Danışman bir projeye ne kazandırır?

  Turistik Tesisler Proje Danışmanı Serdar Sağlamtunç / FCSI
  Köşe yazısını paylaş : | Yazıcı Dostu Gösterim | Arkadaşına Gönder
  Danışman LIK


  Başlık ve alt başlık okuyucuya ne ifade ediyor bunu benim ölçmem olanaksız ancak özellikle sektör paydaşı olduğumuz turizm arenasında özellikle sektörde ileri olan ülkelerde DANIŞMAN tüm projelerde çok önemli bir işleve sahip. Bunun en önemli nedeni ise projelerin planlanması, ilerlemesi ve uygulamaya tüm detayları çözülmüş olarak konmasıdır. Aslında yapılan teknik ve sosyolojik açıdan çok zorlu bir iştir ve bu yapının batı dünyasında ilerleme zamanlarında etkin kullanıldığını ancak son küresel batakta kaybolmak üzere olduğunu görmek zorundayız. Kısaca zorlukları açıklamaya çalışırsak, bir kişinin teknik anlamda her konuda yetkin olması kulağa bile gerip gelmiyor mu? Sosyolojik olarak yöneten kişinin sormaması gerektiği gibi bir abuk sabuk dayatma var olduğu için yönetici sadece yapılmasını emreder ancak çözüm hakkında kafasında kırıntılar dışında hiçbir şey yoktur. Böyle olunca da ortaya sadece emir komuta sonucunda işin söylenen şekilde ve sorgulanmadan yapılması şeklinde korku eylemleri çıkmakta ancak halka yansıması ne yazık ki fayda yerine zarar getirmektedir.    

  Üst düzey yöneticiler, ister şirket yönetsinler, ister devlet yönetsinler her zaman birçok karmaşık problemle baş etmek durumunda kalırlar. Bu nedenle de belli konularda uzmanlıklarına güvendikleri danışmanlarla birlikte çalışmayı tercih etmeleri normal olması yanında bir o kadar faydalıdır. Ancak kişi ve kurumun dışarıdan gelen bilgiyi iyice özümseyecek kapasitede, deneyimleri projelere katkı olarak algılaması gerekir. Eğer kendi aklının dünyada en iyi akıl olduğunu düşünmeye başlamışsa ve etrafı da bu konuda kendisini sürekli dolduruş içindeyse sahip olduğu bilgi kırıntıları her şeyi yönlendirici nalıncı keseri oluverir. Hâlbuki özellikle teknik işlerde kişinin her şeyi bilmesi gibi bir tanım bulunmamaktadır. Politika ve sosyal bilimlerde hadi diyelim bir yere kadar kişi bilgi ve deneyimini karşısına doğrulama olanağı çıkmadan pazarlayabilir ancak teknik boyutta veriler herkesin gözü önündedir. Buna en çarpıcı örnek olarak, deprem ile yıkılan binalar, sele kapılan yollar ve köprüler, rüzgâra kapılan çatılar, binadan koparak insanların kafalarına düşen inşaat parçaları gibi yüzlerce madde sıralanabilir.

  İlerlemenin göstergesi bilgiyi farklı kaynaklardan toparlayarak uygulamaya koymak ise, bu yönde bir kurallar dizini geliştirmek ve bu davranışı tüm ülkeye yaymak işleri çok kolaylaştırarak hız kazanmanın koşutudur. Bu nasıl gerçekleştirilebilir? En pratik yolu kamu, üniversite, endüstri ve danışman ağını kurmaktır. Eğer bu dört ana unsur birbiri ile ters duruma düşmeden uyum içinde çalışırsa bugün sıkıntısını duyduğumuz kaliteli üretim ve işsizlik sorunlarına çözüm olduğu görülecektir. Tabi ki geçmişten ders alarak bu öğeleri birbiri ile rekabete düşürmek, birini diğerinin önüne sürmek gibi şark kurnazlığından vazgeçmemiz gereklidir. Çünkü her bölüm kendi işini en iyi şekilde ancak diğerleri ile uyum ve koordinasyon içinde yapması halinde başarı garantidir. Burada endüstri olarak her türlü üretim dalından bahsediyoruz. Genelde üretim denince aklımıza fabrikasyon gelmektedir ancak artık bir bitki, bir çiçek, bir sebze üretiminin bile endüstriyel değerinin olduğunu anlamamız gerekiyor.

