Deprem felaket mi, yoksa yaradanın verdiği ceza mı?

  Turistik Tesisler Proje Danışmanı Serdar Sağlamtunç / FCSI
  Köşe yazısını paylaş : | Yazıcı Dostu Gösterim | Arkadaşına Gönder
  Entelektüel bir yaklaşım ile bakarsak iki görüş de zırva değil midir?

  Konu nazik olduğu için iyice irdelemeye çalışalım. Öncelikle deprem, bugün yaşadığımız 21.yüzyılda ve elimizdeki teknik olanaklara göre asla bir felaket değildir. Bu düşünceyi birkaç açıdan ele alarak değerlendirmeye çalışacağım. Tabi ki, önceden uyarmakta fayda var,  bu yazıda okuyacağınız fikirler bir deprem uzmanının değil ancak turizm sektörüne hizmet veren bir teknik kişinin bilgi ve deneyiminin paylaşımıdır.

  Bina yapımının aşamaları ve özellikle turizm tesisleri gibi çok kişinin konakladığı endüstriyel yapılar ile ilgili birçok yazı yazdım ve yazmaktayım. Bir danışman gözüyle bunları tekrarlamakta ve tekrar ele almakta fayda görüyorum. Bir tesis fikir olarak ortaya çıktığında bunun projelendirilmesi çok teknik bir çalışma süreciden geçer veya geçmelidir. Bu sürecin ilk temel taşı fizibilite veya olabilirlik çalışmasıdır. Öyle ki bu çalışma tesisin yaşamı ile doğrudan ilintilidir. Tesis ya sağlıklı olarak en başından planlanacaktır veya taşıdığı riskler ile ekonomik ömrünü ortadan kaldıracaktır.

  Olabilirlik çalışmasının ilk aşamalarında tesis türü, büyüklüğü, kapasitesi, çalışma şartları, olması gereken tüm özelikler ele alınmaktadır. Bu aşamalardan en önemlilerinden biri zemin etüdü ve ÇED raporlamasıdır. Zemin etüdü mutlaka bir jeoloji bilgisi olan teknik kişi tarafından yapılmalıdır ve binanın fiziki gereksinimi ve şartlarından daha önemlisi, zeminin bu inşaata uygun olup olmadığının belgelenmesi işi ciddi olarak ele alınmalıdır. Zemin uygun değilse bu işten vazgeçmekte sayılamayacak kadar fayda vardır. Eğer zemin, suni olarak, o binanın yapılmasına uygun hale getirilmeye çalışılıyorsa bu nokta yüksek maliyetler kadar riskleri de içermektedir. Son zamanlarda büyük şehirlerde yoğunluk artırılarak binalar inşa edilmekte ve zemin ile ilgili yapay tedbirler alınmaktadır. Burada sorgulanması gereken nokta, bu kadar zorlamaya neden gerek duyulacağıdır. Ancak bu sorunun kamu tarafından titizlikle araştırılması gereklidir.

  Zemin uygun ise, bir sonraki aşama yapılacak tesisin doğal afetlere dayanma katsayısının ciddi hesaplara dayanarak ele alınmasıdır. Burada ilk göze çarpan deprem riski olmasına rağmen geçen yıllarda sıkça yaşanan ve gelecek yıllarda da sıkça karşılaşacağımız sel ve fırtına etkisinin yapıların olabilirlik raporlama aşamasında gözden kaçırılmamasıdır. Yaşadığımız güncel acı nedeniyle öncelikle deprem konusunu ele alarak bazı teknik konuları tekrar irdelemeye çalışalım.

  DEPREM BİR FELAKET OLMAKTAN UZAK ANCAK BİR İHMALDİR. 
             
