İSTANBUL’ U İZLİYORUM GÖZLERİM AÇIK

  Turistik Tesisler Proje Danışmanı Serdar Sağlamtunç / FCSI
  Köşe yazısını paylaş : | Yazıcı Dostu Gösterim | Arkadaşına Gönder
  Turizm evrensel bir kavramdır.

   
   
  BİR ŞEHİR NASIL YÜCELTİLİR?
   
  Turizm evrensel bir kavramdır. Kişinin değişik coğrafi bölgelere giderek görgü ve bilgisini artırma çabası ile yaptığı eylemler olarak tanımlanabilir. Gezilen yerler sadece bir merak, araştırma, keşif veya ticari amaçla olabilir. Halen bilinmezlerle dolu insanlık tarihi ve geçmiş uygarlıklarla ilgili birikimlerin olduğu yöreler tercih sırasında ön planda yer almaktadır. Gerçekten de bugünü anlamak için geçmişi öğrenmek, o günlerde yaşanan ortamı soluyabilmek, kültür birikimlerini algılayabilmek, yaptıkları eserleri ve hataları irdelemek 21. Yüzyılda bile büyük öğretilerle doludur. Eski çağlardan dünya milletlerine kalan bu miras aslında tüm insanlığın malıdır. Çok önemli bir farkla, eski medeniyetlerin yaşandığı topraklar üzerinde oturan milletler bu zenginlikleri koruyabildiği oranda insanlığa hizmet etmiş olur. 
   
  Turist eski kültürleri öğrenmek veya merak ettiği yöreleri gezmek için yabancı bir ülkeye gittiğinde kendine yakın ne kadar fazla obje bulursa o kadar etkilenir ve bir sonraki seyahati için yeni yöreleri keşfetmek için planlar yapmaya başlar. Burada yanlış anlaşılan bir noktaya dikkat çekmek isterim. Çoğu zaman bu konu etrafındaki tartışmalar kişisel talep ve örnekleme ile algılanmaktadır. Öyle ki, örneğin, Londra’ ya alış verişe, Dubai’ e elektronik mal almaya, İsviçre’ ye saat almak gibi sadece kişisel tatmin için yapılan seyahatlerin turizm hareketi içinde çok önemli bir yeri olmasına rağmen ana felsefeye aykırı düşmektedir. Özünde turizm yeni kültür, tabiat ve tarihin araştırmasıdır. Turizm ve tarih o kadar iç içedir ki, tarihin incelenmesi insanlık için geleceği planlama bakımından sayısız öğretilerle doludur. Bir diğer ilginç elde edinim ise, tarihteki tüm şatafat ve güç kavgalarına rağmen her şeyin bir başlangıç ve sonunun olduğunu bize tüm çıplaklığı ile anlatmasıdır. Yaşamda her şey ama her şey ortaya çıkar ve kaybolur. Bu iki nokta arasındaki felsefi düşünce belki de insanlığın mutluluk reçetesidir. 
   
  Ortaya çıkartılmış olandan daha fazla henüz çıkartılmamış tarihi kalıntılar aynı doğal zenginlikler gibi toprak altında keşfedilmeyi beklerler. Bu zenginlikler kısa bir süre içinde yapılmış ve gösterime sunulmuş bazı objeler değildir. Hele içine ruh katılamamış ancak dışına marka yapıştırılmış çanak çömlek asla değildir. Aksine yüz yıllardır yaşandığı zamandan bizlere haber getiren bir postacıdır. Bu nedenle hepimizi ilgilendiren tarih ve bunun ipuçlarını bize gösteren kalıntılara farklı bilimsel bir gözle bakmak gereklidir. Eğer bu yapılabilirse son zamanlarda ortaya çıkan türlü çeşitli akıl sınırlarını zorladığı iddia edilen zırva görüşlerin değerinin olmadığı açıktır. 
   
  Eski eserlere ev sahipliği yapan şehirlerin bu açıdan ne kadar önemli olduğu ve eğer akıllı yönetilirse ne kadar fayda getireceği de örneklemeler ile ortadadır. Tam da bu noktada İstanbul ile ilgili son zamanda ortaya atılan tartışmalara bir turistik tesis danışmanı ve planlamacısı kimliği ile profesyonel açıdan bir yaklaşımda bulunmak istiyorum. İstanbul dünyada eşi benzeri olmayan bir şehirdi(!). Coğrafi olarak Asya ile Avrupa arasındaki köprü özelliği, Karadeniz ve Marmara denizleri gibi iki ayrı su rejimi içinde kalması, bu denizlerdeki farklı su, bitki ve hayvan özellikleri dikkat çekicidir. Teknolojinin bu kadar geliştiği bir ortamda denize yukarıdan bakıp ahkâm kesmek yerine onun kavradığı tüm doğayı ve içindeki zenginlikleri anlamak ve duyumsamak önemli. 
   
