Bilgi, deneyim ve liyakat üçlemesi

  Turistik Tesisler Proje Danışmanı Serdar Sağlamtunç / FCSI
  Köşe yazısını paylaş : | Yazıcı Dostu Gösterim | Arkadaşına Gönder
  Güncel karmaşa içinde nedense “liyakat” çok fazla kullanılan bir sözcük oldu. Henüz ne olduğu belli olan ama halka çaktırılmayan bir garip darbe girişimi üzerinden geçen 51 güne rağmen toz ve dumanı aralayabilmiş değil. Anlamak için fazla çaba sarf etmek ve olayları sürekli tekrarlayarak medyatik meta haline getirmek yerine bir yerde nokta koyarak ne yapılması gerekliliğine odaklanmak fayda getirebilir. Çünkü üç adet konum var: Darbe girişimi öncesi, darbe sırası ve darbe sonrası. Eğer buradaki dinamikleri anlamazsak çözüm bize çok uzakta kalacaktır.

  Öncesinde durum neydi? 
   
  Kamuya ait tüm mal alımı ve yapım ihaleleri belli adreslere yönlendiriliyordu ve bu durumu destekleyecek her türlü ihale sistemi ve değerlendirme yöntemleri yanlı karar alacak şekilde oluşturulmuştu. Dikkat çekici olan ihalelerde yetkinlik ve iş yapabilme değil yandaşlık en yüksek puanı alarak işi kotarıyordu. Sistem kurgusu olarak alınan işlerde %10+10 sistemi ile çalışma prensibine uygun olarak devasa projeler devreye sokuluyordu. Olabilirlik ve ÇED bir tarafa atılarak ne kadar büyük bütçe olursa paylaşımın o kadar büyüceği şartına bağlı olarak doludizgin projeler kotarıldı. Güncel tartışma olan köprü, Deli Dumrul timsali geçene de geçmeyene de ödeten sistemin tuzu ve biberi olarak algılanabilir. 
   
  Benzer şekilde 60 milyon kapasiteli havalimanı önce 90 sonra 120 milyon yapılıverdi. İşin içinde hesap ve olabilirlik çalışmaları yok olsa da yapım sürmekte. Hâlbuki turizmdeki “her şey dâhil” sisteminin bir benzeri olarak, büyük kapasiteli havalimanını doldurmak için diğer şehirler feda edilmektedir. Ankara’dan yurt dışına çıkmak için mecburen İstanbul’ a uçup oradan dış hatlara geçmek yerine bunun tersi yapılarak ekonomi sağlanabilirdi. Son 10 yıllık uluslararası havalimanı inşaat raporlarına bakarsanız yeni binalar yerine mevcutları kullanma yolunun seçildiğini görürsünüz. Çünkü yakın gelecekte uçak seyahatleri yüksek karbon ayak izi nedeniyle yerini temiz enerji kullanacak sistemlere bırakacaktır. Sürtünmesiz ve güneş enerji ana sistemine sahip bu düzeneklerin çalışmaları tamamlanmıştır. Açığı kapatmak için güneş sistemli uçaklar yapılmaya başlasa da büyük kapasitelere ulaşma süresi en iyi olasılıkla yirmi yıl olacaktır.
   
  Sırasında yapılmaması gereken her şey yapılma niyetiyle yasalar ve yöntemler değiştirildi. Çevre ve doğa yok edilircesine eskisinden belki bin kat fazla tehdit altında. Ana hedef yine İstanbul. Şehir durma noktasına gelmesine ve yönetimin kontrolünden çıkmış olmasına rağmen dev projeler arka arkaya gelmeye devam ediyor. Bu güzel ve tarih dolu şehir için yapılması gerekenleri yıllar boyu dile getirdik ama tek bir tedbir alınmadığı gibi, ‘’nedir bu görüşler, fayda sağlayabilir mi’’ diye soru soran bile olmadı. Üçüncü köprü trafiğin farklı bir koldan akmasına neden olacak ama çözüm yerine sıkışıklık artacaktır. Bu karşıdan delice gelen sel ve akıntıya karşı bent açmak ile benzer bir durumdur ve asla kaçış yoktur, belki bir süre oyalama taktiği olabilir sadece. 
   
