Benzer Haberler:
  Mahkemeden uyanık İngiliz turiste 10 bin pound 'sahte hastalık' cezası
  Danıştay 'Türkçe rehberlik' ve 'rehberlik taban ücreti' ile ilgili kararını verdi
  Mahkemeden Onur Air ile ilgili önemli karar
  Ulusoy'un açtığı 'seçim iptali' davası için mahkeme ne karar verdi?
  Dikkat! TopHotels'ten otellere 'korsan' uyarısı
  Ufuk ve Egemen Cömertoğlu serbest, Mine ve Alper Cömertoğlu tutuklandı
  Uyanık İngiliz tatilci yolun sonuna geldi: Bakanlık yeni yönetmelik hazırlıyor
  İbra olamayan eski TÜRSAB yönetimine tazminat davası açıldı
  Sahte hastalık davası açan iki İngiliz turiste 83 bin liralık ceza şoku
  Üç kişinin öldüğü otel yangını davasında otel sahibine tahliye

  Antalya'daki ünlü otelin işletmecisine 'işgal' ve 'haksız kazanç' suçlaması

  23.07.2017 - 12:52:32  Yatırımcı Silkar Turizm tarafından 2014 yılının ocak ayında Adupe'ye, Adupe tarafından da aynı yılın mayıs ayında Vadi Karatopraklı'nın sahip olduğu Harman HV Turizm'e kiralanan Lykia World Links Golf Antalya oteliyle ilgli dava süreci adeta yılan hikayesine döndü. Yerel mahkemenin Yargıtay kararını uygulamadığını belirten Silkar Turizm, Harman Turizm'i 2 yıl 7 ay boyunca oteli işgal edip haksız kazanç elde etmekle suçladı.
  TurizmGüncel

  1.200 yataklı Lykia World'ü ve 18 delikli Links Golf Antalya'yı bünyesinde bulunduran Lykia World Links Golf Antalya isimli tesisin dava süreci bir türlü sonuçlanmıyor.

  ADUPE İLE HARMAN ARASINDA İHTİLAF

  Adupe ile Harman Turizm arasında, Harman Turizm'in yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle ihtilaf doğmuştu. Adupe söz konusu şirketle imzaladığı işletme ve yönetim anlaşmasını feshetmiş, vekaletnamelerini azlederek, tesisteki faaliyetine son vermesini istemişti.

  Daha sonra Harman Turizm, Manavgat Sulh Hukuk Mahkemesi'ne alt kiracılığın tespitini talep etmiş ve mahkeme Harman’ın alt kiracılığını tespit etmiş. Bu karar Adupe tarafından temyiz edilmişti. 

  HARMAN ADUPE'YE, ADUPE SİLKAR'A KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEDİ

  Konuyla ilgili olarak TurizmGüncel'e açıklama yapan Silkar Turizm, hukuki ihtilaf nedeniyle Harman Turizm'in Adupe'ye 2015-2016-2017 yıllarına ait otel kullanım bedelini ödemediğini belirtti. Harman yükümlülüklerini yerine getirmediği için Adupe'nin Silkar Turizm'e kira ödemede sıkıntı çektiğinin belirtildiği açıklamada, ''Adupe 2015 ve 2016-2017 yıllarına ait kira bedellerini ödemekte sıkıntı çektiği için Silkar Turizm, Adupe ile olan kira anlaşmasını fesih etmiş, ödeme emri göndermiş ve İstanbul 6. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2016/109 E. sayılı dosyada verilen tahliye kararı kesinleşmiştir.'' denildi.

  Silkar Turizm tarafından yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

  ''YEREL MAHKEME TAHLİYEYİ DURDURDU''

  ''Harman sadece ve sadece tahliye kararının infazını engellemeye yönelik ihtiyati tedbir kararı alabilmek için Manavgat Sulh Hukuk Mahkemesi’ne 2016 /548 E. sayı ile açtığı (mükerrer / derdestlik nedeniyle reddi gereken) yeni bir dava ile tekraren alt kiracılığının tespitini istemiş ve tesisten kiracıyı ve alt kiracıyı (yani Harman’ı) tahliyeyi öngören İstanbul 6. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2016/109 Esas ilamının tedbiren durdurulmasını talep ve dava etmiş, bunun üzerine mahkeme, Manavgat Sulh Hukuk Mahkemesi’ne 2015/199 Esas sayılı dosyanın Yargıtay’dan dönüşünün beklenmesine diyerek ihtiyati tedbir kararı vermiş, tahliyeyi durdurmuştur.

  ''DAVANIN HAKİMİ FETÖ'DEN TUTUKLU''

  Manavgat’ta aynı konuda devam eden bu her iki davanın hakimi aynı kişiydi ve de şu anda FETÖ davasından tutuklu olarak yargılanmaktadır.

