Her meslek denetim ve gözetim altında olmalı ve sürekli yeni ilerlemeleri iş sahasına aktarmak için çaba sarf etmelidir.

  Mesleki ilerleme ancak bu sayede olur. Mühendislik gibi oldukça karmaşık ancak insan sağlığı ile doğrudan ilintili mesleklerde bu denetim işlevinin mesleği bilen kurumlar tarafından yapılması en doğru şekildir. Zaten bu nedenle mimar ve mühendisler okuldan mezun olduktan sonra oda kayıtlarını yapmadan profesyonel yaşama başlamamalıdır. Bunun anlamı, meslek sahibi olan ve aynı işi yapan diğer mimar ve mühendislerle gelişme ve ilerleme yoluna girmelerini temin etmektir. İleri ülkelerde STÖ yapıları oldukça sağlam olduğu için bu süreç olağandır. Diğer önemli bir fonksiyon ise meslek sahibi olan mimar ve mühendislerin yenilikleri takip etmelerini zorlayıcı sistemlerin ortaya konmasıdır. Mesleki ilerleme için her yıl seminere katılma, yayın üretme ve araştırma konularında her üyeye puan verilmekte ve bir sonraki yıl imza yetkisine devamı sağlanmaktadır. 
   
  Sadece bu özellik bile devletin saygın bir STÖ olan TMMOB ile ne kadar yakın çalışması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Artık çağımızda uzmanlık konuları o mühendislik dalında daha fazla ileri seviyeye ulaşmak için gerekli görülmektedir. Böylece örneğin basit bir inşaat işinde değişik mühendis disiplinleri sayısı artmak durumundadır. Çünkü yetki belgesi sahibi uzmanlar yetkilerin kullanmak ve işi tekniğine uygun yapmak veya yaptırmak konusunda imza yetkisine sahip olarak ama aynı zamanda sorumluluk sahibi olmalıdır. Yurt dışı örnekleri böyledir. İşte o zaman herhangi bir göçük, yangın, fazla maliyet ortaya çıktığında hesap sorulacak kişi bellidir. Dolayısıyla TMMOB kuruluş amacı ve anlamı tam da bu noktadan çıkmaktadır. Denetleme ve sorumluluk. 
   
  Yabancı ve teknik alanda ileri ülkeler STÖ (yabancı dil NGO) kuruluşlarına çok önem verir ve bağımsız yapılarını korumaya gayret ederler. Aynı zamanda aynı konuda birden fazla STÖ oluşmasına da izin vermezler. Bunun anlamı işin sulandırılmamasıdır. Bizde ise una konu olan pek çok girişim söz konusu olmuş ve asıl güçlü STÖ yerine alternatif ve yanlı birimler oluşturulmuş ve yeni oluşum çabaları halen devam etmektedir. Teknik uygulamalar insan sağlığı ile doğrudan ilintili olduğu için bu alanda görev yapan firma ve kişilerin denetlenmesi büyük önem taşır. Belli bir standardı belirlemek, denetlemek ve yeni teknolojik gereklilikleri uygulamanın içine koymak çok kolay değildir. Bu nedenle STÖ bağımsız ve bağlantısız olmak zorundadır. Ancak bir bakanlık bünyesi altına alınmak istenen meslek odası, kamu paralelinde kararlar alacak ve sadece bir onaylama merci olacaktır.  
   
  İşte bam telinin koptuğu yer burasıdır. Yetki ve sorumluluk sahibi bir profesyonel karşısında getirilen ancak tekniğe uygun olmayan bir projeye imza atabilir mi? Burada teknik uygunluk tanımlamasını da yapmak gereklidir. Bir MMO üyesi olarak, hep tekrarladığımız şeyi hatırlatarak projelerin fikir olarak ortaya atılmasından sonra uyulması gereken şartları hatırlayalım:

  Fizibilite: 

  Bahis konusu projenin neye göre ve nasıl yapılacağını kâğıt üzerine dökmek, yerleşim ve konum olarak uygunluk, ödentiler ve buradan varılacak gereklilik maddeleridir. Örneğin bir otel projesinde doluluk oranı, ulaşım olanakları, çalışma gün sayısı, çalışan temini gibi yüzlerce maddenin alt alta yazılması ve gerçekçi değerlendirmeler ile yatırımın yönlendirilmesi çalışmasıdır. Böyle yapılsa ara sokaklarda yer alan otel ve hastaneler yerleşimin daha uygun olduğu mahallerde yer alırdı.
   
