gelmesidir. Sadece danışmanlık yapan kişi ve firmalar gelişememekte böylece inşaat alanında çok büyük önemi olan bu kademe ihmal edilerek işlere devam edilmektedir.      

  Hiç dile getirilmeyen ancak bugün inşaat sektöründe büyük sıkıntılara yol açan bir gerçek, işlerin yasal boyutudur. Hemen her tesis projesinde proje grubu, inşaat ekibi, diğer yan meslek grupları ile yasal problemler ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde proje ve inşaat sırasında ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik eksiklikler yasal ve yasanın geç uygulaması ile oluşmaktadır. İş başında hiç dikkate alınmayan ve önem verilmeyen kontrat sürecinde sorunlar başlayacak özelliktedir. Nedense kanun koyucu henüz bu önemli konuya kör ve sağır durumdadır. Bir inşaat sözleşmesine göz atarsanız tüm erkin yatırımcı tarafında toplandığını kolaylıkla görürsünüz. Yüklenici bu durumda kendini koruyucu madde oluşturamadığından en ucuz ve en kaçamak yolları uygulayarak para kazanma yolunu denemektedir. Eğer yüklenici bazı işleri alt yüklenici ile çözmeyi planlamışsa bu sefer benzer anlaşma koşullarını kendisi alt yükleniciye dikte ettirmektedir. Dikkat ederseniz kaos yayılarak kör dövüşü başlamaktadır. Bu durumun kimsenin hayrına olmadığı açıktır.  

  Buna çok benzeyen bir diğer problem ise, tesislerin imar ve proje tasarımı bakımından münakaşalı birkaç kısmının olmasıdır. Bu bazen bir süz havuzu, garaj, restoran ilave çıkıntısı, vb normalde hiç akla gelmeyen ancak sorun yaratan noktalardır. Açılış öncesi kontrol sırasında mevcut olmayan, gizlenen, daha sonra inşa edilen bu mahaller sürekli sorun yaratmaktadır. Yakın ve canlı örneklerde tesislerin aykırı olarak metrekare ve kat miktarlarındaki sapmaların düzeltilmesi zordur. Ama nedense bu yasal olmayan durumun nasıl ortaya çıktığı ve bir daha olmaması için ne tedbir alındığı kamuoyunu hiç rahatsız etmemektedir. Öyle ki özellikle inşaat sektöründe doğrular tartışılır noktalara gelmektedir. Yönetimin olur vermesi ile ortaya çıkan düzensizlik ve bunun yapılara yansıması çok önemli bir nokta üzerine yoğunlaşmayı olanaksız hale getirmektedir. O da kaos alışkanlığıdır. Beyinleri uyuşturan, insanı sürekli isyan ettiren, çözüm arama direncini kıran, umutsuzluk aşılayan, uygunsuzluk yaratan, enerji tüketen, bireyin posasını çıkartan, mevcut düzensizliği savunmaya iten çarpıklık böylece adım adım oluşturulmaktadır. 

  Yaşamakta olduğumuz kaos evden başlayarak, trafiğe, yollara, kaldırımlara, AVM lere, parklara, bahçelere, denizlere, dağlara, nehirlere, eğitime, beslenmeye, yasalara, insan özgürlüğüne, vatandaş olgusuna, çalışma hayatına, sosyal yaşama, aile bağlarına, çocuk yetiştirilmesine, vatan sevgisine, kamu korumacılığına, sanata, kültüre, aydınlanmaya, insan haklarına kadar genişleyerek artmaktadır. Çözüm belki de tümünü yıkarak tekrar kurmaktır. Aynı ulu önder Atatürk tarafından gerçekleştirilen yeni bir ulus bilincini tekrar yaratmak gibi. Bu kaotik ortamda hiçbir şey yetişemez, düzelemez ve gelişemez. 
   


