Sürdürülebilirlik sürdürülebilir model

  Turistik Tesisler Proje Danışmanı Serdar Sağlamtunç / FCSI
  Köşe yazısını paylaş : | Yazıcı Dostu Gösterim | Arkadaşına Gönder
  Hizmet sektörü emek yoğun olması yanında emeğin anında derecelendirildiği ve sonucun gelirlere yansıdığı çok özel bir konuma sahiptir.

  Yapılar çoğu kez müşterileri davet edecek niteliklere ve dekorasyona sahip olabilir ancak hizmet edenler müşteriye neyi ne kadar verebiliyorsa o ölçüde müşterilerini ve dolayısıyla gelirlerini artırabilirler. İşte bu noktada yönetim becerileri ve eğitimlerinde sıkça adı anılan bir tanımdan bahsetmek gerekiyor. “Sürdürülebilirlik” bireysel ve toplumsal doku özelliklerine sahip olan önemli bir başlık. En basit örneklemeyi kendinizden yapabilirsiniz. İçtiğiniz çay veya kahve her zaman aynı özelliklere sahip midir? Eğer değilse içmezsiniz. Doğru bir yaklaşım gibi görünüyor. Ne var ki çayı veya kahveyi siz kendinize yapmayıp müşteriye satarak para kazanıyorsanız herhangi bir fark nedeniyle içirmemek lüksüne sahip olamazsınız. O zaman yapmanız gereken bir dizi reçete hazırlamak ve gereksinime göre bunları kullanarak her yapılışında aynı özelliklere sahip ürün elde edebilme becerisi kazanmaktır.  

  Bir işletmede ham maddenin işlenmiş ve mamul hale gelene kadar geçirdiği süreç konusunda temel bazı noktaları göz önüne almaya çalışalım. Örneğimiz yine çay veya kahve olsun. Genelde kabul gören düşünce cihazdan çıkan ürünün eleştirilmesidir. Ancak ürüne gelene kadar diğer dikkat edilmesi gereken maddeler de mevcuttur. Yapı olarak örnekteki ürün için su, ham madde, sunum için kullanılan bardak/fincan ve personel izlenmesi gereken noktalar olarak öne çıkmaktadır. Şimdi daha önce bahsi geçen sürdürülebilir bir model oluşturmaya çalışalım. Bu modelde yapacağımız işlem ürünün her sefer aynı özellikte olmasının nasıl sağlanabileceğidir. Bahsedeceğimiz konu bir tesisteki en küçük bir yapının ne kadar öneme sahip olduğunu gözler önüne çıkartmaktır.

  •    Su belki de en masumane katkı yapan etkiye sahiptir. Ancak suyun basıncı, temizliği ve sertliği doğrudan ürüne etki etmektedir. Su basıncı, su ile çalışan cihazların verimine doğrudan etki yapacak özelliğe sahiptir. Buna ilave olarak, temizlik ve suyun içindeki kokunun ürünün tadını ne kadar etkileyeceğini çok kolay algılayabiliriz. Sertlik de tat ile ilintili olsa da aslında cihazın çalışma ve eskimesine etki yapan basit etkenlerdir.

  •    Ham madde öne çıkan öneme sahiptir. En azından ortanın üstünde bir kaliteyi sağlayan malzeme ile iyi sonuç almak garantidir. Burada bahsetmeye ve vurgulamaya çalıştığımız konu sürdürülebilir model olduğu için ham maddenin kalite seviyesi ilgi alanımızın tümünü kapsamamaktadır.

  •    Sunum için kullanılan malzeme herhangi bir çeşit seçilmiş olabilir ancak dikkat çekmek istediğim konu bu malzemenin ürün içine girdiği zaman yaptığı etkiye dikkat çekmektir. Örneğin iyi yıkanmamış veya temizlenirken herhangi bir nedenle farklı bir koku etkisine maruz kalmış olan malzeme ile servis yapılırsa sorun ortadadır. Yine önemli olarak bu malzemelerin kullanma öncesi sıcak olmasının ürün beğenisi ile doğrudan ilişkisi vardır.

