İş modeli geliştirme çalışması - Turizm

  Turistik Tesisler Proje Danışmanı Serdar Sağlamtunç / FCSI
  Köşe yazısını paylaş : | Yazıcı Dostu Gösterim | Arkadaşına Gönder
  Son on yılların sorunları üst üste biriktirerek kördüğüm şeklinde içinden çıkılmaz hale getirdiği turizm bilmecesi çözülebilir mi? Gelin bu soruya akılcı bir yanıt bulmaya çalışalım. Belki fazla teknik bir yazı olacak ancak verilmek istenen mesaj, sorunun kolaylıkla giderilebileceği tezidir.

  Danışmanlık çalışmalarında uyguladığımız bir yöntemin çok küçük belki damla şeklindeki bir bölümü ele alınarak konuya “iş modeli – turizm” başlığı ile girelim.

  İş Modeli - Turizm

  Konuyu destekleyici maddeler:

  Alt Yapı

  Yönetilebilir ve teknik bakımdan ileri teknolojileri takip eden, sağlam ve dayanımlı tüm mühendislik çalışmaları işin içine girmelidir. Daha önceki yazılarımda da belirttiğim önemli bir husus yıllar geçmesine rağmen göz ardı edilmektedir. Suların yükseleceği ve sellerin artacağı bilimsel olarak ortada iken buna tedbir almayan ve gelen hazarları “doğa afeti” olarak niteleyen kafaların değişmesi gereklidir.

  Otellerde pişirme nedeniyle kaynaklanan yangınlar ve harcanan enerjinin önlenmesi olasıdır. Bugünkü teknik bilgi ve donanım ile bu tedbirler kolaylıkla alınabilir. Ancak bu yöntemleri kamunun her projeye uygulatma yeteneği olmalıdır. Otelcilikte ileri ülkelerde her firma her ürünü imal edemez çünkü imalat için gerekli olan sertifikasyon gereklidir. Bu örnek sanayi bakanlığı tarafından önemle ele alınmalıdır.

  Özellikle tesisatlarda kullanılan plastik türü malzemeler yerine metal öne çıkmalıdır. Bugün her derde çare gırtlaklı tür hortumlar aslında en büyük problemi yaratmaktadır. Bu işin düzeltilmesi için kamu ve mühendis odaları mutlaka birlikte çalışmalı ve standartlar üretmelidir. Bu iş sadece bakanlık kararları alınarak ve çarpık düzenleme ile değil, teknik bilgi ve deneyimin de içinde olduğu geniş katılımlı üst teknik seviyelerde çözülmelidir.   

  Ölçek

  Bugün yapıldığı gibi tek tür turizm asla kazandırmaz. Her yıl aynı şeyi farklı sözcükler ile söyleyerek işler düzelmez. O halde ölçek tanımı ve planlamasını doğru ve ayağı yere basacak tarzda oluşturmak gereklidir.
  Turizm öldü, şimdi sağlık turizmine geçelim diyerek bu işler olmaz. İlginç olan bu tür turizmin çok daha kırılgan olmasının hiç kimse ayırdında değil. Otel odasını hastane odasına çevirmek ve garson yerine hastabakıcı koyarak para kazanılacağını düşünmek bile işi hafife almaktır.

  Teknik

  Ağırlama sektörü kendini oluşturan diğer sektörlere yol açacak büyük kapasiteye sahiptir. Ancak önemli bir detay tüm bu tablo içindeki her birimin ve faaliyet alanının çok üst teknik donanıma sahip olmasına izin verilmesi ve düşük olanların iyileştirilmesine çalışılmasıdır.
  İmalat, gıda, saklama, lojistik, atıklar konusunda çok sağlam sistem kurguları yapılarak tesisler ve imalat birimlerinin bu seviyeyi yakalamalarına destek verilmesi gereklidir.

  Gelecek

  Mevcut kaynakların asla tükenmeyeceği ve eldekilerle turizm yapmak ve bu işten para kazanma olgusu bitmiştir. O halde bunun farkında olarak gelecek tasarımına geçilmesi gereklidir. Bu ise büyük bir projedir ve asıl kamunun çalışmalara finansal destek vermesi gereken nokta burasıdır. Yoksa tur operatörlerine yakıt desteği yaparak turizm gelişmez. Harcanan kaynaklar onun bunun cebine gider, gün geçer daha faza destek talebi gelir ve hikâye böylece sürer gider.