  Yanlışı gören ve elini uzatmayan insan yanlışı yapan kadar suçludur. Kızılderili Omaha Kabilesi

  Ülkemiz son on yıllarda deprem konusunda oldukça zor zamanlar geçirmektedir. Deprem bilimsel olarak yerkabuğunun devinim ile kazandığı hareketle üst üste binmesi sırasında ortaya çıkan enerjinin yaptığı değişim olarak tanımlanabilir. Bu değişim aslında izlenmekte ve hareketi yaklaşık olarak kontrol altında tutulabilmektedir. Dolayısıyla olgunun algılanması sıkıntısı bulunmamaktadır. Eldeki verilere göre ülkemizin hangi yöresinde kaç büyüklüğünde deprem olacağı da tahmin edilmektedir.
  O halde yapılması gereken tek şey, binaların bilimsel verilerin tarif ettiği katsayılara dayanımlı olarak yapılması konusunda ilerleme sağlamaktır. 

  Depreme dayanıklı bina yapmak artık bir marifet değildir. Gelecek yükün yönü, şiddet katsayısı, burulma ve yan etki faktörleri projenin içine alınarak bunlara uygun yapılar imal edilebilir. Buradaki en kritik karar, piyasanın alıştığı kısa inşaat süreleri ve maliyet kaygısı olarak ortaya çıkmaktadır. Öyle ki kamu ve özel sektör adeta binaları olimpiyat yarışı olarak algılamaya başlamışlar ve inşaatları hızlı yapmak sanki bir üstünlük olarak kabul görmeye başlamıştır. Hâlbuki yapılarda imalatlarda kullanılan malzemelerin birbirine uyumu ve dayanım için alışma safhalarını yeteri kadar sağlayacak sürelere sahip olması hayati değere sahiptir.

  Bir diğer önem verilmesi gereken madde ise, kullanılan malzemelerle ilgilidir. Dikkat edilirse, deniz kıyılarındaki inşaatların doğal kaynak gibi görülen deniz veya nehir kumlarının hiçbir temizlik aşamasından geçmeden kullanılması sonucu kumun etrafındaki tuz ve kilin iyi bir kaynaştırıcı etkisi olmadığı için uyum sağlamadığı ve dağılarak beton olma özelliğini kaybettiği sır değildir. Binanın ana taşıyıcısı olarak kullanılan imalatlardaki diğer iki önemli unsur olan demir ve çimento kalitelerinin de sapması ile her an yıkılabilecek yapılar yapmakta olduğumuzun farkına varmalıyız.

  Yanlış bir anlamayı önlemek için, burada dile getirilmeye çalışılan inşaat firmaları eleştirmek veya suçlamak değil, aksine diğer önemli unsur olan inşaatı yapan usta adını verdiğimiz canlı değerlere dikkat çekmektir. Bugün ne yazık ki bilgi ve deneyim sahibi inşaat sektörü çalışanlarını bulmak oldukça zor hale gelmiştir. Sadece hazır betonun kalıplara dökülmesi ve içine kimyasal malzeme karıştırılarak kısa süreli işlemlerle inşaat yapmak felaketlerin tetikçisi olarak kabul edilmelidir. İşin garip tarafı ise bunu sektörün bilmesine rağmen sessizce seyretmesidir. Ne yazık ki dramatik ve belki de kara mizah olarak ele alınması gereken, bu davranışların altında insan canının yatmakta olduğudur. Yine ülkemizde yetişmiş bir insanın kamuya ve dolayısıyla “vergisini veren mükellefe” olan bedeli önemsenmediği için yetişmiş bir insanın devlete maliyeti göz ardı edilebilmektedir.  İşte belki de tüm yaşanan kötü deneyimlerin nedeni bu noktada toplanmaktadır.

  Bir vatandaşın canı tüm servetlerden daha önemlidir. Bunu algılamak, önemini kavramak ve nasıl bu canları yaşıyor halde tutmak noktasında kamunun çok dikkatli kararlar ve tedbirler alması gereklidir. Eğer bu nokta anlaşılırsa sorun ortadan kalkacaktır. Çünkü insan canı önem kazanacak ve alınması gereken tedbirler eksiksiz yerine getirilecektir. Örneğin Van depreminde yıkılan iki otel neden böyle bir sonuçla karşılaşmıştır? Bu yazıda bunu irdelemeye çalışmak istiyorum.

