Her mesleki kuruluş ve sektör paydaşları için fuar önemli bir etkinliktir.


   Genelde aynı kulvarda yarışan marka ve malzemelerin bir arada sunuma çıktığı ve seçici olarak yer alan müşterilerin ürünleri görüp, bazen deneyerek mukayese ettikleri bir zemindir. Bu etkinlik türü katılımcıları daha iyi ve rekabetçi ürün planlamaya ve üretmeye yönlendiren bir isteklendirme kaynağıdır. Eğer yeni bir buluş ortaya çıkmışsa veya kullanıcıya çeşitli açılardan kolaylıklar sağlayan unsurlar yer almışsa ziyaretçilerden ilgi görür ve ürünün satın alınması ile ilgili büyük bir aşama kaydeder. Her fuar tüm firma ve katılımcılar için en iyi reklam şeklidir. Dolayısıyla yeniliklerin sergilenmesi için her fuar sonrası gelecek fuar çalışmaları başlar.

  Ziyaretçi fuarı gezerken bazen aklında belli bir ürün vardır, bazen de orada gördüğü bir ürün dikkatini çeker. Her iki halde de sorgulayacağı ve yanıt alacağı pek çok madde oluşur. Kendi soruları aslında firmalar için de bazı ipuçlarını içermektedir.  Teknolojik olarak böyle önemli bir etkinliğin en zor ve riskli kısmı, eğer yenilikler oluşturulamazsa belli bir süre sonra sıradanlaşıp yeknesak özellik taşımaya başlamasıdır. Bunun en dramatik nedeni ise, sektör paydaşlarının ilgisinin bitmesi, yeniliklerin para getirmemesi, ürünlerin yenilik olmasa da satış olanağı bulmasıdır. Bu kritik nokta kısır döngüyü işaret etmektedir.

  FİRMA HAZIRLIKLARI


  Üretici veya pazarlamacı firmalar fuarlar için heyecanla yeni ürün ararlar veya üretmeye çalışırlar. Çoğu zaman bu başarılır ve yeni ürün olası müşteri ile tanıştırılır. Her zaman yeni bir fonksiyon aramak yerine son zamanlarda çevreye duyarlı ve az enerji tüketen cihazlar öne çıkmaktadır. Bunun en önemli belirleyici nedeni ise, son yıllarda oluşan ekonomik krizlerin yönetimler tarafından iyi değerlendirilememesi yanında turizm gelirlerinde yaşanan keskin düşme oranlarıdır. İşletmenin geliri azalınca ivedi olarak giderlerinde kısıntı yapmak en sık ve kolay uygulanan yöntemdir.  Dolayısıyla az enerji tüketerek işletme maliyetlerini azaltan ürünlerin öne çıkması çok normaldir. Buradaki kritik soru ise, bu çalışmaların nasıl yapılabileceğidir. Çünkü bu işlemin arkasında belli bir teknolojik bilgi ve icat ortaya çıkarak yaratıcılık olmalıdır.

  Turizm yatırımlarında kullanılan malzeme ve cihazları üreten firmaların ürün geliştirme ve yeni buluş ortaya çıkartma gibi işlevleri ciddi olarak ele alınmamaktadır. Üretim için araştırma geliştirme çaba ve niyetleri amatörce sürdürülmek gayreti içindedir. Hâlbuki her firma kendi laboratuarını kurmak ve teknik çalışmalarını ilerletmek arayışında olmalıdır. İşte bu noktada eksikliği hissedilen üniversite - cihaz üreticisi iş birliği iyi değerlendirilmelidir. Firma kendi bünyesinde böyle bir test düzeneği ve yapısı oluşturamıyorsa bilim kuruluşlarından destek almalıdır. Ayrıca sektör paydaşları üçer beşer bir araya gelerek kendi çalışma ve deney ortamlarını da yaratabilirler. Hatta buna endüstri de destek olabilir.  

