Ülke ekonomisi kaygan zeminde hız kazanırken ticari metalar olan üretim ve hizmet konularında nerede olduğumuzu merak ettiniz mi?

  Çokbilmiş, kendisine ekonomist diyen ekâbirler ve sanal ortam cengâverleri sanki sorun yokmuş gibi pembe tablolar çizmeye devam ederken bulunduğumuz kritik noktaları es geçmek hıyanet olarak algılanmalıdır. Çünkü bir şekilde estetik ve makyaj düşecek ve gerçek tüm çıplaklığı ile ortaya dökülecektir. Ortak akıl tam da bu zamanlarda gerek duyulan özel bir yetenek adlandırmasıdır. Ancak turizm sektörü temsilcileri ve STK lara bakarsanız yaşananlardan ders alınmadığı ve kör uçuşa devam edildiği ortadadır. Sadece bu tavır bile büyük sorunları beraberinde getirecektir. Neden bir an önce hastalık tespitinin iyi yapılarak derhal tedavi sürecine girilmediğini anlamak zor. Çünkü gizlenen gerçekler daha vahim zararlar olarak haneye yazılacaktır. Belki de asıl sorun, turizmin bir balon gibi üflenerek ortaya bırakılması ve üzerinden geçen yaklaşık 40 yılda tek bir ders alınmadığı gerçeğidir. Tesis, çalışan ve diğer sektör etkilerini o kadar fazla yazdık ki şimdi kimsenin ilgisini çekmeyen ama önemli bir konuyu tartışmaya açmak isterim.

  Ticaret nedir? Bir üretimin veya hizmetin ederinin değerlendirilmesi ve işlemin sürdürülebilir bir çevrim içinde tekrarlanarak kapasitesinin artırılmasıdır. Burada hizmeti ele alacağımız için, turizmde hizmet bedelinin doğru tespit edilerek gelişmesinin yollarının artırılmasıdır. Eğer hizmetin bedeli doğru tespit edilememiş ise tıkanmalar başlayacaktır. Ama burada en kritik konu işin salt parasal durumunun ele alınmaması gerekliliğidir. Sadece paraya indirgendiğinde, ne kadar para o kadar hizmet şekline dönüşen sistem bugüne kadar gelinen süre içinde kazanım sağlamamıştır, sağlayamaz. Eğer konuyu biraz daha açarsak, ticaretin iki temel şartı olduğunu ortaya koyabiliriz. Birincisi, herhangi mal veya hizmeti uygun fiyatla alıp rekabetçi ortamda pazarlama kabiliyetidir denebilir. İkincisi, belki de bizim gibi ilerleme çabasında olan piyasalarda ihmal edilen ekonomik döngüyü yakalama sistematiği kurgusudur.

  Birinci konuyu ele alalım. Piyasanın değişik aktörlerinin tüm maliyetleri rasyonel olarak hesaplayıp birim fiyat hesabı yapmaları yani fizibilite konusunda becerikli olmaları beklenmelidir. Her tesis kendine göre farklı maliyet katsayılarına sahip olabilir. Gerçi bu hesaplamalarda en büyük zaaf tesis maliyeti ile geri ödeme süreleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Proje başında yapılması gereken basit fizibilite hesapları süre ve ödemeler dengesi planlamalarında ortaya çıkan değişik zaaf ve dar boğazlar ile işin içinden çıkılmaz bir duruma getirilmekte bu ise farkında olarak veya olmayarak tesisin tüm geleceğini belirlemektedir. Yapılan masrafların tahmin edilebilir büyüklükleri aşması yanında program sıkıntıları veya gereksiz hız çabası birden bire ortaya hesabı zorlaştıran faktörler olarak çıkmaktadır. Bunun geri ödeme hesabına yansıması daha dramatik olmakta ve hayaller başlamaktadır. En fazla yapılan hatalardan biri tesisin kapasite yüzdelerinin ilk aşamalarda abartılı olarak ortaya konması nedeniyle geri ödeme süresinin de abartılı olmasıdır. Yatırımcı işletme hakkında fazla bilgi sahibi olmayabilir ama bir an önce parasını geri almak hesabı gereksiz gerginliklere gebedir. Bu durum nasıl ortaya çıkıyor, bunu da anlamak zordur. Nedense bu konularda profesyonel ve yansız destek hizmeti almak yerine eş dost ahbap ilişkileri ile gerçek dışı rakamlarla yola çıkılınca sonuçta kazanım olmaması sürpriz değildir.

