Hayatın uzun bir yol ve derslerden oluştuğunu asla unutmamamız gerekiyor. Unutursak da o bize ister sert ister yumuşak bir şekilde hatırlatma görevini üstlenerek kusursuz planın gereğini yerine getiriyor. Yaşam sonsuz bolluk ve bereket içerir ancak bundan faydalanmak konusu her birey için farklı olabilmekte böylece bireyin maddi kavram içinde ancak toplum tarafından belirlenmiş zengin veya yoksul tanımı ortaya çıkmaktadır.
   

  Spritüel boyutta her canlı formun yaşamın her türlü zenginlik olarak tanımlanan olanaklara hem de sonsuz boyutta sahip olduğunu algılamak ve bunun farkına varabilmek önemlidir. Çünkü bu sonuca göre kişinin elinde tutmak istediği mutluluk boyutu ve yaşam serüveni belirlenmektedir.  

  Yeni bir yıla girerken eski yıllardan taşıdığımız hatalar ve sevapları deneyimlere taşıyabilirsek oldukça büyük kazanımlar sağlayabiliriz. Burada son güncel “yolsuzluk” vakası aslında titizlikle ele alınması ve gelecek kuşaklar için ibret konusu olarak ele alınmalıdır. Konuyu daha geniş bir çerçevede kavramak ve dar alanda sıkışmadan algılamaya çalışmamız gerekiyor. Genel olarak bakıldığında yapılanın bir tür alışkanlık olduğu ama genel anlamda aslında turizm sektörüne de büyük bir darbe vurduğunu yıllardır yazarak, seminerlerde anlatarak ve her fırsatta dile getirmekteyiz. Çünkü sorun bireysel veya ufak bir grubun yarattığı sıkıntı değil ancak adeta bağımlılık haline gelmiş olan davranışlar sistematiğidir.

  Genel anlamda her sektör yaşanan yıl değerlendirmesi ile gelecek yıl hedeflerini olabildiğince gerçeğe yakın hesaplarla yapılabilirse gidişat hakkında bir fikir elde etmek olasıdır. Belki de bu çeşit çalışma tarzına alışık olmadığımız veya daha kötüsü bunu tamamen dışladığımız için bir türlü birleşmeyen uçlarla uğraşmaktayız. Çoğu kez politik baskı ve yönlendirilmiş rakamlarla sektör hakkında abartılı hedef ve sonuçları doğru olarak kabul etmek zorunda kalıyoruz. Ancak her ne bahane olursa olsun doğru ve bilimsel tespit yapılmadığı için turizmden olması gereken sonuçları ve dolayısıyla gelirleri elde edemiyoruz. Geçen yıl veri olarak açıklanan dünyadaki yıllık 1 milyar turist sayısı karşısında hala 26-30 milyon turist ve bunun karşılığında 20 milyon dolar gelir açıklaması yapılıyorsa birilerinin ortaya atılarak aksaklığı belirtmesi gereklidir. Politik amaçlarla ve rakamlarla oynayarak gelinen son durak burasıdır. Ama bu durak kör noktadır ve yolun bittiği yerdir.

  2014 için ulaşım maliyetlerinin %3, otel maliyetlerinin %5 oranında artacağı ortalama olarak bir değer olarak çoğu turizm değerlendirmesi yapan kuruluşlar tarafından açıklanmıştır. Bu rakamları faydalı bir veri olarak kabul ederek yeni yıl için bir öngörü çalışması yapılır mı bilmem ancak 1 milyarın üzerine çıkacak turist sayısını önümüze koyarak nelerin nasıl yapılabileceği konusunda fikirler üretmek ve tüm çalışmaların projelendirilmesi fayda sağlayacaktır. O halde yıllardan beri tekrarladığımız tesislerin olması gerekenden çok daha fazla maliyetlerle ortaya çıkartılması ve işletme masraflarının çok yüksek olması probleminin çözümüne kafa yorulması zamanının geldiğini tekrar hatırlatmalıyız. Eğer yatırımcı veya inşaat firmaları ile ortak bir paydada buluşma olanağı belirse sektör büyük kazanımlar elde edecektir. İşe proje kavramı ve kapsamı ile başlayarak tam donanımlı teknik çalışma yapılması olarak kısaca ifade edilebilecek komple bir teknik çalışma sistematiği turizm sektörü yanında inşaat ve gıda sektörleri ile yakından bağlantılıdır. Bugüne kadar yapılmış tüm eski kötü alışkanlıkları bırakarak ve unutarak yeni bir planlama gereksinim olduğu açıktır.