  Turizm boyutunu ele aldığımızda aynı örneği genişleterek bu konuda yapılacak çok şey olduğunu kavrayabiliriz. Genel yaklaşımın aksine turizm sadece tesis yapmak değildir. Tesis en teknik donanımlarla yapılmalıdır ancak binayı işletecek yetkin insan kaynakları kadar bu insanların hizmet sırasında kullanacakları her türlü malzemenin farklı bir boyuttan ve tekrar ele alınması önemli ve gereklidir. Perspektif büyünce bunun için çalışacak insanların da kalifiye olması ve sektör içinde eğitilerek üst basamaklara çıkması hedeflenerek ideal ortam yaratılabilir. Buraya kadar anlattıklarım genel anlamda ve görünen bazı etkilerdir. Ancak esas buzdağının görünmeyen kısmı nedense pek ele alınmamakta ve hatta sözü bile geçmemektedir. Görmezden gelerek sorunlar çözülebilse belki de bu kadar tartışma yaratmaya gerek bile yok ancak sektör olarak artık bazı noktalarda anlaşmak gerekli ve şarttır.

  NELERİ GÖRMELİYİZ?

  Genelde bir turistik tesisi inşai bir yapı olarak ve iç dekorasyonu da donanım olarak görmekteyiz. Bunun alt katmanını merak edenler olursa çok detaylı ve karmaşık bir yapının olduğunu göreceklerdir. İşte tesis sahibi, yatırımcı, işletmeci açısından esas dikkat çekilmesi gereken nokta burasıdır. Çünkü bu yerler eğer projelendirme safhasında detaylı olarak çözüldüyse, alt yapı adı verilen bazı teknik malzeme olması gerektiği gibi yer aldıysa tesis inşaat sonrasında masraf gerektirmeden işlevini yerine getirecektir. Bu açıdan bakıldığında tesislerin alt yapılarının yatırımcı ve işletme açısından ne kadar önemli olduğu da ortadadır. Bazı örneklemeler ile konuyu genişletelim.

  HVAC olarak yabancı isimlerden kısaltma yapılmış olan ısıtma-soğutma-havalandırma genelde problem noktası olarak görünmektedir. Mevsim fiziksel şartlarına göre odalarda konfor özelliği olması gereken donanımlarda aksamalar gözlenir. Yaz ve kış şartları farklılıklar gösteren coğrafi yerlerde mevsim geçişlerinde müşteri şikâyetleri kaçınılmazdır. Çözüm teknik olarak mevcuttur ancak yatırım sırasında eğer olabilirlik çalışması yapılmadıysa veya bu cihaz iyi tanımlanmadıysa fazladan yatırımı artırıcı bir kalem olarak görülebilir ve genelde daha ucuz olan çözüm tercih edilir. Ancak bu karar bir çözüm gibi görünse de müşterinin tesisten iyi izlenimlerle ayrılmasını engelleyici etkisi vardır. Yine burada çok kritik bir detay temiz hava menfezinde yaşanmaktadır. Kanal kesitleri iyi seçilmez ve üfleme hızı ayarlanmadan verilirse gece sakin ve sessizlikte odada uyumak olanaksız hale gelebilir.

  Oda pencere doğramaları ve kapı diğer problemli noktalardır. Pencereden içeri sızan hava, dış ortam ile ilgili bilgileri verebilir. Eğer dışarıda yanık kokusu varsa içeride hissedebilirsiniz. Benzer şekilde doğramalar arasındaki boşluklardan tesisin yanındaki cadde, sokak veya gürültü merkezlerinden gelecek ses dinlenmeyi olanaksız kılabilir. Kapı altından gelen ses, koku, koridor ışığı gibi etkenler de misafir için hoş olmayan izlenimler oluşturmaktadır. Aslında anılan malzemeler tekniğine uygun olarak ve gerekli detayları üzerinde taşıyarak imal edilse böyle sıkıntılar olmayacaktır. 

  Tesisin girişi gelen misafirlerin sayı ve taşıyıcı araç bakımından planlanmadıysa sürekli bir sıkışıklık ve sonunda stres söz konusudur. Bunun müşteriye yansıması ilk izlenim olarak iyi bir başlangıç sayılmaz. Buna bir de tur otobüs veya minibüslerini de ilave ederseniz sorun ortaya çıkacaktır. Bu basit bir detay olmasına rağmen buna uygun yapılmamış pek çok tesis sayılabilir. Birbiriyle paralel gibi olan bir ilginç nokta da giriş kısmı sorunlu olan tesislerin müşterinin görmediği kısımları da sorunlu olarak ortaya çıkmaktadır.         
   
  NELERİ GÖREMEYİZ?