  Teknik anlamda eski ve yürürlükteki teknoloji fabrika ve üretim alanlarında ortaya çıkan ısının ortamdan atılması için suyu kullanmayı alışkanlık haline getirmiştir. Öyle ki son 20-30 yıl öncesinde dünyadaki su kaynaklarının bitmez olacağı şeklinde bir görüş egemendi. Dolayısıyla fabrikalar çalışsın ve insanlar iş sahibi olsun düşüncesi yanında çevreye gerekli önem verilmedi. Bu amaçla çok kıymetli su kaynakları ya kirletildi veya tamamen ortadan kaldırıldı. Ancak günümüzde dramatik olarak öğrendik ki su çok önemli bir kaynak. Hele içilebilir kalitede olan su ki bu tüm kaynağın yaklaşık %20 si kadardır, ekonomik değer olarak ölçülemez büyüklükte. Biraz dikkatli düşünülürse, bunun değerini algılamak kolaydır. Vücudunun % 78 i su olan insan için bunun ne kadar önemli olduğunu anlatmak bile anlamsız. Bu nedenle bakış açımızı ve toplumsal algımızı değiştirmeliyiz. Hem de ivedi.  
   
  NE YAPILMAK İSTENİYOR, ASLINDA NE YAPILMALI?
   
  İstanbul’ un doğal ve tarihi güzelliklerini ve emsalsiz değerini bu kısıtlı yazıda anlatmam olanaksız. Ancak tavsiyem okuyucunun araştırma yaparak öğrenmesidir. Bunu bir kenara koyarak şu anda ilk paragraflarda anlattığım eski bir şehre hiç uymayan ve insan sayısı olarak 20 milyon sayısına yaklaşan şehirdeki birkaç kritik örnekleme vereceğim. Şehir kabından boşalmış ve komşu olduğu şehirleri içine katmaktadır. Örneğin Kocaeli. Bu çok tehlikeli gidişatın nedenine baktığımızda sadece ekonomik kaygı ve fayda sağlama ortaya çıkıyor. Para kazanma hırsı önce tabiatı sonra da insanı yok ediyor daha sonra da bu kazanılmış para ile eski yerine getirilmeye çalışılıyor. Kritik eşik ise “para kazanma” sözü içinde yatmakta. 
   
  Bir özeleştiri yapalım veya iğneyi kendimize batıralım. Acaba biz ticareti biliyor muyuz? Bunun yanıtı ise çok basit. Bir soruyla açalım isterseniz. Ticaret nedir? Eldeki malı aynısını yerine koyduktan sonra geriye kalan miktardır. Fakat ticaretin tek kuralı satılacak malı ucuza mal etmektir. Dikkat edin üzerine istediğiniz karı koyarak yapılan iş para edinme olabilir ancak ticaret değildir. Neden mi? Ticaret sürekli değişen ve gelişen bir güçtür. Bu gücü sürdürebilmek için para kazanılan iş dalına yatırım yapmak gereklidir. Ancak bu şekilde bahsedilen maliyetleri indirme olanağına sahip olunabilir. Burada mal çeşitliliği, verimli üretim, modernizasyon, iş yeri şartlarının iyileştirilmesi, kalifiye işçi ve çalışan memnuniyeti devreye girer. Sorulması gereken kritik diğer soru ise, İstanbul yaşamı pahalı ve ulaşım sıkıntılı olmasına rağmen ki bunlar maliyetler için önemli girdilerdir, neden sanayi ve fabrikalar buralara konuşlanır? Son yıllarda yapıldığı gibi sadece üretimin ara mallarını ucuz ithal etmek ancak geçici bir çözümdür. En büyük tehlikesi ise edinimlerin ve iş yapma becerilerinin yitirilmesidir. Diğer risk ise dış ticaret açığının tersine açılarak genişlemesidir. Yine yaşadıklarımızdan biliyoruz, ihraç ettiğimiz malların %90 a yakın kısmı sektörlere göre değişmesine rağmen ithal mallardır. Özellikle sanayi gelişmek isteyen devletler için şarttır ve bunun iyi modellerini uygulayan devletler model alınabilir. 
   