  Tesadüfen aynı döneme gelen turizmdeki düşüş geçen yıllarda gören gözlere sinyal vermekteydi çünkü temel sıkıntılar üst üste birikmişti. Bu sağlıksız durum üzerine bindirilen politik belirsizlikler yanında yurt içi ve dışı yanlış politikalar sistemi hırpaladı. Buna rağmen turizm toparlanabilir ama bugünkü aktörler ve şartlarla asla bu yapılamaz. Hani moda deyimle, yeni turizm düsturu ortaya konmalı ve geliştirilmelidir. Dikkat ederseniz krizden kazanım çıkartmak için herkes sırasını beklemekte ve biz bir sistem kurgusu yapmak yerine saldırıları beklemekteyiz. Kimisi PR çalışması, kimisi daha etkin reklam harcaması, diğer bazı kesimler teşviklerin artırılmasını istemekte. Ancak bakanların değişmesiyle turizm durma noktasına gelmiştir. Bu şartlarda bile tesis yatırımlarının devam etmesi aslında sistem kurgusunun hastalığını açıkça ortaya koyan en büyük göstergedir. 
   
  Diğer yandan doğanın talanına meydan veren yasaların bu devirde çıkması talihsizlik olmuştur. Bunun sonuçları negatif olarak gelecek yıllarda önümüze gelecektir. Örnekleri pek çoktur ve hayvan varlığı ile botanik tahrip edildiğinde karşımıza çıkan görüntü kötülüğü kalıcı olacaktır. Tekrar yerine gelmesi olanağı ise bulunmamaktadır.       
   
  Sonrası bize beyaz bir kâğıt ortaya koyma olanağı verebilir mi? Asıl soru bu olmalıdır. Turizm alanında elde edilen tüm birikimlerin tarafsız bir şekilde ortaya konabilmesi ve gelecek 10-20-50-100 yılların plan ve programlarının yapılması gerekli ve şarttır. Bugüne kadar yapılan onca hatadan ders çıkararak akıl ve bilim yolunu tutmaktan başka çözüm yoktur. Turizmden örnek verelim aynısı tüm sektör ve işlere de uyarlanabilir. Turizmi baştan ele alarak en önemli yapı taşları olan doğa, tarih ve hizmet unsurlarının irdelenmesi gereklidir. 
   
  Doğa:
   
  Tesis gereksinimi ve yerleşim yerlerini şehir planları kapsamında ele alarak çevrede yaratacağı etkiler (ÇED) ve alt yapı bakımından irdelenmelidir. Bu aşamada tesislerin tarım ve orman alanları dışına yapılması önem arz edecektir. Orman konusunda ise derhal bir yasa çıkarılarak, yanan orman arazilerinin aynen orman alanı olarak kalması temin edilmelidir. Böylece her yıl oluşan orman yangınları kökünden bitecektir. Şehir planlamasına göre en az 100 yıl sonrasının o yerleşkeyi nasıl şekillendireceği projelendirilebilir. Bu yapılırsa alt yapı ile tüm sorunlar giderilecektir. Aynı planın parçası olarak küresel ısınma ile oluşan selleri dikkate alarak yapıların inşası felaket yaşanmasının da önüne geçecektir. Burada ele alınması gereken önemli bir unsur ise bugüne kadar hoyratça harcanan topraklar ve gıda yetiştirilme teknikleridir. Son 10 yılda GDO her yeri sarmaya ve tehdit unsuru olmaya başlamıştır. Bu politika derhal terk edilmeli ve doğal gıda üretimine geçilmelidir. Anadolu bin yıllardır tohum ambarı olarak yabancıları kıskandırmaktaydı. Ortadan kaldırılan tohum ıslah enstitüleri yeniden açılmalı ve tüm topraklarımız bereketli duruma getirilmelidir. Turist doğal gıda için ilave para harcamaya her zaman hazırdır. Diğer taraftan gıdanın tarladan çatala kadar olan serüveninde teknik bakımdan alınacak tedbirler süratle hayata geçirilmelidir. Sadece bunlar yapılsa bile toprak, su, deniz temizliği öne çıkacaktır. Gıda üretiminde yaş sebze, meyve yanında hayvan çeşitleri ıslah edilmelidir.  
   
  Tarih:
   
  Anadolu uygarlık beşiği olarak o kadar büyük bir açık arkeoloji müzesidir ki bu zenginliğin hoyratça tahrip edilmesi, tarihi yerleşkeler üzerine tesisler yaptırılmasına izin verilmesi en azından torunlarımız için saygısızlıktır. Eğer bir ören yerinin yakınına çadır kursanız bunu bile çok iyi şartlarda pazarlama olanağı vardır. Nedense turizmde çeşitlilik bile tam olarak algılanamamış ve uygulanmamaktadır. Ülke üç yanı deniz ve dört mevsimi yaşanan bir tabiata sahiptir ve biz bunun sadece güneş ve deniz kısmı ile uğraşıp onu da ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışmaktayız. Son yılların efsane çeşitliliği olan sağlık turizmi de sakat olarak yerini almaktadır. Tesis yapıp içine hasta yerleştirmek ile sağlık turizmi arasındaki fark çok büyüktür. Hiç olmazsa bu konuyu yakalamak gerekir. Tesis planlaması, hizmet türü ve sağaltım metotları uygulanarak farklı bir sistem yaratılabilir. Bu tarz, büyük paralar kazandırabilir. Ama kafaların değişmesi gereklidir. Gerçekçi planlama ile uzun iyileştirme süresi gerektiren hastalarla birlikte kısa süreli uzmanlık gerektiren dallarda ilerlemek kazanımı artıracaktır.           
   
