Çalışma, verimlilik ve kalite üzerine

  Turistik Tesisler Proje Danışmanı Serdar Sağlamtunç / FCSI
  Köşe yazısını paylaş : | Yazıcı Dostu Gösterim | Arkadaşına Gönder
  Ülkemiz olağanüstü zenginliklere sahip olmasına rağmen bugün içinde olduğumuz kargaşa nereden yaratıldı diye hiç düşündünüz mü? İş yaşamında her şey çalışanın işletmeye kazandıracağı değerler üzerine yoğunlaşmıştır ancak insan özelliği ortada olmadan adeta bir makine tarzı yaklaşımla kurum ve şirketler debelenerek hiçbir yere ulaşamamaktadırlar.
  Ama burada daha farklı bir durum ortaya çıkarak farkındalık ortadan kalkmakta ve körler sağırlar sistemi derhal devreye alınmaktadır. Yine de sayılan tüm olumsuzlukları tersine çevirmek olasıdır. Hem de çok basit birkaç kolayca uygulanabilir işlemi devreye alarak yeniden ilerleme aşamasına geçebiliriz. Bunu yapmak için aşağıdaki maddeleri iyice irdelemek fayda sağlayabilir.

  Yöneticilik

  Her insan yönetici olamaz. Ancak günümüzde özellikle dayatılan olgu “liderlik” olarak karşımızda durmaktadır. Öyle ki sıradan insanlardan lider oluşturma çabaları her işletmenin ve kuruluşun adeta en birincil sorunu haline gelmiştir. Hâlbuki lider olunmaz, lider doğulur. Çünkü insan mekanizması çok tekil ve özel olarak kişiye göre değişir. Ve bu özellikler kişiyi oluşturan kimyasal ve kalıtım birikimlerle değişik şekilde ortaya çıkabilir. Liderlik kavramı için benim kullandığım üç farklı model vardır.

  Bunlar:

  1.    Lider doğuştan yönetim becerilerine sahiptir ve yaşamı içinde bu nitelikleri geliştirme fırsatı bulmuştur.
  2.    Lider mecburiyetten veya başka bir aday olmadığından ortaya çıkmıştır. Bu sınıf lidercilik oyununu iyi beceren kişi olarak da tanımlanabilir.
  3.    Lider başkalarının geri çekilmesi ile ortada kalan kişi olarak oluşmuştur.

  Günümüz kapitalist ve yaygaracı alışkanlıkları her üç kategoriyi tek hale getirerek öne sürülen kişinin ardından kendi bildikleri ve hedefledikleri amaca ulaşmak için adeta bir kuklalar dünyası oluşturmuş ve bu oluşum ilginç bir şekilde kabul görmektedir. Eğer ülkeleri idare eden şahıslara eleştirel bir gözle bakabilirseniz bu farklı örnekleri tüm çıplaklığı ile görebilirsiniz.  

  Yöneticiliğin en doğal özellikleri; sözüne güvenilir, yol gösterici, sorumluluk taşıyan, şeffaf ve gizlisi olmayan, paylaşıma önem veren, adalet fikri gelişmiş, ayırımcılık yapmayan, ekip çalışmasına uygun, takım oyununu seven, birey yerine toplumu öne çıkartan, kazanımları herkesle paylaşan, doğruluk ve dürüstlük. Bu doğal özellikleri üzerine yönetim becerileri, pozitif bilim, yabancı dil, proje denetimi, yapıcı eleştiri tarzı, insan ilişkileri, motivasyon gibi eğitimle elde dilecek nitelikleri de kazanması kişisel gelişimi olumlu etkileyen unsurlardır.
  Ama ham bir gövdeden yönetici veya lider çıkmaz.       

  Planlama
  Bir işin fikir aşamasından projeye dönüştürme sürecinde en önemli unsurlardan biridir. Daha çok işi bir bütün olarak görebilme yetisi, büyük tabloda uyumun nasıl sağlanacağı ve tüm proje paydaşlarının bir araya getirilmesi stratejisinin belirlenmesi önemlidir. Ülkemizde en fazla atlanan madde, bu planın oluşturulması sırasında yan maddelerden birisi olan finansman ayağının ince hesabıdır. Bu hesap tam olarak yapılmazsa ve sadece öngörülerle yola çıkılmaya gayret edilirse, bir tesiste açılışa kısa süre kala para sıkıntısı başlar ve son dönemde yapılan işler ucuza getirilmeye çalışılarak daha özensiz bir şekilde gerçekleştirilir. Bunun sonucunda ise sıkça tekrarlanan bakımlar ve tamiratlarla tesisler ufak şantiye görüntüsü vermeye devam eder.  

