Bu soruya nasıl yanıt verilemelidir önermesini irdelemek istiyorum.
  Tesis yapım kararı aldıktan sonra işin resmi kısmında bir dizi izinler alınmasını içere bürokratik çalışmalar, işin teknik kısmında ise projenin yaratılmasından sonuçlandırılmasına kadar geçecek sürenin uyumlu olarak planlanması söz konusudur. Uyumlu planlama açılımını yaparsak, tesisin gereksinimlerinin doğru olarak yerleştirildiği bir teknik alt yapı çalışmasından bahsedebiliriz. Burada ele alınacak değerler olarak, tesisin yeri, konumu, büyüklüğü, yıldız sayısı ve işletim tarzı öne çıkmaktadır. Adı geçen teknik büyüklükleri kısaca ele alalım:
  Tesisin konuşlanacağı yer öncelikle ulaşım, mevcut yerleşim merkezi veya merkezlerine uzaklık yanında ulaşım kalitesi dikkate alınarak belirlenmelidir. Bununla birlikte aynı ağırlıkta içinde bulunduğu nüfusun sosyoekonomik özelliği, temin edilebilir iş gücü potansiyeli, alt yapı olanaklarının tesis alt yapısı ile birleşebilme özelliği, yakın çevredeki gıda üretim ve dağıtım olanakları, mevcut çevre ve doğal zenginliklerin hep birlikte değerlendirilmesiyle ortaya çıkartılacak veriler çerçevesinde karar alınmalıdır. Burada dikkatli olarak ele alınması önerilen maddeler nedense çoğu zaman göz ardı edilmektedir. Bunun nedeni ise bu bilgilerin eksik olması veya işin basite indirgenmesidir.
  Konum yani tesisin fiziki yerleşim noktası oldukça önemlidir. Her tesis penceresi açıldığında denizin içine giriyormuş gibi etki elde etmek ister. Bu müşteriyi de cezbeden bir ayrıcalık olabilir. Ancak tesisin yönü özellikle son yıllarda önemi anlaşılan enerji dostu yapılar sistematiğine paralel olarak doğru bir şekilde tespit edilmelidir. Konumlandırma çalışmaları ayrı bir uzmanlık dalıdır ve her tesis mutlaka bu teknik veri paralelinde gözden geçirilmelidir. Burada sıkça karşılaştığımız itiraz, tesisin işletme maliyetlerinin fazla olmasının alınan oda ücreti ve diğer pazarlanan ürünlerden alınarak bir gelir kaybı yaşanmadığı önermesidir. Bu bir noktaya kadar haklı bir görüş olabilir ancak turizm sadece tesis satmak değil, tesis yanında doğanın da büyük bir etkisi olduğu unutulmamalıdır. Doğa evrensel olduğuna göre belli bir zümreden belli rakamları alarak doğayı önemsememek Nasreddin Hoca öğretisi gibi üzerine bindiğiz dalın kendi ellerimizle kesilmesidir.
  Tesisin büyüklüğü de teknik detaylar yerine farklı ölçütlerle belirlenmektedir. Örneğin tesisin arazisi yanındaki bir tesisi büyüklük belirlemek için yeterli olmaktadır. Bunun altında yatan düşünce ise mevcut tesisin yeniyi perdeleyebileceği görüşüdür. Bir diğeri, “en büyük” tesis sahibi olmaktır. Bu fikir ve belki de duygular bir yere kadar masum olarak kabul edilebilir. Ancak işletmenin kullandığı personel sayısı, harcadığı su, deterjan, enerji gibi pek çok girdiler maliyeti doğrudan etkilemektedir. Eğer bir tesis para kazanamıyorsa, yapım sırasında hayata geçirilmiş türlü çeşitli teknik hataların büyük bir yüzdeye sahip olması yatırımcıyı şaşırtmamalıdır. Artık hiç olmazsa yeni projelerde sayılan sakıncaları bertaraf ederek sektörün diğer sorunlarına el atmak gerekir. Genel görüş inşaat ve teçhizat aksaklıklarının operasyonda çok büyük mesai harcanmasına neden olmasıdır.       