  Diğer yandan çoklukla farklı veya yanlış anlatılan ve dolayısıyla eksik bir şekilde algılanan turizm çeşitliliği hakkında herkesin anlayacağı basit bir tanım yapmak gereklidir. Bu tanıma uygun olarak tesis yanında tarih, çevrebilim, botanik ve hayvan varlığı korunması yanında sağlık mutlaka üzerinde tartışılması gerekli olan konular olarak ortadadır. Ama büyük resme bakabilmek için tüm maddelerde yasal alt yapının oluşturulması aşamasında turizm konusunda çalışmalar yapan kurumlarla, STÖ ve bireylerin görüş ve katılımlarının sağlanması en yüksek fayda elde edilmesi bakımından gereklidir. Belki bugüne kadar yapılmamış böyle çalışmaların artık olmazsa olmaz şart haline getirilmesi önemini tartışmalıyız. Bu şekilde ortada olan boşluğun doldurularak doğru tanımların yapılması ve yolsuzluk alanının daraltılması olasıdır. Çalışma şartları, çevre duyarlılığı, yapı niteliği ve mimari çalışmalar yanında birlikte üretim alanlarının belirlenmesi ve yaygınlaştırılması bir hedef olarak seçilmelidir.

  Turizm ile ilgili dikkat çekilmesi gereken en önemli üç madde; gıda, çevre ve alt yapı olarak önümüzde durmaktadır. Gıda kapsamı içine doğal, organik gıda kavramını katmak ve GDO kullanımına kesinlikle karşı durmak gereklidir. Malumunuzdur, toprak temiz olmalı ve temiz torakta yetişen gıdanın önemi gün geçtikçe artmaktadır. Kirlenmiş bir toprağı temizlenmesi için 20-25 yıl süre gereklidir. Benzer şekil hayvancılık için de geçerlidir. O halde bugün karar verip çalışmalara başlasak gelecek 15 yıl içinde bazı kazanımlardan bahsedebiliriz. Tarladan çatala ve denizden tabağa şeklinde sloganlaştırılan temiz gıda üretimi mutlaka gündemimize girmelidir. Anadolu’ daki mevcut toprak kayıplarının önüne geçmek ve her karış toprağı işlemek ve kazanmak bir düstur olarak benimsenmelidir. Böylece toprakların beton haline getirilmesinin belki bir nebze önüne geçmek olasıdır.

  Bitki örtüsü ile ilgili olarak devşirme ağaç ekimleri, yabancı-ithal ağaç dikimleri belki yöntem olarak teknik anlamda uygulanabilir gibi görünmekteyse de ağacın bulunduğu toprak parçasındaki diğer yaşam formalarına dikkat edilmediği ve sanki yok kabul edildiği hayretle izlenmektedir. Bir ağacı yerinden söküp başka bir yerde yaşamına devam ettiremezsiniz. Hele bu ağaçlar yurtdışından temin ediliyorsa işin içine iklim, toprak uyumu gibi diğer faktörler de girecektir. O halde toprağımıza uygun ağaç türleri tespit ederek yeşilin miktarını ve kalitesini artırmak gereklidir. Ağaçlar ile üzerinde yaşayan hayvan zenginliği dengede olmak durumundadır. Toprak ve ağaç su ile doğrudan ilintili olup bu konuya dikkat çekilmelidir. Su özelinde gelecek yüzyılın en önemli ürünü olmasını büyük harflerle yazarak önümüze koymalı ve suyun kirlenmeden elde edilmesi konusunda gerekli tüm düzenlemeleri yapacak teknik tanımları belirlemeliyiz. Suyun kirlenmesine yol açan HES, nükleer ve altın araması çalışmaları mutlaka fayda hesaplarının şeffaf olarak vatandaş ile paylaşılmasını gerektirmektedir. Yakın erimde ortaya çıkacak su savaşlarına olanak vermeden suyu bir ticari meta olarak kabul etmeli ve buna göre her türlü çalışmayı başlatmalıyız.

  Dünyanın temiz enerjiye geçtiği ve turistik tesislerin “yeşil” özelliklere sahip olacak tarzda imal edilme yatkınlığına uygun olarak gerekli tüm tedbirleri yatırımcı ve kamu olarak almak gerekli. Bu konuda teknik alt yapı ve teçhizat tanımlamalarının yapılması çok önemlidir. Çünkü bu özellik en yakın olası bir krizde karşımıza koz olarak çıkacaktır. Gerekli hazırlıkları yaparak farklı senaryolara hazır olmak fayda sağlayacaktır.