  Zemin etüdü:

  Tasarlanan projenin inşa edilecek zemininin nitelikli araştırmasıdır. Bunun en önemli özelliği ülkemiz gibi deprem kuşağında olan ülkelerde yerleşim alanlarının düzenlenmesine destek olmaktır. Geçmiş yıllarda yaşanan ve beklenen büyük depremlerin etkisi ancak uygun zemine uygun teknik uygulaması ile azaltılabilir. Burada bir not olarak, son teknolojik gelişmeler ve inşa teknikleri ile her zemine inşaat yapma dürtüsünün yanlışlığını da ortaya koymakta fayda var. Böyle çalışmalar ve inat ile yapılmaya gayret edilen inşaatlarda fizibilite ayağı aksamaktadır. İlginç bir tezat ise TV lerde kamu spotu olarak ilgili bakanlığın halka reklam vererek inşaatların ekime uygun bereketli topraklarda yapılmamasını dile getirmesidir. Bu çelişkiyi açıklamak için sözler yeterli değildir.

  ÇED:

  Bugün bir veba gibi gösterilmeye çalışılan bu çalışmalar çok önemlidir. Nedense politik söylemler çevre ve doğa sanki her nasılsa hiç bitmeyecek gibi olgu yaratmaktadır. Bir orman alanını söküp onu daha fazla ağaçla tekrar oluşturmak olası değildir. Çünkü sadece ağaç değil ama onunla birlikte gelişen toprak iç katmanları ve muhafaza ettiği toprak içindeki canlılar dikkate alınmalıdır. Hâlbuki boş toprağa ağaç dikerek aynı inşaat gerçekleştirilebilir. Dünyada turizm alanını geliştirmek için orman keserek golf sahası yapan düşünce sistematiği sadece bizde mevcuttur.    
   
  Mühendislik hizmetleri:

  Bir yapının ortaya çıkartılması için proje yani düşün safhasının yeterli bir süre ve bütçe içinde yapılma isteği önemlidir. Nedense dilimize yapışmış olan ”istim arkadan gelsin” lafına uygun davranarak detay çözmeden inşaat yapılmaktadır. Yeterli süre ve teknik disiplinlerin projeye katılması belli maliyetleri de işaret etmektedir. İdeal proje yapılanması, o bina için gerekli olan tüm disiplinlerin önce kendi dalı sonra proje içinde birbiri ile kesiştiği tüm noktaların koordinasyonunu gerektirecek çalışmaları işaret eder. Birlikte çalışması yapılmamış olan projelerde önde giden disiplin projeyi belirler ve bizlere de o binayı gezerken karşımız çıkan garip inşat veya tesisat unsurlarını hayret ile izlemek kalır. Ancak bir diğer sakıncalı noktası ise, her disiplin için gerekli olan alt yapının projede eksik kalması sonucunda örneğin bir su patlaması sırasında kesme vanasına kısa sürede erişilememesi sonucu binanın bir kısmının su içinde kalması, boya, duvar kâğıdı veya zeminin tekrar inşa edilmesi gerekliliğidir.  
   
  Basit bir hesaplama ile mühendislik hizmetlerinin bir projede %12-17 arasında bedele karşı gelmesi normaldir. Bugün en lüks tesis inşaatlarında bile bu bedel %4-6 arasındadır. İşte, aradaki fark elde edilen kalitenin göstergesidir. Farklı açıdan bakarsak, henüz her binanın mimar ve mühendis yetkilisi, uzmanlık gerektiren teknik disiplinlerde imza sahibi yetkili bulunmamaktadır. İşte tam da bu nedenle binaların enerji sarfiyatları kontrol altında değildir. Sonuçta inşat maliyetleri ile ticari binalarda önem arz eden işletme masraf ve bakım bedelleri çok yüksektir.   
   
  İşte bu nedenle dış yardım alınan Dünya Bankası veya Yabancı Yatırım Bankaları verdikleri paranın denetimi için bağımsız STÖ ararlar ve paranın denetimini bu şekilde yapmak isterler. Diğer yandan dünyanın ihale uygulamada kullandığı FIDIC normları bağımsız hizmetlerin tariflerini yapar. Peki, işler bu şekilde yürür mü? Ne yazık ki, kıvraklığı ile övündüğümüz cin fikrimiz devreye girer ve yabancılara uygulama aşamasında değişik yolları önerir. Bugün bağımsız danışman ve müşavirler olmasına rağmen yabancı para kredileri ile yapılan inşaatlarda ‘proje uygulama birimleri’ oluşturularak bu birimler ilgili kamu kuruluşu veya bakanlık adına görev yaparak bağımsız denetim fonksiyonunu ortadan kaldırmaktadır. Yönetim sürekli gücü elinde tutmak istemektedir.
   