  Burada kırılma noktası önceki madde ve bu maddenin işletme sırasında fazla öneme sahip olmasıdır. Eğer planlama yaparken işletmeyi de göz önünde tutmazsanız sonuçta iyi çalışan ancak istediği hâsılata bir türlü erişemeyen tesislere sahip olursunuz. İşte bugün Türk turizminin yaşadığı sıkıntı buradadır. Bu konuya gerekli yönlendirmeyi ilgili kamu kuruluşları, başta bakanlık ve il örgütleri yanında sektör için çalışan STÖ (sivil toplum örgütleri) de dikkatle ele almak zorundadır.
  Yıldız sayısı ne yazık ki iyi değerlendirilmeden ele alınmaktadır. Özellikle yöresel turizm özellikleri ve müşteri profillerinin ortaya çıkartılmasıyla belirlenmesi gereken yıldız sayısı tesislerin gereğinden fazla masrafla yapılmalarına neden olmaktadır. Planlama sırasında tesisin belirlenmesine yol açması gereken çalışmalar gereği gibi yapılmazsa içinde birçok fonksiyonları olan ancak buralar kâr merkezi olmak bir yana zarar merkezleri olarak çalışmaktadır. Eğer otelde kalacak müşteri yıldızın karşılığını ödüyorsa sorun yok gibi algı oluşturulmaya çalışılsa da gözlemlerimiz ne yazık ki bu kıstasın bilgisizce kullanılması nedeniyle oldukça büyük gelir kaybı yaşandığıdır. Konuyu sadece tesis olarak ele almayarak donanımlara harcanan paraları da hesap etmekte fayda vardır. Bir diğer bakış açısı da bol yıldızlı tesislerde işin gereğini yaparak çalıştıracak personel bulma sıkıntısıdır. Tesisin yıldızları çalışanların davranış ve hizmetleri ile uyuşmazsa doğal olarak memnuniyetsizlik ortaya çıkacaktır.    
  İşletim tarzı son 20 yıl içinde turizmin farklı bir meta olarak algılanması sonucu geriye doğru gitmiş ve gitmektedir. Tesisler planlanırken işletme tarzının bina ile birlikte gelişmesi ve belirlenmesi yerine son derece iptidai nedenlerle bir dizi kararlar alınmış ve uygulamaya konmuştur. Turizm bir endüstri olmasına rağmen bunun kuralları hiçe sayılarak ortaya amorf bir yapı çıkmıştır. Öncelikle tesis işletme yönteminin kararlaştırılması ile şekillenecek olan hizmetler belli kurallara oturtularak ve tesise özgü olan şartlara uyarlanarak en ideal şekil ortaya çıkartılmalıdır. Bu yöntem dizisinin içine yöresel ve bölgesel unsurlar katılarak zenginlik elde edilmelidir. Bu noktadan hareketle yerel damak tadı, hizmet şekli tesislere yansıtılarak farklı bir işletme ortaya çıkartılabilir. Tabi bunu yapmak yazmak kadar kolay değildir. Sektör paydaşları her aşamada işin içine katılarak çok farklı bir yelpaze ortaya çıkartmak olasıdır. Eğer bu yapılabilse Anadolu uygarlığının yoğurmuş olduğu damak tadının yabancı turistlere ulaştırılması çok kolay olacaktır. Turizme yapılan en büyük kötülük turisti doldur boşalt sistemi ile tıka basa yedirip içirip tesis dışına çıkartmadan ülkesine yollamaktır. Buna izin veren kamu ve özel sektör paydaşları tekrar tekrar düşünmelidir ve yapılan hatadan geç de olsa vazgeçilmelidir.