  Kısaca çizmek istediğim bu çerçeve içinde bugünkü teknik olanaklarla yapılması gereken tüm işlemler eğer yapılmıyor, ihmal ediliyor veya savsaklanıyorsa işte asıl görmemiz gereken yolsuzluklar bunlardır. Paraların kutulara girmesini beklemeden şeffaf bir toplum yönetiminin hazırlanması ve vatandaşın tüm bu çabalara ortak olarak kuralları birlikte oluşturmanın sayılamayacak kadar faydası vardır. Belki fark ediyorsunuz son on yılda dünyadaki değişimler artık eski statüko bağımlılığı yerine farklı bakış açısı ve kapsamını tarif etmektedir. Ancak yönetici elinden kaymakta olan iktidar baskısını kullanarak bu yeni akımın karşısında durmaya çalışmaktadır. Ama bu direniş nafiledir. Çünkü insanlık ilerlemek ve gelişmek zorundadır. Yoksa olduğu yerde dönen topaç gibi birbirimize çarpıp dururuz. Yeni dönemi eski kafa ve düşünce alışkanlıkları ile değil daha insancıl ve saygılı bir şekilde karşılamalıyız. Eğer kendi varsıllığımızı yaratmak için başkalarından çalmaya devam eden bir sistemi sürdürmeye çalışıyorsak bunun asla yürümeyeceğini anlamamız gerekir. Böylece tüm yaşam formalarına hizmet yolunda daha ileri aşamalara ulaşmak olasıdır. Gerekli olmadan yapılan veya bilinçli olarak fazladan harcanan her kuruş aslında insanlığa yapılan büyük bir yolsuzlukların yapı taşlarıdır.

  Yeni yılda bu yaşamda ne elde etmek arzumuzu, neyi paylaşmak istediğimizi, nasıl mutlu olacağımızı, kimlerle zenginliğimizi paylaşacağımızı biraz düşünmek iyi gelebilir. Çünkü bu yaşamdan koparak elde ettiğimizi sandığımız büyük paraların çok ufak kısımları ile dünyada değişimler yapmamız olasıdır. İşte bu nokta bile yolsuzluklarla mücadele etmenin bireysel ve toplumsal bakımdan önemini ortaya koyar. Dürüstlük, hesap verilebilirlik, kamu değeri, vatandaş hakkı ne ayakkabı kutularına ne de para kasası içine girmez. Yaşamımızda saflık ve şeffaflığı elde etmeye niyet edelim.             
   

  Turistik Tesisler Proje Danışmanı
  Serdar Sağlamtunç / FCSI

  Kullanıcı Yorumları

  Kayıtlı yorum bulunamadı...

