'Sürdürülebilir turizm' diye bir şey var mıdır, olabilir mi?

Aslında “yoktur”, “olamaz” yazıp bitirmek gerekir bu yazıyı. Ama kanaat önderleri aksini iddia ediyor. O halde niye “yok”, niye “olmaz” konusuna açıklık getirilmeli.

Benzeri bir sürü başka sorular da sorulabilir. Golf turizmi ya da kongre turizmi diye bir turizm var mı?

Yönetim stratejileri sorgulanmamış ve genişletilmemiş kavramlar, anlayışlar üzerine oturtulduklarında, çok büyük olasılıkla istenen-beklenen sonuçları veremeyebilecekleri gibi, çözümsüzlüğe de yol açabilirler. Bu anlamda Türk turizmini pek de başarılı görebilme imkanı yoktur. En basitinden, turizm sektörünün sayıları elliyi bulan sektörle yakın ilişkiler-etkileşimler içinde olduğu konusunda genel bir uzlaşı varken, turizmin indirgemeci bir yaklaşımla kategorize edilmesi anlamsızdır. Kim ve kaç kişi sadece golf oynamak ya da kongreye katılmak için turizme katılır? Eğer turizm bu “sadece”ler üzerinden sektör olma özelliğini koruyabilecekse, bir diyeceğim yok. Ama golf ya da kongre için gelenler, bunlar dışında başka şekilde kategorize edilmiş (ya da edilmemiş) turizm türlerine de (ürünleri demek daha doğru olabilir) bulaşıyorlarsa ve hatta bu bulaşmalar golf ya da kongre kararını derinden etkileyebiliyorsa, kongre ya da golf turizminden söz edilebilir mi? Edebiliyor ki 2023 Turizm Stratejisi bu tür kategorizasyonlarla dolu. Yaşamın tamamını kucaklayan turizm sadece anlama ve anlatabilmeyi kolaylaştırmak amacıyla kategorize edilebilir, uygulamaya yansıyamaz,  yansıtılamaz. Bu sorunun en doğru yanıtını, aynı soruyu, ''kongreye gitme ya da golf turizmine katılma kararınızı nasıl veriyorsunuz?'' sorusunu kendinize sorduğunuzda bulabilirsiniz. Turizm bütüncül ve etkileşimli bir alandır ve aklınıza gelebilecek, somut ya da soyut her nesne, kaynak  ya da hizmet potansiyel bir turizm kategorisi, turizm ürünüdür.

Turizmi kategorize etmenin bir başka yansıması da sıklıkla kullanılan, çözüm olarak önerilen alternatif turizm kavramıdır. Ne, neyin alternatifidir Allah aşkına? Ekoturizm kitle turizminin mi? Golf turizmi kongre turizmiminin mi? Eğer turizmin kategorize edilemeyeceğinde anlaşmışsak, alternatif turizm diye bir turizm biçiminden bahsetmek anlamsızdır. Tüm turizm biçimleri, ürünleri bir diğerinin alternatifi değil bütünleyicisi, destekçisidir.

İşte bu nedenle yukarıdaki sorunun yanıtı “yoktur” ve “olamaz”dır.

Birincisi sürdürülebilir turizm, tıpkı alternatif turizm ya da kongre turizmi bir kategorizasyon ürünüdür.

İkincisi ve belki de daha da önemlisi, turizmin sürdürülebiliri-sürdürülemezi olmaz, olamaz. Turist ya da turizmci olsun ya da olmasın, insanın sürdürülebilirlik bilincine sahip olanı ya da olmayanı olur. Altını kalın çizgiyle çizelim, konunun öznesi, nesne, kaynak ya da hizmet olarak, en geniş anlamıyla turizm değil, bizatihi insanın ta kendisidir. Gerisi sorumluluğu taca atmaktan başka bir anlama gelmez. Sürdürülebilirlik bilincine ve davranış biçimine sahip insanların, ister turizme dair  ister turizm dışı olsun, her yaptıkları sürdürülebilirlik ilkesine uyar. Sürdürülebilirlik de, tıpkı turizm gibi, yaşamın bütününü ile etkileşim içinde olan, bütüncül ve bu nedenle kategorize edilemeyen bir kavramdır.

Turizm tartışmalarına, kriz yönetimine, kaynak kullanımına, tanıtıma bir de bu pencereden bakın. Farklı şeyler keşfetme olasılığı yakalayabilirsiniz.

Son söz olarak, yukarıdaki soruyu şöyle düzenlemek de olası: Türk turizmi sürdürülebilir midir? Olabilir mi?

Bu durumda yanıtım; ''Değildir! Hayır!'' olacaktır.

Neden mi? Çok basit. Eğer bir ülkenin turistik tesislerinin çok büyük bir bölümünün adı yabancı dillerden birine ait ise o ülkede sürdürülebilir turizmden söz edilemez.

Açıklaması siz okuyuculara bırakılmıştır...

Not: Metinde golf, kongre turizmi örnek olarak kullanılmıştır. Okuyucu bunların yerine istediği kategorize örnekleri koyabilir


7.02.2017 - 12:03:30
TurizmGuncel.com Yazıcı Dostu Gösterim