  TMMOB nin bağımsız olması ve bağımsız kalması yanında kamu akçalı işlerinin tümünün STÖ üyesi mimar ve mühendisler tarafından yapılması hem kaliteyi artırıcı hem de iş sırasında ve sonrasında yaşanan kazaları sonlandırıcı etki yapacaktır. Dolayısıyla yasalaşan yanlışlıktan geri dönülmesi gerek ve şarttır. Konu geliştirilerek KİK ve yapı denetimi de aynı şemsiye altına alınarak artık inşaat sektörü gelişme ve ilerlemesi sağlanmalıdır. Hatadan dönmek çoğu kez fayda getirir. Çünkü konu insan hayatı ve sağlığıdır. Yapılan tüm projeler insan için ise bu projelerin doğru uygulanması da insana değer vermek değil midir? O halde denetim niteliğini artırmak gereklidir.  
   
  Ortaya atılan projelerde, kamu parası harcandığı için halk adına ve halk yararına yapılmalıdır ve bu projelerin halk adına denetim ve kontrolü sadece bağımsız teknik yetkinlik sahibi kişi ve firmalar ile yapılabilir. Yoksa her isteyen kendi zevkine halkın parasını kullanma sorumsuzluğuna sahip değildir. Her mesleğin üyelerini kontrol edici ve mesleki yetkinliğe yönlendirici organlara gereksinimi vardır. İlerleme başka türlü olabilir mi? Diğer taraftan her şeyi eleştiri ve engelleme olarak kabul eden algının değişmesi gerekiyor. TMMOB nin varlığı bu nedenle önemlidir.
   
  Teknik yetkinliği geliştirmeden ilerleme olmaz. İlerleme fikir üreten bağımsız ve özgür beyinlerle olur. 
   

  Turistik Tesisler Proje Danışmanı
  Serdar Sağlamtunç / FCSI

  Kullanıcı Yorumları

  Kayıtlı yorum bulunamadı...