  Sorularla konuyu açmaya çalışalım.
  •    Bu tesislerin zemin etütleri yapılmış mı?
  •    Yapıldıysa hangi önlemlerin alınması öngörülmüştür?
  •    Hangi deprem dayanım derecesi hesaplara temel olarak alınmıştır?    
  •    Van deprem kuşağında olması ve daha önce deneyim sahibi olması nedeniyle son depremden bu yana inşaatların daha dayanımlı yapılması için ne tedbirler alınmıştır?
  •    Kamu binaları hangi ölçütlere göre imal edilmiştir?
  •    İhale belgelerinde “deprem” riski öngörülmüş ve şartnameler buna göre hazırlanmış mı?

  Eğer bu soruların herhangi birine “evet” yanıtı verilirse farklı bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu anlarız. Çünkü bu durumda yapıların yıkılması gibi bir sorunumuz olmayacaktır. Burası çok önemlidir. İşte bu noktada kamuyu sorgulama hakkımız oluşmaktadır.

  TÜM VERİLERE VE UYARILARA RAĞMEN ÖNLEM ALINMADIĞI İÇİN BİNALAR DEPREMDE ÇÖKERSE!    

  İlk öğretmenimiz kendi kalbimizdir. Kızılderili Chayenne Kabilesi

  Deprem bugün acısını hissettiğimiz ancak kısa sürede unutacağımız bir olgu olarak kalmaya mahkûm olmamalıdır. Kızılderili sözüne dikkat çekerek binaların daha sağlam ve donanımlı yapılması için gerekli her türlü tedbiri almak zamanı gelmiştir. Eğer inşaat sektörü olarak kendimiz deprem korkusu olmadan yaşayacağımız binalar imal etmeye başlarsak sorun çözülebilir. Aslında yakın zamanda ortaya çıkan ve bize kılavuzluk etmesi gereken bazı doğal felaketlere dikkat çekmekte fayda var. Bu örnekler bize yapıların sağlam ve dayanıklı yapılması ile elde edilecek kazanımları açıklamaktadır. Çok basit olarak sektörde yapıları kalbimize göre yapmaya başlarsak hem kendi hem de diğer insanların canlarını kurtarmak o kadar kolay olacak ki, sözlerle anlatmak olası değildir.

  Bazı örnekler:
  •    Şili         – Yaşanan depremde en az kayıp rapor edilmiştir.
  •    Japonya     – Yüzyılın en şiddetli depreminde kayıp en az olmasına rağmen Tsunami ile      
                                 sarsılmıştır. Ancak konumuz olan deprem yapıları olarak ele alınırsa kayıplar   
                                               en az seviyede olmuştur.
  •    Yalova         – Henüz kayıp sayıları kesin değildir, tek inşaat yüklenicisi hapis yatmış ve
                                 serbest bırakılmıştır, seçim yatırımı için üç kat sınırı seçim öncesi beş kata
                                 çıkartılmıştır, ama en çarpıcısı ise fay hattının yerinin resmi olarak 
                                 değiştirilebilme cesaretidir. 

  Deprem konusunda yapılacak o kadar çok iş var ki, bugün gevezelik etmeyi ve fal bakmayı bıraksak belki de binlerce canı kurtarmak için adım atmış olabiliriz. Özellikle turizm açısından konuyu ele almaya çalışırsak, kişisel olarak hiçbirimizin yapıları zayıf ve depreme dayanıklı olmayan bir ülkeye gidip hayatımızı tehlikeye atıp atmayacağımızı irdelemekte fayda var. Şu anda yaramız taze ve acıyı pek fazla hissetmeyebiliriz ancak sektör olarak önümüzdeki dönemde turist sayısında azalma olacağını görmek kehanet değildir. Arada sırada alevlenen İstanbul depremi ile ilgili ciddi ve elle tutulur tedbirler almak gereklidir. Sadece ceset torbası depolayarak ve felaket izleme odası(!) yaparak sorunların çözülemeyeceğini anlamalıyız. Vatandaş olarak ise bunları istemenin görev olduğunu algılamak gereklidir.