  Sistematik içinde bazı teşvikler ve kolaylıklar sağlanabilir. Bunun ederi 4–5 milyon TL civarındadır. Garip ancak teşvikler bu yapı yerine fuar organizasyonlarına verilmekte ve katılımcı sayısının artışı desteklenmektedir. Katılımcıların artması eğer sektöre katkı sağlıyorsa sevinilecek bir yöndür ancak görülen ve elde edilen sonuç bunun tam tersidir.

  FUAR DESTEĞİ İLE ORTAYA ÇIKANLAR


  Katılımcılar normalde almak istedikleri alan miktarında, teşvik etkisiyle daha elverişli şartlar ortaya konduğu için, artışa gitmektedir. Daha büyük dekorlar ve yerleşim köşeleri ortaya çıkmakta, sergileme alanları büyümektedir. Ancak fuar alanı kısıtlıysa, örneğin mevcut bina tek blok bir yapı ise, bu durumda katılımcı sayısı düşmektedir. Katılımcı sayısı düşünce rekabet içindeki firmalarda azalmalar olmakta ve çeşitlilik ortadan kalkmaktadır. Katılmayan firmaların boşlukları ise fuarla hiç ilgisi olmayan diğer ürün satıcıları tarafından kapatılmak istenmekte ve asıl sektörel amaç ortadan kalkmaktadır. Öyle ki bir ihtisas fuarında örneğin cihaz sergilenmesi bırakılarak perakende gıda malzemeleri veya giysi bile satılabilmektedir. Bu durumdan fuar katılımcıları da şikâyetçidirler. Dostlar alış verişte görsün diye katılımcılar birbirlerine ziyaret yapmaktadır.
   
  Yapıyı kabataslak da olsa anlattıktan sonra ne yapılabiliri de ortaya koymakta fayda var. Devlet organizasyon vasıtasıyla firmalara destek vermeyi sürdürecekse onlara teşvik için yenilikler yapma şartı koyabilir. Bunu belirlemek çok da kolaydır. Yenilik yapan veya ürün geliştiren firmalara destek sağlanırsa harcanan paraların geri dönüşü olasıdır. Fuar organizasyonu ciddi ve zor bir iştir ama son yıllarda artan kar payları buradaki pastayı daha cazip hale getirmiştir. Öyle ki her ihtisas alanında yılda değişik şehirlerde birkaç fuar düzenlenmeye başlanmıştır. Son yıllarda ortaya çıkan küresel krizler ve Uzakdoğu etkisi yerli üretimi durma noktasına getirmiştir. Üretim ve yeni icat olmadan sadece fuar alanı satılarak etkinlik düzenlemek göz boyamak anlamındadır. Diğer bir garip durum ise, devletin özelleştirme diye her tarafa saldırırken özel sektör tarafından düzenlenen fuarlara teşvik adı altında mali destek vererek bir şekilde kamu birikimini çar çur etmesidir.

  BAZI ÖRNEKLER

  Turistik tesis yatırımcılarını ilgilendiren ihtisas fuarları ABD, Almanya ve İtalya ‘da her iki yılda bir düzenlenmektedir. Bu fuarlar ülkemizde değişik şehirlerde gerçekleştirilen tüm fuarların toplamından birkaç kat büyük ancak en önemlisi tüm üreticilerin yeni ürünlerini sergilediği reklam amacının yanında kullanıcının karar verme amacıyla satın alma öncesinde cihazı gördüğü ve kullanımı ile ilgili tüm detayları aldığı bilgilendirme çalışması şekline dönüşmüştür.

  Güncel turizm yönelimi olan “yeşil” projeler tesis içinde kullanılmakta olan cihazları da kapsadığı için bu konu ele alınarak türlü çeşitli yenilikler ortaya atılmaktadır. Gönlümüzde yatan, turizmde çok yakın zamanda belirleyici etkisi olacak yeşil projelerin kotarılması için üreticilerin ve tesislerin konuyla ilgili hemen çalışmalara başlamasıdır. Planlamak, tasarlamak ve üretmek konusuna odaklanmak gereklidir.