  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Yazarın diğer yazıları :
  Defolu, kusurlu, özürlü, bozuk
  Vatandaş
  İşler tıkırında
  Mı, mi, mu , mü????
  Ütopik bir deneyim: Sinerji
  İletişim bir aldatmaca mı?
  Depreme karşı ne yapmalıyız?
  Kısa bir fiyat ve değer analizi:
  Veriler
  Modus Operandi – İş yapma tarzı
  Nedir bu dilden çektiğimiz?
  Turizmin geldiği nokta
  Savurganlık adına
  Çalışmak
  Turizmi bilmemek
  Turistik tesislerdeki yenileme çalışmalarına bakış
  Yatırımların optimizasyonu
  Ekonomi bilmeyenlerin ekonomi dünyası
  Bir yatırım aracı olarak turizm
  B planı
  Çözüm nedir?
  Gıda zehirlenmesi mi, insan canının ucuzluğu mu?
  Nedeni sorgulamak
  Dayanılmaz hafiflik
  Hayır! Ticaret bu değil
  Hayır! Turizm bu değil!
  Savurganlık adına
  Hava-su-gıda
  Aynı dili konuşarak anlaşamamak
  FCSI Nedir?
  Turizm ve Ötesi
  Yatırımcı projeye başlarken nelere dikkat etmeli?
  TESİSLER İÇİN KARAR VERME SÜRECİ
  FUARLAR VE SERGİLENEN UMUTLAR
  TABİAT VE İNSAN
  Bir tesis kaç yıldız olmalı?
  BİR FELAKETİN ARDINDAN
  Yatırımcı neyin farkında olmalı?
  TURİSTİK TESİSLERDEKİ TEMEL SORUNLAR
  İSTANBUL’ U İZLİYORUM GÖZLERİM AÇIK
  TURİSTİK TESİSLERDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ: 1
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ-2
  OTELDEN BİR KESİT: BİNANIZIN RUHSAL DURUMU NASIL?
  Yeşil proje ne anlama geliyor?
  Yatırım için görüşler...
  Otel ve endüstriyel tesis projelendirmesinde inovasyon
  Fiyat - değer ilişkisine devam
  Turizm, yollar, kazalar...
  Yatırım ve kazanç ekseni
  Deprem felaket mi, yoksa yaradanın verdiği ceza mı?
  Danışman bir projeye ne kazandırır?
  Anlattıklarınız karşınızdaki kişinin algı seviyesiyle sınırlıdır
  Sürdürülebilirlik sürdürülebilir model
  Turizmde danışmanlık
  Ne anlıyoruz, ne anlatmaya çalışıyoruz
  Yine bir felaket mi?
  Okul sütü
  Olimpiyat oyunları: Spor mu finans mı?
  Toz duman
  Toz duman - 2: İnsan sağlığına ne zaman duyarlı olacağız?
  Turizmde arayışlar - Teknik Boyut
  Bir tesis için para kazanmanın yolları
  Akıl iş yapma becerisini sağlar mı?
  2013 Yılı için düşünceler – 1. Kısım
  Yüzde 5 ödeyerek yüzde 95 kazanım elde etmek nasıl bir yatırım modelidir?
  2013 Yılı için düşünceler – 2. Kısım
  İllüzyon - Maji
  Rekabet
  Takım oyunu
  Kıyı alanları raporuna bakış
  Turizmde farklı çözümler
  Yeşile batmak
  Gezi ve turizm
  Başarı - başarısızlık
  TMMOB: Görülen lüzum üzerine
  Hataların bize anlattıkları
  Köprü, birbirine uzak iki yakayı birleştiren bir yapı elemanıdır
  Kazan kazan
  Tutumluluk
  Kolaycılık ve basite indirgeme
  Bireysel çözüm
  Kaos ve düzensizlik
  İstanbul 2090
  Girişimci - Entrepreneur
  Dersler
  Hukuk ne için gerekli?
  Çalışma, verimlilik ve kalite üzerine
  Enerji tasarrufu yapmak bu kadar kolay
  Turizm yapıları için geliştirilen bir çalışma modeli
  Seçimlerinize dikkat edin, hayatınızı şekillendirir
  Turizmde değişim ama nasıl?
  Turizmde işler güçler
  Sistemlerin düşünce öğretileri
  Farklı bir proje önerisi
  Geometri
  Düşünen sistemler
  Farkındalık, çözüme yol gösteren pusuladır
  Made In Turkey /Turkish Style - Türk yapımı/Türk usulü
  Yaratıcılık, zekanın işlenmiş biçimidir
  Turizmde kafa karışıklığı
  Pilavın lezzeti nereden gelir?
  Potansiyel ile iktidarsızlık arasındaki çizginin sınırı
  Altyapı sözünden ne anlıyoruz?
  Plan yapmaya gerek var mı?
  Algı yönetimi ile 'sorun' nedir, nasıl algılıyoruz?
  Yeni bir yıl 2015
  Değer nedir?
  Turizmde gerçekçi olabilir miyiz?
  Her şeyi bilen insanlar topluluğu
  Önce
  Kelimelerle kitleler aldatılabilir mi?
  Kimin eli kimin cebinde?
  Ne olsa yaparız ağabey
  Sen dedin, ben dedim, kim ne dedi?
  Turizmde sorunun bir parçası olmak mı, olmamak mı? İşte sorun bu
  Lezzet kültürel bir inceliktir
  Sağlık bilgileri
  Fıtrat mı?
  Hastane proje ve inşaatlarında neredeyiz?
  Sadece üretmek yetmez, kalite olgusunun geliştirilmesi gereklidir
  Pazarlama
  Turizm ve ticaret
  İş planı
  Ustalık nedir?
  Vasat olma çünkü…
  İş modeli geliştirme çalışması - Turizm
  Sağlıklı mutfaklar ve turizm etkisi
  Türkiye turizmden bir kazanım elde etti mi?
  Pazarla
  Kriz
  Çözüm her yerde
  Turizm nasıl kalkınabilir?
  Bilgi, deneyim ve liyakat üçlemesi
  Daha iyisi nasıl olabilir?
  Yeniden yapmak veya tadilat: hangisi daha uygun?
  Makale Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  2018 yılında Türkiye'ye gelen turist profilini nasıl buluyorsunuz?

  Geçtiğimiz yıllarla aynı
  Alt gelir grubunun ağırlığı artıyor
  Daha varlıklı turistler geliyor
  Ücretsiz Abone Olun