  ''YARGITAY YEREL MAHKEMENİN KARARINI ESASTAN BOZDU''

  Mahkemece bekletici mesele kabul edilen Manavgat Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2015/199 E. sayılı dosyasının temyiz incelemesi sonuçlanmış ve Yargıtay 3 Hukuk Dairesi’nin’nin 2017/2254 Esas, 2017/5031 Karar sayılı, 11.04.2107 tarihli ilâmı ile “…taraflar arasında kira sözleşmesinin kurulduğundan bahsedilemeyeceğinden, davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi doğru değildirgerekçesiyle, yerel mahkeme kararının esastan bozulmasına karar verilmiştir.

  Bozma ilâmı gerekçesi ile hal ve koşullardaki değişiklik değerlendirilerek, duruşma günü beklenilmeksizin dosya üzerinden ivedilikle tedbirin kaldırılmasına karar verilmesi tarafımızdan talep edilmesine rağmen 04.07.2017 duruşma günü itibarıyla yetkili mahkeme hakimi izne ayrılmıştır.

  ''GEÇİCİ YETKİLİ HAKİMLE DURUŞMA YAPILDI''

  Geçici yetkili hakimle duruşma yapılmış, duruşma hakimi, ihtiyati tedbirin değişen hal ve koşullar değerlendirilerek kaldırılması talebimizi 'adli tatilde görev yapacak olan esas mahkeme hakimi tarafından değerlendirsin' diyerek, duruşmayı 27.07.2017 tarihine ertelemiştir.

  Oysa, Yargıtay bozma ilâmının gerekçesi itibarıyla artık davacı Harman’ın tesisi tamamen hukuksuz olarak elinde tuttuğu, haksız kazanç sağlamayı sürdürdüğü kabul gördüğünden, değişen hal ve koşullar değerlendirilerek ihtiyati tedbir kararının kaldırılması gerektiği kuşkusuzdur.

  ''İHTİYATİ TEDBİR KARARI AMACINI AŞIYOR''

  Ne var ki, evveliyatta ihtiyati tedbirin kaldırılması talebimiz üzerine 04.04.2017 tarihli duruşmada 3 nolu ara kararı ile 'Mahkememizin 2015/199 sayılı dosyasının Yargıtay’dan dönüşünün beklenilmesine' diye karar vermiş olan mahkeme hakimesi, 'Dosyanın Yargıtay’dan davanın esastan reddi gerekir' denilerek bozularak gelmesi üzerine bu kez de 'Yargıtay kararına karşı karar düzeltme yolu açık olduğundan kesinleşmediği dikkate alınarak bu aşamada reddine' diye ihtiyati tedbirin kaldırılması taleplerimizi reddetmeye devam etmektedir. Bu durum artık ihtiyati tedbirin amacını aşıp, hukuki teamüllere ve kurallara aykırı şekilde Silkar’a telafisi mümkün olmayacak zarar, Harman’a ve onunla birlikte hareket edenlere iadesi mümkün olmayacak haksız menfaat sağlama noktasına gelmiştir.

  ''OTELİMİZDEN HUKUKSUZ KAZANÇ ELDE EDİLİYOR''

  Ülkemizde hukuk alanında yaşanan hukuk dışı gelişen olayların benzeri maalesef bizim içinde bulunduğumuz hukuki süreçte de kendini göstermektedir. Harman, Yargıtay’ın bozmuş olduğu haksız yere verilen yerel mahkeme kararı ile 2 yıl 7 aydan uzun bir zamandır hukuksuz olarak otelimizden haksız kazanç sağlayıp otelimizi işgal etmektedir. Yargıtay'ın bozma kararına rağmen haksız verilen ihtiyadi tedbiri kaldırmayarak yerel mahkeme tesisimizin işgaline izin vermektir. Biz Türk turizmin önde gelen şirketlerinden biri olarak hukukun gücüne ve ilahi adalete hep inandık ve sabırla bekledik. Hukuki sürecin nihai hale gelmesini sonuna kadar bekleyeceğiz ve adalet içerisinde yasal haklarımızı kullanarak bu süreçteki mağduriyetimizin ve tüm zarar ziyanlarımızın telafisini sorumlu taraflardan talep edeceğiz.

  Bizleri destekleyen, inanan ve sabırla bekleyen bütün iş ortaklarımıza da teşekkür ediyoruz. Sürecin devamında da sizi bilgilendireceğimizi bildirirmek isteriz. Adalet geç de gelse yine kazananlar doğru yoldan sapmayanlar olacaktır.''

  YEŞİM SİLAHTAROĞLU: HER GÜN 100 BİN DOLAR KAYBEDİYORUZ  Konuya dair sorularımızı yanıtlayan Silkar Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Yeşim Silahtaroğlu, grubun hukuki sürecin devam ettiği 2 yıl 7 ay boyunca yaşadığı kayba dair bilgi verdi. Yapılan anlaşma gereği işletmecinin ( Harman Turizm) elde ettiği hasılattan pay almaları gerektiğini belirten Silahtaroğlu, ‘’Sözleşmemiz gereği, 3 yıllık süreçte hasılattan toplamda 12 milyon euronun tarafımıza ödenmesi gerekiyordu. Ancak ilk yıl hasılattan belli bir ödeme yapıldı, ondan sonra hiçbir ödeme yapılmadı.’’ dedi.