  Sanayi birikimi

  Tesis ve hizmet standartları sanayi birikimini artıracak tarzda planlanmalıdır. Pişirme ve yıkama konusunda ülke sanayisinin oldukça uzun mesafe kat etmesi gerekmektedir. Bunun formülü ise bellidir. Ancak bu formüle işlerlik kazandıracak çalışmaların düzenleyici merci olan kamu tarafından uygulanabilir bir proje haline getirilmesi şarttır.

  İnsan potansiyeli

  Ağırlama sektörü emek yoğun bir çalışma tarzıdır. Ancak bu yoğunluk sadece tesis içi değil hizmeti ortaya çıkartan bütünleşik olarak diğer farklı sektör faaliyetlerini de kapsar. Bu nedenle sadece otel eğitimi ile bu iş çözülmez. Daha kapsamlı olarak bakmayı öğrenmek ve bu konuda projeler geliştirilmesine gerek vardır.

  Müşteri İlişkileri 

  Belki profesyonellik olarak adlandırılabilecek eğitim ve bilgi aktarımına büyük gereksinim vardır.

  Marka yönetimi

  En büyük eksiklik buradadır ve tek neden düşünce sistematiğindedir. Tesis sahipleri kendi tesisleri için yapılması gerekli olan olmazsa olmazları anlamadıkça ve uygulamaya koymadıkça kazanım elde etmeleri olanaksızdır.

  Müşteri yaratma

  Müşteri memnuniyeti yanında yeni müşteri kazanma yöntemleri uygulanmalıdır. Her yıl aynı müşteri aynı amaçla gelmez. Kendinizden pay biçin. 

  Hizmet kapsamı

  Burada farklı uygulama ve hizmet tarzları devreye girmelidir. Bu kapsam daha önce turizme zarar veren herşeydahil gibi bir uygulama olmamalıdır. Bireysel olarak günü kurtarmak yerine sistematik bir planlamadan, akılcı yöntemlerden bahsediyoruz.

  Sürdürülebilirlik 

  Belki de kafaların en fazla karıştığı ancak cazip olduğu için rahatça kullanılan bu tanım içinde çok karmaşık detayları taşımaktadır. Tümü ele alınırsa sürdürülebilir bir sistem yapısı ortaya çıkar. Bunu yapabilmek için sektör paydaşları STÖ ler ile birlikte kamu ve mimar ve mühendis odaları mutlaka bir araya gelerek olabilir ve uygulanabilir kurgular projelendirmelidir.

  Ürün Tasarımı

  Yenilikler ve yaratıcılık ağırlama sektörünün en temel gereksinimidir. Sadece beton ve cam yapıyı inşa edip içine çeşitli tarzda mobilya koyarak bu işin olmadığını anlamalıyız. Bu halde farklı tasarımlara yönelmek ve sadece turizme odaklanmak en geçerli yöntemdir.  

  Yenilikler 

  O kadar fazla yenilikçi düşünce ve uygulama var ki, bunları ele alıp pilot uygulamalar yapılsa sistem kendini düzletebilir.

  Temiz enerji 

  Gelecek on yıllar için en gerekli yöntemin uygulanmasına ivedi geçilmelidir. Sessiz ve atık üretmeyen enerji türleri o kadar fazlalaştı ki, bunları mühendis odaları-üniversite-kamu işbirliğine açarak bu konuda ilerlemeler elde etmek gereklidir. Dikkat ederseniz bu yöntem sadece ağırlama sektörünü değil diğer sanayi ve sektörleri yakında ilgilendirmeli. Ama tek noktaya odaklanıp körleşme sıradan bir eylem haline gelmiştir.

  Sağlıklı gıda

  Bu konu geleceği belirleyen öneme sahiptir. Ama bilinen çeşitli yöntemler ve odaklar tarafından turizme meze yapılmakta ve dikkatler başka yöne çekilmektedir. Bugün yapılacak temel ve doğru atılımlar yarının güçlü sektörlerini ortaya çıkartacaktır.

  Pazarlama ve satış

  Ticari becerilerimizi geliştirici yöntemleri bulmak ve uygulamak zorunluluk haline gelmiştir. Sevimli bir hayvanı boyayarak farklı bir yöntemden para kazanma devrinin geçmiş oluğunu anladığımız ve işin içine teknik, akıl ve insan faktörünü kattığımızda çözüm kendiliğinden gelecektir.