  Üretim
  Projenin sağlamlığı ve detay çözümlerinin yoğun olduğu aşamadır. Buradaki en büyük sıkıntı, her tesis için farklı çözümler arayarak ve zorlayıcı imalatlarla ilginç sonuçların meydana çıkmasıdır. Ürünün sağlam ve dayanıklı olması bu aşamadaki detayların endüstriyel tarzda çözümleriyle ancak olasıdır. Bu aşamadaki en büyük zaaf, planlama sırasında iyi belirlenmemiş üretim süresi nedeniyle ivedi kararlar ve çözümlerin uygulanmasıdır. Dayanıklılık, sağlamlık, güzel görüntü ve albeni unsurlarının dikkatli bir şekilde çalışılması gereklidir. Özellikle de firmalarda araştırma geliştirme programları uygulanmasına yönelik mühendislik çalışmalarına hem değer verilmesi hem de kullanılması gereklidir.

  Pazarlama

  Üretilen malın değerinin ortaya çıkması onun satış olanaklarının artırılması ile gerçekleşebilir. Bir malın piyasa koşullarına uyumu için onun kullanıcı tarafından tercih edilmesi şarttır. O halde burada üretim ile kurulacak doğrudan bir ilişkinin önemi de açıktır. Ürünü pazarda satamıyorsanız buraya kadar yapılan tüm çabalar boşa gitmiş demektir. Pazarlama kalıp olarak bir maddenin sunumu olarak algılanmaktadır. Aslında hizmet arzı son on yılların en büyük pazarını yaratmış olmasına rağmen henüz bizde yeterli ilgiyi çekmemiştir. Görülen en büyük sıkıntı ise bilgi ve deneyim aktarımı yoğun olan danışmanlık hizmetinin tamamen yanlış algılanmasıdır. Bu eksiklik nedeniyle kaybedilen para ve fırsatın büyüklüğü tahmin edilemez mertebelerdedir.    

  Bilgi
  Hangi profesyonel meslek ile uğraşırsanız uğraşın, bilgi en fazla değer verilmesi gereken bir özellik olmalıdır. Bu özelliğin de sürekli geliştirilmesi ve bilgi dağarcığının sürekli artması beklenir. Yabancı ülkelerde meslek grupları her iki üç yılda bir mesleki çalışmalarında ilerlemeyi sağlayıcı çalışmalarda bulunur ve bunu aldıkları notlarla belirtirler. Ancak bu işlem çok sıradan bir düzen içinde aksamadan yürür. Bunu meslek odaları yani STÖ leri denetler ve belgeler. Aynı şekilde kendi meslektaşlarının yanlışlarını veya eksikliklerini de tespit ederek onları değil aslında yaptıkları işlerin içine daha fazla bilgi aktarmalarına katkı sağlarlar. Tartışılması gereken konu, bugün yapılan son değişikliklerle meslek odalarının bakanlıklara bağlanmaları ile STÖ özelliklerinin ortadan kaldırılmasının ileride ne kadar büyük sıkıntılar doğuracağının anlaşılmasıdır.  

  İnsan kaynağı

  Özellikle gelişen ülkelerde nispeten fazla olan genç insan sayısı bir avantaj olarak görünse de bu kaynağı doğru anlamak ve onu geliştirici tedbirleri almak gereklidir. Aksi takdirde boşa harcanan insan kaynağı ülke ekonomisine zarar verir. En çarpıcı nitelik ise insan kaynağının gücünün farkında olmak yerine onu tüketecek kararlar almaktır. Ekonominin tek kuralı vardır, o da üretimdir. O halde eldeki insan kaynağının üretime odaklanacak şekilde yapılandırılması önem kazanır. Diğer yandan insanların yaptıkları işlerin niteliklerini artırıcı bir dizi önlemleri de almak yerinde olacaktır. Bu aşamada geniş bir mesleki eğitim ve belgelendirme faydalı olacaktır.  

  Süreç yönetimi

  İşlerin yapılması sırasında uygulanan yöntemler, metotlar ve elde edilen sonucun bağımsız bir göz ile değerlendirmesi yapılabilmelidir. Eğer yapılanlarda hep haklı, elde ettiklerimizde haksız çıkmak gibi bir sorunla karşılaşıyorsak, kendi eleştirimizi yapmadığımızı anlamalıyız. Ancak eleştiri sadece yerme olarak dayatıldığından, olumlu bir eleştiri olacağı ve kazanım elde edileceği nedense hiç akla gelmez. Değerlendirme yapabilmek için mevcut çevrenin veya atmosferin dışına çıkmak en basit kurallardan birisidir.