  Sonuçta fuarlar ne kadar önemliyse bunu işlevsiz hale getirmek o kadar yanlıştır. Tabi çok önemle dikkat çekilmesi gereken konu ise, para kazanamayan yatırımcının yenileme yapmaması, cihaz almaması, ödemelerini düzensiz yapması gibi bir dizi sıkıntının yaratılma nedeninin irdelenmesidir. Bu veriler ortadayken gözler kapatılmaya çalışılır ve pembe tablo çizilmeye devam edilirse sektör ağır yara alacaktır. Tekrar etmekte fayda var, turistik tesisler ülkemizde hem çok pahalı yapılmakta hem de sürdürülebilir bir işletme modeli ortaya konmamaktadır. Proje uygulamalarının deneyimli ve yetkin kişiler tarafından yapılma zamanı geçmektedir. Turizm bacasız fabrikadır yeter ki onu kullanma ve verimli çalıştırma becerisi elde etmiş olalım.



  Turistik Tesisler Proje Danışmanı
  Serdar Sağlamtunç / FCSI

  Kullanıcı Yorumları

  Kayıtlı yorum bulunamadı...

  Yorum ekleyin



  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Yazarın diğer yazıları :
  Defolu, kusurlu, özürlü, bozuk
  Vatandaş
  İşler tıkırında
  Mı, mi, mu , mü????
  Ütopik bir deneyim: Sinerji
  İletişim bir aldatmaca mı?
  Depreme karşı ne yapmalıyız?
  Kısa bir fiyat ve değer analizi:
  Veriler
  Modus Operandi – İş yapma tarzı
  Nedir bu dilden çektiğimiz?
  Turizmin geldiği nokta
  Savurganlık adına
  Çalışmak
  Turizmi bilmemek
  Turistik tesislerdeki yenileme çalışmalarına bakış
  Yatırımların optimizasyonu
  Ekonomi bilmeyenlerin ekonomi dünyası
  Bir yatırım aracı olarak turizm
  B planı
  Çözüm nedir?
  Gıda zehirlenmesi mi, insan canının ucuzluğu mu?
  Nedeni sorgulamak
  Dayanılmaz hafiflik
  Hayır! Ticaret bu değil
  Hayır! Turizm bu değil!
  Savurganlık adına
  Hava-su-gıda
  Aynı dili konuşarak anlaşamamak
  FCSI Nedir?
  Turizm ve Ötesi
  Yatırımcı projeye başlarken nelere dikkat etmeli?
  TESİSLER İÇİN KARAR VERME SÜRECİ
  FUARLAR VE SERGİLENEN UMUTLAR
  TABİAT VE İNSAN
  Bir tesis kaç yıldız olmalı?
  BİR FELAKETİN ARDINDAN
  Yatırımcı neyin farkında olmalı?
  TURİSTİK TESİSLERDEKİ TEMEL SORUNLAR
  İSTANBUL’ U İZLİYORUM GÖZLERİM AÇIK
  TURİSTİK TESİSLERDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ: 1
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ-2
  OTELDEN BİR KESİT: BİNANIZIN RUHSAL DURUMU NASIL?
  Yeşil proje ne anlama geliyor?
  Yatırım için görüşler...
  Otel ve endüstriyel tesis projelendirmesinde inovasyon
  Fiyat - değer ilişkisine devam
  Turizm, yollar, kazalar...
  Yatırım ve kazanç ekseni
  Deprem felaket mi, yoksa yaradanın verdiği ceza mı?
  Danışman bir projeye ne kazandırır?
  Anlattıklarınız karşınızdaki kişinin algı seviyesiyle sınırlıdır
  Sürdürülebilirlik sürdürülebilir model
  Turizmde danışmanlık
  Ne anlıyoruz, ne anlatmaya çalışıyoruz