  Burada kısaca anlatmaya çalıştığım, elde var olan bir turistik cenneti farklı bir şekilde ticari bir meta haline getirerek çok daha fazla para kazanılacağı konusuna dikkat çekmektir. Görünmeyen ancak ne yazık ki henüz çoğu yatırımcı tarafından algılanamamış bir olgu gerçek “turizm” işleyişidir. Sadece bina yapmakla ve sabahtan akşama gıda tükettirmeye çalışmak asla turizm değildir. Eğer gerçek turizm yapılmaya başlansa örneğin İstanbul gibi eşi bulunmayan bir şehirdeki en ucuz oda fiyatı şu anda satılanın en az iki misli olacaktır. Buna ilave pazarlama faaliyetlerini de katarsanız mevcut ciroların 2,5-3 misli gelir almak normaldir. Yine düşünelim, eğer böyle bir gelir elde etsek bu şehrin anlamı ortaya çıkar mı? Tabi ki turizmin yabancı ülkelerde bacasız endüstri olarak tanımlanmasının tek nedeni budur. Bu satırları okuyan okuyucular konuya çok yakın değillerse Londra veya Paris ile ilgili şehircilik anlayışı yanında elde ettikleri gelirleri araştırsınlar. Görülecektir ki, bizim yapamadığımız şehri pazarlama işinden bu şehirler ve ülkeler, turist sayılarında oynama yapmadan senelik ziyaretçi sayıları bizim rakamlardan 4-5 misli fazladır ve gelir olarak da 5-6 misli para kazanmaktadırlar. 
   
  Belki de bilinç ve tarihi kalıtıma saygı birlikte ele alınmaktadır ancak ne Londra ne de Paris şehirlerine olabilirliği muğlâk projeler veya nükleer santraller önerilmemektedir. Turist araştıracağı, yeni heyecanlı buluşlar yapacağı, tarih ve coğrafyayı keşfedeceği ortamlar arıyor ve bunlara gerekli ücreti ödüyor. Ancak hiçbir turist beton yığınlarından oluşan devasa, zevksiz sıra sıralı alışveriş merkezleri ve ticari yapılardan haz etmiyor. İstanbul’ u eskiden gezmiş olan ve belli bir süre sonra yeniden gelen turist dostlarım yeni yerden fışkırmış binaları dehşet içinde izliyorlar. Bunların yapımına nasıl izin verdiğimizi sorguluyorlar. Ekonomik bahanelerle tarihin neden bu kadar harap edildiğini anlamıyorlar. İsterseniz sizler de yabancı konuklarınıza sorun, bakalım onlar ne yanıt verecekler? 
   
  Herhalde en akılcı olan çözüm şehri tamamen turizme açık eski şehir olarak muhafaza etmek ve sanayi ile üretim tesislerini gelişmesi istenen yöre ve şehirlere kaydırmaktır. İzin verin şehir size hizmet etmeye devam etsin ama onu öldürmeyin lütfen.
   
  BENZER VE İLGİNÇ BİR ÖRNEK
   
  Geçen ay bir toplantı için 15 yıl arayla ikinci defa gittiğim Dubai bana bu görüşleri yerinde algılama olanağı verdi. Son yıllarda yapılan onlarca boz renkli cam ve beton binalar şehrin siluetini değiştirmiş. Yeni bir bina çıkmış ama bulunduğu yer eski bir mahalle ve buradaki evler sıradan, bazıları bakımsız ve his olarak tamamen rahatsızlık veriyor. Yeni binaya girince eskiyi görmediğiniz ve şatafattan her şeyin birbirine karışması ile garip bir kültür uyumsuzluğu yaşıyorsunuz. İşte bu noktada insan düşünüyor ve para denen alım gücünün binaları yapabileceği ancak kültür ve estetiği asla satın alamayacağını çıplak gözle görüyorsunuz. Şehir bir şantiye gibi ancak planlama ve hesap hatalarından olacak, üç yıl önce yapılan yeraltı treni fuar zamanı çalışmayacak yüke ulaşıyor, sokaklarda araç trafiği felç oluyor ve gününüzü sıkıntıyla bitiriyorsunuz. Acaba bu anlattığım sizlere aşina geliyor mu? Yoksa İstanbul için de benzer bir model mi örnek alınmak isteniyor? Eğer öyleyse çok yazık. Yine de ders alınması gereken birkaç not ileteyim. Burj el Arap ve diğer birçok proje nedeniyle ekonomik kriz patlamış durumda. Palmiye adası ise çok manidar bir örnekleme. Suni olarak yaratılmak istenen ve milyar dolar gelir beklenen adalar suya batıyor. 
   