  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Yazarın diğer yazıları :
  Defolu, kusurlu, özürlü, bozuk
  Vatandaş
  İşler tıkırında
  Mı, mi, mu , mü????
  Ütopik bir deneyim: Sinerji
  İletişim bir aldatmaca mı?
  Depreme karşı ne yapmalıyız?
  Kısa bir fiyat ve değer analizi:
  Veriler
  Modus Operandi – İş yapma tarzı
  Nedir bu dilden çektiğimiz?
  Turizmin geldiği nokta
  Savurganlık adına
  Çalışmak
  Turizmi bilmemek
  Turistik tesislerdeki yenileme çalışmalarına bakış
  Yatırımların optimizasyonu
  Ekonomi bilmeyenlerin ekonomi dünyası
  Bir yatırım aracı olarak turizm
  B planı
  Çözüm nedir?
  Gıda zehirlenmesi mi, insan canının ucuzluğu mu?
  Nedeni sorgulamak
  Dayanılmaz hafiflik
  Hayır! Ticaret bu değil
  Hayır! Turizm bu değil!
  Savurganlık adına
  Hava-su-gıda
  Aynı dili konuşarak anlaşamamak
  FCSI Nedir?
  Turizm ve Ötesi
  Yatırımcı projeye başlarken nelere dikkat etmeli?
  TESİSLER İÇİN KARAR VERME SÜRECİ
  FUARLAR VE SERGİLENEN UMUTLAR
  TABİAT VE İNSAN
  Bir tesis kaç yıldız olmalı?
  BİR FELAKETİN ARDINDAN
  Yatırımcı neyin farkında olmalı?
  TURİSTİK TESİSLERDEKİ TEMEL SORUNLAR
  İSTANBUL’ U İZLİYORUM GÖZLERİM AÇIK
  TURİSTİK TESİSLERDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ: 1
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ-2
  OTELDEN BİR KESİT: BİNANIZIN RUHSAL DURUMU NASIL?
  Yeşil proje ne anlama geliyor?
  Yatırım için görüşler...
  Otel ve endüstriyel tesis projelendirmesinde inovasyon
  Fiyat - değer ilişkisine devam
  Turizm, yollar, kazalar...
  Yatırım ve kazanç ekseni
  Deprem felaket mi, yoksa yaradanın verdiği ceza mı?
  Danışman bir projeye ne kazandırır?
  Anlattıklarınız karşınızdaki kişinin algı seviyesiyle sınırlıdır
  Sürdürülebilirlik sürdürülebilir model
  Turizmde danışmanlık
  Ne anlıyoruz, ne anlatmaya çalışıyoruz
  Yine bir felaket mi?
  Okul sütü
  Olimpiyat oyunları: Spor mu finans mı?
  Toz duman
  Toz duman - 2: İnsan sağlığına ne zaman duyarlı olacağız?
  Turizmde arayışlar - Teknik Boyut
  Bir tesis için para kazanmanın yolları
  Akıl iş yapma becerisini sağlar mı?
  2013 Yılı için düşünceler – 1. Kısım
  Yüzde 5 ödeyerek yüzde 95 kazanım elde etmek nasıl bir yatırım modelidir?
  2013 Yılı için düşünceler – 2. Kısım
  İllüzyon - Maji
  Rekabet
  Takım oyunu
  Kıyı alanları raporuna bakış
  Turizmde farklı çözümler
  Yeşile batmak
  Gezi ve turizm
  Başarı - başarısızlık
  TMMOB: Görülen lüzum üzerine
  Hataların bize anlattıkları
  Köprü, birbirine uzak iki yakayı birleştiren bir yapı elemanıdır
  Kazan kazan
  Tutumluluk
  Kolaycılık ve basite indirgeme
  Bireysel çözüm
  Kaos ve düzensizlik
  İstanbul 2090
  Girişimci - Entrepreneur
  Dersler
  Hukuk ne için gerekli?
  Çalışma, verimlilik ve kalite üzerine
  Enerji tasarrufu yapmak bu kadar kolay
  Turizm yapıları için geliştirilen bir çalışma modeli
  Seçimlerinize dikkat edin, hayatınızı şekillendirir
  Turizmde değişim ama nasıl?
  Turizmde işler güçler
  Sistemlerin düşünce öğretileri
  Farklı bir proje önerisi
  Geometri
  Düşünen sistemler
  Farkındalık, çözüme yol gösteren pusuladır
  Made In Turkey /Turkish Style - Türk yapımı/Türk usulü
  Yaratıcılık, zekanın işlenmiş biçimidir
  Turizmde kafa karışıklığı
  Pilavın lezzeti nereden gelir?
  Potansiyel ile iktidarsızlık arasındaki çizginin sınırı
  Altyapı sözünden ne anlıyoruz?
  Plan yapmaya gerek var mı?
  Algı yönetimi ile 'sorun' nedir, nasıl algılıyoruz?
  Yeni bir yıl 2015
  Değer nedir?
  Turizmde gerçekçi olabilir miyiz?
  Her şeyi bilen insanlar topluluğu
  Önce
  Kelimelerle kitleler aldatılabilir mi?
  Kimin eli kimin cebinde?
  Ne olsa yaparız ağabey
  Sen dedin, ben dedim, kim ne dedi?
  Turizmde sorunun bir parçası olmak mı, olmamak mı? İşte sorun bu
  Lezzet kültürel bir inceliktir
  Sağlık bilgileri
  Fıtrat mı?
  Hastane proje ve inşaatlarında neredeyiz?
  Sadece üretmek yetmez, kalite olgusunun geliştirilmesi gereklidir
  Pazarlama
  Turizm ve ticaret
  İş planı
  Ustalık nedir?
  Vasat olma çünkü…
  İş modeli geliştirme çalışması - Turizm
  Sağlıklı mutfaklar ve turizm etkisi
  Türkiye turizmden bir kazanım elde etti mi?
  Pazarla
  Kriz
  Çözüm her yerde
  Turizm nasıl kalkınabilir?
  Bilgi, deneyim ve liyakat üçlemesi
  Daha iyisi nasıl olabilir?
  Yeniden yapmak veya tadilat: hangisi daha uygun?
  Makale Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  2018 yılında Türkiye'ye gelen turist profilini nasıl buluyorsunuz?

  Geçtiğimiz yıllarla aynı
  Alt gelir grubunun ağırlığı artıyor
  Daha varlıklı turistler geliyor
  Ücretsiz Abone Olun