  Dikkat edilirse, açıklamaya çalıştığım ürünün oluşması için elzem olan su, ham madde ve sunum kabı ile ilgili tedbirlerin ilk projelendirme aşamasında alınmasının önemidir. Yine alt yapıya koşut olarak ortam aydınlatması ve havalandırma etkileri de ürünü etkilemektedir. Görüldüğü gibi basit de olsa ve çoğu zaman hiç dikkat etmeden içtiğimiz çay/kahvenin aynı özelliklerde ve tatta olmasının sağlanması başta alınacak basit önlemlerle olasıdır. Bu tedbirlerin alınmadığı durumları günlük hayatımızda çok sık yaşamaktayız. Aslında hizmet sektöründe sürdürülebilir model oluşturmak bir işletmenin başarılı ve kârlı olmasını ortaya çıkartan tedbirler dizinidir. Bu yaklaşım genel anlamda ihmal ettiğimiz veya önem vermediğimiz bir konu olarak önümüzde durmaktadır. Fakat artık kalite ve sürdürülebilir model oluşturmak konularında hem teknik hem de işletme anlamında tedbirlerin alınma vakti gelmiştir.

  DANIŞMAN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MODEL

  Üst düzey yöneticiler, ister bir veya birden fazla şirketleri, ister devletleri yönetsinler çalışma zamanlarını çoğu kez birden fazla karmaşık problem ve bunların çözümlerini bulmak için çaba sarf ederek geçirmektedirler. Her konuda yetkin olunamayacağına göre,  bu kişiler belli konularda uzmanlıklarına güvendikleri danışmanlarla birlikte çalışmayı tercih etmektedirler. Tarih boyunca güçlü insanların yanında sürekli danışmanlar yer almışlardır. Ancak, bu tür bir ilişki önceleri danışmanın bilgi ve deneyimi ön planda olarak başlamış olsa da, yöneticiler ile danışmanları arasında belli bir güven ilişkisi oluşturulamazsa kısa sürede sona ermektedir. Dolayısıyla danışmanlığın en önemli özelliği güvenilirlik olarak ortaya çıkmaktadır. Alınan kararlar ve sonuçları gözden geçirildiğinde iyi olarak sonuçlanan işlerde danışman ortada görünmez ancak tersi durumunda birliktelikten bahsetme olanağı kalmamıştır. Yine de bu tarz genel anlamda iş yapma alışkanlıkları ile doğrudan bağlantılı olması ve kültürel değişimler göstermesi bakımından ülkeler arasında değişiklikler göstermektedir.

  Her hangi bir projede işletmeye geçiş ve gelir elde etme kısmı dikkate alınırsa işini iyi bilen ve uygulayan profesyonel kişilerle birlikte çalışmak olası sıkıntıların ilk elden giderilmesi ve sonuçların yatırımı etkilememesi bakımından önemlidir. Belki de bir danışmanın en önemli özelliği burada ortaya çıkmaktadır. Firma içinde onlarca çalışan olsa bile uzmanlık alanlarında yetkin olan kişilerin aynı çatı altında çalışmaları çoğu zaman olanaksızdır. Bunun tek nedeni ise deneyimli ve yetkin profesyonel bir kişinin sürdürülebilir bir iş olanağının firmada bulunmamasıdır. Örneğin bir inşaat firması ne kadar büyük olursa olsun bir mutfak veya çamaşırhane projelendirme konusunda yetkin mühendise sahip olma lüksü yoktur. Çünkü bu uzmanlık dalında sürekli firmanın iş yapma olanakları nispeten kısıtlıdır. Aslında işin doğrusu da firmaların bu eksiklikleri bilerek projelerde bu noktaları uzman danışmanlar ile detaylandırmalarıdır.       