  Özel konular 

  İşte yaratıcılık isteyen diğer bir yöntem! Bunun kurgulanması ve akılcı yönetimi ile elde edilecek kazanımlar sayılamayacak kadar çok. Yeter ki çalışmalar başlatılabilsin.

  Yönetişim:

  Kaynaklar – Eldekiler ve keşfedilmeyi bekleyen kültür, tarih, yemek, doğa koruma tedbirleri
  Faaliyetler – Uzun ve orta erimli projeler, olabilirlik ve uygulanabilirlik kıstaslarının bütünü
  Ortaklıklar – Sektörler arası iletişim, proje geliştirme çalışmaları, üniversite ve sanayi
  İlişkiler – Kurumlar ve STÖ leri arasındaki bilgi ve deneyim alış verişinin getirisi
  Maliyetler – Gerçek kar zarar analiz hazırlanması, yürütme, değerlendirme
  Müşteri kesiti – Çeşitlilik çalışmaları, yerli ve özel tür yaratımına bakış
  Katma değer – İlgili sektörler ve tüm oyuncuların katılımı
  Gelir akışı – Ekonomik iyileşme, yatırımlar

  KAZANIM

  Burada ele alınan görüşlere ilişkin yöntemler kolaylıkla uygulanabilir özellikler taşımaktadır. Konuyu çok daha detaylı olarak ala almak olasıdır ancak ilgi duyan yoğunlaşabilir. Bu yöntemler tipik iş planı uygulama şekilleridir. Sadece birkaçı ile turizmde çöküş tersine çevrilebilir. Örneğin turizm tesisleri yatay yerine dikey çalışma prensibine geçebilir, buradan elde dilecek kazanımlar maliyetleri azaltıcı ve kazanımları artırıcı etki yapabilir. İş basit bir kararda düğümleniyor. Bu problemi akılcı ve teknik yöntem ile mi çözebiliriz yoksa uygula ve sonucuna katlan yöntemi ile mi?     

  Turistik Tesisler Proje Danışmanı
  Serdar Sağlamtunç / FCSI

  Kullanıcı Yorumları

  Kayıtlı yorum bulunamadı...