  Turistik Tesisler Proje Danışmanı
  Serdar Sağlamtunç / FCSI

  Kullanıcı Yorumları

  Zafer Cengiz - 22.11.2013 19:08:38
  Uzmanlık alanınız ve işkolunuz gereği (gayet çerçeveli bir şekilde) kaleme almış olduğunuz İşletme Boyutlu organizasyon ve kaos ortamı, gerçekte turizmin MAKRO boyutlarında da aynen hakimdir Serdar Bey Yanlız bu konuda bir ikilem söz konusudur: MAKRO KAOS ortamını işletmelerin bütünsel yansıması mı oluşturuyor? Yoksa geneldeki bu ortam doğrudan işletmelere mi yansımaktadır? İŞTE: Bu noktada benim yakaldığım yorum ve suçlu olarak Zihniyet Hazretleri devreye girmektedir.. Sonuç olarak da, sorunu teşhis ve tedavi etmek üzere sağduyulu bir kampanya ile mevcut koşullar değişmediği sürece de, MİKRO ve MAKRO Kaoslara kenimizi makum etmiş durumdayız.. Ne dersiniz..??
  Serdar Sağlamtunç, FCSI - 27.11.2013 22:22:29
  Zafer Bey, Yorumunuz için teşekkürler. Dikkat çekmek istediğim konu, sizin gibi hassas ve duyarlı insanların çoğalması, bir araya gelmesi ve çıkışı yakalamaktır. Dere tepe her yanda kaos sürdürülüyor ama bunun bizim için çok büyük bir geri vitesi olduğunu anlatmak için ne yapmak gerekiyor acaba? Gözlemim, enüstriyel kavramını iyi irdelememiz gerektiği şeklinde. Bir tesis yapmak ile turizm veya sağlık sektörü düzelmiyor ama o tesiste yapılan hatalar salgın olarak her yere yayılıyor. Turizmde sizin ve diğer bazı değerli yazarların dile getirdiği ileriye dönük projeler yapmak bu kadar zor mu? Aslında değil ancak kimse kralın çıplak olduğunu haykıramıyor. Böylece al takke ver külah hüdaverdi takılıyoruz, diğer ülkeler de buna şaşırıyorlar. Biz halen neden 2012 Olimpiyatlarını ve 2020 Expo yu kaçırdığımızı anlamamakta ısrarcıyız. El elin ölçüsü terazisi diye bir halk sözü var, bu kadar düzensiz bir ortama ne Olimpiyat ne de Expo verilir beyler. İşin garip tarafı yetkilerin sürekli söz vererek ama her seferinde farklı sözlerle işi büyütmeleri ve lafla peynir gemisi yürümeyeceğini yabancıların çok iyi analiz etmeleridir. Belki acı bir tespit ancak keni düzensizliğimizi yabancılara dünyanın parasını vererek düzelttirmeye çalışıyoruz. Halbuki bu ülkenin toprakları o kadar bereketli ki, her şeyin en iyisi yetişiyor. Ah ama o dar kafa ve gösteriş merakı yok mu? Osmanlının neden yıkıldığını, kaplumbağa mantosuna yapıştırılan mumların hiçbir yeri aydınlatmadığını anlamamışız vesselam. Çok basit yenilikler ve düzenlemeler ile herşey düzenlenebilir ama yeter ki o azim ve arzu olsun. Hele bir de vatandaşlar bu yönde isteklerini dile getirseler iş kolaylaşacaktır.