   Otel ve restoran işletmesinde önderlik yapan ülkelerde yatırım projeleri konusunda uzman olan farklı disiplinlerde yetkin danışmanlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu konularda iş yapan danışmanlar kendi konularında herkesten farklı değerlendirme yapabilecek bilgi, deneyim ve bunları uygulamak için yeterli mesleki cesarete de sahip olmalıdır. Projenin herhangi bir safhasında ve belki de alınması gereken zor kararlar karşısında yenilikçi ve uygulanabilir farklı çözüm önerileri üretebilme kapasitesi yine önemli bir özellik olarak kendisinde bulunmalıdır. Ayrıca işletmenin kurumsal özelliklerine göre nasıl farklılık yaratılabileceğini iyi algılamak yanında ileri erimli bakış açısına sahip olması önemlidir. Güncel ilerlemeler ve çevre bilinciyle oluşturulan proje çözümlerinin projelere yansıtılması ile tesislerin şimdiye kadar hiç dikkat edilmeyen işletme giderlerinin azaltılması dolayısıyla masrafların düşürülerek gelir paylarının artırılması çok önem taşımaktadır. Belki de küresel çevrede krizlerin devam edeceği önümüzdeki 10-15 yıl içinde bu bilince uygun olarak çalışmalar yapılması ve hem teknik hem bilimsel uygulama pratiklerinin ülkemizdeki projelerde uygulamaya geçirilmesi ile çok daha farklı yerlerde olabileceğimizin düşünülmesi faydalı olacaktır. Projelerin bu kavram çerçevesinde şekillenmesi ile verimliliğin artacağı kuşkusuzdur.

  Unutulmaması gereken tek nokta ise işletmenin kaderinin projelendirme safhasında belirlendiği gerçeğidir. Sektör paydaşlarının bu konuya dikkat etmeleri “yatırımcı-proje firmaları-danışmanlar-cihaz üreticileri-cihaz pazarlama firmaları-işletme” çarkının daha düzgün olarak dönmesi ve her kesime belli faydalar sağlaması anlamına gelecektir. Aslında farklı ve yanlış olarak kullanılmakta olan kazan-kazan prensibinin en doğru uygulaması bu şeklide gerçekleşebilir. 


  Turistik Tesisler Proje Danışmanı
  Serdar Sağlamtunç / FCSI

  Kullanıcı Yorumları

  Serdar Karcılıoğlu - 1.03.2012 00:15:23
  sayın, saglamtunç, bir taraftan turizm tesislerini doğa düşmanı, katliamcı olarak görüp diğer taraftan turizm tesisleri için akıl vermenizin hangi turistik tesisler proje danışmanlığı ile bağdaştığını bize bir anlatsanız ayrıca, sizin gelişmiş ülkelerde turizm tesislerinin danışman kullanarak işletme trenini yukarılara çıkarttıkları noktasındaki görüşünüz de kesinlikle doğruyu yansıtmıyor..sizin o noktada danışman olarak bahsettiğiniz kişiler tesisin temeli ile göreve başlatılan ve mimari ekip ile paralel çalışan, otelcilik eğitimi almış ve bu konuda üstün deneyim ve tecrübesi olan otel genel müdürleridir...ayrıca verdiğiniz SU örneği ile sağlanan kalite ve dahasını artık otellerimizde gıda mühenislerimiz yerine getiriyorlar...aslında sizin kariyerinizin Mutfak ve çamaşırhane proje danışmanlığı konusundabayağı üst düzeyde olduğunu biliyorum...bizleri bu konuda bilgilenirseniz,işin işletmecilik boyutunu da biz profesyonellere bıraksanız iyi olur diye düşünüyorum... inanın bu noktada yazılarınızı daha ilgi ile okuma fırsatı verirsiniz...
  Serdar Sağlamtunç - 1.03.2012 16:59:19
  Sayın Karcılıoğlu,Herhalde derdimi tam olarak ifade edememişim. Ben tesis yapılmasın demiyorum ki, tesisler yapılmadan önem verilmesi gereken konularda dikkat çekmeye çalışıyorum. Su örneği alt yapının önemi için verilen basit bir örnektir. Su kalitesi sağlanamadığı için kireçten çalışmayan kahve makineleri ve fırınların per102ormansını burada tartışmak abes olur herhalde. Danışman konusu ülkemizde ilginç çünkü her isteyen kartvizitine danışman yazdırıp piyasaya çıkıyor ve işin garibi kimse bu kişilerin bir sertifikası var mı, resmi dayanağı var mı diye sormuyor ancak yapılan yanlışlıklar tüme atfediliyor. Ben sinerjiye inanan ve uygulayan bir insanım bu nedenle bir otelde her profesyonel bilginin tesisi ileriye götürdüğünü deneyimledim. Özellikle yabancı projelerde bunu yakından izlemek olanağı var. Zaten tüm uzuvlar olmazsa ortaya tek tip bir yapı çıkıyor. Bugün turizmin yeteri kadar gelir getirmemesi bir sonuç değil midir? Ülkemizde uzmanlık dallarının birbiri ile uyumlu çalışması aslında başarıyı getirebilir ancak buna ortam henüz müsait değil. Çünkü vücuttaki en faydalı organ hangisidir gibi kısır çekişmeler yaşanmaktadır. Turizmde tesisin çevreye nasıl uygun yapılacağı, doğadan almadan nasıl katkı yapacağını tartışmak gerekmiyor mu? Bahsettiğiniz yasalar ve kesilenin yerine daha fazla dikmek gibi adı olup uygulanmayan maddeler sadece bize arkasına saklanma olanağı verir. Kötü hiçbir zaman örnek olmamalıdır. Eğer bizler bu kadar bilgi birikimimizle İsveç, Norveç, İngiltere gibi ülkeler seviyesine çıkamıyor ve turisti bir girerken bir çıkarken sayıp sayılarla tatmin oluyorsak ve bundan bugün şikayetçi değilsek yarın mutlaka şikayetçi olacağız, ama o zaman iş işten geçmiş olacak. Keşke ülkemizde birlikte iş yapabilme erkini elde edecek ekip çalışması birikimine sahip olabilsek.


