Değer, anlam olarak farklı insanlar için farklı algılar ifade eden bir kelimedir. Aslında bu tanım bir medeniyet kadar eskidir. MÖ 365 yılında Aristoteles, değerlerin yedi türü olduğundan bahsetmiştir.

  Bunlar:
  1. Dini
  2. Siyasi
  3. Sosyal
  4. Estetik
  5. Etik
  6. Ekonomik
  7. Yargı

  Bugünün ekonomik ortamında ise değer ölçütü ne yazık ki sadece ekonomik değerler bileşenleri ile tanımlanmaktadır. Bu tanımların nitelikleri bir değer mühendisliği açıklaması ile daha anlamlı hale getirilebilir.

  Düşük değerin nedenleri

  Bir ürün, süreç, hizmet veya sistemin değerini artırabilmek, ancak bu mekanizmalar içindeki düşük değerin nedenlerini anlayabilmekle mümkündür. Eğer yapılan her türlü işin değerli olduğu düşünülen bir ortam söz konusuysa o takdirde sorunsuz bir ortamdan bahsetmek ve dolayısıyla sağlıksız bir durumun dışa vurulamaması gibi garip bir sistematik söz konusudur.

  Düşük değerlerin oluşması şu şartlar altında gerçekleşir:
  Bilgi eksikliği

  Bilgi tüm mühendislik ve teknik çalışmalar yanında sosyal yaşamın vazgeçilmez bir unsurudur. Bilgi ilk aşamada okullarda elde edilebilen, profesyonel yaşamda kendi çalışma alanında sürekli üst üste konan bir zincir şeklinde sonsuza uzanan yapısal durumdur. Ne kadar çok bilgi işin içine katılırsa elde edilecek sonucun o kadar az hata riskine sahip olacağı düşünülmelidir. Tabi ki bilgi edinme yollarının pozitif bilimle çelişmemesi ve yeterli objektif tanımlara uygunluğu bir diğer önemli unsurdur. Burada kritik ölçüt bilgi değerinin tartışmaya açık olmayacak niteliklere sahip olmasıdır. Son yıllarda süratle artan bilgi transferi bilginin değerini de tartışmalı hale getirmektedir. Ortaya atılan ve çoğu zaman algı yönetimi ile yönlendirilen görüşlerin bilgi olarak değerlendirilmesi bilimsel olmadığı gibi ancak sığ bir yaklaşımdır.

  Yanlış inançlar

  Bir birey kendisinden önce yola çıkmış meslektaşları ve yaşlılardan çok şey öğrenir. Herhangi bir sorunla karşı karşıya kalındığı zaman eskiden elde edilmiş deneyimlerden faydalanmak en azından sorunun en kısa yoldan çözülmesine yol gösteren faydalı birikimlerdir. Çözüm için akılcı yaklaşımlar yanlış inançları önleyen etkenlerdir. Genelde teknik alt yapı ve bilgi ile desteklenmeyen her türlü görüş ve fikir yanlış inanç olarak adlandırılabilir. Bilgi ve deneyimi kabul etmeyen, bağnaz ve eklektik kimi görüşler olumlu çözüm yöntemleri yerine kişi ve kurumları akılcı yaklaşımdan uzaklaştıran etkiye sahiptir. Bu ister kişisel bir karar veya toplumu ilgilendiren bir proje olabilir ve her ikisinde de kötü sonuç kaçınılmazdır.

  Kişisel kayıp riski

  Bu zihnin bir psikolojik çerçeve içerisine hapsedilmesidir. Kişi verdiği bir karar veya neden olacağı bir görüşün ortaya çıkması sonucu eğer işler tersine dönerse kendisinin suçlanacağı sonucuna vararak kararlarında tutukluk yapabilir. Genelde bu psikoz her şeyi kendinin bildiğini zanneden aslında bilgi ve deneyim eksikliği içinde olan karar vericilerde sıklıkla görülen bir sıkıntıdır. Ortak çözüm ve bilgi paylaşımı yerine sürekli bireysel kararlar alındığında çözümün o kişinin becerisi ve yaşam görüşü ile kısıtlı olduğu açıktır. Ancak bu durumda kişi sürekli yanlış yapma korkusunu cahilce tavırla kendinden emin bir şekilde poz yaparak karşısındakileri aldatabilir. Yönetim kademesindeki sıralamaya bağlı olarak bu tip tavırların kalıcı ve içinden çıkılmaz sorunları yaratması kaçınılmazdır.

