Güven veren yönetimler ve kurumlar

  Danışman Yönetici Feti Kuyucu
  Köşe yazısını paylaş : | Yazıcı Dostu Gösterim | Arkadaşına Gönder
  Hepimizin yakından izlediği ve tanık olduğu gibi, son 7-8 yıldır yaşanan küresel çapta ekonomik, finansal ve jeopolitik krizlerin ortaya çıkardığı en önemli sonuç, yönetim hatalarının devletlere ve kurumlara olan yıkıcı yansımalarıydı. Yönetsel zafiyetlerin devletler, kurumlar ve toplumlar üzerindeki yıkıcı ve yok edici sonuçlarını hep birlikte gördük.

  Birçok devlet sosyo-ekonomik olayların etkisi ile çok önemli darbeler aldı, yoksullaştı ve kaotik ortamlara maruz kaldı. Birçok uluslararası dev kurum yok oldu, birçokları ise faaliyetlerine son verdi ya da çok ciddi oranda küçüldü, ticari yaşamlarını devam ettirebilmek için birçok önemli varlığını satmak durumunda kaldı. Kısacası hem devletler, kurumlar; hem de toplumlar büyük sosyo-ekonomik olumsuzluklarla karşı karşıya kaldı.
   
  Rekabetin ve değişimin artan/baş döndürücü ivmeyle hızlandığı bu son 10 -12 yılda, tüm kurumlar için finansal performans kadar, kurumsal yönetim uygulamalarının devamlılık açısından son derece önem kazandığı finansal ve ekonomik krizlerin etkisiyle net bir şekilde görülmüştür.
   
  Belirlenen kurumsal hedeflere ulaşmak ve süreklilik için; etkililik, tutarlılık, şeffaflık, adil olmak, hesap verebilirlik, katılımcılık, inovatif yaratıcılık, doğru çalışma grupları /insan kaynağı oluşturma, güvenilirlik ve sosyal sorumluluk gibi temel kurumsal yönetim ilkeleri ve prensipleri artık iş yaşamımızın vazgeçilmezleri arasındadır.
   
  İŞ YAŞAMINDA BÜYÜMEK ve SÜRDÜREBİLİRLİK İÇİN GÜVEN
   
  Güven, insanlar arası ilişkilerde olduğu kadar kurumlar arası ilişkilerde de son derece önemlidir. Artık sınırların daraldığı, dağıtım kanallarının çok hızlı geliştiği günümüzde, ilişkiler ve karşılıklı bağımlılık artmaktadır.
   
  Kurumlar başarıları için sadece kendi kaynaklarını değil, başkalarının kaynaklarını da (finansal kaynaklar başta olmak üzere ) kullanmak zorunda kalmaktadır. Bu kaynaklara erişim için güven veren ilişkiler kurmak gerekmektedir. Bu nedenle güvenilir ve şeffaf olmak iş yaşamında gelişmek/büyümek için en önemli değerleme kriterlerinden olmaktadır.
   
  Küresel ve ulusal ekonomilerde, artık kurumsal yapılar gelişim/büyüme ve rekabet için kendi öz kaynaklarının haricinde diğer tüm kaynaklara ihtiyaç duymaktadır. Kurumsal yapıların; finansal piyasalara, kreditörlere ve iş ilişkisi içerisinde olduğu tüm bileşenlerine güven verici bir yönetim anlayışında olması başarı için vazgeçilmez bir kriterdir. Bu süreç iş yaşamında karşımıza Kurumsal Yönetişim olarak çıkmaktadır.
   
  Kurumsal Yönetişim; tüm hissedarlar, yönetim kurulu, üst yönetim ve çalışanlar arasındaki ilişkilerin ilkeleri, yetki ve sorumlulukları, alanların dağılımı, kurumsal yapının kalitesini, güvenirliğini ve şeffaflığını kapsıyor. Kurumsal Yönetişim bu kesimler kadar tüm iş ilişkisi içerisinde bulunulan, finansal piyasaları/kreditörler (ki sermaye bu kadar kıtken çok önemli bir husus) , tedarikçiler, müşteriler ve toplum için de önem taşımaktadır. Kurumsal Yönetişim, kurumsal güvenin temelini oluşturmaktadır.
   