  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Yazarın diğer yazıları :
  Defolu, kusurlu, özürlü, bozuk
  Vatandaş
  İşler tıkırında
  Mı, mi, mu , mü????
  Ütopik bir deneyim: Sinerji
  İletişim bir aldatmaca mı?
  Depreme karşı ne yapmalıyız?
  Kısa bir fiyat ve değer analizi:
  Veriler
  Modus Operandi – İş yapma tarzı
  Nedir bu dilden çektiğimiz?
  Turizmin geldiği nokta
  Savurganlık adına
  Çalışmak
  Turizmi bilmemek
  Turistik tesislerdeki yenileme çalışmalarına bakış
  Yatırımların optimizasyonu
  Ekonomi bilmeyenlerin ekonomi dünyası
  Bir yatırım aracı olarak turizm
  B planı
  Çözüm nedir?
  Gıda zehirlenmesi mi, insan canının ucuzluğu mu?
  Nedeni sorgulamak
  Dayanılmaz hafiflik
  Hayır! Ticaret bu değil
  Hayır! Turizm bu değil!
  Savurganlık adına
  Hava-su-gıda
  Aynı dili konuşarak anlaşamamak
  FCSI Nedir?
  Turizm ve Ötesi
  Yatırımcı projeye başlarken nelere dikkat etmeli?
  TESİSLER İÇİN KARAR VERME SÜRECİ
  FUARLAR VE SERGİLENEN UMUTLAR
  TABİAT VE İNSAN
  Bir tesis kaç yıldız olmalı?
  BİR FELAKETİN ARDINDAN
  Yatırımcı neyin farkında olmalı?
  TURİSTİK TESİSLERDEKİ TEMEL SORUNLAR
  İSTANBUL’ U İZLİYORUM GÖZLERİM AÇIK
  TURİSTİK TESİSLERDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ: 1
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ-2
  OTELDEN BİR KESİT: BİNANIZIN RUHSAL DURUMU NASIL?
  Yeşil proje ne anlama geliyor?
  Yatırım için görüşler...
  Otel ve endüstriyel tesis projelendirmesinde inovasyon
  Fiyat - değer ilişkisine devam
  Turizm, yollar, kazalar...
  Yatırım ve kazanç ekseni
  Deprem felaket mi, yoksa yaradanın verdiği ceza mı?
  Danışman bir projeye ne kazandırır?
  Anlattıklarınız karşınızdaki kişinin algı seviyesiyle sınırlıdır
  Sürdürülebilirlik sürdürülebilir model
  Turizmde danışmanlık
  Ne anlıyoruz, ne anlatmaya çalışıyoruz
  Yine bir felaket mi?
  Okul sütü
  Olimpiyat oyunları: Spor mu finans mı?
  Toz duman
  Toz duman - 2: İnsan sağlığına ne zaman duyarlı olacağız?
  Turizmde arayışlar - Teknik Boyut
  Bir tesis için para kazanmanın yolları
  Akıl iş yapma becerisini sağlar mı?
  2013 Yılı için düşünceler – 1. Kısım
  Yüzde 5 ödeyerek yüzde 95 kazanım elde etmek nasıl bir yatırım modelidir?
  2013 Yılı için düşünceler – 2. Kısım
  İllüzyon - Maji
  Rekabet
