Döviz lazımsa dön turizme bak!

  Danışman Yönetici Feti Kuyucu
  Köşe yazısını paylaş : | Yazıcı Dostu Gösterim | Arkadaşına Gönder
  Turizm sektörü Türkiye'de yıllar itibariyle öncelikli ve stratejik sektörler arasında olmamıştır. Her kalkınma ve hükümet icraat planlarındaki satırlarda iyi niyet ve temennilerle yer almıştır.

  Günümüz dünya ülkelerinde turizmin iş hacmi, birçok sektörün önüne geçmiştir. Ülkelerin ihracat gelirleri içerisindeki payı önemli ölçüde artmıştır. Birçok ülke ihraç kalemlerinde turizm gelirleri yıllar itibarıyla ağırlıklı olarak artmaya devam etmiştir.

  Turizm sektörü, uluslararası ekonomilerde önemli gelir kaynağını temsil etmektedir. Birçok gelişmekte olan ülke içinde ana gelir kaynaklarını oluşturmaktadır. Küresel çapta 1,3 trilyon dolarlık iş hacmine dayanan sektörde rasyonel büyüme devam etmektedir. Sektör küresel olarak ortama  yüzde 4'lük bir büyüme ile dünya ekonomisinin büyüme performansının üzerinde bir gelişim göstermektedir.

  Modernleşme, ulaşım ve iletişim kanallarının çeşitlenmesi, ulaşılabilir olması insanların farklı yerleri, farklı ülkeleri gezme görme merakını arttırmaya devam etmektedir. Turizm ekonomisi de buna paralel olarak sağlıklı büyüme göstermektedir. Turizm, kalkınma ile yakından ilişkilidir ve giderek artan sayıda yeni destinasyon sisteme dahil olmaktadır. Endüstrileşmiş ve gelişmiş ülkelerdeki turizmin bu küresel yayılımı, inşaattan tarıma, telekomünikasyondan birçok ilgili sektöre kadar ekonomik ve istihdam faydaları yaratmıştır.

  Turizmin bir ülkenin ekonomik refah ve kültürel gelişmişlik düzeyine katkısı yadsınamaz bir gerçektir. Turizm sektörü ekonomide itici güç olmasının yanı sıra en önemli özelliği insanlık üzerindeki barış ve kaynaştırıcı özelliğidir.

  Biraz da işin ekonomisine ülke özellinde bakalım. Gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere tüm ülkelerde dış gelire ihtiyaç vardır. Bu dış gelirler gerek mal gerekse hizmet sektörleri aracılığı ile sağlanır. Turizm birçok ülke için iç kaynaklardan yaratılan katma değeri yüksek bir sektör konumundadır. Bazı ülkelerde GSYH önemli girdilerini oluştururlar ve önemli döviz açığını finanse ederler.

  Ülkemizde son 20 yılın rakamlarına baktığımızda;

  ·Turizm Gelirlerinin GSYH İçindeki payı ortalama yüzde 4,

  ·Turizm gelirlerinin İhracat gelirlerine oranı ortalama yüzde 20 civarında, son iki yıl olan 2016 ve 2017 de ortalama yüzde 16 ile pay almıştır.

  Akdeniz Çanağında ezeli rakiplerimizden İspanya ya baktığımızda turizm gelirlerinin GSYH içerisindeki payı yüzde 11'e dayandığını görüyoruz. İspanya'nın turizm geliri ise 82 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

  Türk turizmi, yarattığı gelirler ile politika ve ilgi eksikliğine rağmen kendi dinamikleri ile büyük başarılara imza atmıştır.

  2017 yılında ülkemiz dış ticaret açığı 77 milyar olarak gerçekleşti. 2017 yılında turizm gelirlerinin dış ticaret açığını kapamadaki payı yüzde 34 olarak gerçekleşti. Bugün gelinen noktada ülkenin çok ciddi bir stratejik turizm politikası olsa turizm gelirleri en az 50 milya dolar olurdu.

  Keza ülkemizin turizm gelirleri 2012 yılında 37 milyar dolar idi. Son 5 yılda rasyonel sektör politikaları, stratejik planlar ve öncelikli sektörler arasında olsa idi bugün her yıl ortalama yüzde 7 büyüyen bir yapı ile 47-48 milyar dolar gelire ulaşırdık ve dış ticaret açığını kapama payı yüzde 62 olurdu.

  Bunlar yapılsaydı, sizce bugün dövizde yaşanan dalgalanma veya artış bu denli gerçekleşir miydi?  İnanın bu dalgalanmanın boyutunu yüksek turizm gelirleri daha aza indirirdi.

  Türk turizminin kıymetini bilelim. Onu kollayıp koruyup geliştirelim

   

  Danışman Yönetici
  Feti Kuyucu
  fetikuyucu@gmail.com

  Kullanıcı Yorumları

  Kayıtlı yorum bulunamadı...

  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Yazarın diğer yazıları :
  Döviz lazımsa dön turizme bak!
  Rusya Federasyonu'nda bahar havası
  2018 yılı beklentileri, ekonomi ve turizm endüstrisi eilişkileri
  Kur, faiz, parite, enflasyon ilişkisi ve yüksek sezonda yabancı giriş sayıları
  Turizmde şu anki durumu anlayarak geleceğe odaklanmalıyız
  Matruşka
  Kitle turizminde yüksek sezon, yabancı giriş sayıları ve kur-faiz-parite-enflasyon ilişkisi: 2010 - 2014
  2015 ‘de bizi neler bekliyor?
  Neler oluyor turizmde?
  2013 sonrası Rusya'sını iyi okumak, beklenti ve stratejiyi buna göre oluşturmak gerekir
  Turizm sektöründe 2017 yılı: Hoş mu geliyor, boş mu geliyor?
  Rusya pazarında oyunun yeni kuralları ve yeni düzen
  Rusya pazarında 2016 beklentileri
  Turizm sektörü ve kurumsal yönetişim
  Sosyo ekonomik krizler / olaylar ve turizm endüstrisi
  Sıcak günler!!!!
  Sıcak günler - 2
  Antalya'nın finansal borçluluğu artıyor
  Gerçek nedir?
  Gelişmeler ve yansımalar
  Güven veren yönetimler ve kurumlar
  Antalya turizminde yüksek sezon yabancı giriş sayıları ve gelir, kur, faiz, parite, enflasyon ilişkisi
  Rusya pazarı üzerine finansal ve yönetsel öneriler
  Sektörde birincil çözüm nakit yaratma gücünü korumak
  2002 İstanbul yaklaşımı, 2006 Anadolu yaklaşımı ve 2016 turizm yaklaşımı finansal yeniden yapılandırma
  Krizlerde başarı için 'başarılı kriz yönetişimi'
  Sosyo ekonomik krizler, olaylar ve turizm endüstrisi II
  Tahsislerin süresi uzatılmalı, finansal destek artırılmalı
  Bankacılık ve turizm sektörü ilişkileri üzerine
  Şimdi tahsisleri uzatma zamanıdır
  Turizm sektörü ve kurumsal yönetim
  Makale Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  2018 yılında Türkiye'ye gelen turist profilini nasıl buluyorsunuz?

  Geçtiğimiz yıllarla aynı
  Alt gelir grubunun ağırlığı artıyor
  Daha varlıklı turistler geliyor
  Ücretsiz Abone Olun