  Konuyla ilgili çok kritik bir yön ise, turizmin sadece deniz ve yeme içme olduğu veya son yılların enflasyonist tarzı golf tesislerinin evrensel turizm anlayışına ters olduğunun farkına varılmamasıdır. Eğer bu yön algılanmaya başlarsa turizm çeşitliliği de ortaya çıkacaktır. Bu çeşitlilik hiçbir ülkede bulunmadığı için çok kıymetlidir. Dolayısıyla her işletme kendi tarzını yaratmalı, bu ortaya atılan şekil pazarlanmalıdır. Esas para kazandırıcı nokta buradadır. Adı anılmayan ve ne yazık ki kendi tesislerimizde bile dile getirmediğimiz Türk mutfağı öne çıkartılmalıdır. Gelen turiste kendi mutfağının çeşitlemeleri yerine daha rafine ve lezzetli bir mutfak tanıtmak gereklidir. Bu konuda çalışmalar yapılması ve çeşitlerin ortaya çıkartılması yanında bunları son teknolojik yöntemler kullanarak üretmek, saklamak konusunda çalışmalara yapılması sayısız fayda sağlayacaktır. Sadece bu bile yeni bir başlangıç sayılmaz mı? Pazarlamada en etkili yöntem farklılıklar sunmaktır. Bizim turizmde algı alanı içine almamız gereken de farklılıkları yaratmak ve bunları paraya çevirmektir. Ne dersiniz?


  Turistik Tesisler Proje Danışmanı
  Serdar Sağlamtunç / FCSI

  Kullanıcı Yorumları

  Kayıtlı yorum bulunamadı...

  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Yazarın diğer yazıları :
  Defolu, kusurlu, özürlü, bozuk
  Vatandaş
  İşler tıkırında
  Mı, mi, mu , mü????
  Ütopik bir deneyim: Sinerji
  İletişim bir aldatmaca mı?
  Depreme karşı ne yapmalıyız?
  Kısa bir fiyat ve değer analizi:
  Veriler
  Modus Operandi – İş yapma tarzı
  Nedir bu dilden çektiğimiz?
  Turizmin geldiği nokta
  Savurganlık adına
  Çalışmak
  Turizmi bilmemek
  Turistik tesislerdeki yenileme çalışmalarına bakış
  Yatırımların optimizasyonu
  Ekonomi bilmeyenlerin ekonomi dünyası
  Bir yatırım aracı olarak turizm
  B planı
  Çözüm nedir?
  Gıda zehirlenmesi mi, insan canının ucuzluğu mu?
  Nedeni sorgulamak
  Dayanılmaz hafiflik
  Hayır! Ticaret bu değil
  Hayır! Turizm bu değil!
  Savurganlık adına
  Hava-su-gıda
  Aynı dili konuşarak anlaşamamak
  FCSI Nedir?
  Turizm ve Ötesi
  Yatırımcı projeye başlarken nelere dikkat etmeli?
  TESİSLER İÇİN KARAR VERME SÜRECİ
  FUARLAR VE SERGİLENEN UMUTLAR
  TABİAT VE İNSAN
  Bir tesis kaç yıldız olmalı?
  BİR FELAKETİN ARDINDAN
  Yatırımcı neyin farkında olmalı?
  TURİSTİK TESİSLERDEKİ TEMEL SORUNLAR
  İSTANBUL’ U İZLİYORUM GÖZLERİM AÇIK
  TURİSTİK TESİSLERDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ: 1
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ-2
  OTELDEN BİR KESİT: BİNANIZIN RUHSAL DURUMU NASIL?
  Yeşil proje ne anlama geliyor?
  Yatırım için görüşler...
  Otel ve endüstriyel tesis projelendirmesinde inovasyon
  Fiyat - değer ilişkisine devam
  Turizm, yollar, kazalar...
  Yatırım ve kazanç ekseni
  Deprem felaket mi, yoksa yaradanın verdiği ceza mı?
  Danışman bir projeye ne kazandırır?
  Anlattıklarınız karşınızdaki kişinin algı seviyesiyle sınırlıdır
  Sürdürülebilirlik sürdürülebilir model
  Turizmde danışmanlık
  Ne anlıyoruz, ne anlatmaya çalışıyoruz
  Yine bir felaket mi?