  Yapıları sağlam, dayanıklı, donanımlı, tekniğine uygun, ekonomik olarak imal etmek elimizdedir. Benzer şekilde depremin bir sebep sonuç ilişkisi değil ancak gerekli tedbirler alındığı zaman birlikte yaşanacak bir zemin hareketi olduğunu anlamamız daha kolay hale gelecektir. Sonuçta eğer bir gün bu noktaya ulaşırsak doğal afetlerin bize zarar verme olasılığının ne kadar az olduğunu anlayacağız. Yine bir Kızılderili değişi olarak, doğayı takip edersek çözümün ne kadar kolay ve göz önünde olduğunu algılayabiliriz. Bu tip olayların kaza veya kader olarak algılanmadığı günlere ulaşmaya niyet edelim.      


  Turistik Tesisler Proje Danışmanı
  Serdar Sağlamtunç / FCSI

  Kullanıcı Yorumları

  Kayıtlı yorum bulunamadı...

  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Yazarın diğer yazıları :
  Defolu, kusurlu, özürlü, bozuk
  Vatandaş
  İşler tıkırında
  Mı, mi, mu , mü????
  Ütopik bir deneyim: Sinerji
  İletişim bir aldatmaca mı?
  Depreme karşı ne yapmalıyız?
  Kısa bir fiyat ve değer analizi:
  Veriler
  Modus Operandi – İş yapma tarzı
  Nedir bu dilden çektiğimiz?
  Turizmin geldiği nokta
  Savurganlık adına
  Çalışmak
  Turizmi bilmemek
  Turistik tesislerdeki yenileme çalışmalarına bakış
  Yatırımların optimizasyonu
  Ekonomi bilmeyenlerin ekonomi dünyası
  Bir yatırım aracı olarak turizm
  B planı
  Çözüm nedir?
  Gıda zehirlenmesi mi, insan canının ucuzluğu mu?
  Nedeni sorgulamak
  Dayanılmaz hafiflik
  Hayır! Ticaret bu değil
  Hayır! Turizm bu değil!
  Savurganlık adına
  Hava-su-gıda
  Aynı dili konuşarak anlaşamamak
  FCSI Nedir?
  Turizm ve Ötesi
  Yatırımcı projeye başlarken nelere dikkat etmeli?
  TESİSLER İÇİN KARAR VERME SÜRECİ
  FUARLAR VE SERGİLENEN UMUTLAR
  TABİAT VE İNSAN
  Bir tesis kaç yıldız olmalı?
  BİR FELAKETİN ARDINDAN
  Yatırımcı neyin farkında olmalı?
  TURİSTİK TESİSLERDEKİ TEMEL SORUNLAR
  İSTANBUL’ U İZLİYORUM GÖZLERİM AÇIK
  TURİSTİK TESİSLERDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ: 1
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ-2
  OTELDEN BİR KESİT: BİNANIZIN RUHSAL DURUMU NASIL?
  Yeşil proje ne anlama geliyor?
  Yatırım için görüşler...
  Otel ve endüstriyel tesis projelendirmesinde inovasyon
  Fiyat - değer ilişkisine devam
  Turizm, yollar, kazalar...
  Yatırım ve kazanç ekseni
  Deprem felaket mi, yoksa yaradanın verdiği ceza mı?
  Danışman bir projeye ne kazandırır?
  Anlattıklarınız karşınızdaki kişinin algı seviyesiyle sınırlıdır
  Sürdürülebilirlik sürdürülebilir model
  Turizmde danışmanlık
  Ne anlıyoruz, ne anlatmaya çalışıyoruz
  Yine bir felaket mi?
  Okul sütü
  Olimpiyat oyunları: Spor mu finans mı?
