Hata yaptığımızda bundan ders çıkartırsak “deneyim”, tekrarlarsak “zarar” ortaya çıkar. Ülkelerin ve konusunda üst sırada yer alan profesyonellerin en fazla üzerinde durduğu konu “hata” dır.

   Kişisel olarak bakarsak yaptığımız hataların bizi geliştirdiği bir gerçektir. Ancak hatayı tekrarlarsak hem aynı yerde kalır hem de işin içinden çıkamayız. Bu örneği büyüterek aile, şirket ve hükümet bazında ele alırsak sonuç hiçbir zaman değişmez. Bir diğer görüş ise, hata yapmaya mecbur olup olmadığımız sorusudur. Eğer geçmiş olaylar ve yaşananlardan ders çıkartmayı öğrenmişsek işimiz kolaydır. Tabi ki burada söylendiği kadar kolay elde edilecek bir olgu değildir. O halde illa kendimiz bir hata yapma yolunu seçmeyip etrafımıza iyice bakıp analiz yaparak hataları tespit edip çözüm yollarını bularak debelenmeyi bırakabiliriz. 
   
  Konumuz turizm olunca, bu daldaki yatırımları irdelemek ve yanlışlıkları bir kez daha ortaya koymak gerekli görülmektedir. Çünkü geçen yıllara dayanarak elde edilmesi gereken deneyimler aslında çok az bazı derslerin alındığını ancak ana derslerin zayıf kaldığını göstermektedir. Birlikte iş yapma beceri alışkanlığı ve ortaya çıkacak düşünce zenginliği henüz kavram ve kapsam olarak yaşamımıza girmemiş olmakla birlikte kibirli bireysel karar ve görüşler hataların tekrar edilmesi için uygun ortamı hazırlayan en önemli bileşen olarak karşımızda durmaktadır. Ortak akıl ve toplumsal çözüm önerilerine karşı çıkılan her şey ilerleme önündeki en büyük engeldir. 
   
  Bir otel tesisi yatırımında fikir ortaya çıktığında yapılması gereken bir dizi ciddi çalışmaya gereksinim vardır. Tesisin yeri, büyüklük ve kapasitesi, maddi değeri, ödemeler dengesi, inşaat süresi, inşa tipi, kalite denetimi, işletme masrafları, tadilat zaman dilimleri, yenileme fonu gibi çok detaylı çalışmalar yapılması önemlidir. Genelde bu işlerde öncülük yapan yabancı firma ve işletmeler bu aşamaları sanal projelendirme fazı olarak kabul ederek tesisin şekillenmesinde mühendis, mimar ve uzmanlık alan ve dallarına göre danışmanlardan faydalanmaktadır. İşte bu nedenle bir tesisin mühendislik hizmetleri toplam bedelinin % 12-18 arasında gerçekleşmektedir. Bu oran ülkemizde %3-4 seviyesindedir. Eğer aradaki fark olarak yap yık faktörünü göz önüne getirirseniz gerçekte düşük gibi görünen bu yüzdenin görünmeden ne kadar büyük masraflara yol açtığı ortadadır. 
   
  Burada bahis konusu olan teknik hizmetlerin eksik kalması ile tesislerdeki detayların ya hiç çözülme şansı olmaması veya geçici pansumanlarla işin devam ettirilmesi söz konusudur. Nedense turistik tesis gibi endüstriyel yapılarda gereksiz bir hızlılık söz konusudur. Son yıllarda marifetleri artan kimya ve yapı ürünlerini kullanmak hızı getirmek yanında detayları atlamaya da yol açmaktadır. Yatırımcının amacı bir an önce tesise müşteri almaktır, bunda anlaşılmayacak bir şey yok ancak bir oluşum için zaman gereksinimi göz ardı edilmektedir. Bugün devasa yapı olarak kabul edilebilecek bin ve daha fazla odalı tesis inşaatlarında bile büyük hatalar yapılmaktadır. Öncelikle kapasite analizleri ve doluluk yüzdesi ile ilgili gerçekçi çalışmalara gereksinim vardır. Bir otelde işletme maliyetine doğrudan etki yapan çalışan insan sayısı ile iş yükü hesabı oda ve kat sayısını belirleyicidir. Projenin başında tedbir alınmazsa kat hizmetlerinin aksaması sıradan günlük problem olarak yaşanmaktadır.     
   