  Takım oyunu
  Kıyı alanları raporuna bakış
  Turizmde farklı çözümler
  Yeşile batmak
  Gezi ve turizm
  Başarı - başarısızlık
  TMMOB: Görülen lüzum üzerine
  Hataların bize anlattıkları
  Köprü, birbirine uzak iki yakayı birleştiren bir yapı elemanıdır
  Kazan kazan
  Tutumluluk
  Kolaycılık ve basite indirgeme
  Bireysel çözüm
  Kaos ve düzensizlik
  İstanbul 2090
  Girişimci - Entrepreneur
  Dersler
  Hukuk ne için gerekli?
  Çalışma, verimlilik ve kalite üzerine
  Enerji tasarrufu yapmak bu kadar kolay
  Turizm yapıları için geliştirilen bir çalışma modeli
  Seçimlerinize dikkat edin, hayatınızı şekillendirir
  Turizmde değişim ama nasıl?
  Turizmde işler güçler
  Sistemlerin düşünce öğretileri
  Farklı bir proje önerisi
  Geometri
  Düşünen sistemler
  Farkındalık, çözüme yol gösteren pusuladır
  Made In Turkey /Turkish Style - Türk yapımı/Türk usulü
  Yaratıcılık, zekanın işlenmiş biçimidir
  Turizmde kafa karışıklığı
  Pilavın lezzeti nereden gelir?
  Potansiyel ile iktidarsızlık arasındaki çizginin sınırı
  Altyapı sözünden ne anlıyoruz?
  Plan yapmaya gerek var mı?
  Algı yönetimi ile 'sorun' nedir, nasıl algılıyoruz?
  Yeni bir yıl 2015
  Değer nedir?
  Turizmde gerçekçi olabilir miyiz?
  Her şeyi bilen insanlar topluluğu
  Önce
  Kelimelerle kitleler aldatılabilir mi?
  Kimin eli kimin cebinde?
  Ne olsa yaparız ağabey
  Sen dedin, ben dedim, kim ne dedi?
  Turizmde sorunun bir parçası olmak mı, olmamak mı? İşte sorun bu
  Lezzet kültürel bir inceliktir
  Sağlık bilgileri
  Fıtrat mı?
  Hastane proje ve inşaatlarında neredeyiz?
  Sadece üretmek yetmez, kalite olgusunun geliştirilmesi gereklidir
  Pazarlama
  Turizm ve ticaret
  İş planı
  Ustalık nedir?
  Vasat olma çünkü…
  İş modeli geliştirme çalışması - Turizm
  Sağlıklı mutfaklar ve turizm etkisi
  Türkiye turizmden bir kazanım elde etti mi?
  Pazarla
  Kriz
  Çözüm her yerde
  Turizm nasıl kalkınabilir?
  Bilgi, deneyim ve liyakat üçlemesi
  Daha iyisi nasıl olabilir?
  Yeniden yapmak veya tadilat: hangisi daha uygun?
  Makale Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  2018 yılında Türkiye'ye gelen turist profilini nasıl buluyorsunuz?

  Geçtiğimiz yıllarla aynı
  Alt gelir grubunun ağırlığı artıyor
  Daha varlıklı turistler geliyor
  Ücretsiz Abone Olun