  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Yazarın diğer yazıları :
  Defolu, kusurlu, özürlü, bozuk
  Vatandaş
  İşler tıkırında
  Mı, mi, mu , mü????
  Ütopik bir deneyim: Sinerji
  İletişim bir aldatmaca mı?
  Depreme karşı ne yapmalıyız?
  Kısa bir fiyat ve değer analizi:
  Veriler
  Modus Operandi – İş yapma tarzı
  Nedir bu dilden çektiğimiz?
  Turizmin geldiği nokta
  Savurganlık adına
  Çalışmak
  Turizmi bilmemek
  Turistik tesislerdeki yenileme çalışmalarına bakış
  Yatırımların optimizasyonu
  Ekonomi bilmeyenlerin ekonomi dünyası
  Bir yatırım aracı olarak turizm
  B planı
  Çözüm nedir?
  Gıda zehirlenmesi mi, insan canının ucuzluğu mu?
  Nedeni sorgulamak
  Dayanılmaz hafiflik
  Hayır! Ticaret bu değil
  Hayır! Turizm bu değil!
  Savurganlık adına
  Hava-su-gıda
  Aynı dili konuşarak anlaşamamak
  FCSI Nedir?
  Turizm ve Ötesi
  Yatırımcı projeye başlarken nelere dikkat etmeli?
  TESİSLER İÇİN KARAR VERME SÜRECİ
  FUARLAR VE SERGİLENEN UMUTLAR
  TABİAT VE İNSAN
  Bir tesis kaç yıldız olmalı?
  BİR FELAKETİN ARDINDAN
  Yatırımcı neyin farkında olmalı?
  TURİSTİK TESİSLERDEKİ TEMEL SORUNLAR
  İSTANBUL’ U İZLİYORUM GÖZLERİM AÇIK
  TURİSTİK TESİSLERDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ: 1
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ-2
  OTELDEN BİR KESİT: BİNANIZIN RUHSAL DURUMU NASIL?
  Yeşil proje ne anlama geliyor?
  Yatırım için görüşler...
  Otel ve endüstriyel tesis projelendirmesinde inovasyon
  Fiyat - değer ilişkisine devam
  Turizm, yollar, kazalar...
  Yatırım ve kazanç ekseni
  Deprem felaket mi, yoksa yaradanın verdiği ceza mı?
  Danışman bir projeye ne kazandırır?
  Anlattıklarınız karşınızdaki kişinin algı seviyesiyle sınırlıdır
  Sürdürülebilirlik sürdürülebilir model
  Turizmde danışmanlık
  Ne anlıyoruz, ne anlatmaya çalışıyoruz
  Yine bir felaket mi?
  Okul sütü
  Olimpiyat oyunları: Spor mu finans mı?
  Toz duman
  Toz duman - 2: İnsan sağlığına ne zaman duyarlı olacağız?
  Turizmde arayışlar - Teknik Boyut
  Bir tesis için para kazanmanın yolları
  Akıl iş yapma becerisini sağlar mı?
  2013 Yılı için düşünceler – 1. Kısım
  Yüzde 5 ödeyerek yüzde 95 kazanım elde etmek nasıl bir yatırım modelidir?
  2013 Yılı için düşünceler – 2. Kısım
  İllüzyon - Maji
  Rekabet
  Takım oyunu
  Kıyı alanları raporuna bakış
  Turizmde farklı çözümler
  Yeşile batmak
  Gezi ve turizm
  Başarı - başarısızlık
  TMMOB: Görülen lüzum üzerine
  Hataların bize anlattıkları
  Köprü, birbirine uzak iki yakayı birleştiren bir yapı elemanıdır
  Kazan kazan
  Tutumluluk
  Kolaycılık ve basite indirgeme
  Bireysel çözüm
  Kaos ve düzensizlik
  İstanbul 2090
  Girişimci - Entrepreneur
  Dersler
  Hukuk ne için gerekli?
  Çalışma, verimlilik ve kalite üzerine
  Enerji tasarrufu yapmak bu kadar kolay
  Turizm yapıları için geliştirilen bir çalışma modeli
  Seçimlerinize dikkat edin, hayatınızı şekillendirir
  Turizmde değişim ama nasıl?
  Turizmde işler güçler
  Sistemlerin düşünce öğretileri
  Farklı bir proje önerisi
  Geometri
  Düşünen sistemler
  Farkındalık, çözüme yol gösteren pusuladır
  Made In Turkey /Turkish Style - Türk yapımı/Türk usulü
  Yaratıcılık, zekanın işlenmiş biçimidir
  Turizmde kafa karışıklığı
  Pilavın lezzeti nereden gelir?
  Potansiyel ile iktidarsızlık arasındaki çizginin sınırı
  Altyapı sözünden ne anlıyoruz?
  Plan yapmaya gerek var mı?
  Algı yönetimi ile 'sorun' nedir, nasıl algılıyoruz?
  Yeni bir yıl 2015
  Değer nedir?
  Turizmde gerçekçi olabilir miyiz?
  Her şeyi bilen insanlar topluluğu
  Önce
  Kelimelerle kitleler aldatılabilir mi?
  Kimin eli kimin cebinde?
  Ne olsa yaparız ağabey
  Sen dedin, ben dedim, kim ne dedi?
  Turizmde sorunun bir parçası olmak mı, olmamak mı? İşte sorun bu
  Lezzet kültürel bir inceliktir
  Sağlık bilgileri
  Fıtrat mı?
  Hastane proje ve inşaatlarında neredeyiz?
  Sadece üretmek yetmez, kalite olgusunun geliştirilmesi gereklidir
  Pazarlama
  Turizm ve ticaret
  İş planı
  Ustalık nedir?
  Vasat olma çünkü…
  İş modeli geliştirme çalışması - Turizm
  Sağlıklı mutfaklar ve turizm etkisi
  Türkiye turizmden bir kazanım elde etti mi?
  Pazarla
  Kriz
  Çözüm her yerde
  Turizm nasıl kalkınabilir?
  Bilgi, deneyim ve liyakat üçlemesi
  Daha iyisi nasıl olabilir?
  Yeniden yapmak veya tadilat: hangisi daha uygun?
  Makale Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  2018 yılında Türkiye'ye gelen turist profilini nasıl buluyorsunuz?

  Geçtiğimiz yıllarla aynı
  Alt gelir grubunun ağırlığı artıyor
  Daha varlıklı turistler geliyor
  Ücretsiz Abone Olun