  Diğer en önemli bölümler olan mutfak ve çamaşırhane proje başında iyi irdelenmemiş ve yerleşimde hata yapılmışsa ürün kaybı ve kalite problemleri kaçınılmazdır. Özellikle dikkat çekmeye çalıştığım en önemli unsur tesisin girişinde yer alması tavsiye edilen depo alanları ile bunlara kolay ulaşılabilir yol ve koridorların oluşturulmasıdır. Bunun bir adım sonrası ise depolar ile mutfak ve çamaşırhanenin tesisin hizmet verilen noktalarına rahatça ulaşmasını temin edecek yatay ve dikey hareket rotalarının hesabı yanında projeye aksatılmasıdır. Yine çok önemli olan kirli-temiz kesişmesini engelleyecek her türlü tedbirin alınması tavsiye edilmektedir. Dolayısıyla asansör sayıları, yerleşimleri işin başında belli olmalıdır. Aynı çerçevede yangın asansörü işlevinin planın içine konması gereklidir. Hazırlık bölümleri ile mutfak arasındaki irtibatın yakın olması tesiste varsa toplantı ve balo etkinliklerinin işin başında ele alınması verilen hizmetin kalitesiyle doğrudan orantılıdır. Çevre bilinicini geliştirmek ve güncel yeşil bina projelendirme tekniklerine uygunluk sağlamak için güneş ışığı, aydınlatma, enerji ve su tasarrufu, çöpten faydalanma tedbirlerinin alınması önemlidir. Eğer burada sayılan ana maddeler ve ilave yan maddeler tesis inşaatı devam ederken ele alınması düşünülürse bu sadece yanılgıdır.

  ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Son dönemde yaşadığımız ve kaçınılmaz küresel problemler karşısında ne yapılması gerektiği konusu ülkemizde tartışılmalıdır. Turizmi sadece yatırım yapılan, tesislerin de büyük çoğunlukla yukarıda ele almaya çalıştığımız kritik noktaları göz ardı eden işletme fonksiyonları eksik bir ortam olmaktan dışarı çıkartmak ve esas işlevine uygun yapılaşmayı hedeflemek gereklidir. Öncelikle pahalı inşaat gerçeğini daha fazla teknik hizmet ve kullanılacak yapı malzemeleri bazında tekrar irdelemek olasıdır. Aynı işi gören iki malzeme seçiminde yerli olan ve makul fiyatlı tarafına doğru hareket etmek gereklidir. Turist tanımlaması ve harcaması düşmeye devam edecektir. O halde daha alçak gönüllü ancak tam işleve sahip tesisler üretilme zamanı gelmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken bir detay, ekonomi tekrar iyi seviyeye geldiğinde yapılacak ufak değişikliklerle tesislerin görünümünü değiştirecek mimari ve inşa tarzları yaratmaktır. Bu tam teknik bir çalışmayı gerektirir. 
   
  Mimari görüntü ve dekorasyon anlamında mütevazı bir çizgi tutturmak bunu yaparken Anadolu’ daki kadim uygarlıkları yaşatmak ve merak uyandırıcı çalışmalar ilgi çekecektir. Nedense turizmin patlama yılı olarak ilan edilen 80 li yıllardan bugüne kadar nitelikli ve tarihi yaşatan tesislerin sayısı bir elin parmakları kadar azdır. Arada geçen 33 yıl mimari açıdan önemli bir süredir ama eser yaratmak, geleceğe aktarmak konusunda oldukça geri seviyede olan teknik ve tarih birikimimizi ilerletmek gerekiyor. Bu noktada şehirlerin gelişmesinin ve otel ile hastane gibi önemli endüstriyel tesislerin konumları, yollar ve ulaşım olanakları ayrıca çok önemlidir. Bugün deprem korkusu yaşanan İstanbul’ da gerçekleşecek felaket sırasında sokaklar arasına adeta sıkıştırılmış binaların tahliye ve kurtarma çalışmalarının çok zor olacağı bir sır değildir. İlginçtir, yeni gelişen şehirler de tıpkı kötü örnekleri gibi turistik ve sağlık tesislerini boğacak tarzda planlama yapmaktadır. Turiste sadece bina göstermek ne kadar anlamlıdır herkes kendi yanıt versin. Ziyaret ettiğiniz şehrin tüm dokusunu hissedemiyor ve ona dokunamıyorsanız zamanı boşa harcamışsınızdır. 
   