  İkinci konu daha da ilginçtir. Ticaret yapılan alanda her şeyi tek elden yürütmek gibi eklektik bir düşünce geliştirilmiştir ve bunun kırılması zor görünse de gerekli ve şarttır. Hizmet pazarlayacaksanız bunu satın alacak bir ortamın var olması veya oluşturulması gereklidir. Bugünkü verile ile asgari ücretin 1,400 TL olduğu bir ortam yerli turizmi olanaksız hale getirmektedir. Çünkü konaklama ve yiyecek fiyatları ile bunları alması beklenen kitlenin ekonomik verileri dengesiz görünmektedir. İşin garip tarafı nedense turizmin sadece yurtdışı konuklara uygun olarak kurgulanmasıdır. Buradaki en büyük içinden çıkılamayan girdap ise yabancı turiste sağlanan olanakların yerli turiste sağlanmaması olarak belirlenmektedir. Örneğin yurt dışında oturan bir konuğun bir tesis için bir hafta her şey dâhil fiyatı, yurt içinden alınan fiyatın üçte biri mertebesindedir. Buradaki sıkıntı operatörlerin aç gözlülüğü ve düşük fiyatı devlet destekleri ile aşma çabalarıdır. Ancak bugüne kadar görüldüğü üzere bu kurgu defalarca yanlış olduğunu ispatlamıştır. O halde, gerçeklere ulaşmak ve hesaplamaları doğru yapmak gerekliliği önemlidir. Bu noktada başka bir faktör devreye girmektedir. O da paranın döngüsüdür. Yani turist konaklama için para ayırıp harcayacak, tesis konuğu ağırlayacak, hizmet için diğer türlü sektörler ticari ilişkide olacak ve para tüm turizm döngüsünde çevrilerek büyüyecek. Turizmde ileri ülkeler bu modelle çalışmaktadır. Böylece her sektör kendi özelliğine uygun olarak parasal kazanım elde etmeye, birikimi yatırıma dönüştürmeye ve bu şekilde büyümeye başlayacaktır.

  Bizdeki sistem tam olarak buna uymamaktadır. Bu durumda para bir yere gelip orada tıkanmakta ve o aşamadan sonra bir şekilde ayakta kalmaya çalışan sektörler oluşturmaktadır. Ne yazık ki bu kısır döngü sadece günü kurtarıyor gibi görünse de ilerleme söz konusu olmamaktadır. Hele elde uzun süreli bir kriz olduğu dikkate alınırsa yapısal değişiklik ve derlenip toparlanma işlerine önem vermekte sayılamayacak kadar fayda vardır. Her zaman tekrarladığımız tüm projeler ve her türlü işlerde bilgi-deneyim-liyakat üçlemesi göz önüne alınırsa belki krizden çıkışta daha hızlı toparlanma söz konusu olacaktır.          

  Turistik Tesisler Proje Danışmanı
  Serdar Sağlamtunç / FCSI

  Kullanıcı Yorumları

  Kayıtlı yorum bulunamadı...