  Kamu değer yaratır mı?

  Kamu diye kısaca tanımlanan, vatandaşın vergileri ile ortaya çıkartılan değerlerin toplamıdır. O halde kamu kendini yaratan felsefeye uygun olarak davranmak ve hareket etmek durumundadır. Genelde ekonomik döngü ver-al sistemine tabi olduğuna göre halktan toplanan kaynakların halk için harcanıp katma değer ortaya çıkartması ideal bir sistemi tanımlayabilir. Bu tanım içinde kamunun bazı kuralları koyarak buna topyekûn uyma zorunluluğu uygulamaları kolaylaştırıcı etkiye sahiptir.

  Bu noktadan hareketle, örneğin turistik tesis projelerinde mevcut olan kuralsızlık ve eksiklerin önüne geçilebilir. Projelerin yetkin teknik donanımlı firmalardan alınması yanında yatırımcının profesyonel danışmanlık hizmeti ile korunması en basit kurallar olabilir. Firmaların yetkinliğinin denetlenmesi ve hak ihlalleri büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Son yıllarda çoğalan turistik tesis sayısına uygun olarak artan oranda ihtilaflar mevcuttur. Bu kadar uygunsuzluk içinde yol almaya çalışan bir sistemden kazanım elde etmek olanaksızdır. O halde kamu bazı kritik noktalarda yönlendirici yetkisini kullanmalıdır. En basit örnek, herhangi endüstriyel tesisin fikir aşamasından proje haline getirilmesi aşamasında proje ekibinin eksiksiz olarak oluşturulması şartı uygulanabilir. Bunun anlamı bir ev veya endüstriyel tesisler olan otel ve hastane projelerinde mimari, inşaat, mekanik, elektrik mühendislik disiplinleri ile uzman danışmanlık hizmetlerinin işin içinde olması sağlamalıdır. Bugün müteahhit adı altında inşaat işlerini yapan kişi veya firmaların teknik bakımdan denetim kontrolü ise meslek odaları yani bağımsız ve bağlantısız kurumların sorumluluğu altında olmalıdır.

  Kamunun değer yaratması için denetim önemlidir. En kolay yöntem ise, kamunun kuralları koyması ama denetimin bağımsız kurumlar tarafından yapılmasıdır. Bugün mevcut sistem denetimsiz ve bireysel kimi ilişkilerle sürdürülen garip bir yöntemdir. Tabi ki özellikle turizm yatırımları konusunda bu işlerde ileri ülkeler örnek alınabilir. Bu çerçeve içinde örneğin imalat sektöründeki üreticilerin sınıflandırılması, her sınıfın alt ve üst seviyelerinin belirlenmesi önlem olabilir. Bunun anlamı, her işe her firmanın katılması yerine belli sınıflardaki işlerin paylaşılmasıdır. Eğer bu yapılırsa en çok şikâyet konusu edilen taşeron sistemi ortadan kalkacaktır. Tersine işini iyi yapan firmalar daha fazla iş alarak kendilerini geliştirecek aynı zamanda bu firmada çalışanlar da gelişmenin bir parçası olacaklardır. Gelişme olmadan hiçbir sektörün ilerlemesi söz konusu değildir.

  Peki, bu yönde kamu nasıl yönlendirici olabilir? Son zamanlarda yaygın olarak reklamı yapılan şehir hastaneleri projeleri ilginç şekilde yüklenicilerin kabiliyetlerine bırakılmış, hastanenin ameliyathane kadar önemli olan mutfak ve çamaşırhane bölümleri projelendirme dışına atılarak buralarda kazanım merkezleri ortaya çıkartılmaktadır. Böylece kalitenin yerine porsiyon başı fiyat ile hastane kapasitesi çarpılarak elde edilen günlük, aylık, yıllık paralar ortaya saçılmaktadır. Bu konuda ileri ülkeler özellikle sağlık yatırımlarında kişisel kazanım öngörmezken ülkemizde PPP (kamu özel sektör paylaşımı) adı altında sağlıklı yaşamlar paylaşılmaktadır. İnsan sağlığı ne yazık ki bu kadar ucuz olmamalıdır. İnsanın doğumundan yaşamında ortaya çıkan sağlık sorununa kadar olan zaman diliminde kamu o kişiye para harcamıştır ve bu bedel o kadar da ucuz değildir. İşte bu nedenle ileri ülkelerde kamu sağlık tedbirleri en üst seviyede gerçekleşir. Çünkü kamu insana yaptığı yatırıma sahip çıkarak onun iyi koşul ve şartlar içinde yaşamını sürdürmesini görev olarak kabul eder. Bu noktadaki parasal görünen maliyet bir insan yaşamı ve kamuya yararı göz önüne alındığında çok küçük mertebelerde kalmaktadır.