  Toz duman
  Toz duman - 2: İnsan sağlığına ne zaman duyarlı olacağız?
  Turizmde arayışlar - Teknik Boyut
  Bir tesis için para kazanmanın yolları
  Akıl iş yapma becerisini sağlar mı?
  2013 Yılı için düşünceler – 1. Kısım
  Yüzde 5 ödeyerek yüzde 95 kazanım elde etmek nasıl bir yatırım modelidir?
  2013 Yılı için düşünceler – 2. Kısım
  İllüzyon - Maji
  Rekabet
  Takım oyunu
  Kıyı alanları raporuna bakış
  Turizmde farklı çözümler
  Yeşile batmak
  Gezi ve turizm
  Başarı - başarısızlık
  TMMOB: Görülen lüzum üzerine
  Hataların bize anlattıkları
  Köprü, birbirine uzak iki yakayı birleştiren bir yapı elemanıdır
  Kazan kazan
  Tutumluluk
  Kolaycılık ve basite indirgeme
  Bireysel çözüm
  Kaos ve düzensizlik
  İstanbul 2090
  Girişimci - Entrepreneur
  Dersler
  Hukuk ne için gerekli?
  Çalışma, verimlilik ve kalite üzerine
  Enerji tasarrufu yapmak bu kadar kolay
  Turizm yapıları için geliştirilen bir çalışma modeli
  Seçimlerinize dikkat edin, hayatınızı şekillendirir
  Turizmde değişim ama nasıl?
  Turizmde işler güçler
  Sistemlerin düşünce öğretileri
  Farklı bir proje önerisi
  Geometri
  Düşünen sistemler
  Farkındalık, çözüme yol gösteren pusuladır
  Made In Turkey /Turkish Style - Türk yapımı/Türk usulü
  Yaratıcılık, zekanın işlenmiş biçimidir
  Turizmde kafa karışıklığı
  Pilavın lezzeti nereden gelir?
  Potansiyel ile iktidarsızlık arasındaki çizginin sınırı
  Altyapı sözünden ne anlıyoruz?
  Plan yapmaya gerek var mı?
  Algı yönetimi ile 'sorun' nedir, nasıl algılıyoruz?
  Yeni bir yıl 2015
  Değer nedir?
  Turizmde gerçekçi olabilir miyiz?
  Her şeyi bilen insanlar topluluğu
  Önce
  Kelimelerle kitleler aldatılabilir mi?
  Kimin eli kimin cebinde?
  Ne olsa yaparız ağabey
  Sen dedin, ben dedim, kim ne dedi?
  Turizmde sorunun bir parçası olmak mı, olmamak mı? İşte sorun bu
  Lezzet kültürel bir inceliktir
  Sağlık bilgileri
  Fıtrat mı?
  Hastane proje ve inşaatlarında neredeyiz?
  Sadece üretmek yetmez, kalite olgusunun geliştirilmesi gereklidir
  Pazarlama
  Turizm ve ticaret
  İş planı
  Ustalık nedir?
  Vasat olma çünkü…
  İş modeli geliştirme çalışması - Turizm
  Sağlıklı mutfaklar ve turizm etkisi
  Türkiye turizmden bir kazanım elde etti mi?
  Pazarla
  Kriz
  Çözüm her yerde
  Turizm nasıl kalkınabilir?
  Bilgi, deneyim ve liyakat üçlemesi
  Daha iyisi nasıl olabilir?
  Yeniden yapmak veya tadilat: hangisi daha uygun?
  Makale Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  2018 yılında Türkiye'ye gelen turist profilini nasıl buluyorsunuz?

  Geçtiğimiz yıllarla aynı
  Alt gelir grubunun ağırlığı artıyor
  Daha varlıklı turistler geliyor
  Ücretsiz Abone Olun