  Bir başka bakış açısı olan temiz enerji, atık kontrolü ve deniz/nehir temizliğine en üst seviyede ilgi ve alaka göstermek gereklidir. Belki de en fazla fosil yakıt tüketen ABD, enerji tüketimine karşı güneş paneli kullanımını ve endüstriyel anlamda tesislerini kurmuştur. Halen bizde devam eden nükleer ve petrol bulma çalışmaları yerine temiz enerji hedeflenmelidir. Çünkü Anadolu bu yönden dünyada bulunmaz potansiyele sahiptir. Kolaylıkla ulaşabileceğiniz güvenilir bilgi aktaran siteleri incelerseniz ABD nin 2013 ilk yarısında güneş enerjisinden bugüne kadar toplam 8,500 MV enerji sağlayacak kapasite ile 1,300,000 eve enerji sağlama kapasitesini yakaladığını ve 2013 yılı sonuna kadar 5,000 MV kurulu güç hedeflendiğini okursunuz. Buna uygun olarak güneş panellerinin W başına 3.37 USD seviyesine düştüğü de sır değil. Şimdi belki de ABD nin neden hala fosil yakıt ve yeni bulduğunu ilan ettiği kaya gazı çalışmalarını devam ettirdiğini sorabilirsiniz. Yapılan tüm çalışmalar sektörün gelişmesi yanında diğer ülkelere teknoloji satışı olarak özetlenebilir. Diğer ilginç bir ayrıntı ise güneş enerjisinin 1950 yıllarda ABD de kullanmakta olduğudur. Kapitalizm ve emperyalizm sentezi yaparsanız yanıt size kendini gösterir. Yine büyüklükleri oranlamaya çalışalım. Atatürk Barajı dünyanın 6.büyük barajı olma özelliğinde ve ürettiği enerji 2,400 MV. Kömür yakmalı Afşin-Elbistan Termik Santralı 1,400 MV enerji üretiyor ve çevre etkileri ciddi sorgulanmakta. Bölgeye yeni santraller kurma projeleri devam ederken ülkemizdeki en büyük iki enerji kaynağı toplamı ile ABD kapasitesini karşılaştırmanızı dilerim.
   
  İşte bulunduğumuz yer artık turizm ve sağlık tesisleri yatırımlarına çok farklı gözle bakmak gerektiğini ortaya koymaktadır. Böylece yeni projelerin uçuk kaçık planlanması yerine enerjinin tekrar kullanımı ve temiz enerji kaynaklarına yönelmek konusunu irdelemek gereklidir. Binaların düzeltilmesine koşut gıda üretimi ve doğal besin kaynaklarına ulaşmak konusunda teknik çalışma ve yatırımlara yönlenmek turizm yatırımcısının hedefi olmalıdır. Turizm yanında nitelikli sağlık hizmeti veren tesisler yapısal ve farklı tedavi usulleri uygulamasına göre çeşitlendirilmelidir. Turizm ve sağlık hizmetlerinde merkeziyet fikrini savunan, devasa tesisler, doldur boşalt düşüncesi terk edilmeli ve nitelikli, doğal çizgiye uyumlu projelendirme ve işletme çalışmalarına olanak tanınmalıdır. 
   
  Hata düzeltilirse deneyim, ısrar edilirse kayıp olur ve seçim neyi elde etmek istediğimizle bağlantılıdır.
   