  Tesislerde personelin çalıştığı alanları müşterinin görmesi gerekmez ancak bir tesisin iyi çalışabilmesi için bu alanların aynı müşterinin gördüğü yerler gibi itinalı olarak hazırlanması gereklidir. Çünkü bu mahaller hizmetin kalitesiyle doğrudan ilintilidir. Bir kazan dairesi veya klima santrali gerekli olan fiziki boyutlara sahip değilse orada bakım yaptırmanız hemen hemen olanaksızdır. Benzer şekilde mekanik, yangın, elektrik, iletişim, havalandırma tesisatlarının geçmesi gereken genelde tavan araları ve oda yakınındaki tesisat boşluklarının yeterli büyüklükte projelendirilmesi gereklidir. Çoğu örnekte tespit edilen, bu alanların zoraki bir şekilde bırakıldığı ve sonrasında özellikle arıza esnasında müdahale için çok zor anlar geçirilmesidir. Bunun sonucu müşteriyi doğrudan etkilemese bile yapılacak işlemin işin tekniğine uygun olarak yerine getirilmesi masrafları artıracak yapıdadır.

  Sıkça rastlanan temiz ve pis su boruları ile hava kanallarının birbirleri içine girdiği ve olası bir arızada bu tesisatlardan bir veya daha fazlasının ancak ortamdan çıkartılarak yapılabilmesidir. Bu ise tesisatların sökülmesi veya kesilmesi sonucunu doğuracak dolayısıyla bir işi yaparken pek çok yapıya zarar vermekte ve belki de yenileyerek ilave masraf doğurmaktadır. Eğer işletme mantığı proje sırasında kâğıda yansıtılırsa bu sakıncalar ortadan kalkmış olacaktır.

  Elektrik kabloları ayrı ve kanallar içinde panodan son bağlantı noktasına taşınmalıdır ancak gidiş güzergâhının iyi belirlenmesi ve kabloların kendi içindeki özellikleri nedeniyle birbirlerine yaklaşım mesafeleri, kablo uzunlukları önem ifade eder. Bunların dikkate alınmadığı bir tesiste TV görüntüleri net olmaz, kablolar ısınır, priz arızaları artar, panoda sıkıntılar başlar.

  Aslında görünen ve görünmeyen alt yapı planlamasının çok titiz ve dikkatli yapılması tesisteki hizmet kalitesini artırıcı etki yapmaktadır. Peki, yatırım sırasında bu maddelere önem veriliyor mu? Bunu her tesis kendince yanıtlamalı ve öz eleştiri yapmalıdır. Tesislerin karlarını azaltan bu detay gibi görünse de kritik noktaların sürekli göz önünde bulundurulmasında sayılamayacak kadar büyük faydalar vardır. 

  Yatırımcı, inşaat firması veya işletmeler yetkin, deneyimli, konusunda uzman, mesleki sorumluluk sigortası verebilen, mesleki bir STÖ (Sivil Toplum Örgütü) ne üye danışmanlar ile projelerinde çalışmaları durumunda bu sakıncaların hiçbirini yaşamayacaklarının farkındalar mı? Kartvizitinde sadece danışman yazan kişiler bu kapsam içinde yer almazlar. Kalite için çıtayı yükseltme zamanı geldi de geçiyor bile. 


  Turistik Tesisler Proje Danışmanı
  Serdar Sağlamtunç / FCSI

  Kullanıcı Yorumları

  Kayıtlı yorum bulunamadı...