  Doğa hiçbir suni eklentiyi kabul etmiyor. Sürekli olarak çeşitli şehirlerde ve en dramatik olarak İstanbul’ da yakın zamanlarda yaşadığımız dere taşmaları, sel ve toprak kaymalarını unuttuk mu? Normal akış güzergâhı kapatılınca tabiat ve doğal güç enerjisini boşaltırken önüne gelenleri silip süpürüyor. Belki de en uygun örnekleme Ayamama deresi taştığı ve afet oluştuğunda hemen yakınındaki ve yüzyıllar önce yapılmış köprünün sağlam olarak durmasıdır. Eğer biraz dikkatli olarak bakılırsa o yıllardaki teknolojik birikim ile birlikte tabiatın yolunun kesilmediği de görülecektir. İnsanoğlu varlığını sürdürmek için tabiat ile birlikte ahenkli bir şekilde yürümeyi öğrenmelidir.   
   
  Ne diyelim belki de eski iki Kızılderili deyişi en uygun olanı anlatıyor:     
   
  Biliyorsunuz, dağlar her zaman taş binalardan daha güzeldir. Şehirde yaşamak, yapay bir varoluştur. Orada birçok insan, ayaklarının altında gerçek toprağı hiç hissedemiyor, saksıdakiler dışında bitkilerin büyüyüşünü göremiyor ya da caddelerin ışıklarından geceleyin yıldızlarla süslenen büyüleyici gökyüzünü görebilecek kadar uzaklaşamıyor. İnsanlar Yüce Ruh'un yarattığı sahnelerden uzakta yaşadığında, onun kanunlarını da kolayca unutuyorlar.
   
  Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde,
  Beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak.
   

  Turistik Tesisler Proje Danışmanı
  Serdar Sağlamtunç / FCSI

  Kullanıcı Yorumları

  Kayıtlı yorum bulunamadı...