  Bu tanımlara odaklandıktan sonra, şu maddeleri de atlamayalım.

  Uzun çalışma saatleri

  Ülkemize özgü garip bir saplantıdan başka bir şey değildir. Eğri büğrü bir çalışma sistemi içinde çalışan hakları olmayınca “verimli” çalışma yerine “uzatılmış” saatler devreye girmektedir. Belki kısa sürede yapılacak bir iş lastik gibi uzatılır ve gün sonunda yorgun insanlar oluşturulur. Dünya esnek çalışma ortamına geçmiş olmasına rağmen biz halen direnmekteyiz. Bugün elimizdeki üst seviye elektronik cihazlara sahip olarak örneğin İstanbul’ da ev ofis çalışmaları ile toplu ulaşım ve trafiğe çözüm bulmak varken neredeyse yollar boyunca araçları sıralamak hoşumuza gitmektedir. Yeterli ve verimli çalışma şartlarını anlamak, uygulamak zorundayız.  Tüm vaktini çalışmaya ayırmak en büyük tembelliktir.

  Tatil günleri

  Tatil çalışanın dinlenme ve yenilenme süresidir. Bir yıl içinde her çalışan 30 gün tatil yapmalıdır. Böyle olursa verimlilik ve iş başarısı elde edilebilir. İzin süresini esnek kabul ederek her çalışanın çalıştığı süre içinde en fazla verimi vermesini düzenlemek daha kolay değil mi?

  Çalışma ortamı  

  Ofis, imalathane, yatakhane gibi toplu olarak kalınan yerlerin daha düzenli, oksijen ve ışık bakımından düzeltilmiş alanlar şeklinde planlanmasının vakti geçti bile. Çok basit düzenlemeler ile kolaylıkla elde edilecek bu özelliklerin hayata geçmesini beklemek hayal olmamalı.  

  Tüm bu şartlar anlı şanlı holdingler ve firmalarda bile uygulanmamaktadır. Sonuçta neden dünyada tanınmış bir Türk markası yok diye düşünme zahmetine katlanırsak yanıtı elinizde hazır.  Turistik Tesisler Proje Danışmanı
  Serdar Sağlamtunç / FCSI

  Kullanıcı Yorumları

  Kayıtlı yorum bulunamadı...