  Turistik Tesisler Proje Danışmanı
  Serdar Sağlamtunç / FCSI

  Kullanıcı Yorumları

  Engin Bayraktaroğlu - 28.08.2013 19:20:31
  Kaos teorisi der ki, belirsiz ortamda düzensiz değişkenler sonucu oluşmuş olayların birbirini tekrarlaması düşünülemez, bu sebeple geçmişin tekrar yaşanması olanaksızdır. Ama aynı teori yine der ki, geçmişte yaptığımız hatalardan alacağımız dersler, aynı hatanın tekrarlanmaması yönünde katkıda bulunacaktır. Belki bu hatanın tekrar yapılmasını engelleyemeyecek, analitik düşünce ile birleştirildiğinde, en az zararla üstesinden gelmemizi sağlayacaktır. Bu noktada Serdar Beyin dikkat çektiği, on yıllardır tekrar tekrar yaşadığımız, yarattığımız hataların sonucunda iyiye ulaşacağımız saçmalı saçmadır. Serdar bey biraz daha dikkatli bir yazı kaleme almış. Einsteinın dediği gibi, aynı hatayı tekrarlayarak doğruyu bulacağını sanan ahmaktır. Kaos teorisi ve sonucunda doğan durumsallık yaklaşımı dediğimiz işte budur. Hatalarınızdan ders alın, onları tekrarlamayın, eğer aynı yönde olaylarla karşılaşırsanız bu duruma uygun önlemleri alın. Bu önlemler her zaman sizi istediğiniz sonuca ulaştırmayabilir, fakat zaten değişkenlerin tümünü hesaplayamadığınız için, sıfır zararla kurtulma ihtimaliniz zayıftır. Asıl olan hatayı minimuma indirebilmektir.