  Sağlık ve ağırlama sektörlerinde bu tarz hesaplar yapmadan sadece birim maliyetler ile yola çıkmak oldukça yanlış hesaplara gebedir. Biraz dikkatli bir şekilde incelenirse ülkemizdeki turizm ve sağlık sektörlerindeki büyük problemin nereden kaynaklandığı ve nasıl çözüleceği kolaylıkla görülebilir. İş bu kadar çıplak ve açık olmasına rağmen neden kalıcı ve kökten çözüm yoluna gidilmediği sorusu belki yanıtlanabilecek en zor soru olarak önümüzde durmaktadır. Bugün ele alınmayan ve çözülmeyen sorunlar yarın yine karşımıza çıkacaktır. Bundan kurtuluş söz konusu bile değildir.

  Belki de üzerimize sinmiş değersizlik korkularından sıyrılarak projelere bilgi, deneyim ve kamu faydası faktörlerini katmak zamanı gelmiştir. Ne dersiniz?                 


  Turistik Tesisler Proje Danışmanı
  Serdar Sağlamtunç / FCSI

  Kullanıcı Yorumları

  Kayıtlı yorum bulunamadı...

  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Yazarın diğer yazıları :
  Defolu, kusurlu, özürlü, bozuk
  Vatandaş
  İşler tıkırında
  Mı, mi, mu , mü????
  Ütopik bir deneyim: Sinerji
  İletişim bir aldatmaca mı?
  Depreme karşı ne yapmalıyız?
  Kısa bir fiyat ve değer analizi:
  Veriler
  Modus Operandi – İş yapma tarzı
  Nedir bu dilden çektiğimiz?
  Turizmin geldiği nokta
  Savurganlık adına
  Çalışmak
  Turizmi bilmemek
  Turistik tesislerdeki yenileme çalışmalarına bakış
  Yatırımların optimizasyonu
  Ekonomi bilmeyenlerin ekonomi dünyası
  Bir yatırım aracı olarak turizm
  B planı
  Çözüm nedir?
  Gıda zehirlenmesi mi, insan canının ucuzluğu mu?
  Nedeni sorgulamak
  Dayanılmaz hafiflik
  Hayır! Ticaret bu değil
  Hayır! Turizm bu değil!
  Savurganlık adına
  Hava-su-gıda
  Aynı dili konuşarak anlaşamamak
  FCSI Nedir?
  Turizm ve Ötesi
  Yatırımcı projeye başlarken nelere dikkat etmeli?
  TESİSLER İÇİN KARAR VERME SÜRECİ
  FUARLAR VE SERGİLENEN UMUTLAR
  TABİAT VE İNSAN
  Bir tesis kaç yıldız olmalı?
  BİR FELAKETİN ARDINDAN
  Yatırımcı neyin farkında olmalı?
  TURİSTİK TESİSLERDEKİ TEMEL SORUNLAR
  İSTANBUL’ U İZLİYORUM GÖZLERİM AÇIK
  TURİSTİK TESİSLERDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ: 1
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ-2
  OTELDEN BİR KESİT: BİNANIZIN RUHSAL DURUMU NASIL?
  Yeşil proje ne anlama geliyor?
  Yatırım için görüşler...
  Otel ve endüstriyel tesis projelendirmesinde inovasyon
  Fiyat - değer ilişkisine devam
  Turizm, yollar, kazalar...
  Yatırım ve kazanç ekseni
  Deprem felaket mi, yoksa yaradanın verdiği ceza mı?
  Danışman bir projeye ne kazandırır?
  Anlattıklarınız karşınızdaki kişinin algı seviyesiyle sınırlıdır
  Sürdürülebilirlik sürdürülebilir model
  Turizmde danışmanlık
  Ne anlıyoruz, ne anlatmaya çalışıyoruz