  Hizmet:
   
  En sıkıntılı olan ancak ucuzluğu nedeniyle ele alınmayan konu personel yetiştirme ve yetişen eleman istihdamıdır. Hizmet en zor ve kırılgan profesyonellik dallarından biridir. Yapılan tek hatanın tüm hizmeti sıfırlayabileceği bir sektör olması nedeniyle çalışanları farklı yetiştirmek gereklidir. Bu konuda dersler ile yetiştirme programlarının mutlaka elden geçirilmesi önemlidir. Diğer önemli bir husus ise tesislerin neye göre yapıldığı konusudur. Mevcut durumda 5* ultra lüks tesisler 3* müşteri fiyatlandırılması ile karşı karşıya ise, tesis maliyetlerini dikkate alarak yeni bir yapılanma planlaması yapılmalıdır. Tesisler çok pahalı olunca devlet sürekli teşvik vermekte ancak teşvikler tesislerin iyileştirilmesi değil günü kurtarma sürecinde pansuman olmaktadır. Enerji, su gibi giderler ödenmediğinden o tesisin daha iyi mühendislik hizmeti alması gerekmiyor. Sıradan tesisler yıldıza boğularak işlevlerini düşük görünüşlü olarak yerine getirmekteler. Bu durum ise yapım aşamasında teknik hizmetlerin basite indirgenmesi sorununu getirmektedir. Henüz inşaatlarda sertifikalı ustalar devrine geçememiş olmak aslında kamuya çok büyük zararlar vermektedir. Yıllardır sertifika ve yeterlilik için AB fonlarına aktarılan kaynaklarla ve yabancı eğitim kurumları ile bir adım gidilmemiştir. Bu konuda yetkinlik ve sorumluluk TMMOB’ye verilmelidir. Sadece bu yapılsa yapılardaki işçilik yanlışlıkları, hatalar ve ölümlü kazalar sona erecektir.
   
  Belki de ilişkisi kurulamayan bu maddeler aslında turizmi sorun haline getirmekte, yıllardır devam eden karmaşa ise kazanımı ortadan kaldırmaktadır. Marka olabilmek, gıda ve sanayi ürünlerini ileri devletler seviyesine çıkartabilmek bu basamaklardan geçmektedir. Bu konuda her türlü bilgi ve deneyim kullanıma hazırdır. Yeter ki yeni projeler ve uygulamalar bu yöne dönüşebilsin.
   


  Turistik Tesisler Proje Danışmanı
  Serdar Sağlamtunç / FCSI

  Kullanıcı Yorumları

  Kayıtlı yorum bulunamadı...