  Yine bir felaket mi?
  Okul sütü
  Olimpiyat oyunları: Spor mu finans mı?
  Toz duman
  Toz duman - 2: İnsan sağlığına ne zaman duyarlı olacağız?
  Turizmde arayışlar - Teknik Boyut
  Bir tesis için para kazanmanın yolları
  Akıl iş yapma becerisini sağlar mı?
  2013 Yılı için düşünceler – 1. Kısım
  Yüzde 5 ödeyerek yüzde 95 kazanım elde etmek nasıl bir yatırım modelidir?
  2013 Yılı için düşünceler – 2. Kısım
  İllüzyon - Maji
  Rekabet
  Takım oyunu
  Kıyı alanları raporuna bakış
  Turizmde farklı çözümler
  Yeşile batmak
  Gezi ve turizm
  Başarı - başarısızlık
  TMMOB: Görülen lüzum üzerine
  Hataların bize anlattıkları
  Köprü, birbirine uzak iki yakayı birleştiren bir yapı elemanıdır
  Kazan kazan
  Tutumluluk
  Kolaycılık ve basite indirgeme
  Bireysel çözüm
  Kaos ve düzensizlik
  İstanbul 2090
  Girişimci - Entrepreneur
  Dersler
  Hukuk ne için gerekli?
  Çalışma, verimlilik ve kalite üzerine
  Enerji tasarrufu yapmak bu kadar kolay
  Turizm yapıları için geliştirilen bir çalışma modeli
  Seçimlerinize dikkat edin, hayatınızı şekillendirir
  Turizmde değişim ama nasıl?
  Turizmde işler güçler
  Sistemlerin düşünce öğretileri
  Farklı bir proje önerisi
  Geometri
  Düşünen sistemler
  Farkındalık, çözüme yol gösteren pusuladır
  Made In Turkey /Turkish Style - Türk yapımı/Türk usulü
  Yaratıcılık, zekanın işlenmiş biçimidir
  Turizmde kafa karışıklığı
  Pilavın lezzeti nereden gelir?
  Potansiyel ile iktidarsızlık arasındaki çizginin sınırı
  Altyapı sözünden ne anlıyoruz?
  Plan yapmaya gerek var mı?
  Algı yönetimi ile 'sorun' nedir, nasıl algılıyoruz?
  Yeni bir yıl 2015
  Değer nedir?
  Turizmde gerçekçi olabilir miyiz?
  Her şeyi bilen insanlar topluluğu
  Önce
  Kelimelerle kitleler aldatılabilir mi?
  Kimin eli kimin cebinde?
  Ne olsa yaparız ağabey
  Sen dedin, ben dedim, kim ne dedi?
  Turizmde sorunun bir parçası olmak mı, olmamak mı? İşte sorun bu
  Lezzet kültürel bir inceliktir
  Sağlık bilgileri
  Fıtrat mı?
  Hastane proje ve inşaatlarında neredeyiz?
  Sadece üretmek yetmez, kalite olgusunun geliştirilmesi gereklidir
  Pazarlama
  Turizm ve ticaret
  İş planı
  Ustalık nedir?
  Vasat olma çünkü…
  İş modeli geliştirme çalışması - Turizm
  Sağlıklı mutfaklar ve turizm etkisi
  Türkiye turizmden bir kazanım elde etti mi?
  Pazarla
  Kriz
  Çözüm her yerde
  Turizm nasıl kalkınabilir?
  Bilgi, deneyim ve liyakat üçlemesi
  Daha iyisi nasıl olabilir?
  Yeniden yapmak veya tadilat: hangisi daha uygun?
  Makale Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  2018 yılında Türkiye'ye gelen turist profilini nasıl buluyorsunuz?

  Geçtiğimiz yıllarla aynı
  Alt gelir grubunun ağırlığı artıyor
  Daha varlıklı turistler geliyor
  Ücretsiz Abone Olun