  Yine bir felaket mi?
  Okul sütü
  Olimpiyat oyunları: Spor mu finans mı?
  Toz duman
  Toz duman - 2: İnsan sağlığına ne zaman duyarlı olacağız?
  Turizmde arayışlar - Teknik Boyut
  Bir tesis için para kazanmanın yolları
  Akıl iş yapma becerisini sağlar mı?
  2013 Yılı için düşünceler – 1. Kısım
  Yüzde 5 ödeyerek yüzde 95 kazanım elde etmek nasıl bir yatırım modelidir?
  2013 Yılı için düşünceler – 2. Kısım
  İllüzyon - Maji
  Rekabet
  Takım oyunu
  Kıyı alanları raporuna bakış
  Turizmde farklı çözümler
  Yeşile batmak
  Gezi ve turizm
  Başarı - başarısızlık
  TMMOB: Görülen lüzum üzerine
  Hataların bize anlattıkları
  Köprü, birbirine uzak iki yakayı birleştiren bir yapı elemanıdır
  Kazan kazan
  Tutumluluk
  Kolaycılık ve basite indirgeme
  Bireysel çözüm
  Kaos ve düzensizlik
  İstanbul 2090
  Girişimci - Entrepreneur
  Dersler
  Hukuk ne için gerekli?
  Çalışma, verimlilik ve kalite üzerine
  Enerji tasarrufu yapmak bu kadar kolay
  Turizm yapıları için geliştirilen bir çalışma modeli
  Seçimlerinize dikkat edin, hayatınızı şekillendirir
  Turizmde değişim ama nasıl?
  Turizmde işler güçler
  Sistemlerin düşünce öğretileri
  Farklı bir proje önerisi
  Geometri
  Düşünen sistemler
  Farkındalık, çözüme yol gösteren pusuladır
  Made In Turkey /Turkish Style - Türk yapımı/Türk usulü
  Yaratıcılık, zekanın işlenmiş biçimidir
  Turizmde kafa karışıklığı
  Pilavın lezzeti nereden gelir?
  Potansiyel ile iktidarsızlık arasındaki çizginin sınırı
  Altyapı sözünden ne anlıyoruz?
  Plan yapmaya gerek var mı?
  Algı yönetimi ile 'sorun' nedir, nasıl algılıyoruz?
  Yeni bir yıl 2015
  Değer nedir?
  Turizmde gerçekçi olabilir miyiz?
  Her şeyi bilen insanlar topluluğu
  Önce
  Kelimelerle kitleler aldatılabilir mi?
  Kimin eli kimin cebinde?
  Ne olsa yaparız ağabey
  Sen dedin, ben dedim, kim ne dedi?
  Turizmde sorunun bir parçası olmak mı, olmamak mı? İşte sorun bu
  Lezzet kültürel bir inceliktir
  Sağlık bilgileri
  Fıtrat mı?
  Hastane proje ve inşaatlarında neredeyiz?
  Sadece üretmek yetmez, kalite olgusunun geliştirilmesi gereklidir
  Pazarlama
  Turizm ve ticaret
  İş planı
  Ustalık nedir?
  Vasat olma çünkü…
  İş modeli geliştirme çalışması - Turizm
  Sağlıklı mutfaklar ve turizm etkisi
  Türkiye turizmden bir kazanım elde etti mi?
  Pazarla
  Kriz
  Çözüm her yerde
  Turizm nasıl kalkınabilir?
  Bilgi, deneyim ve liyakat üçlemesi
  Daha iyisi nasıl olabilir?
  Yeniden yapmak veya tadilat: hangisi daha uygun?
  Makale Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  2018 yılında Türkiye'ye gelen turist profilini nasıl buluyorsunuz?

  Geçtiğimiz yıllarla aynı
  Alt gelir grubunun ağırlığı artıyor
  Daha varlıklı turistler geliyor
  Ücretsiz Abone Olun