  Günümüzde kurumların başarısını ve sürekliliğini;
   
  Güç sahiplerinin ve karar vericilerin katılımcı bir yaklaşımı, şeffaflığı ve hesap verme kültürünü benimsemeleri, adil, tutarlı olmaları ve 'kurumsal güven' veren yönetim yapıları son derece etkilemektedir. 
   
  Son 10-12 yılda ülkemizin ekonomik performansında etkin rol alan, tasarruf açığı olan bir ekonomide önemli ölçüde döviz girdisi sağlayan, ülkemizin önemli, özellikle de bölgemizin lokomotif sektörü olan ve önemli sermaye birikimi oluşan turizm endüstrisinde yönetim kalitesi sürdürebilirliğin en önemli parametresi olarak günümüzde dikkat çekmektedir.
   
  Sektördeki tüm tarafların; seyahat acenteleri ve konaklama hizmetleri başta olmak üzere, tüm iş ilişkisi içerisinde bulunulan alt sektörlerin sürdürülebilir büyüme, karlılık, rakip destinasyonlarla inovatif rekabet edebilmek, tüm finansal kaynaklara/piyasalara etkin bir şekilde erişebilmek ve üstün performans gösterebilmek için kurumsal yönetim ve yönetişim ilkeleri uygulamaları çok önem taşımaktadır.
   
  "Yönetsel fark yaratan kurumların öne çıkacağı ve fırsatlara daha yakın olacağı yeni bir dönemi yaşamaya başlayacağız."

  Danışman Yönetici
  Feti Kuyucu
  fetikuyucu@gmail.com

  Kullanıcı Yorumları

  Kayıtlı yorum bulunamadı...

  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Yazarın diğer yazıları :
  Rusya Federasyonu'nda bahar havası
  2018 yılı beklentileri, ekonomi ve turizm endüstrisi eilişkileri
  Kur, faiz, parite, enflasyon ilişkisi ve yüksek sezonda yabancı giriş sayıları
  Turizmde şu anki durumu anlayarak geleceğe odaklanmalıyız
  Matruşka
  Kitle turizminde yüksek sezon, yabancı giriş sayıları ve kur-faiz-parite-enflasyon ilişkisi: 2010 - 2014
  2015 ‘de bizi neler bekliyor?
  Neler oluyor turizmde?
  2013 sonrası Rusya'sını iyi okumak, beklenti ve stratejiyi buna göre oluşturmak gerekir
  Turizm sektöründe 2017 yılı: Hoş mu geliyor, boş mu geliyor?
  Rusya pazarında oyunun yeni kuralları ve yeni düzen
  Rusya pazarında 2016 beklentileri
  Turizm sektörü ve kurumsal yönetişim
  Sosyo ekonomik krizler / olaylar ve turizm endüstrisi
  Sıcak günler!!!!
  Sıcak günler - 2
  Antalya'nın finansal borçluluğu artıyor
  Gerçek nedir?
  Gelişmeler ve yansımalar
  Güven veren yönetimler ve kurumlar
  Antalya turizminde yüksek sezon yabancı giriş sayıları ve gelir, kur, faiz, parite, enflasyon ilişkisi
  Rusya pazarı üzerine finansal ve yönetsel öneriler
  Sektörde birincil çözüm nakit yaratma gücünü korumak
  2002 İstanbul yaklaşımı, 2006 Anadolu yaklaşımı ve 2016 turizm yaklaşımı finansal yeniden yapılandırma
  Krizlerde başarı için 'başarılı kriz yönetişimi'
  Sosyo ekonomik krizler, olaylar ve turizm endüstrisi II
  Tahsislerin süresi uzatılmalı, finansal destek artırılmalı
  Bankacılık ve turizm sektörü ilişkileri üzerine
  Şimdi tahsisleri uzatma zamanıdır
  Turizm sektörü ve kurumsal yönetim
  Makale Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  Turizm'den PORTRELER
  Turizm'den Portreler
  Ahmet Zeki Apalı kimdir?
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  Bu yıl Türk turizmciler fiyat arttırabilecek mi?

  Evet, yüzde 20
  Evet, yüzde 10
  Evet, yüzde 5
  Fiyatlar değişmez
  Ücretsiz Abone Olun