  ‘’Sözleşmeyi feshettiğimiz süreçten bu yana, işletmeci firma tesisi kullanmaya devam ediyor. Ancak herhangi bir kar olmadığını öne sürerek ve hukuki ihtilaf bahanesiyle, ödeme yapmaktan imtina ettiler. ‘’ diyen Silahtaroğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
   
  ‘’Bu durumda mağdur olan yalnızca biz değiliz. Mal sahibi olarak otelin yatırımından kaynaklı borçlarımız var. Alacaklılarımızın arasında 6 yüze yakın otel personeli de var. Hala kıdem tazminatı bekleyen işçilerimiz var, 4 yüze yakın tedarikçimiz var. Ödeme aldığımız taktirde belli bir plan çerçevesinde tüm borçlarımızı ödemeyi planlıyorduk. Ödeme alamayınca, alacaklılarımız da bizim gibi mağdur oldu.
   
  Hukuki sürecin sona ermesiyle birlikte, tüm alacaklarımızın tahsisi için hakkımızı arayacağız. İşletme anlaşmasını iptal etmemizin ardından geçen 2 yıl 7 ay boyunca tesisi kendimiz işletiyor olsaydık, günde ortalama 100 bin dolar ciro elde ediyor olacaktık. Dolayısıyla günde 100 bin dolar kaybediyoruz diyebiliriz. Bozulmuş Yargıtay kararı olmasına rağmen kesinleşmiş tahliye kararının icra edilebilmesi için mahkemeden verilmiş tedbirin kaldırılmasını bekliyoruz. Maalesef bu süreçlerin gecikmesi ve geciken adalet ile biz ve tüm alacaklılar zarar görmeye devam ediyoruz. 

  Haberi Paylaşın :
  Bu haber 23.07.2017 - 12:52:32 tarihinde eklendi.

  Kullanıcı Yorumları

  Murat Atsever - 24.07.2017 14:14:39
  Her gün 100.000.-USD kaybetmek. Yine hatalı bir arşiv fotosu kullanarak Turizm Güncel başlık ve fotoğraf uyumunu göz ardı etmiş. Değiştireceğinizi ümit ederim. Zira personel ve tedarikçilerin daha maaş tazminat ve ürün bedel paralarını beklerken bu fotoğrafı görürlerse kızabilirler...


  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Diğer Başlıklar:
  Almanların Türk otellerine dönük rezervasyon isteği yüzde 14 geriledi
  Bakandan ağır suçlama: Tur operatörleri rezervasyon tutuyor
  Avrupa ülkelerinde tatil yapacak İngilizlere kötü haber
  Alman tur operatörü kış programını açıkladı, 100 oteli daha pogramına aldı
  Turizm sektöründe bugün neler oldu? 30 saniyede Günün Özeti
  Zekeriya Şen yazdı: Gezginler ne istiyor?
  Yarım kalan inşaat projelerini tamamlayacak Garip Ada'yı alacak
  Eskişehir'deki Turunç Otel'in işletmesi Dedeman'a geçti
  Kurtulmuş: Türkiye ilk 5 ayda 11.5 milyon ziyaretçi ağırladı
  'Akdeniz çanağındaki büyümeye en büyük katkıyı %25'le Türkiye yaptı'
  Rusya turizm pazarında 300 milyon dolarlık büyük tehlike!
  THY kaçıncı sırada? İşte dünyanın en çok yolcu taşıyan hava yolu şirketleri
  Foça Tatil Köyü ihalesine 'vakıflar ve dernekler de girebilir' ibaresi eklendi
  TÜRSAB'dan aidat borcu olan acentelere iyi haber
  4 milyar dolara yapılan 27 bin otel yatağı tehlikede!
  Turizm sektöründe bugün neler oldu? 30 saniyede Günün Özeti
  Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ne olacağı ile ilgili yeni bilgi
  Bodrum'da eğlence mekanına kanlı pusu: 2 ölü, 4 yaralı
  Schengen'de son durum: 'Vizesiz Avrupa' out, 'iyi hal vizesi' in
  Bodrum'da bulunan turizm ve 2. konut alanı imarlı arazi ihaleye çıkarıldı
  Prontotour'a bir ödül de Katar Hava Yolları'ndan
  Avrupa'daki kaynak pazarlarda Türkiye hangi ülkede kaçıncı sırada?
  Yunanistan Thomas Cook'un yüzünü güldürüyor, 2018 hedefi 3 milyon turist
  Turizm sektöründe bugün neler oldu? 30 saniyede Günün Özeti
  Genel Haber Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  Turizm'den PORTRELER
  Turizm'den Portreler
  Ahmet Zeki Apalı kimdir?
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  Bu yıl Türk turizmciler fiyat arttırabilecek mi?

  Evet, yüzde 20
  Evet, yüzde 10
  Evet, yüzde 5
  Fiyatlar değişmez
  Ücretsiz Abone Olun