  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Yazarın diğer yazıları :
  Defolu, kusurlu, özürlü, bozuk
  Vatandaş
  İşler tıkırında
  Mı, mi, mu , mü????
  Ütopik bir deneyim: Sinerji
  İletişim bir aldatmaca mı?
  Depreme karşı ne yapmalıyız?
  Kısa bir fiyat ve değer analizi:
  Veriler
  Modus Operandi – İş yapma tarzı
  Nedir bu dilden çektiğimiz?
  Turizmin geldiği nokta
  Savurganlık adına
  Çalışmak
  Turizmi bilmemek
  Turistik tesislerdeki yenileme çalışmalarına bakış
  Yatırımların optimizasyonu
  Ekonomi bilmeyenlerin ekonomi dünyası
  Bir yatırım aracı olarak turizm
  B planı
  Çözüm nedir?
  Gıda zehirlenmesi mi, insan canının ucuzluğu mu?
  Nedeni sorgulamak
  Dayanılmaz hafiflik
  Hayır! Ticaret bu değil
  Hayır! Turizm bu değil!
  Savurganlık adına
  Hava-su-gıda
  Aynı dili konuşarak anlaşamamak
  FCSI Nedir?
  Turizm ve Ötesi
  Yatırımcı projeye başlarken nelere dikkat etmeli?
  TESİSLER İÇİN KARAR VERME SÜRECİ
  FUARLAR VE SERGİLENEN UMUTLAR
  TABİAT VE İNSAN
  Bir tesis kaç yıldız olmalı?
  BİR FELAKETİN ARDINDAN
  Yatırımcı neyin farkında olmalı?
  TURİSTİK TESİSLERDEKİ TEMEL SORUNLAR
  İSTANBUL’ U İZLİYORUM GÖZLERİM AÇIK
  TURİSTİK TESİSLERDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ: 1
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ-2
  OTELDEN BİR KESİT: BİNANIZIN RUHSAL DURUMU NASIL?
  Yeşil proje ne anlama geliyor?
  Yatırım için görüşler...
  Otel ve endüstriyel tesis projelendirmesinde inovasyon
  Fiyat - değer ilişkisine devam
  Turizm, yollar, kazalar...
  Yatırım ve kazanç ekseni
  Deprem felaket mi, yoksa yaradanın verdiği ceza mı?
  Danışman bir projeye ne kazandırır?
  Anlattıklarınız karşınızdaki kişinin algı seviyesiyle sınırlıdır
  Sürdürülebilirlik sürdürülebilir model
  Turizmde danışmanlık
  Ne anlıyoruz, ne anlatmaya çalışıyoruz
  Yine bir felaket mi?
  Okul sütü
  Olimpiyat oyunları: Spor mu finans mı?
  Toz duman
  Toz duman - 2: İnsan sağlığına ne zaman duyarlı olacağız?
  Turizmde arayışlar - Teknik Boyut
  Bir tesis için para kazanmanın yolları
  Akıl iş yapma becerisini sağlar mı?
  2013 Yılı için düşünceler – 1. Kısım
  Yüzde 5 ödeyerek yüzde 95 kazanım elde etmek nasıl bir yatırım modelidir?
  2013 Yılı için düşünceler – 2. Kısım
  İllüzyon - Maji
  Rekabet
  Takım oyunu
  Kıyı alanları raporuna bakış
  Turizmde farklı çözümler
  Yeşile batmak
  Gezi ve turizm
  Başarı - başarısızlık
  TMMOB: Görülen lüzum üzerine
  Hataların bize anlattıkları
  Köprü, birbirine uzak iki yakayı birleştiren bir yapı elemanıdır
  Kazan kazan
  Tutumluluk
  Kolaycılık ve basite indirgeme
  Bireysel çözüm
  Kaos ve düzensizlik
  İstanbul 2090
  Girişimci - Entrepreneur
  Dersler
  Hukuk ne için gerekli?
  Çalışma, verimlilik ve kalite üzerine
  Enerji tasarrufu yapmak bu kadar kolay
  Turizm yapıları için geliştirilen bir çalışma modeli
  Seçimlerinize dikkat edin, hayatınızı şekillendirir
  Turizmde değişim ama nasıl?
  Turizmde işler güçler
  Sistemlerin düşünce öğretileri
  Farklı bir proje önerisi
  Geometri
  Düşünen sistemler
  Farkındalık, çözüme yol gösteren pusuladır
  Made In Turkey /Turkish Style - Türk yapımı/Türk usulü
  Yaratıcılık, zekanın işlenmiş biçimidir
  Turizmde kafa karışıklığı
  Pilavın lezzeti nereden gelir?
  Potansiyel ile iktidarsızlık arasındaki çizginin sınırı
  Altyapı sözünden ne anlıyoruz?
  Plan yapmaya gerek var mı?
  Algı yönetimi ile 'sorun' nedir, nasıl algılıyoruz?
  Yeni bir yıl 2015
  Değer nedir?
  Turizmde gerçekçi olabilir miyiz?
  Her şeyi bilen insanlar topluluğu
  Önce
  Kelimelerle kitleler aldatılabilir mi?
  Kimin eli kimin cebinde?
  Ne olsa yaparız ağabey
  Sen dedin, ben dedim, kim ne dedi?
  Turizmde sorunun bir parçası olmak mı, olmamak mı? İşte sorun bu
  Lezzet kültürel bir inceliktir
  Sağlık bilgileri
  Fıtrat mı?
  Hastane proje ve inşaatlarında neredeyiz?
  Sadece üretmek yetmez, kalite olgusunun geliştirilmesi gereklidir
  Pazarlama
  Turizm ve ticaret
  İş planı
  Ustalık nedir?
  Vasat olma çünkü…
  İş modeli geliştirme çalışması - Turizm
  Sağlıklı mutfaklar ve turizm etkisi
  Türkiye turizmden bir kazanım elde etti mi?
  Pazarla
  Kriz
  Çözüm her yerde
  Turizm nasıl kalkınabilir?
  Bilgi, deneyim ve liyakat üçlemesi
  Daha iyisi nasıl olabilir?
  Yeniden yapmak veya tadilat: hangisi daha uygun?
  Makale Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  2018 yılında Türkiye'ye gelen turist profilini nasıl buluyorsunuz?

  Geçtiğimiz yıllarla aynı
  Alt gelir grubunun ağırlığı artıyor
  Daha varlıklı turistler geliyor
  Ücretsiz Abone Olun