Ne kadar kelalaka bir çağrışım gibi görünse de etkileri bakımından iki konuyu da akılcı bir şekilde irdelemek gerekmektedir. Öncelikle politik söylemlerde yer aldığı gibi Gezi bir çevre sorunsalı olarak değil ancak halkın zarif bir uyarısı olarak ortaya atılmıştır.

  Burada belirlenen talepler bağlanmamış göz ve kalple bakıldığında son derece tutarlı ve geleceğe dönük iyi niyetleri yansıtmaktadır. O halde Gezi direnişinin sosyal ve politik bakımdan değişik bir şekilde ele alınması ve yorumlanması gereklidir. Tek farkla, bugün iktidar olayları kendine karşı yapılmış bir güç gösterisi olarak ele almaktadır ancak bu etkileşim hangi iktidar olsa aynı tepki ile karşılanacaktır.

  Çünkü son 30 yıldan beri ortaya atılan ozon tabakası delinmesi ve küresel ısınma, çevre kirliliği, insan nüfusunun niteliksiz olarak çoğalması, emek karşılığı elde edilen gelirin azalarak %5 elit tabakanın %95'i sömürmesine yol açan küresel planların dayatıldığı payandalar ortadan kalkmak üzeredir. ABD de geçen yıllarda yaşanan mortgage krizinde satın almak istedikleri evlerin borçlarını ödeyemedikleri için evlerinden atılan halkın oluşturduğu çadır kentlerin yıkılması boyalı medya tarafından sansürlenmiştir. Ancak bundan bir süre sonra ortaya çıkan görüntü kayıtları olayın vahametini ortaya koymuş, trilyon dolarlarla ifade edilen bu batak dünyanın başına sarılmış bir bela olarak her insanı halen etkilemektedir. Kötü yönetilen ekonomi, zayıflatılan sosyal güvenlik üzerine adaletsizlik eklenince özgür vicdan ve düşünce gücü buna karşı gelecektir. Son derece normal olan bu sonucun iyi algılanması, haklı talep ve isteklerin bundan sonraki yeni dönemler için önemli politik ipuçları taşımasına hizmet edebilir. 
   
  Gezi olayını turizm açısından irdelemeye çalışırsak, dünya tarihi mirası kabul edilmesi gereken paha biçilmez bir tarihi şehir olan İstanbul üzerinde yapılan hoyratça çalışmaların ne kadar turizme yatkın olduğu cesaretle tartışılmalıdır. Şehri tarihi birikimleri ile muhafaza ederek tarihi merak eden ve o ülkeyi ziyaret ederek bilgi edinmek isteyen geniş kesime sunmak sadece bina ve kalıntıları göstermek anlamı taşımamalıdır. Yapıların korunması, sağlamlaştırılması ve gerçeğe uygun yenilenmesi bu işin bir parçasıdır. Bu işlemi tekniğine uygun yapmak konusunda belli uzmanlık alanlarını işin içine katmak akılcı bir yaklaşımdır. Ancak tam da bunun tersi olan eski tarihi binaların çürümeye terk edilmesi, her köşede sahipsiz gibi görünen binaları yıkıp yenisini yapmak arzusu, özellikle ahşap yapıları bir kibritle yakmak kabul edilemez. Aynı orman korumasında olduğu gibi ileri ülkelerde uygulanan, yakılan yerine aynısını koymak prensibi uygulansa her şey düzene girecektir. Böylece yakılan orman yerine yeniden orman dikilecek, yakılan tarihi bina yerine aynısı yapılarak sorun kökünden çözülecektir. 
   
  Eğer turizm söz konusu ise, bu şehir eski yapıları ve tarihi mirası ile korunmalı ve günün gereklerine uygun olarak birkaç yeni şehir tarihi sınırlardan uzakta inşa edilebilir. Sürekli eski yapıları hedef alan alt ve üst geçitler ve yüksek binalar bu güzel şehre çok büyük zarar vermektedir. Eğer bu şehri seven yürekler varsa ortak bir akıl oluşturmak zamanı geçmek üzeredir. Aslında şehrin tarihi dokusunun bozulması bir politik süreç olarak ortaya çıkmış ve bu gerçek herkes tarafından bilinmektedir. Bugün birkaç yüksek bina ile ortaya atılan siluet tartışmasını delen ilk binaların yapılması için kimlerin olur verdiklerini hatırlamak gerekir. Şu anda bile bu şehir kurtarılabilir ve dünya mirasının kullanımına verilebilir. Buna en uygun ortam son derece abartılarak dillendirilen kentsel dönüşüm projeleridir. Bu projeler şehir dışına yapılarak mevcut yerler halkın nefes alacağı alanlar olarak bırakılabilir. Dikkatli gözle bakılırsa yapılmak istenen projeler beton kütlelerin oluşturduğu ancak çevre ve yeşil konusunda hiç duyarlı olmayan projelerdir. 
   