  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Yazarın diğer yazıları :
  Defolu, kusurlu, özürlü, bozuk
  Vatandaş
  İşler tıkırında
  Mı, mi, mu , mü????
  Ütopik bir deneyim: Sinerji
  İletişim bir aldatmaca mı?
  Depreme karşı ne yapmalıyız?
  Kısa bir fiyat ve değer analizi:
  Veriler
  Modus Operandi – İş yapma tarzı
  Nedir bu dilden çektiğimiz?
  Turizmin geldiği nokta
  Savurganlık adına
  Çalışmak
  Turizmi bilmemek
  Turistik tesislerdeki yenileme çalışmalarına bakış
  Yatırımların optimizasyonu
  Ekonomi bilmeyenlerin ekonomi dünyası
  Bir yatırım aracı olarak turizm
  B planı
  Çözüm nedir?
  Gıda zehirlenmesi mi, insan canının ucuzluğu mu?
  Nedeni sorgulamak
  Dayanılmaz hafiflik
  Hayır! Ticaret bu değil
  Hayır! Turizm bu değil!
  Savurganlık adına
  Hava-su-gıda
  Aynı dili konuşarak anlaşamamak
  FCSI Nedir?
  Turizm ve Ötesi
  Yatırımcı projeye başlarken nelere dikkat etmeli?
  TESİSLER İÇİN KARAR VERME SÜRECİ
  FUARLAR VE SERGİLENEN UMUTLAR
  TABİAT VE İNSAN
  Bir tesis kaç yıldız olmalı?
  BİR FELAKETİN ARDINDAN
  Yatırımcı neyin farkında olmalı?
  TURİSTİK TESİSLERDEKİ TEMEL SORUNLAR
  İSTANBUL’ U İZLİYORUM GÖZLERİM AÇIK
  TURİSTİK TESİSLERDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ: 1
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ-2
  OTELDEN BİR KESİT: BİNANIZIN RUHSAL DURUMU NASIL?
  Yeşil proje ne anlama geliyor?
  Yatırım için görüşler...
  Otel ve endüstriyel tesis projelendirmesinde inovasyon
  Fiyat - değer ilişkisine devam
  Turizm, yollar, kazalar...
  Yatırım ve kazanç ekseni
  Deprem felaket mi, yoksa yaradanın verdiği ceza mı?
  Danışman bir projeye ne kazandırır?
  Anlattıklarınız karşınızdaki kişinin algı seviyesiyle sınırlıdır
  Sürdürülebilirlik sürdürülebilir model
  Turizmde danışmanlık
  Ne anlıyoruz, ne anlatmaya çalışıyoruz
  Yine bir felaket mi?
  Okul sütü
  Olimpiyat oyunları: Spor mu finans mı?
  Toz duman
  Toz duman - 2: İnsan sağlığına ne zaman duyarlı olacağız?
  Turizmde arayışlar - Teknik Boyut
  Bir tesis için para kazanmanın yolları
  Akıl iş yapma becerisini sağlar mı?
  2013 Yılı için düşünceler – 1. Kısım
  Yüzde 5 ödeyerek yüzde 95 kazanım elde etmek nasıl bir yatırım modelidir?
  2013 Yılı için düşünceler – 2. Kısım
  İllüzyon - Maji
  Rekabet
  Takım oyunu
  Kıyı alanları raporuna bakış
  Turizmde farklı çözümler
  Yeşile batmak
  Gezi ve turizm
  Başarı - başarısızlık
  TMMOB: Görülen lüzum üzerine
  Hataların bize anlattıkları
  Köprü, birbirine uzak iki yakayı birleştiren bir yapı elemanıdır
  Kazan kazan
  Tutumluluk
  Kolaycılık ve basite indirgeme
  Bireysel çözüm
  Kaos ve düzensizlik
  İstanbul 2090
  Girişimci - Entrepreneur
  Dersler
  Hukuk ne için gerekli?
  Çalışma, verimlilik ve kalite üzerine
  Enerji tasarrufu yapmak bu kadar kolay
  Turizm yapıları için geliştirilen bir çalışma modeli
  Seçimlerinize dikkat edin, hayatınızı şekillendirir
  Turizmde değişim ama nasıl?
  Turizmde işler güçler
  Sistemlerin düşünce öğretileri
  Farklı bir proje önerisi
  Geometri
  Düşünen sistemler
  Farkındalık, çözüme yol gösteren pusuladır
  Made In Turkey /Turkish Style - Türk yapımı/Türk usulü
  Yaratıcılık, zekanın işlenmiş biçimidir
  Turizmde kafa karışıklığı
  Pilavın lezzeti nereden gelir?
  Potansiyel ile iktidarsızlık arasındaki çizginin sınırı
  Altyapı sözünden ne anlıyoruz?
  Plan yapmaya gerek var mı?
  Algı yönetimi ile 'sorun' nedir, nasıl algılıyoruz?
  Yeni bir yıl 2015
  Değer nedir?
  Turizmde gerçekçi olabilir miyiz?
  Her şeyi bilen insanlar topluluğu
  Önce
  Kelimelerle kitleler aldatılabilir mi?
  Kimin eli kimin cebinde?
  Ne olsa yaparız ağabey
  Sen dedin, ben dedim, kim ne dedi?
  Turizmde sorunun bir parçası olmak mı, olmamak mı? İşte sorun bu
  Lezzet kültürel bir inceliktir
  Sağlık bilgileri
  Fıtrat mı?
  Hastane proje ve inşaatlarında neredeyiz?
  Sadece üretmek yetmez, kalite olgusunun geliştirilmesi gereklidir
  Pazarlama
  Turizm ve ticaret
  İş planı
  Ustalık nedir?
  Vasat olma çünkü…
  İş modeli geliştirme çalışması - Turizm
  Sağlıklı mutfaklar ve turizm etkisi
  Türkiye turizmden bir kazanım elde etti mi?
  Pazarla
  Kriz
  Çözüm her yerde
  Turizm nasıl kalkınabilir?
  Bilgi, deneyim ve liyakat üçlemesi
  Daha iyisi nasıl olabilir?
  Yeniden yapmak veya tadilat: hangisi daha uygun?
  Makale Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  2018 yılında Türkiye'ye gelen turist profilini nasıl buluyorsunuz?

  Geçtiğimiz yıllarla aynı
  Alt gelir grubunun ağırlığı artıyor
  Daha varlıklı turistler geliyor
  Ücretsiz Abone Olun