  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Yazarın diğer yazıları :
  Defolu, kusurlu, özürlü, bozuk
  Vatandaş
  İşler tıkırında
  Mı, mi, mu , mü????
  Ütopik bir deneyim: Sinerji
  İletişim bir aldatmaca mı?
  Depreme karşı ne yapmalıyız?
  Kısa bir fiyat ve değer analizi:
  Veriler
  Modus Operandi – İş yapma tarzı
  Nedir bu dilden çektiğimiz?
  Turizmin geldiği nokta
  Savurganlık adına
  Çalışmak
  Turizmi bilmemek
  Turistik tesislerdeki yenileme çalışmalarına bakış
  Yatırımların optimizasyonu
  Ekonomi bilmeyenlerin ekonomi dünyası
  Bir yatırım aracı olarak turizm
  B planı
  Çözüm nedir?
  Gıda zehirlenmesi mi, insan canının ucuzluğu mu?
  Nedeni sorgulamak
  Dayanılmaz hafiflik
  Hayır! Ticaret bu değil
  Hayır! Turizm bu değil!
  Savurganlık adına
  Hava-su-gıda
  Aynı dili konuşarak anlaşamamak
  FCSI Nedir?
  Turizm ve Ötesi
  Yatırımcı projeye başlarken nelere dikkat etmeli?
  TESİSLER İÇİN KARAR VERME SÜRECİ
  FUARLAR VE SERGİLENEN UMUTLAR
  TABİAT VE İNSAN
  Bir tesis kaç yıldız olmalı?
  BİR FELAKETİN ARDINDAN
  Yatırımcı neyin farkında olmalı?
  TURİSTİK TESİSLERDEKİ TEMEL SORUNLAR
  İSTANBUL’ U İZLİYORUM GÖZLERİM AÇIK
  TURİSTİK TESİSLERDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ: 1
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ-2
  OTELDEN BİR KESİT: BİNANIZIN RUHSAL DURUMU NASIL?
  Yeşil proje ne anlama geliyor?
  Yatırım için görüşler...
  Otel ve endüstriyel tesis projelendirmesinde inovasyon
  Fiyat - değer ilişkisine devam
  Turizm, yollar, kazalar...
  Yatırım ve kazanç ekseni
  Deprem felaket mi, yoksa yaradanın verdiği ceza mı?
  Danışman bir projeye ne kazandırır?
  Anlattıklarınız karşınızdaki kişinin algı seviyesiyle sınırlıdır
  Sürdürülebilirlik sürdürülebilir model
  Turizmde danışmanlık
  Ne anlıyoruz, ne anlatmaya çalışıyoruz
  Yine bir felaket mi?
  Okul sütü
  Olimpiyat oyunları: Spor mu finans mı?
  Toz duman
  Toz duman - 2: İnsan sağlığına ne zaman duyarlı olacağız?
  Turizmde arayışlar - Teknik Boyut
  Bir tesis için para kazanmanın yolları
  Akıl iş yapma becerisini sağlar mı?
  2013 Yılı için düşünceler – 1. Kısım
  Yüzde 5 ödeyerek yüzde 95 kazanım elde etmek nasıl bir yatırım modelidir?
  2013 Yılı için düşünceler – 2. Kısım
  İllüzyon - Maji
  Rekabet
  Takım oyunu
  Kıyı alanları raporuna bakış
  Turizmde farklı çözümler
  Yeşile batmak
  Gezi ve turizm
  Başarı - başarısızlık
  TMMOB: Görülen lüzum üzerine
  Hataların bize anlattıkları
  Köprü, birbirine uzak iki yakayı birleştiren bir yapı elemanıdır
  Kazan kazan
  Tutumluluk
  Kolaycılık ve basite indirgeme
  Bireysel çözüm
  Kaos ve düzensizlik
  İstanbul 2090
  Girişimci - Entrepreneur
  Dersler
  Hukuk ne için gerekli?
  Çalışma, verimlilik ve kalite üzerine
  Enerji tasarrufu yapmak bu kadar kolay
  Turizm yapıları için geliştirilen bir çalışma modeli
  Seçimlerinize dikkat edin, hayatınızı şekillendirir
  Turizmde değişim ama nasıl?
  Turizmde işler güçler
  Sistemlerin düşünce öğretileri
  Farklı bir proje önerisi
  Geometri
  Düşünen sistemler
  Farkındalık, çözüme yol gösteren pusuladır
  Made In Turkey /Turkish Style - Türk yapımı/Türk usulü
  Yaratıcılık, zekanın işlenmiş biçimidir
  Turizmde kafa karışıklığı
  Pilavın lezzeti nereden gelir?
  Potansiyel ile iktidarsızlık arasındaki çizginin sınırı
  Altyapı sözünden ne anlıyoruz?
  Plan yapmaya gerek var mı?
  Algı yönetimi ile 'sorun' nedir, nasıl algılıyoruz?
  Yeni bir yıl 2015
  Değer nedir?
  Turizmde gerçekçi olabilir miyiz?
  Her şeyi bilen insanlar topluluğu
  Önce
  Kelimelerle kitleler aldatılabilir mi?
  Kimin eli kimin cebinde?
  Ne olsa yaparız ağabey
  Sen dedin, ben dedim, kim ne dedi?
  Turizmde sorunun bir parçası olmak mı, olmamak mı? İşte sorun bu
  Lezzet kültürel bir inceliktir
  Sağlık bilgileri
  Fıtrat mı?
  Hastane proje ve inşaatlarında neredeyiz?
  Sadece üretmek yetmez, kalite olgusunun geliştirilmesi gereklidir
  Pazarlama
  Turizm ve ticaret
  İş planı
  Ustalık nedir?
  Vasat olma çünkü…
  İş modeli geliştirme çalışması - Turizm
  Sağlıklı mutfaklar ve turizm etkisi
  Türkiye turizmden bir kazanım elde etti mi?
  Pazarla
  Kriz
  Çözüm her yerde
  Turizm nasıl kalkınabilir?
  Bilgi, deneyim ve liyakat üçlemesi
  Daha iyisi nasıl olabilir?
  Yeniden yapmak veya tadilat: hangisi daha uygun?
  Makale Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  2018 yılında Türkiye'ye gelen turist profilini nasıl buluyorsunuz?

  Geçtiğimiz yıllarla aynı
  Alt gelir grubunun ağırlığı artıyor
  Daha varlıklı turistler geliyor
  Ücretsiz Abone Olun