  Kısaca yanlış algılanan çevreyle ilgili bir gerçeği de göz önüne alarak bu yazıyı değerlendirmezi dilerim. Toprak üzerinde oluşan bitki topluluğu tohumdan gelişimine kadar çevresi ile bir bağ oluşturur. Bu bağ topraktaki mineral dengesi, su geçirgenliği, üst katman yanında içerideki gözle görünen ve görüş alanı dışına çıkan ancak mevcut olan türlü yaşam formlarının bir bileşkesidir. İşte bu nedenle bir ağacı yerinden sökerek başka bir yere taşımak her zaman o yaşamın devamına olanak vermez. TEMA yıllardır bu gerçeği dile getirerek kumlaşmaya işte bu nedenle dikkat çekmeye çalışıyor ancak politik dinamikler ve yasalar ne yazık ki herkesin bilgilenmesine karşıt bir şekilde oluşuyor. Bir ağacı ektiğimiz yerde onun gelişiminde gereksinim duyacağı alanı, mesafeyi düşünmeden her yere ağaç dikmek ve ağaç sayısı ile öğünmek ham bir duygudur. Çünkü o zaman dünyanın tüm büyük şehirlerinde yer alan halkın gezeceği, temiz hava alacağı, içinde binlerce insanın spor yapabileceği tesislerin bizim anlı şanlı büyük şehirlerimizde de yer alması gerekmez mi? Peki, bu şartlar dönüşüm projelerinde yer almış mı? Ne yazık ki, ağacı ve doğayı sevmeyen bir görüntü veren düşünce sistematiği planlamada öne çıkmış gibi görünmektedir.         
   
  Bir diğer sakınca ise, son yıllarda başarısız politikacıların diline doladığı, deniz turizmi yanında çeşitlilik isteklerinin bir şekilde kendi elleriyle baltalandığını görmektir. Çok önem verilen doğa merkezleri bazı güncel ticari kazançlar için heba edilmektedir. Kaz Dağları ilk hasar gören yerdir. Buna ilave olarak diğer birçok yerde özellikle altın ve taş ocakları tarafından yok edilen doğal çevre örnek verilebilir. O halde ünlü Kızılderili deyişleri hatırlamak, doğayı bozmakla harcanan paranın onu tekrar kazanmaktan çok ucuz olduğunu, ancak tahrip edilen doğanın asla eski şartlarına ulaşamayacağını da göz önünde tutmak gerekir. Bu açıdan Gezi direnişi bir çevre çığlığı olarak ele alınmalı, kolektif ve teknik çalışma ortamı yaratarak vatandaşın öncelik kullanmasına olanak vermek gereklidir. Yapılan bir işlemin halk tarafından benimsenmemesi ona karşıtlığı doğal sonuç haline getirmektedir. Peki, demokrasi halkın kararlara her türlü düşüncesi ile katılması değil midir? Düşünceden korkmak yerine farklılıkların büyük sinerji yaratacağını algılamak daha önemlidir. Ulu önder Atatürk, yıkılmış bir ülkenin küllerinden ulu bir devlet yaratmayı başarmışsa, uyguladığı tam da bu sistemdir.             
   