  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Yazarın diğer yazıları :
  Modus Operandi – İş yapma tarzı
  Vatandaş
  İşler tıkırında
  Mı, mi, mu , mü????
  Ütopik bir deneyim: Sinerji
  İletişim bir aldatmaca mı?
  Depreme karşı ne yapmalıyız?
  Kısa bir fiyat ve değer analizi:
  Nedir bu dilden çektiğimiz?
  Turizmin geldiği nokta
  Savurganlık adına
  Çalışmak
  Turizmi bilmemek
  Turistik tesislerdeki yenileme çalışmalarına bakış
  Yatırımların optimizasyonu
  Ekonomi bilmeyenlerin ekonomi dünyası
  Bir yatırım aracı olarak turizm
  B planı
  Çözüm nedir?
  Gıda zehirlenmesi mi, insan canının ucuzluğu mu?
  Nedeni sorgulamak
  Dayanılmaz hafiflik
  Hayır! Ticaret bu değil
  Hayır! Turizm bu değil!
  Savurganlık adına
  Hava-su-gıda
  Aynı dili konuşarak anlaşamamak
  FCSI Nedir?
  Turizm ve Ötesi
  Yatırımcı projeye başlarken nelere dikkat etmeli?
  TESİSLER İÇİN KARAR VERME SÜRECİ
  FUARLAR VE SERGİLENEN UMUTLAR
  TABİAT VE İNSAN
  Bir tesis kaç yıldız olmalı?
  BİR FELAKETİN ARDINDAN
  Yatırımcı neyin farkında olmalı?
  TURİSTİK TESİSLERDEKİ TEMEL SORUNLAR
  İSTANBUL’ U İZLİYORUM GÖZLERİM AÇIK
  TURİSTİK TESİSLERDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ: 1
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ-2
  OTELDEN BİR KESİT: BİNANIZIN RUHSAL DURUMU NASIL?
  Yeşil proje ne anlama geliyor?
  Yatırım için görüşler...
  Otel ve endüstriyel tesis projelendirmesinde inovasyon
  Fiyat - değer ilişkisine devam
  Turizm, yollar, kazalar...
  Yatırım ve kazanç ekseni
  Deprem felaket mi, yoksa yaradanın verdiği ceza mı?
  Danışman bir projeye ne kazandırır?
  Anlattıklarınız karşınızdaki kişinin algı seviyesiyle sınırlıdır
  Sürdürülebilirlik sürdürülebilir model
  Turizmde danışmanlık
  Ne anlıyoruz, ne anlatmaya çalışıyoruz
  Yine bir felaket mi?
  Okul sütü
  Olimpiyat oyunları: Spor mu finans mı?
  Toz duman
  Toz duman - 2: İnsan sağlığına ne zaman duyarlı olacağız?
  Turizmde arayışlar - Teknik Boyut
  Bir tesis için para kazanmanın yolları
  Akıl iş yapma becerisini sağlar mı?
  2013 Yılı için düşünceler – 1. Kısım
  Yüzde 5 ödeyerek yüzde 95 kazanım elde etmek nasıl bir yatırım modelidir?
  2013 Yılı için düşünceler – 2. Kısım
  İllüzyon - Maji
  Rekabet
  Takım oyunu
  Kıyı alanları raporuna bakış
  Turizmde farklı çözümler
  Yeşile batmak
  Gezi ve turizm
  Başarı - başarısızlık
  TMMOB: Görülen lüzum üzerine
  Hataların bize anlattıkları
  Köprü, birbirine uzak iki yakayı birleştiren bir yapı elemanıdır
  Kazan kazan
  Tutumluluk
  Kolaycılık ve basite indirgeme
  Bireysel çözüm
  Kaos ve düzensizlik
  İstanbul 2090
  Girişimci - Entrepreneur
  Dersler
  Hukuk ne için gerekli?
  Çalışma, verimlilik ve kalite üzerine
  Enerji tasarrufu yapmak bu kadar kolay
  Turizm yapıları için geliştirilen bir çalışma modeli
  Seçimlerinize dikkat edin, hayatınızı şekillendirir
  Turizmde değişim ama nasıl?
  Turizmde işler güçler
  Sistemlerin düşünce öğretileri
  Farklı bir proje önerisi
  Geometri
  Düşünen sistemler
  Farkındalık, çözüme yol gösteren pusuladır
  Made In Turkey /Turkish Style - Türk yapımı/Türk usulü
  Yaratıcılık, zekanın işlenmiş biçimidir
  Turizmde kafa karışıklığı
  Pilavın lezzeti nereden gelir?
  Potansiyel ile iktidarsızlık arasındaki çizginin sınırı
  Altyapı sözünden ne anlıyoruz?
  Plan yapmaya gerek var mı?
  Algı yönetimi ile 'sorun' nedir, nasıl algılıyoruz?
  Yeni bir yıl 2015
  Değer nedir?
  Turizmde gerçekçi olabilir miyiz?
  Her şeyi bilen insanlar topluluğu
  Önce
  Kelimelerle kitleler aldatılabilir mi?
  Kimin eli kimin cebinde?
  Ne olsa yaparız ağabey
  Sen dedin, ben dedim, kim ne dedi?
  Turizmde sorunun bir parçası olmak mı, olmamak mı? İşte sorun bu
  Lezzet kültürel bir inceliktir
  Sağlık bilgileri
  Fıtrat mı?
  Hastane proje ve inşaatlarında neredeyiz?
  Sadece üretmek yetmez, kalite olgusunun geliştirilmesi gereklidir
  Pazarlama
  Turizm ve ticaret
  İş planı
  Ustalık nedir?
  Vasat olma çünkü…
  İş modeli geliştirme çalışması - Turizm
  Sağlıklı mutfaklar ve turizm etkisi
  Türkiye turizmden bir kazanım elde etti mi?
  Pazarla
  Kriz
  Çözüm her yerde
  Turizm nasıl kalkınabilir?
  Bilgi, deneyim ve liyakat üçlemesi
  Daha iyisi nasıl olabilir?
  Yeniden yapmak veya tadilat: hangisi daha uygun?
  Makale Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  Turizm'den PORTRELER
  Turizm'den Portreler
  Ahmet Zeki Apalı kimdir?
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  Bu yıl Türk turizmciler fiyat arttırabilecek mi?

  Evet, yüzde 20
  Evet, yüzde 10
  Evet, yüzde 5
  Fiyatlar değişmez
  Ücretsiz Abone Olun