  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Yazarın diğer yazıları :
  Defolu, kusurlu, özürlü, bozuk
  Vatandaş
  İşler tıkırında
  Mı, mi, mu , mü????
  Ütopik bir deneyim: Sinerji
  İletişim bir aldatmaca mı?
  Depreme karşı ne yapmalıyız?
  Kısa bir fiyat ve değer analizi:
  Veriler
  Modus Operandi – İş yapma tarzı
  Nedir bu dilden çektiğimiz?
  Turizmin geldiği nokta
  Savurganlık adına
  Çalışmak
  Turizmi bilmemek
  Turistik tesislerdeki yenileme çalışmalarına bakış
  Yatırımların optimizasyonu
  Ekonomi bilmeyenlerin ekonomi dünyası
  Bir yatırım aracı olarak turizm
  B planı
  Çözüm nedir?
  Gıda zehirlenmesi mi, insan canının ucuzluğu mu?
  Nedeni sorgulamak
  Dayanılmaz hafiflik
  Hayır! Ticaret bu değil
  Hayır! Turizm bu değil!
  Savurganlık adına
  Hava-su-gıda
  Aynı dili konuşarak anlaşamamak
  FCSI Nedir?
  Turizm ve Ötesi
  Yatırımcı projeye başlarken nelere dikkat etmeli?
  TESİSLER İÇİN KARAR VERME SÜRECİ
  FUARLAR VE SERGİLENEN UMUTLAR
  TABİAT VE İNSAN
  Bir tesis kaç yıldız olmalı?
  BİR FELAKETİN ARDINDAN
  Yatırımcı neyin farkında olmalı?
  TURİSTİK TESİSLERDEKİ TEMEL SORUNLAR
  İSTANBUL’ U İZLİYORUM GÖZLERİM AÇIK
  TURİSTİK TESİSLERDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ: 1
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ-2
  OTELDEN BİR KESİT: BİNANIZIN RUHSAL DURUMU NASIL?
  Yeşil proje ne anlama geliyor?
  Yatırım için görüşler...
  Otel ve endüstriyel tesis projelendirmesinde inovasyon
  Fiyat - değer ilişkisine devam
  Turizm, yollar, kazalar...
  Yatırım ve kazanç ekseni
  Deprem felaket mi, yoksa yaradanın verdiği ceza mı?
  Danışman bir projeye ne kazandırır?
  Anlattıklarınız karşınızdaki kişinin algı seviyesiyle sınırlıdır
  Sürdürülebilirlik sürdürülebilir model
  Turizmde danışmanlık
  Ne anlıyoruz, ne anlatmaya çalışıyoruz
  Yine bir felaket mi?
  Okul sütü
  Olimpiyat oyunları: Spor mu finans mı?
  Toz duman
  Toz duman - 2: İnsan sağlığına ne zaman duyarlı olacağız?
  Turizmde arayışlar - Teknik Boyut
  Bir tesis için para kazanmanın yolları
  Akıl iş yapma becerisini sağlar mı?
  2013 Yılı için düşünceler – 1. Kısım
  Yüzde 5 ödeyerek yüzde 95 kazanım elde etmek nasıl bir yatırım modelidir?
  2013 Yılı için düşünceler – 2. Kısım
  İllüzyon - Maji
  Rekabet
  Takım oyunu
  Kıyı alanları raporuna bakış
  Turizmde farklı çözümler
  Yeşile batmak
  Gezi ve turizm
  Başarı - başarısızlık
  TMMOB: Görülen lüzum üzerine
  Hataların bize anlattıkları
  Köprü, birbirine uzak iki yakayı birleştiren bir yapı elemanıdır
  Kazan kazan
  Tutumluluk
  Kolaycılık ve basite indirgeme
  Bireysel çözüm
  Kaos ve düzensizlik
  İstanbul 2090
  Girişimci - Entrepreneur
  Dersler
  Hukuk ne için gerekli?
  Çalışma, verimlilik ve kalite üzerine
  Enerji tasarrufu yapmak bu kadar kolay
  Turizm yapıları için geliştirilen bir çalışma modeli
  Seçimlerinize dikkat edin, hayatınızı şekillendirir
  Turizmde değişim ama nasıl?
  Turizmde işler güçler
  Sistemlerin düşünce öğretileri
  Farklı bir proje önerisi
  Geometri
  Düşünen sistemler
  Farkındalık, çözüme yol gösteren pusuladır
  Made In Turkey /Turkish Style - Türk yapımı/Türk usulü
  Yaratıcılık, zekanın işlenmiş biçimidir
  Turizmde kafa karışıklığı
  Pilavın lezzeti nereden gelir?
  Potansiyel ile iktidarsızlık arasındaki çizginin sınırı
  Altyapı sözünden ne anlıyoruz?
  Plan yapmaya gerek var mı?
  Algı yönetimi ile 'sorun' nedir, nasıl algılıyoruz?
  Yeni bir yıl 2015
  Değer nedir?
  Turizmde gerçekçi olabilir miyiz?
  Her şeyi bilen insanlar topluluğu
  Önce
  Kelimelerle kitleler aldatılabilir mi?
  Kimin eli kimin cebinde?
  Ne olsa yaparız ağabey
  Sen dedin, ben dedim, kim ne dedi?
  Turizmde sorunun bir parçası olmak mı, olmamak mı? İşte sorun bu
  Lezzet kültürel bir inceliktir
  Sağlık bilgileri
  Fıtrat mı?
  Hastane proje ve inşaatlarında neredeyiz?
  Sadece üretmek yetmez, kalite olgusunun geliştirilmesi gereklidir
  Pazarlama
  Turizm ve ticaret
  İş planı
  Ustalık nedir?
  Vasat olma çünkü…
  İş modeli geliştirme çalışması - Turizm
  Sağlıklı mutfaklar ve turizm etkisi
  Türkiye turizmden bir kazanım elde etti mi?
  Pazarla
  Kriz
  Çözüm her yerde
  Turizm nasıl kalkınabilir?
  Bilgi, deneyim ve liyakat üçlemesi
  Daha iyisi nasıl olabilir?
  Yeniden yapmak veya tadilat: hangisi daha uygun?
  Makale Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  2018 yılında Türkiye'ye gelen turist profilini nasıl buluyorsunuz?

  Geçtiğimiz yıllarla aynı
  Alt gelir grubunun ağırlığı artıyor
  Daha varlıklı turistler geliyor
  Ücretsiz Abone Olun