  Gezi turizm bakımından çok farklı çeşitli ve ilginç alternatif yöntemlerin uygulamaları ile bizlere ispat etmesi ve göstermesi bakımından önemli bir laboratuar çalışması olarak ele alınabilir. Bununla ilgili hazırladığım makale dünyaca öncü ve tanınmış danışmanlık örgütünün yeni sayısında yayınlanacaktır. Bugün dünyanın karşı karşıya olduğu kısıtlı elitlerin çoğunluğa uyguladıkları tahakküm böylece eninde sonunda sonlanacaktır. Türkiye yine adına, mirasına yakışır bir şekilde üzerinde bulunduğu bereketli Mezopotamya toprakları ile bu konuda dünyaya örnek olacaktır. Böylece dünyaya barışı ve paydaşlığı açıkça ilan eden girişim asıl amacına ulaşmış olacaktır. Zaten insan gelişimi ve ilerleme başka türlü olamazdı. Gençlerin böyle bir deneyimi dünyaya sunmaları, düşünce ve pratik kabiliyetlerini son derece barışçı ve geleceğe dönük planların hazırlanmasında etken olmaları her birinin ışığını daha fazla parlatacak özellikte ve önemdedir. Bu yönden bakarak bu deneyimin pazarlanabilmesi bile liderlik bakımından önem arz etmektedir.    
   
  Bir milletin geleceği gençlerdir, deneyim ve yaş ile elde edilen dünya görüşü gençlerle paylaşılırsa ortaya çıkacak dinamizm her şeyden öte bir millet için kazanımların en büyüğüdür. Gençleri eğitimsiz bırakmak, dünya gelişiminden habersiz kalmaları için baskı ve sansür benzeri uygulamalar bu çağın ve teknolojinin gereği olarak yok hükmündedir. Belki yapılması gereken en önemli iş, hepimizin bu olgu ve gerçeği iyice anlayarak gençlere yeni ufuklar açacak eğitimleri kazandırmak konusunda çalışmalar yapmak, onları daha iyi bir dünyaya hazırlayarak tüm dünyayı birlikte aydınlatmak olmalıdır. Buradan bir çağrı yaparak gençlerin yeni projelerde söz sahibi olmalarını diliyorum.
   

  Turistik Tesisler Proje Danışmanı
  Serdar Sağlamtunç / FCSI

  Kullanıcı Yorumları

  Kayıtlı yorum bulunamadı...