  Okul sütü
  Olimpiyat oyunları: Spor mu finans mı?
  Toz duman
  Toz duman - 2: İnsan sağlığına ne zaman duyarlı olacağız?
  Turizmde arayışlar - Teknik Boyut
  Bir tesis için para kazanmanın yolları
  Akıl iş yapma becerisini sağlar mı?
  2013 Yılı için düşünceler – 1. Kısım
  Yüzde 5 ödeyerek yüzde 95 kazanım elde etmek nasıl bir yatırım modelidir?
  2013 Yılı için düşünceler – 2. Kısım
  İllüzyon - Maji
  Rekabet
  Takım oyunu
  Kıyı alanları raporuna bakış
  Turizmde farklı çözümler
  Yeşile batmak
  Gezi ve turizm
  Başarı - başarısızlık
  TMMOB: Görülen lüzum üzerine
  Hataların bize anlattıkları
  Köprü, birbirine uzak iki yakayı birleştiren bir yapı elemanıdır
  Kazan kazan
  Tutumluluk
  Kolaycılık ve basite indirgeme
  Bireysel çözüm
  Kaos ve düzensizlik
  İstanbul 2090
  Girişimci - Entrepreneur
  Dersler
  Hukuk ne için gerekli?
  Çalışma, verimlilik ve kalite üzerine
  Enerji tasarrufu yapmak bu kadar kolay
  Turizm yapıları için geliştirilen bir çalışma modeli
  Seçimlerinize dikkat edin, hayatınızı şekillendirir
  Turizmde değişim ama nasıl?
  Turizmde işler güçler
  Sistemlerin düşünce öğretileri
  Farklı bir proje önerisi
  Geometri
  Düşünen sistemler
  Farkındalık, çözüme yol gösteren pusuladır
  Made In Turkey /Turkish Style - Türk yapımı/Türk usulü
  Yaratıcılık, zekanın işlenmiş biçimidir
  Turizmde kafa karışıklığı
  Pilavın lezzeti nereden gelir?
  Potansiyel ile iktidarsızlık arasındaki çizginin sınırı
  Altyapı sözünden ne anlıyoruz?
  Plan yapmaya gerek var mı?
  Algı yönetimi ile 'sorun' nedir, nasıl algılıyoruz?
  Yeni bir yıl 2015
  Değer nedir?
  Turizmde gerçekçi olabilir miyiz?
  Her şeyi bilen insanlar topluluğu
  Önce
  Kelimelerle kitleler aldatılabilir mi?
  Kimin eli kimin cebinde?
  Ne olsa yaparız ağabey
  Sen dedin, ben dedim, kim ne dedi?
  Turizmde sorunun bir parçası olmak mı, olmamak mı? İşte sorun bu
  Lezzet kültürel bir inceliktir
  Sağlık bilgileri
  Fıtrat mı?
  Hastane proje ve inşaatlarında neredeyiz?
  Sadece üretmek yetmez, kalite olgusunun geliştirilmesi gereklidir
  Pazarlama
  Turizm ve ticaret
  İş planı
  Ustalık nedir?
  Vasat olma çünkü…
  İş modeli geliştirme çalışması - Turizm
  Sağlıklı mutfaklar ve turizm etkisi
  Türkiye turizmden bir kazanım elde etti mi?
  Pazarla
  Kriz
  Çözüm her yerde
  Turizm nasıl kalkınabilir?
  Bilgi, deneyim ve liyakat üçlemesi
  Daha iyisi nasıl olabilir?
  Yeniden yapmak veya tadilat: hangisi daha uygun?
  Makale Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  2018 yılında Türkiye'ye gelen turist profilini nasıl buluyorsunuz?

  Geçtiğimiz yıllarla aynı
  Alt gelir grubunun ağırlığı artıyor
  Daha varlıklı turistler geliyor
  Ücretsiz Abone Olun