  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Yazarın diğer yazıları :
  Defolu, kusurlu, özürlü, bozuk
  Vatandaş
  İşler tıkırında
  Mı, mi, mu , mü????
  Ütopik bir deneyim: Sinerji
  İletişim bir aldatmaca mı?
  Depreme karşı ne yapmalıyız?
  Kısa bir fiyat ve değer analizi:
  Veriler
  Modus Operandi – İş yapma tarzı
  Nedir bu dilden çektiğimiz?
  Turizmin geldiği nokta
  Savurganlık adına
  Çalışmak
  Turizmi bilmemek
  Turistik tesislerdeki yenileme çalışmalarına bakış
  Yatırımların optimizasyonu
  Ekonomi bilmeyenlerin ekonomi dünyası
  Bir yatırım aracı olarak turizm
  B planı
  Çözüm nedir?
  Gıda zehirlenmesi mi, insan canının ucuzluğu mu?
  Nedeni sorgulamak
  Dayanılmaz hafiflik
  Hayır! Ticaret bu değil
  Hayır! Turizm bu değil!
  Savurganlık adına
  Hava-su-gıda
  Aynı dili konuşarak anlaşamamak
  FCSI Nedir?
  Turizm ve Ötesi
  Yatırımcı projeye başlarken nelere dikkat etmeli?
  TESİSLER İÇİN KARAR VERME SÜRECİ
  FUARLAR VE SERGİLENEN UMUTLAR
  TABİAT VE İNSAN
  Bir tesis kaç yıldız olmalı?
  BİR FELAKETİN ARDINDAN
  Yatırımcı neyin farkında olmalı?
  TURİSTİK TESİSLERDEKİ TEMEL SORUNLAR
  İSTANBUL’ U İZLİYORUM GÖZLERİM AÇIK
  TURİSTİK TESİSLERDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ: 1
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ-2
  OTELDEN BİR KESİT: BİNANIZIN RUHSAL DURUMU NASIL?
  Yeşil proje ne anlama geliyor?
  Yatırım için görüşler...
  Otel ve endüstriyel tesis projelendirmesinde inovasyon
  Fiyat - değer ilişkisine devam
  Turizm, yollar, kazalar...
  Yatırım ve kazanç ekseni
  Deprem felaket mi, yoksa yaradanın verdiği ceza mı?
  Danışman bir projeye ne kazandırır?
  Anlattıklarınız karşınızdaki kişinin algı seviyesiyle sınırlıdır
  Sürdürülebilirlik sürdürülebilir model
  Turizmde danışmanlık
  Ne anlıyoruz, ne anlatmaya çalışıyoruz
  Yine bir felaket mi?
  Okul sütü
  Olimpiyat oyunları: Spor mu finans mı?
  Toz duman
  Toz duman - 2: İnsan sağlığına ne zaman duyarlı olacağız?
  Turizmde arayışlar - Teknik Boyut
  Bir tesis için para kazanmanın yolları
  Akıl iş yapma becerisini sağlar mı?
  2013 Yılı için düşünceler – 1. Kısım
  Yüzde 5 ödeyerek yüzde 95 kazanım elde etmek nasıl bir yatırım modelidir?
  2013 Yılı için düşünceler – 2. Kısım
  İllüzyon - Maji
  Rekabet
  Takım oyunu
  Kıyı alanları raporuna bakış
  Turizmde farklı çözümler
  Yeşile batmak
  Gezi ve turizm
  Başarı - başarısızlık
  TMMOB: Görülen lüzum üzerine
  Hataların bize anlattıkları
  Köprü, birbirine uzak iki yakayı birleştiren bir yapı elemanıdır
  Kazan kazan
  Tutumluluk
  Kolaycılık ve basite indirgeme
  Bireysel çözüm
  Kaos ve düzensizlik
  İstanbul 2090
  Girişimci - Entrepreneur
  Dersler
  Hukuk ne için gerekli?
  Çalışma, verimlilik ve kalite üzerine
  Enerji tasarrufu yapmak bu kadar kolay
  Turizm yapıları için geliştirilen bir çalışma modeli
  Seçimlerinize dikkat edin, hayatınızı şekillendirir
  Turizmde değişim ama nasıl?
  Turizmde işler güçler
  Sistemlerin düşünce öğretileri
  Farklı bir proje önerisi
  Geometri
  Düşünen sistemler
  Farkındalık, çözüme yol gösteren pusuladır
  Made In Turkey /Turkish Style - Türk yapımı/Türk usulü
  Yaratıcılık, zekanın işlenmiş biçimidir
  Turizmde kafa karışıklığı
  Pilavın lezzeti nereden gelir?
  Potansiyel ile iktidarsızlık arasındaki çizginin sınırı
  Altyapı sözünden ne anlıyoruz?
  Plan yapmaya gerek var mı?
  Algı yönetimi ile 'sorun' nedir, nasıl algılıyoruz?
  Yeni bir yıl 2015
  Değer nedir?
  Turizmde gerçekçi olabilir miyiz?
  Her şeyi bilen insanlar topluluğu
  Önce
  Kelimelerle kitleler aldatılabilir mi?
  Kimin eli kimin cebinde?
  Ne olsa yaparız ağabey
  Sen dedin, ben dedim, kim ne dedi?
  Turizmde sorunun bir parçası olmak mı, olmamak mı? İşte sorun bu
  Lezzet kültürel bir inceliktir
  Sağlık bilgileri
  Fıtrat mı?
  Hastane proje ve inşaatlarında neredeyiz?
  Sadece üretmek yetmez, kalite olgusunun geliştirilmesi gereklidir
  Pazarlama
  Turizm ve ticaret
  İş planı
  Ustalık nedir?
  Vasat olma çünkü…
  İş modeli geliştirme çalışması - Turizm
  Sağlıklı mutfaklar ve turizm etkisi
  Türkiye turizmden bir kazanım elde etti mi?
  Pazarla
  Kriz
  Çözüm her yerde
  Turizm nasıl kalkınabilir?
  Bilgi, deneyim ve liyakat üçlemesi
  Daha iyisi nasıl olabilir?
  Yeniden yapmak veya tadilat: hangisi daha uygun?
  Makale Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  2018 yılında Türkiye'ye gelen turist profilini nasıl buluyorsunuz?

  Geçtiğimiz yıllarla aynı
  Alt gelir grubunun ağırlığı artıyor
  Daha varlıklı turistler geliyor
  Ücretsiz Abone Olun