  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Yazarın diğer yazıları :
  Defolu, kusurlu, özürlü, bozuk
  Vatandaş
  İşler tıkırında
  Mı, mi, mu , mü????
  Ütopik bir deneyim: Sinerji
  İletişim bir aldatmaca mı?
  Depreme karşı ne yapmalıyız?
  Kısa bir fiyat ve değer analizi:
  Veriler
  Modus Operandi – İş yapma tarzı
  Nedir bu dilden çektiğimiz?
  Turizmin geldiği nokta
  Savurganlık adına
  Çalışmak
  Turizmi bilmemek
  Turistik tesislerdeki yenileme çalışmalarına bakış
  Yatırımların optimizasyonu
  Ekonomi bilmeyenlerin ekonomi dünyası
  Bir yatırım aracı olarak turizm
  B planı
  Çözüm nedir?
  Gıda zehirlenmesi mi, insan canının ucuzluğu mu?
  Nedeni sorgulamak
  Dayanılmaz hafiflik
  Hayır! Ticaret bu değil
  Hayır! Turizm bu değil!
  Savurganlık adına
  Hava-su-gıda
  Aynı dili konuşarak anlaşamamak
  FCSI Nedir?
  Turizm ve Ötesi
  Yatırımcı projeye başlarken nelere dikkat etmeli?
  TESİSLER İÇİN KARAR VERME SÜRECİ
  FUARLAR VE SERGİLENEN UMUTLAR
  TABİAT VE İNSAN
  Bir tesis kaç yıldız olmalı?
  BİR FELAKETİN ARDINDAN
  Yatırımcı neyin farkında olmalı?
  TURİSTİK TESİSLERDEKİ TEMEL SORUNLAR
  İSTANBUL’ U İZLİYORUM GÖZLERİM AÇIK
  TURİSTİK TESİSLERDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ: 1
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ-2
  OTELDEN BİR KESİT: BİNANIZIN RUHSAL DURUMU NASIL?
  Yeşil proje ne anlama geliyor?
  Yatırım için görüşler...
  Otel ve endüstriyel tesis projelendirmesinde inovasyon
  Fiyat - değer ilişkisine devam
  Turizm, yollar, kazalar...
  Yatırım ve kazanç ekseni
  Deprem felaket mi, yoksa yaradanın verdiği ceza mı?
  Danışman bir projeye ne kazandırır?
  Anlattıklarınız karşınızdaki kişinin algı seviyesiyle sınırlıdır
  Sürdürülebilirlik sürdürülebilir model
  Turizmde danışmanlık
  Ne anlıyoruz, ne anlatmaya çalışıyoruz
  Yine bir felaket mi?
  Okul sütü
  Olimpiyat oyunları: Spor mu finans mı?
  Toz duman
  Toz duman - 2: İnsan sağlığına ne zaman duyarlı olacağız?
  Turizmde arayışlar - Teknik Boyut
  Bir tesis için para kazanmanın yolları
  Akıl iş yapma becerisini sağlar mı?
  2013 Yılı için düşünceler – 1. Kısım
  Yüzde 5 ödeyerek yüzde 95 kazanım elde etmek nasıl bir yatırım modelidir?
  2013 Yılı için düşünceler – 2. Kısım
  İllüzyon - Maji
  Rekabet
  Takım oyunu
  Kıyı alanları raporuna bakış
  Turizmde farklı çözümler
  Yeşile batmak
  Gezi ve turizm
  Başarı - başarısızlık
  TMMOB: Görülen lüzum üzerine
  Hataların bize anlattıkları
  Köprü, birbirine uzak iki yakayı birleştiren bir yapı elemanıdır
  Kazan kazan
  Tutumluluk
  Kolaycılık ve basite indirgeme
  Bireysel çözüm
  Kaos ve düzensizlik
  İstanbul 2090
  Girişimci - Entrepreneur
  Dersler
  Hukuk ne için gerekli?
  Çalışma, verimlilik ve kalite üzerine
  Enerji tasarrufu yapmak bu kadar kolay
  Turizm yapıları için geliştirilen bir çalışma modeli
  Seçimlerinize dikkat edin, hayatınızı şekillendirir
  Turizmde değişim ama nasıl?
  Turizmde işler güçler
  Sistemlerin düşünce öğretileri
  Farklı bir proje önerisi
  Geometri
  Düşünen sistemler
  Farkındalık, çözüme yol gösteren pusuladır
  Made In Turkey /Turkish Style - Türk yapımı/Türk usulü
  Yaratıcılık, zekanın işlenmiş biçimidir
  Turizmde kafa karışıklığı
  Pilavın lezzeti nereden gelir?
  Potansiyel ile iktidarsızlık arasındaki çizginin sınırı
  Altyapı sözünden ne anlıyoruz?
  Plan yapmaya gerek var mı?
  Algı yönetimi ile 'sorun' nedir, nasıl algılıyoruz?
  Yeni bir yıl 2015
  Değer nedir?
  Turizmde gerçekçi olabilir miyiz?
  Her şeyi bilen insanlar topluluğu
  Önce
  Kelimelerle kitleler aldatılabilir mi?
  Kimin eli kimin cebinde?
  Ne olsa yaparız ağabey
  Sen dedin, ben dedim, kim ne dedi?
  Turizmde sorunun bir parçası olmak mı, olmamak mı? İşte sorun bu
  Lezzet kültürel bir inceliktir
  Sağlık bilgileri
  Fıtrat mı?
  Hastane proje ve inşaatlarında neredeyiz?
  Sadece üretmek yetmez, kalite olgusunun geliştirilmesi gereklidir
  Pazarlama
  Turizm ve ticaret
  İş planı
  Ustalık nedir?
  Vasat olma çünkü…
  İş modeli geliştirme çalışması - Turizm
  Sağlıklı mutfaklar ve turizm etkisi
  Türkiye turizmden bir kazanım elde etti mi?
  Pazarla
  Kriz
  Çözüm her yerde
  Turizm nasıl kalkınabilir?
  Bilgi, deneyim ve liyakat üçlemesi
  Daha iyisi nasıl olabilir?
  Yeniden yapmak veya tadilat: hangisi daha uygun?
  Makale Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  2018 yılında Türkiye'ye gelen turist profilini nasıl buluyorsunuz?

  Geçtiğimiz yıllarla aynı
  Alt gelir grubunun ağırlığı artıyor
  Daha varlıklı turistler geliyor
  Ücretsiz Abone Olun