  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Yazarın diğer yazıları :
  Defolu, kusurlu, özürlü, bozuk
  Vatandaş
  İşler tıkırında
  Mı, mi, mu , mü????
  Ütopik bir deneyim: Sinerji
  İletişim bir aldatmaca mı?
  Depreme karşı ne yapmalıyız?
  Kısa bir fiyat ve değer analizi:
  Veriler
  Modus Operandi – İş yapma tarzı
  Nedir bu dilden çektiğimiz?
  Turizmin geldiği nokta
  Savurganlık adına
  Çalışmak
  Turizmi bilmemek
  Turistik tesislerdeki yenileme çalışmalarına bakış
  Yatırımların optimizasyonu
  Ekonomi bilmeyenlerin ekonomi dünyası
  Bir yatırım aracı olarak turizm
  B planı
  Çözüm nedir?
  Gıda zehirlenmesi mi, insan canının ucuzluğu mu?
  Nedeni sorgulamak
  Dayanılmaz hafiflik
  Hayır! Ticaret bu değil
  Hayır! Turizm bu değil!
  Savurganlık adına
  Hava-su-gıda
  Aynı dili konuşarak anlaşamamak
  FCSI Nedir?
  Turizm ve Ötesi
  Yatırımcı projeye başlarken nelere dikkat etmeli?
  TESİSLER İÇİN KARAR VERME SÜRECİ
  FUARLAR VE SERGİLENEN UMUTLAR
  TABİAT VE İNSAN
  Bir tesis kaç yıldız olmalı?
  BİR FELAKETİN ARDINDAN
  Yatırımcı neyin farkında olmalı?
  TURİSTİK TESİSLERDEKİ TEMEL SORUNLAR
  İSTANBUL’ U İZLİYORUM GÖZLERİM AÇIK
  TURİSTİK TESİSLERDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ: 1
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ-2
  OTELDEN BİR KESİT: BİNANIZIN RUHSAL DURUMU NASIL?
  Yeşil proje ne anlama geliyor?
  Yatırım için görüşler...
  Otel ve endüstriyel tesis projelendirmesinde inovasyon
  Fiyat - değer ilişkisine devam
  Turizm, yollar, kazalar...
  Yatırım ve kazanç ekseni
  Deprem felaket mi, yoksa yaradanın verdiği ceza mı?
  Danışman bir projeye ne kazandırır?
  Anlattıklarınız karşınızdaki kişinin algı seviyesiyle sınırlıdır
  Sürdürülebilirlik sürdürülebilir model
  Turizmde danışmanlık
  Ne anlıyoruz, ne anlatmaya çalışıyoruz
  Yine bir felaket mi?
  Okul sütü
  Olimpiyat oyunları: Spor mu finans mı?
  Toz duman
  Toz duman - 2: İnsan sağlığına ne zaman duyarlı olacağız?
  Turizmde arayışlar - Teknik Boyut
  Bir tesis için para kazanmanın yolları
  Akıl iş yapma becerisini sağlar mı?
  2013 Yılı için düşünceler – 1. Kısım
  Yüzde 5 ödeyerek yüzde 95 kazanım elde etmek nasıl bir yatırım modelidir?
  2013 Yılı için düşünceler – 2. Kısım
  İllüzyon - Maji
  Rekabet
  Takım oyunu
  Kıyı alanları raporuna bakış
  Turizmde farklı çözümler
  Yeşile batmak
  Gezi ve turizm
  Başarı - başarısızlık
  TMMOB: Görülen lüzum üzerine
  Hataların bize anlattıkları
  Köprü, birbirine uzak iki yakayı birleştiren bir yapı elemanıdır
  Kazan kazan
  Tutumluluk
  Kolaycılık ve basite indirgeme
  Bireysel çözüm
  Kaos ve düzensizlik
  İstanbul 2090
  Girişimci - Entrepreneur
  Dersler
  Hukuk ne için gerekli?
  Çalışma, verimlilik ve kalite üzerine
  Enerji tasarrufu yapmak bu kadar kolay
  Turizm yapıları için geliştirilen bir çalışma modeli
  Seçimlerinize dikkat edin, hayatınızı şekillendirir
  Turizmde değişim ama nasıl?
  Turizmde işler güçler
  Sistemlerin düşünce öğretileri
  Farklı bir proje önerisi
  Geometri
  Düşünen sistemler
  Farkındalık, çözüme yol gösteren pusuladır
  Made In Turkey /Turkish Style - Türk yapımı/Türk usulü
  Yaratıcılık, zekanın işlenmiş biçimidir
  Turizmde kafa karışıklığı
  Pilavın lezzeti nereden gelir?
  Potansiyel ile iktidarsızlık arasındaki çizginin sınırı
  Altyapı sözünden ne anlıyoruz?
  Plan yapmaya gerek var mı?
  Algı yönetimi ile 'sorun' nedir, nasıl algılıyoruz?
  Yeni bir yıl 2015
  Değer nedir?
  Turizmde gerçekçi olabilir miyiz?
  Her şeyi bilen insanlar topluluğu
  Önce
  Kelimelerle kitleler aldatılabilir mi?
  Kimin eli kimin cebinde?
  Ne olsa yaparız ağabey
  Sen dedin, ben dedim, kim ne dedi?
  Turizmde sorunun bir parçası olmak mı, olmamak mı? İşte sorun bu
  Lezzet kültürel bir inceliktir
  Sağlık bilgileri
  Fıtrat mı?
  Hastane proje ve inşaatlarında neredeyiz?
  Sadece üretmek yetmez, kalite olgusunun geliştirilmesi gereklidir
  Pazarlama
  Turizm ve ticaret
  İş planı
  Ustalık nedir?
  Vasat olma çünkü…
  İş modeli geliştirme çalışması - Turizm
  Sağlıklı mutfaklar ve turizm etkisi
  Türkiye turizmden bir kazanım elde etti mi?
  Pazarla
  Kriz
  Çözüm her yerde
  Turizm nasıl kalkınabilir?
  Bilgi, deneyim ve liyakat üçlemesi
  Daha iyisi nasıl olabilir?
  Yeniden yapmak veya tadilat: hangisi daha uygun?
  Makale Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  2018 yılında Türkiye'ye gelen turist profilini nasıl buluyorsunuz?

  Geçtiğimiz yıllarla aynı
  Alt gelir grubunun ağırlığı artıyor
  Daha varlıklı turistler geliyor
  Ücretsiz Abone Olun